Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SIRIUS komplexní řešení pro statistické a analytické zpracování dat v rezortu životního prostředí ČR Ing. Jarmila Cikánková Jiří Roubínek Projektový tým.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SIRIUS komplexní řešení pro statistické a analytické zpracování dat v rezortu životního prostředí ČR Ing. Jarmila Cikánková Jiří Roubínek Projektový tým."— Transkript prezentace:

1 SIRIUS komplexní řešení pro statistické a analytické zpracování dat v rezortu životního prostředí ČR Ing. Jarmila Cikánková Jiří Roubínek Projektový tým SIRIUS

2 Základní informace SIRIUS – systém integrace a řízení informací z oblasti technické ochrany životního prostředí CZ.1.06/1.100/07.06408 Projekt spolufinancován z Integrovaného operačního programu (Evropský fond pro regionální rozvoj) MV ČR Doba realizace: 1. 8. 2010 – 30.12. 2013 Celkový rozpočet: 137 016 000 Kč

3 Souvislosti 3

4 Cíle projektu Vybudování jednotné datové platformy pro práci s daty o ŽP napojené na základní registry veřejné správy jako silného nástroje pro podporu rozhodovacích procesů a strategického plánování resortu MŽP. Vytvoření nástrojů pro efektivnější práci se shromážděnými daty a jejich vytěžování bez hranic a omezení současných agend Náhrada stávajících izolovaných IS, jejich optimalizace, migrace historických dat: –ISOH - Informační systém odpadového hospodářství, –IRZ - Integrovaný registr znečišťování, –IPPC – Integrovaná prevence a omezování znečištění, –Hodnocení vlivu záměrů a strategií na ŽP (EIA/SEA) Integrace dat z dalších relevantních agend – poplatky za znečišťování životního prostředí, – vybraná data z oblasti ochrany ovzduší a ochrany povrchových a podzemních vod 4

5 Cíle projektu (cont.1) Optimalizace nástrojů pro práci s jednotlivými agendami Provázání agend, sjednocení funkcionalit napříč agendami Vybudování nástroje pro zpracování a analýzu dat, který bude poskytovat výstupy pro podporu rozhodovacích procesů a strategického plánování Automatizace generování standardních reportů Komplexní analýza stávajícího stavu sběru a zpracování dat v oblasti technické ochrany ŽP Návrh změn ve sběru a zpracování dat, (včetně případného návrhu úpravy související legislativy). Návrh optimalizace existujících procesů (organizační, finanční, technická) Publikování informací dle požadavků jednotlivých agend 5

6 Regional offices Ministry of Enviroment Public WEBPORTAL - public area WEBPORTAL - secured area Web server Data Miner Data Warehouse 6 5 1 2 3 4 ISPOP a c d CENIA b e f gh 7 7 7 7

7 Datový sklad Jednotný IS pro agendy OH, IPPC, EIA/SEA, IRZ, poplatky (struktura zohlední budoucí rozšíření o další agendy) Vstupní data ISPOP, JISŽP, ISSaR Komunikace s modulem Data Miner (analýzy, statistiky) Komunikace s modulem Portál (diferencovaný přístup k datům) Ukládání agregací a výsledků (ISSaR)

8 Data Miner Soustava analytických nástrojů pro hodnocení dat (analýzy, vytěžování) Dostupný vybrané skupině uživatelů (uživatelská práva) Znalostní báze (soubor předpřipravených úloh umožňujících provádění definovaných operací) Komunikace s různými zdroji dat (souběžná práce s daty z různých zdrojů, převedení na společnou platformu, ukládání výsledků) Systém publikace dat včetně on line propojení (průběžná aktualizace výstupů- přepočty) Školení uživatel na využití analytických nástrojů

9 Služby systému Řízení diferencovaného přístupu k datům Implementace technologií pro automatizovanou výměnu dat –Webové služby –Sémantický web (rdf) Napojení na evropské systémy pro správu a výměnu dat (SEIS) Zajištění přístupu k přeshraničním datům

10 Portál Uživatelské rozhraní pro přístup k datům a službám Publikace dat v prostředí www (indikátory, statistiky, vícejazyčné výstupy) Elektronické publikace (editace a export do vybraných formátů *.pdf,…) Řízení plnění reportingových povinností (směrem k mezinárodním institucím) Metadatový systém (popis datových sad, služeb a nástrojů, které systém poskytuje)

11 Project Board Řídící výbor projektu Senior User (Prášek) Executive (Hradec) Kontrola integrity a kvality řešení (ext) Asistentka(Žáková) Project manager (Zítek); Analytický tým (Valta) Kolář (IPPC) Vrávníková (EIA) Horáková (Odpady) Krpatová (Poplatky, daně) Ronen (Voda) tbd. (Vzduch) Větroňová (IRZ) Technický tým (Cikánková) Roubínek (analytik) Demeterová (senior) Šída (databáze) Ondrák (analytik) Hume (statistik) Podpora (Knorr) Stehlíková Finanční podpora (tbd.) PR (Lacinová) Senior Supplier (Doubrava)

12 Agendy

13 Výstupy ze systému

14 14 Data interních a externí agend v datovém skladě Data Mining Nové možnosti pro strategie a plánování Přínosy IS SIRIUS

15 Přínosy a výhody IS SIRIUS Podpora rozhodování státní a veřejné správy: –Informace o území a vztazích v území napříč agendami –Zvýšení kvality vydaných povolení –Zvýšení kvality kontroly plnění povinností Podpora tvorby politik a regulací v ŽP: –Informace v souvislostech –Základna pro budování systému modelování ŽP a predikcí vývoje –Zvýšení kvality vytvářených politik Implementace moderních technologií pro výměnu dat –WS, RDF a prvky sématického webu –napojení na budované evropské systémy pro správu a výměnu dat (SEIS) a –zajištění přístupu k přeshraničním datům Zlepšení a zefektivnění systému výběru poplatků za znečišťování ŽP: –Návrh legislativních příp. organizačních změn na základě analýzy shromážděných dat Podpora provozovatelů/žadatelů/oznamovatelů: –Informace o území a vztazích v území napříč agendami –Zvýšení dostupnosti informací pro tvorbu podkladů pro žádost Zpřístupnění dat uživatelům 15

16 Aktuální kroky Zpracování zadávací dokumentace –Specifikace uživatelských požadavků –Konzultace se zainteresovanými subjekty –Analýza a vytvoření katalogu požadavků –Akceptační kritéria –Příprava dokumentů zadání VŘ –Konzultace (odborné, právní…) –Audit dokumentace (QA, právníci) –Schválení dokumentace OSF MV, MŽP

17 Děkuji za pozornost Ing. Jarmila Cikánková Projektový tým SIRIUS CENIA tel: 267 225 281, 728 371 685 E-mail: jarmila.cikankova@cenia.cz


Stáhnout ppt "SIRIUS komplexní řešení pro statistické a analytické zpracování dat v rezortu životního prostředí ČR Ing. Jarmila Cikánková Jiří Roubínek Projektový tým."

Podobné prezentace


Reklamy Google