Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Cena Personalista veřejné správy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Cena Personalista veřejné správy"— Transkript prezentace:

1 Cena Personalista veřejné správy
Simeona Zikmundová Brno

2 Cena „Personalista veřejné správy“
Cílem prestižní ceny je posílení a podpora personálních činností v úřadech územních samospráv v České republice. Cena je určena úředníkům a zaměstnancům, a to pro vedoucí úřadů územních samosprávných celků, vedoucí personálních oddělení či odborů a jednotlivé personalisty. Cena je udělovaná za kvalitu a inovaci v územních samosprávách v personálních činnostech.

3 PROČ? Pro zdůraznění významu práce s lidským kapitálem v územních samosprávných celcích. Cena jako nástroj pro šíření dobré praxe v personálních činnostech. Její udílení ve spojení s udělováním již známých cen za kvalitu ve veřejné správě významně napomáhá zejména vyzdvižení práce personalistů a také prestiži této nové ceny.

4 UDĚLENÍ CENY MÁ TYTO DÍLČÍ CÍLE:
ocenění práce personalistů veřejné správy za mimořádný přínos v oblasti personálního řízení vytvoření prostoru pro šíření personálního know-how a sdílení dobré praxe zvýšení prestiže pracovních pozic personalistů zdůraznění významu práce personalistů pro úspěšné fungování každého územního samosprávného celku a příspěvkových organizací, zřizovaných územním samosprávným celkem zdůraznění významu dostatečně oceněné práce personalisty poděkování personalistům za velmi náročnou a zodpovědnou práci pro územní samosprávný celek ocenění konkrétních personalistů za jejich výjimečnost a zvýraznění příkladu

5 ORGANIZACE Cenu udílí Klub personalistů o.p.s., zájmové dobrovolné sdružení vedoucích úřadů a vedoucích personalistů úřadů významných ÚSC prostřednictvím obecně prospěšné společnosti shodného názvu. ( Vyhlašovatel ceny Personalista veřejné správy je Klub personalistů o.p.s. ve spolupráci s MV ČR. Veškerou organizaci zajišťuje Klub personalistů, o.p.s. ve spolupráci s MV ČR.

6 POSTUP S žádostí o nominaci byli osloveni hejtmani a ředitelé krajských úřadů, primátoři, starostové, tajemníci magistrátů, tajemníci městských úřadů.  Jednotliví nominovaní kandidáti spolu s fotem, přehledem jejich aktivit a výsledků práce, díky kterým byli nominováni, byli představeni odborné a široké veřejnosti prostřednictvím časopisu Moderní obec a na webu obecně prospěšné společnosti Klubu personalistů o.p.s.   Podklady pro prezentaci nominovaného do časopisu připravovali nominující ve spolupráci s Klubem personalistů. Přehled nominovaných kandidátů byl uveřejněn na webových stránkách Klubu personalistů o.p.s. a v časopisu Moderní obec.

7 STATUT CENY KVĚTEN 2012 – předložen MV k podpisu
ČERVEN 2012 – vyhlášení nultého ročníku ČERVENEC – LISTOPAD 2012 – nominace, komunikační kampaň PROSINEC 2012 – ukončení nominací, zpracování testů, scénář rozhovoru s komisí, příprava hodnocení, dohoda na termínech LEDEN 2013 – hodnocení nominovaných, vyhlášení vítězky ÚNOR 2013 – předání ceny na Národní konferenci kvality

8 HODNOTÍCÍ KRITÉRIA kompetence personalisty ve struktuře znalosti, dovednosti a osobní charakteristiky se prokazovaly písemným testem a ověřovaly se rozhovorem (test před hodnotící komisí, rozsah testu 20 otázek z pracovněprávní oblasti a 7 z dalších 3 oblastí se 3 variantami s jednou správnou odpovědí z předem známých okruhů otázek, délka testu maximálně 60 minut) mimořádný počin personalisty (čin nebo akce, které se vymykají obvyklé personální praxi a jeho přínos do rozvoje úřadu ÚSC) se prokazoval ověřenými referencemi z úřadu či případovou aktivitou během rozhovoru s hodnotící komisí

9 HODNOTÍCÍ KOMISE Mgr. Kristina Chrástková, odbornice na pracovněprávní problematiku JUDr. Simeona Zikmundová, HR expert, právník - specialista Mgr. Soňa Dvořáčková, MV ČR, zástupce úseku veřejné správy Ing. Jaromír Zajíček, SMO/AK ČR – zástupce, odborník na personalistiku ve veřejné správě za ÚSC Ing. Theodor Sojka, SMO/AK ČR – zástupce, odborník na personalistiku ve veřejné správě za ÚSC Ing. Josef Matocha, SMO/AK ČR – zástupce, odborník na personalistiku ve veřejné správě za ÚSC Ing. Zdeněk Řeřábek, SMO/AK ČR – zástupce, odborník na personalistiku ve veřejné správě za ÚSC JUDr. Luboš Průša, AK ČR – zástupce, odborník na personalistiku ve veřejné správě za VÚSC

10 FINALISTÉ Ivana Hanáková Kosourová - Kraj Vysočina Eva Tomášková - Statutární město Děčín Kamil Dominik Slapnička - Statutární město Most Miroslav Křepel - Statutární město Liberec

11 SAMOTNÁ SOUTĚŽ 1. Výsledky znalostí:
Pracovněprávní znalosti (možných 20 bodů, -1,-2,-3) Ekonomické znalosti (možných 7 bodů, -1,-2,-5) Znalosti systémových úprav (možných 7 bodů, -1,-2) Organizační a etické otázky (možných 7 bodů, -2,-3,-4)

12 SAMOTNÁ SOUTĚŽ 2. Výsledky činů a inovací:
Představení dlouhodobých projektů, aktivit Vytvoření uceleného systému ŘLZ postaveného na kompetencích s propojením do odměňování Cílené ovlivňování žádoucí kultury otevřenosti a sdílení znalostí i potřeb Zaměření na zřizované organizace Hledání a uplatňování nových trendů

13 VYHODNOCENÍ A VYHLÁŠENÍ
Hodnotící komise vepsala výsledky pořadí v testech do tabulky Společně probrala mimořádnost činností nominovaných Každý člen komise zapsal do tabulky své pořadí 1 až 4 Metodou scating score byl stanoven vítěz Finalistům byl výsledek soutěže ihned oznámen Předání ocenění všem finalistům nultého ročníku na slavnostním večeru Národní konference kvality ve veřejné správě

14 REFLEXE Soutěž prokázala vysokou úroveň odborných znalostí, zejména v pracovněprávní oblasti u všech finalistů  Mimořádnost oceňovaných činů byla podpořena v prezentaci v tisku  Dohoda s MV na případných úpravách propozic a kritérií Cena by měla být vyhlašována současně s cenou MV za kvalitu a inovaci každý další rok? Větší publicita soutěži, nominovaným i ceně - ANO

15 ZÁVĚR Průběh i výsledek nultého ročníku ukázal, že jde o správnou cestu posílení významu personalistiky územních samosprávných celků Při úpravě kritérií a větší publicitě dojde k vyššímu naplnění cílů soutěže DOTAZY… PODĚKOVÁNÍ MV A MODERNÍ OBCI


Stáhnout ppt "Cena Personalista veřejné správy"

Podobné prezentace


Reklamy Google