Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola."— Transkript prezentace:

1 Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant Bělíkova 1387, příspěvková organizace Šablona:III/2 Sada:VY_32_INOVACE_EK2.10 Ekotony Vytvořeno: 15. 10. 2013 Ověřeno:25.10.2013Třída: ESO 2

2 Ekotony Vzdělávací oblast:Odborné vzdělávání Předmět:Ekologie Ročník:2. ročník Autor:Bc. Kateřina Tymešová Časový rozsah:1 vyučovací hodina Pomůcky:dataprojektor, notebook Klíčová slova:ekoton Anotace:Žák se z prezentace dozví vše podstatné o ekotonálních společenstvech.Prezentace se doporučuje používat společně s pracovními listy.

3 druhy, které se přednostně či ve zvýšené frekvenci vyskytují na druhy, které se přednostně či ve zvýšené frekvenci vyskytují na rozhraní dvou či více ekotopů nazýváme druhy okrajového prostředí rozhraní dvou či více ekotopů nazýváme druhy okrajového prostředí ekotony jsou stanovištěm druhů, které vyžadují přítomnost více typů biotopů ekotony jsou stanovištěm druhů, které vyžadují přítomnost více typů biotopů druhy okrajového prostředí nejsou vesměs vzácné - mají větší toleranční rozpětí (např. k disturbanci) druhy okrajového prostředí nejsou vesměs vzácné - mají větší toleranční rozpětí (např. k disturbanci) okrajový efekt (edge effect) tendence k vyšší diverzitě a hustotě populací či biomase v okolí rozhraní sousedních ekosystémů okrajový efekt (edge effect) EKOTONY Podobnost sousedních společenstev hodnocení prostřednictvím koeficientů podobnosti: hodnocení prostřednictvím koeficientů podobnosti: Sørensenův koeficient Sørensenův koeficient Jaccardův koeficient Jaccardův koeficient Kulzyňského koeficient Kulzyňského koeficientkde A - počet druhů ve společenstvu I. B - počet druhů ve společenstvu II. C - počet druhů vyskytujících se v obou

4 Funkce ekotonů v krajině se setkáváme se třemi funkčními kategoriemi - ekologickou, kulturní a produkční v krajině se setkáváme se třemi funkčními kategoriemi - ekologickou, kulturní a produkční 1. ekologická fce:  ekoton jako specifický ekosystém, refugium, koridor, nárazníková zóny (buffer zone), půdoochranný element, hydrologický faktor, mikroklimatický faktor, zóna zprostředkování ekologické stability 2. kulturní fce:  zvýšení kvality krajiny - symbolická, estetická, historická - vliv na krajinný ráz, rekreační potenciál krajiny 3. produkční fce:  pokles produkce sousední produkční plochy vlivem zastínění  v širším okolí se projevuje nárůst produkce

5 Prostorové ukazatele ekotonů ekotony jsou segmenty krajiny, kde dochází ke střetům, napětí, kompetici, prolínání a spojení, ekotony jsou segmenty krajiny, kde dochází ke střetům, napětí, kompetici, prolínání a spojení, kvalitativně nejvýraznější ekotony vznikají na rozhraní pestrých ekosystémů (les-pole, les-louka, louka-vodní plocha..), kvalitativně nejvýraznější ekotony vznikají na rozhraní pestrých ekosystémů (les-pole, les-louka, louka-vodní plocha..), nejvýraznější ekotony nacházíme na rozhraní matrice a uvnitř ležících elementů nejvýraznější ekotony nacházíme na rozhraní matrice a uvnitř ležících elementů šířka ekotonu - významný atribut - závislá především na kvalitativním kontrastu sousedních ekosystémů, jejich velikosti, na reliéfu, povaze a stupni disturbance, proměnlivosti mikroklimatu, determinuje jejich ekologickou hodnotu šířka ekotonu - významný atribut - závislá především na kvalitativním kontrastu sousedních ekosystémů, jejich velikosti, na reliéfu, povaze a stupni disturbance, proměnlivosti mikroklimatu, determinuje jejich ekologickou hodnotu délka ekotonu - můžeme ji jinak označit jako aktivní okraje krajinného elementu, délka délka ekotonu - můžeme ji jinak označit jako aktivní okraje krajinného elementu, délka je přímo úměrná heterogenitě krajiny, nepřímo vyjadřuje míru zprostředkování je přímo úměrná heterogenitě krajiny, nepřímo vyjadřuje míru zprostředkování pozitivního vlivu ekologicky stabilnějších prvků na prvky labilní; délku ovlivňuje nejen pozitivního vlivu ekologicky stabilnějších prvků na prvky labilní; délku ovlivňuje nejen plochy prvku, ale také jeho tvar; zakřivené členité okraje ekosystémů disponují nejvyšším plochy prvku, ale také jeho tvar; zakřivené členité okraje ekosystémů disponují nejvyšším ekologickým potenciálem ekologickým potenciálem počet prvků (fragmentace) - existuje přímá úměra mezi délkou ekotonů a počtem prvků,při stejné ploše těchto prvků - problémem je, že se zvětšování délky okrajů děje na prvků,při stejné ploše těchto prvků - problémem je, že se zvětšování délky okrajů děje na úkor zmenšování plochy vnitřního prostředí úkor zmenšování plochy vnitřního prostředí

6 vertikální struktura ekotonů - vyjadřuje se stavovými veličinami dílčích složek krajiny (abio-bio), vertikální struktura ekotonů - vyjadřuje se stavovými veličinami dílčích složek krajiny (abio-bio), časová proměnlivost ekotonů - akcelerace změn v souvislosti s lidskou činností v krajině (v EU došlo k negativním změnám mezi roky 1950-1990, silný vliv na sítě v krajině - denaturalizace a zkrácení říční sítě) časová proměnlivost ekotonů - akcelerace změn v souvislosti s lidskou činností v krajině (v EU došlo k negativním změnám mezi roky 1950-1990, silný vliv na sítě v krajině - denaturalizace a zkrácení říční sítě) ekoton uvnitř lesního porostu - požáry, žďáření difuzní přechodová zóna les - pastvina lineární rozhraní - keřový plášť – orná půda difuzní ekoton - extenzivní louky, pastviny ekoton typu „hedgerow“ ostrý ekoton - úzký přechod les-orná půda

7 Sklenička, P., Šálek, M., 2005. Effects of forest edges on the yield of silage maize. Die Bodenkultur. 56 (3). 109-116. Sklenička, P., Lhota, T., Cecetka, J. 2002. Soil porosity along a gradient from forest to field. Die Bodenkultur, 53 (4). 181-187. Sklenička, P., Lhota, T., Cecetka, J. 2002. Soil porosity along a gradient from forest to field. Die Bodenkultur, 53 (4). 181-187. Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora. Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Veškerá vlastní díla autora (fotografie, videa) lze bezplatně dále používat i šířit při uvedení autorova jména. Použitá literatura


Stáhnout ppt "Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola."

Podobné prezentace


Reklamy Google