Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrovaná povolení v Moravskoslezském kraji 28.8.2012, Marek Bruštík.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrovaná povolení v Moravskoslezském kraji 28.8.2012, Marek Bruštík."— Transkript prezentace:

1 Integrovaná povolení v Moravskoslezském kraji 28.8.2012, Marek Bruštík

2 Statistika integrovaných povolení v Moravskoslezském kraji Kde lze získat informace o integrovaných povolení v Moravskoslezském kraji Zpřísnění integrovaných povolení pro významné průmyslové podniky na území Moravskoslezského kraje Porovnání emisí a imisí s polskými kolegy Obsah

3 Integrovaná povolení Integrovaná povolení jsou vydávána od 1.1.2003 cca 160 zařízení v Moravskoslezském má vydané platné integrované povolení Bylo provedeno cca 1000 řízení o vydání integrovaného povolení nebo jeho změně

4 Integrovaná povolení Zastoupení průmyslových činností v Moravskoslezském kraji dle zákona o integrované prevenci v roce 2011

5 Informace o IPPC z webu mapový portál

6 Informace o IPPC z webu přehledná tabulka

7 Informace o IPPC z webu jednotlivá povolení úplná znění

8 Zpřísnění emisních limitů, stropů a podmínek provozu v rámci integrovaných povolení v MSK Emisní limity a emisní stropy –V některých případech byl zpřísněn emisní limit o více než 50% Emisní limit TZL ve výši 100 mg/m³ uhelné a koksové služby společnosti ArcelorMittal Ostrava, a.s., platný v roce 2009, byl od roku 2012 snížen na 30 mg/m³ Emisní strop TZL platný do konce roku 2010 pro aglomerace spol. TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. ve výši 1000 tun/rok byl zpřísněn od roku 2011 na hodnotu 500 tun/rok a od 2013 je zpřísněn na hodnotu 400 tun/rok Technické a organizační podmínky provozu – podmínka pravidelného čištění vnitropodnikových komunikací (minimálně 1 x týdně v průběhu celého roku, mimo dešťových a sněhových srážek, a při teplotách pod bodem mrazu nebo trvalé sněhové pokrývce)

9 Příklad zpřísnění emisních limitů v rámci integrovaného povolení ArcelorMittal Ostrava - koksovna

10 Vývoj snížení emisí prachu (TZL) z velkých zdrojů znečišťování ovzduší Zpřísněním emisních limitů a následnou realizací opatření ke snížení emisí na jednotlivých zdrojích znečišťování ovzduší došlo k reálnému snížení emisí do ovzduší - 700 tun - 1300 tun

11 Další snížení u průmyslu ? V rámci 36.výzvy z OPŽP jsou připraveny projekty k následné realizaci se zaměřením na snížení emisí prachu Celkově podáno 30 projektů na snížení primárních i fugitivních emisí prašných částic Předpokládané snížení primárních i fugitivních emisí prašných částic o cca 1100 tun za rok Celkové náklady všech projektů cca 6 mld. Kč

12 Problém ovzduší v CZ-PL příhraničí Analýza kvality ovzduší u parametru PM10 v roce 2006 a 2007

13 Problém ovzduší v CZ-PL příhraničí – porovnání průmyslových emisí PM10 zdroj: European Pollutant Release and Transfer Register (E-PRTR)

14 Problém ovzduší v CZ-PL příhraničí – výroba a zpracování kovů zdroj: European Pollutant Release and Transfer Register (E-PRTR)

15 od 1.1.2011 mimo provoz Koksovny v Moravskoslezském kraji Celková projektovaná kapacita všech koksoven : 3.092.400 tun koksu za rok

16 zdroj: European Pollutant Release and Transfer Register (E-PRTR) Koksovny ve Vojvodství Slezském Celková projektovaná kapacita všech koksoven : 5.770.000 tun koksu za rok

17 Závěr Problematiku snižování emisí znečišťujících látek do ovzduší je nutno řešit stejnými nástroji pro všechny zdroje znečišťování ovzduší (průmysl, lokální topeniště, doprava) v celé Slezské pánvi

18 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Integrovaná povolení v Moravskoslezském kraji 28.8.2012, Marek Bruštík."

Podobné prezentace


Reklamy Google