Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PENÍZE A FINAČNÍ SYSTÉM

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PENÍZE A FINAČNÍ SYSTÉM"— Transkript prezentace:

1 PENÍZE A FINAČNÍ SYSTÉM
Stanislav Polouček Slezská universita Obchodně podnikatelská fakulta Karviná

2 FUNKCE PENĚZ prostředek směny (medium of exchange)
účetní (počítací, zúčtovací) jednotka (unit of account) uchovatel hodot (store of value)

3 FORMY PENĚZ zbožové peníze (commodity money)
neplnohodnotné peníze (fiat money) s nuceným oběhem papírové peníze kryté zlatem a za zlato směnitelné bankovky a státovky hotové peníze a depozitní peníze

4 Grashamův zákon (ve výkladu Ch. Gida)
„V každé zemi, kde jsou v oběhu dvě zákonné mince, vypuzuje vždy špatná mince dobrou.“ jsou-li v oběhu souběžně otřené mince s mincemi novými znehodnocené papírové peníze s penězi kovovými lehké mince s mincemi těžkými špatná mince dobrá zůstává v oběhu mizí: tezaurací platbami do zahraničí prodejem na váhu

5 Měnová báze a peněžní zásoba
MĚNOVÁ BÁZE = OBĚŽIVO + REZERVY (monetary base = currency + reserves) papírové peníze a mince (vydané centrální bankou) část emitovaných peněz a mincí zůstává v trezorech centrální banky i komerčních bank jako rezervy, součástí rezerv jsou také vklady bank u centrální banky x PENĚŽNÍ ZÁSOBA hotovost (cash) papírové peníze a mince v držbě nebankovních institucí depozita + další aktiva

6 Money and near money in the UK (May 1986, ₤ billion)
Cash in circulation 12,8 Banks‚ till money and deposits with Bank of England 1,9 Wide monetary base M0 14,7 Sight deposits (non-interest-bearing) 23,0 Sight deposits (interest-bearing) 29,0 Money supply M1 64,8 + UK private sector sterling time deposits 71,8 Money supply ₤M3 136,6 + UK private sector deposits in other currencies 21,1 Money supply M3 157,7 ₤M3 - deposits of over 2 years maturity - 2,1 + money market instruments 2,7 + savings institutions deposits and securities 95,6 + cerfiticates of tax deposits 3,2 + shares and deposites with building societes 16,0 Private sector liquidity PSL2 252,0

7 Podíl oběživa na HDP v některých zemích
(oběživo v % HDP, )

8 Průměrný a mezní peněžní multiplikátor
M ΔM m = m* = B ΔB kde M ……… peněžní zásoba, ΔM ………. přírůstek peněžní zásoby, B ……… měová báze, ΔB ……….. přírůstek měnové báze.

9 UKAZATELE PENĚŽNÍ ZÁSOBY (1)
klasifikace na základně likvidity M1 = oběživo + depozita na požádání = na viděnou (demand = sight deposits) - nejlikvidnější aktiva patří do M2 běžné účty neúročené x úročené NOW účty + ATS účty (Negotiable Order of Withdrawal Accounts + Automatic Transfer Service Accounts)

10 UKAZATELE PENĚŽNÍ ZÁSOBY (2)
M2 (M1 + termínová depozita) (time deposits) depozita na účtech úspor overnight repurchase agreements, overnight Eurodollars money market mutual funds money market deposit accounts quasi peníze, „téměř” peníze (near money) dynamický růst v poválečném období, ale i od počátku 19. století

11 Vymezení veličiny M2 v České republice
quasi peníze, tj. termínová depozita úsporová depozita depozita v cizích měnách graf Agregáty peněžní zásoby (podle Bundesbanky) M1, tj. hotovost vklady na viděnou

12 Struktura peněžního agregátu M2 v České republice (prosinec 1999, v %)

13 UKAZATELE PENĚŽNÍ ZÁSOBY (3)
M3 (M2 + další likvidní aktiva) různý přístup v různých zemích USA M3 zahrnuje: termínová depozita nad USD term repurchase agreements

14 AGREGÁTY PENĚŽNÍ ZÁSOBY, POUŽÍVANÉ BUNDESBANKOU
M1 = oběživo a vklady na viděnou M2 = M1 + termínové vklady na dobu kratší než 4 roky M3 = M2+ depozita s výpovědní lhůtou bez money market funds

15 The Economist, 2006, November 11, s. 113.

16 Význam jednotlivých ukazatelů peněžní zásoby
výhody a nevýhody užších a širších ukazatelů peněžní zásoby vývoj ukazatelů peněžní zásoby může být paralelní, ale i protikladný vliv změn úrokových sazeb, jejich vliv na různé druhy depozit (depozita na požádání jsou úrokově vysoce elastická, tj. růst úrokových sazeb vede k růstu M1)

17 Vývoj peněžních agregátů v České republice (31. 5. 1992-31. 5
Vývoj peněžních agregátů v České republice ( , index proti stejnému období minulého roku - odhad)

18

19 Komerční banky a tvorba peněz
ve středověku zlatníci a klenotníci zárodky rezervního bankovnictví s částečným krytím bankovek depozitní multiplikátor

20 Bankovní systém centrální (emisní) banka a komerční banky (two-tier banking system) v Československu od ledna 1990 (Maďarsko 1987, Polsko 1989, Bulharsko a Rumunsko 1990) od : zákon o Státní bance Československé guvernér a bankovní rada nezávislost centrální banky od zákon o bankách a spořitelnách zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance + zákon č. 21/1992Sb., o bankách

21 Vztah centrální banky a komerčních bank
centrální banka pmr komerční banka komerční banka banka komerční

22 Multiplikační efekt depozit
banky běžné vklady (CZK) rezervy (CZK) banka 1 20 000

23 Multiplikační efekt depozit
banky běžné vklady (CZK) rezervy (CZK) banka 1 20 000 banka 2 80 000 16 000

24 Multiplikační efekt depozit
banky běžné vklady (CZK) rezervy (CZK) banka 1 20 000 banka 2 80 000 16 000 banka 3 64 000 12 800 banka 4 51 200 10 240 banka 5 40 960 8 192 banka 6 32 768 6 554

25 δM = CZK 100 000 + CZK 80 000 + CZK 64 000 + CZK 51 200 + CZK 40 960 + … =
1 - 0,8

26 Celkový a dodatečný přírůstek depozit
δM = σ * D δM … celkový přírůstek depozit Dd = δM - D = = σ * D - D = D (σ - 1) Dd … dodatečný přírůstek depozit

27 KVANTITATIVNÍ TEORIE PENĚZ
vznik v 16. století, řada variant (J. Bodin, J. Lock, D. Hume, D. Ricardo) transakční varianta I. Fishera M x V = P x T cambridgeská varianta A. Marshalla M = k x P x y

28 Různé formulace kvantitativní teorie peněz
1. ceny rostou v určité proporci k růstu množství peněz 2. růst cen není proporcionální růstu množství peněz 4. růst množství peněz je příčinou jakéhokoliv celkového zvýšení cen 3. zvýšení množství peněz může být příčinou růstu cen 6. jediným výsledkem zvětšení množství peněz je snížení jejich hodnoty 5. růst množství peněz je vždy příčinou a nikdy následkem změn cen

29 Ricardova kvantitativní teorie peněz v zahraničním obchodě (1)

30 Ricardova kvantitativní teorie peněz v zahraničním obchodě (2)

31 Ricardova kvantitativní teorie peněz v zahraničním obchodě (3)

32 Ricardova kvantitativní teorie peněz v zahraničním obchodě (4)

33 Charakteristické rysy Ricardovy kvantitativní teorie peněz
absolutizuje funkci peněz jako oběživa nerozlišuje mezi plnohodnotnými penězi a peněžními známkami předpokládá, že v oběhu může být libovolné množství kovových peněz přenáší zákony oběhu papírových peněz na oběh peněz kovových uvažuje o množství a hodnotě obíhajících peněz z hlediska mezinárodního oběhu drahých kovů

34 RYCHLOST OBĚHU PENĚZ (velocity of money)
důchodová x transakční rychlost oběhu peněz stabilita rychlosti oběhu peněz

35

36 MONETARISTICKÁ VARIANTA KVANTITATIVNÍ TEORIE PENĚZ (1)
M. Friedman vychází z důchodové verze kvantitativní teorie peněz a doplňuje ji o keynesiánskou teorii preference likvidity důsledně rozlišuje nominální a reálné veličiny bere v úvahu očekávání rozlišuje krátkodobé a dlouhodobé důsledky změn cen

37 MONETARISTICKÁ VARIANTA KVANTITATIVNÍ TEORIE PENĚZ (2)
kvantitativní teorie peněz je teorií poptávky po penězích poptávka po penězích je stabilní, protože závisí na permanentním důchodu nabídka peněz je exogenní veličina určovaná centrální bankou třeba dlouhodobě stabilní nabídku peněz 3-5 % odpovídajících růstu ekonomiky, resp. HDP

38 MONETARISTICKÉ POJETÍ INFLACE příčinou je rychlejší růst nabídky peněz než je růst poptávky po penězích inflace z hlediska očekávání adaptivních racionálních inflace anticipovaná neanticipovaná inflace: otevřená potlačovaná přerušovaná stálá

39

40 ČASOVÉ ZPOŽDĚNÍ (lag) doba, než se změna výchozí veličiny (např. úrokové sazby) odrazí ve změně požadované veličiny (HDP) empirické výzkumy (M. Friedman) zpoždění ve vzestupné fázi cyklu měsíců a v sestupné fázi cyklu měsíců


Stáhnout ppt "PENÍZE A FINAČNÍ SYSTÉM"

Podobné prezentace


Reklamy Google