Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ENVIRONMENTÁLNÍ INFORMATIKA A REPORTING C VI Monitoring ovzduší.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ENVIRONMENTÁLNÍ INFORMATIKA A REPORTING C VI Monitoring ovzduší."— Transkript prezentace:

1 ENVIRONMENTÁLNÍ INFORMATIKA A REPORTING C VI Monitoring ovzduší

2 ENIN - C VI Monitoring ovzduší2 C V Struktura environmentální charakteristiky Vymezení zájmového území Popis zájmového území Indikátory ŽP Stav ovzduší (emise, imise) Stav vody a vodních toků Stav geosféry a pedosféry Stav biosféry a její ochrana, biodiversita Koncepce a záměry – SEA/EIA Socioekonomická omezení zájmového území Odpadové hospodářství Naučné a turistické utilizace zájmového území Shrnutí environmentálního stavu, bariéry a možnosti rozvoje zájmového území

3 ENIN - C VI Monitoring ovzduší3 C VI Monitoring ovzduší (ČR) Integrovaný registr znečišťování http://www.irz.cz/node/108 Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) https://www.ispop.cz/ EMISE (REZZO1-4) http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/oez/emisnibilance_CZ.html

4 ENIN - C VI Monitoring ovzduší4 C VI Monitoring ovzduší (ČR) Český hydrometeorologický ústav http://www.chmi.cz Automatizovaný imisní monitoring (AIM) ISKO (Informace o kvalitě ovzduší – aktuální) http://portal.chmi.cz/portal/dt?portal_lang=cs&nc=1&menu=JSPTabContainer/P10_0_Aktualni_situace/P10_3_Ovzdusi&last=false ISKO (Informace o kvalitě ovzduší – překročení limitů) http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/exceed/summary/index_CZ.html Mapy znečištění ovzduší http://pr-asv.chmi.cz/IskoPollutionMapView/faces/pollutionmapvw/viewMapImages.jsf EMIS Zdroje znečišťování (mapa + tabulky) http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/plants/index_CZ.html Tabelární ročenky http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/tab_roc/tab_roc_CZ.html Grafické ročenky http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/grafroc_CZ.html Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/ozko_CZ.html Data AIM v grafech http://pr-asv.chmi.cz/IskoAimDataView/faces/aimdatavw/viewChart.jsf

5 ENIN - C VI Monitoring ovzduší5 C VI Monitoring ovzduší (EU a OSN) European Pollutant Emission Register Evropský registr emisí znečišťujících látek (EPER) nahrazen European Pollutant Release and Transfer Registr Evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek (E-PRTR) http://prtr.ec.europa.eu/ OECD – Pollutant Release and Transfer Registers http://www.oecd.org/document/0,3746,en_2649_201185_46462759_1_1_1_1,00.html http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=AIR_EMISSIONS OSN - UNITAR – Pollutant Releases and Transfer Registers http://www.unitar.org/cwm/prtr Světová zdravotnická organizace European health for all database (HFA-DB), WHO/Europe http://data.euro.who.int/hfadb/

6 ENIN - C VI Monitoring ovzduší6 C VI Monitoring ŽP doplňky Informace o klimatu http://old.chmi.cz/meteo/ok/atlas/uvod.html http://www.trasovnik.cz/k_ainfcr/klimapis/klimapis.asp http://portal.chmi.cz/portal/dt Státní zdravotní ústav ( Hygiena životního prostředí, Pracovní prostředí a zdraví, Bezpečnost potravin a předmětů běžného užívání a další témata) http://www.szu.cz/ Operační program Životní prostředí http://www.opzp.cz/ ENVIHELP https://helpdesk.cenia.cz/hdPublic/helpdesk/

7 ENIN - C VI Monitoring ovzduší7 KONEC


Stáhnout ppt "ENVIRONMENTÁLNÍ INFORMATIKA A REPORTING C VI Monitoring ovzduší."

Podobné prezentace


Reklamy Google