Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář Regionální podpora podnikání SROP 14. října 2004 Plzeň.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář Regionální podpora podnikání SROP 14. října 2004 Plzeň."— Transkript prezentace:

1 seminář Regionální podpora podnikání SROP 14. října 2004 Plzeň

2 BIC Plzeň Podnikatelské a inovační centrum - Založeno v roce 1992 s cílem napomáhat vzniku a rozvoji inovačních a technologicky orientovaných MSP. - Široké spektrum aktivit (VTP, EIC, IRC, RKO..).

3 BIC Plzeň Podnikatelské a inovační centrum Důvody účasti na semináři: - Zkušenosti se zpracováním podnikatelských projektů - poradenství - Zkušenosti s implementací programů – hodnocení, kontrola (ČMZRB, RVA SOP Průmysl) - Příprava GS: návrh věcného vymezení, výběrových kritérií apod.

4 Důvod veřejné podpory podniků Rozvoj podnikání není konečným cílem GS, je to nástroj k dosažení nadřazeného cíle - rovnoměrného rozvoje kraje.

5 Podmínky pro přípravu GS Programový dodatek Regionální specifika

6 Podmínky a omezení stanovená programovým dodatkem (MMR) Forma podpory: dotace 46% uznatelných nákladů investičních rozvojových záměrů (minimálně 500 tis., resp. 2 000 tis. Kč)

7 Podmínky a omezení stanovená programovým dodatkem (MMR) Koneční uživatelé: Drobní podnikatelé – do 10 zaměstnanců Malí a střední podnikatelé – 10 –249 zam. Uzavřené účetnictví za poslední 3 roky

8 Podmínky a omezení stanovená programovým dodatkem (MMR) Místo realizace projektu: Území bývalého okresu Tachov Spádové obvody pověřených obcí: Kašperské Hory, Sušice, Poběžovice, Kralovice, Manětín, Všeruby a Radnice

9 Podmínky a omezení stanovená programovým dodatkem (MMR) Závazek na zvýšení celkového počtu zaměstnanců příjemce dotace pro drobné podnikatele s méně než 10 zaměstnanci bude závazek činit minimálně 1 zřízené a obsazené pracovní místo pro každou jednotlivou akci, pro malé a střední podnikatele bude závazek činit minimálně 3 zřízená a obsazená pracovní místa u podnikatelů od 10 do 49 zaměstnanců a 10 zřízených a obsazených pracovních míst u podnikatelů od 50 do 249 zaměstnanců pro každou jednotlivou akci.

10 Cíl GS v Plzeňském kraji Specifickým cílem grantového schématu je vytvoření (1) dlouhodobě perspektivních pracovních míst v MSP ve venkovských, periferních a hospodářsky slabých regionech Plzeňského kraje. Realizace projektů by měla přispět zejména k zavádění a zvyšování výroby (2) konkurenceschopných výrobků (poskytování konkurenceschopných služeb) dodávaných (3) na vnější trhy, popř. na jinak perspektivní trhy (např. pro místní trh v centrech osídlení), zejména (4) s využitím místních zdrojů a výhod.

11 Typy projektů s potenciálem naplnění cíle GS A. rozšíření stávající produkční kapacity v podnicích vyrábějících výrobek (službu) s perspektivou dlouhodobé konkurenceschopnosti B. zavedení výroby nových výrobků (služeb) s perspektivou dlouhodobé konkurenceschopnosti v podnicích, jejichž stávající podnikatelské aktivity jsou výdělečné, ale nemusí mít dlouhodobou perspektivu

12 V GS nebudou podporovány projekty: - podpory práce ve mzdě a jednoduchých montážních prací založené na levné pracovní cíle (není dlouhodobě udržitelné) - dočasné záchrany neživotaschopných podniků, které nejsou schopny restrukturalizovat svou produkci tak, aby odpovídala potřebám trhu - podpora přímých zahraničních investic - úhrady běžných provozních nákladů - nákupu zboží - prosté obměny stávajícího dosluhujícího zařízení

13 Podporované aktivity Pořízení dlouhodobého majetku (investiční náklady musí tvořit min. 90% celkových uznatelných nákladů projektu) Pořízení strojního a technologického vybavení a zařízení, nezbytného pro rozšíření stávající produkce nebo zavedení výroby nových výrobků (služeb). P Pořízení pozemků a budov, popř. jejich rekonstrukce a úpravy, vždy v souvislosti s rozšířením či zavedením nových výrobků či služeb. Vhodná je zejména úprava stávajících nevyužitých objektů, kterými obce (popř. jiní majitelé) v místě disponují. (Nákup pozemků je možný max. do výše 10% celkových uznatelných nákladů projektu.) Vybavení informačními technologiemi (počítače, internet, software, informační systémy…) v souvislosti s řízením výroby. Nákup specializovaných služeb technického charakteru, související se zaváděním nové technologie (výpočty, technologické poradenství, dispoziční řešení dílny…), pokud je součástí pořizovací ceny DHM, DNM.

14 Podporované aktivity Nákup specializovaných služeb (neinvestiční náklady mohou tvořit max. 10% celkových uznatelných nákladů projektu) Nákup poradenských služeb v oblasti managementu, zejména v souvislosti s potřebami vyvolanými nárůstem počtu zaměstnanců v podniku. Školení pracovníků v návaznosti na předchozí body (ovládání pořízeného strojního a technologického a vybavení, využívání pořízených IT, nový způsob řízení firmy …) Nákup specializovaných služeb technického charakteru, související se zaváděním nové technologie (výpočty, technologické poradenství, dispoziční řešení dílny…), pokud je provozním nákladem. Nákup poradenských služeb v oblasti marketingu. Vypracování marketingového plánu, poradenství při umisťování nového výrobku (služby) či většího objemu stávajícího výrobku (služby) na trh. Nákup marketingových služeb pro podporu umístění výrobků na trh (propagační materiály a akce, výstavy a veletrhy) ceny DHM, DNM.

15 Podporované činnosti dle OKEČ 15, 17 – 37 Zpracovatelský průmysl a dále: 45 Stavebnictví 50.2Údržba a opravy dvoustopých motorových vozidel 72 Zpracování dat a související činnosti 73.10 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd 74.30 Technické zkoušky a analýzy

16 Výběrová kriteria 1. Schopnosti a zkušenosti žadatele (10%) 2. Regionální potřeba a relevance projektu (30%) 3. Kvalita a proveditelnost projektu (40%) 4. Horizontální kritéria (20%)

17 Další podmínky Vedení oddělené účetní evidence Výběr dodavatelů dle předepsaného postupu Závazné indikátory Dotace po dokončení projektu (po etapách) – nutnost spolufinancování vlastními zdroji nebo úvěrem Publicita projektu Na podporu není právní nárok

18 Ing. Zbyněk Doležal BIC Plzeň Riegrova 1 301 00 Plzeň tel.: 377 235 379 dolezal@bic.cz www.bic.cz dolezal@bic.cz


Stáhnout ppt "Seminář Regionální podpora podnikání SROP 14. října 2004 Plzeň."

Podobné prezentace


Reklamy Google