Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pozemní stavitelství Technické zařízení budov Vnitřní kanalizace Autor: Ing. Šoupal Kamil Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pozemní stavitelství Technické zařízení budov Vnitřní kanalizace Autor: Ing. Šoupal Kamil Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova."— Transkript prezentace:

1 Pozemní stavitelství Technické zařízení budov Vnitřní kanalizace Autor: Ing. Šoupal Kamil Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Vyškov 2011 - 2012 Tato materiál vznikl v rámci projektu Interaktivní výuka odborných předmětů a matematiky na středních školách stavebního a strojírenského zaměření dle Školního vzdělávacího programu (reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.02/03.0030) Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

2 Vnitřní kanalizace Účelem je odvodnit celou nemovitost a odstranit z ní všechny druhy odpadních vod. Vnitřní kanalizace se skládá z: Připojovací šikmé Odpadní potrubí svislé Ležaté svodní potrubí Větrací potrubí Kanalizační přípojka

3 Každá nemovitost má mít samostatnou kanalizační přípojku. Musí být na ni zpracován projekt obsahující: Situace – se zakreslením kanalizační sítě + navrženou přípojku + ostatní inženýrské sítě Technická zpráva – popis DN, sklonu, materiálu Ukázka projektu

4 Materiál pro přípojky: kameninové roury, hrdlové PVC (systém KG) Přípojka má být přímá, co nejkratší, v jednotném sklonu, kolmo ke kanalizačnímu řadu. Minimální jmenovitá světlost 150mm Nejmenší dovolený sklon pro DN 150 = 2%, pro DN 200 a větší = 1%, maximální 40% Ochranné pásmo má šířku 0,75m od osy potrubí Doporučená výška krytí ve volném terénu je 1m a pod komunikací 1,8m. Revizní šachta se umisťuje mimo objekt a bývá rozměrů 0,8x1m poklop 0,6x0,6m (při hloubce dna do 0,75m jen 0,6x0,9m se stejnou velikostí poklopu)

5 Kanalizační vložka Umožňuje připojení přípojky na veřejnou kanalizaci Vkládá se při stavbě do veřejné sítě a jedná se o zaslepenou odbočku Pokud není kan. Vložka musíme provést připojení dle pokynů provozovatele sítě. Zapojuje se pod úhlem 45-60° zpravidla do horní třetiny výšky potrubí

6 Připojovací potrubí ‐Vede od zařizovacího předmětu k svislému odpadnímu potrubí ‐Maximální délka připojovacího potrubí je 3m (pro připojovací potrubí WC Ø 110mm 1,5m) ‐Minimální sklon je 3% ‐Potrubí malých průměrů se vkládá do šikmých drážek ve zdivu nebo do instalační příčky ‐Každý zařizovací předmět je nutno připojit přes zápachovou uzávěrku

7 POZEMNÍ STAVITELSTVÍ III - VÁCLAV HÁJEK a kolektiv – Sobotáles 2003

8 Svislé odpadní potrubí ‐Vedou se instalační příčkou nebo svislou srážkou vnitřního zdiva u vnějšího zdiva tepelně a zvukově izolujeme ‐Velikost drážek je závislá na DN potrubí a mají být plně obezděné. ‐V případě změny směru se provede odskok s čistícím kusem nad ním ‐Má mít po celé výšce stejný průměr

9 ‐Do splaškových svislých odpadních se nesmí přivádět dešťové vody ze střech ‐Musí mít osazeny čistící kusy nad změnami směru a v nejnižším podlaží cca 1m nad podlahou ‐Má být odvětrané nad střechu nebo má mít alespoň přisávací ventil vzduchu

10 ‐Světlost potrubí je minimálně: 70mm pro umyvadla, dřezy, pisoáry, sprchy 100mm pro WC, velkokuchyňské zařízení Jinak se stanovuje výpočtem dle ČSN viz také učebnice str. 206 – 208 : POZEMNÍ STAVITELSTVÍ III - VÁCLAV HÁJEK a kolektiv – Sobotáles 2003

11 Odpadní potrubí pro dešťové vody ‐Odvádí se vnějším po fasádě nebo vnitřním svodem budovou. ‐Nesmí být vyústěny na veřejnou komunikaci ‐Musí být vedeno samostatně a nesmí ústit do splaškových odp. potrubí a nesmí do nich ústit zařizovací předměty. ‐Je-li střešní vtok do 3m musí být provedena zápachová uzávěrka Světlost se vypočítá Q d =0,025. . S v l/s 0,025 je vydatnost deště v litrech /sec na m 2  je součinitel odtoku pro střechy 1,0(dlažby 0,9) S je půdorysný průmět střechy

12 Větrací potrubí ‐Má vyčnívat 0,5m nad střechu, a má být 0,5m pod střechou rozšířeno (110/125mm) ukončené větrací hlavicí ‐Nesmí být blíž jak 3m od oken i střešních ‐Potrubí musí být svislé a přímé a začíná nad posledním připojovacím potrubím v nejvyšším patře

13 Svodné ležaté potrubí ‐Tvoří větevnou síť ‐Hlavní svod č.1 vychází od nejvzdálenějšího odvodňovaného místa, které má dostatečný průtok ‐Svod se vede přímo a ve stejném spádu po celé délce ven z objektu ‐Připojování vedlejších svodů č.2-xx se provádí jedině jednoduchou odbočkou ‐Svody vedené vedle základů mají být vedeny mimo tlakovou zónu a v bezpečné vzdálenosti od zdí

14 Zásady pro ukládání svodů ‐Světlost svodu má být vždy větší o jeden průměr než světlost svislého odpadu ‐Světlost hlavního svodu má být o jeden průměr větší než svod vedlejší minimálně 150mm ‐Úhel připojení vedlejších svodů je 45-60° ‐Sklon svodů je u DN 100-125 min 3%, DN150- 200mm min 2% a dešťové svody min 1%. Maximální sklon je 40% ‐Hloubka krytí je min 0,2m u litiny 0,3m u kameniny a PVC mimo objekt 1m ve volném terénu a 1,8m pod komunikacemi.

15 ‐Pro čištění svodného potrubí instalujeme čistící tvarovky, které se umisťují: V závislosti na druhu odpadní vody a DN potrubí DN 100-200mm max po 18m Před změnou směru splaškového svodu V místech zvýšené možnosti ucpání ‐Instalují se v revizních šachtách, zděných betonových nebo plastových (více viz přípojka)

16 Příslušenství kanalizace 1.Podlahové vpusti Je třeba osadit v místech: -V místech, kde to vyžaduje mokré čištění nebo mokrý provoz -V prostorech, kde jsou instalovány zásobníky vody Nesmí se osazovat: -Tam kde není zabezpečeno trvalé doplnění zápachové uzávěrky vodou -Tam kde může dojít k zamrznutí zápachové uzávěrky 2.Kanalizační zpětná klapka nebo zpětný ventil 3.Zápachová uzávěrka vsazena do potrubí 4.Liniové odvodňovací systémy

17 Opakování Vypočítejte a navrhněte dešťové potrubí pro střechu půdorysného rozměru 12x8,5m. Q d = v l/s 0,025  je S je Q d =0,025. . S v l/s 0,025 je vydatnost deště v litrech /sec na m 2  je součinitel odtoku pro střechy 1,0(dlažby 0,9) S je půdorysný průmět střechy Dosaďte, vypočítejte a porovnejte s tabulkou pro maximální průtok. Q d = POZEMNÍ STAVITELSTVÍ III - VÁCLAV HÁJEK a kolektiv – Sobotáles 2003

18 Použitá literatura: Pozemní stavitelství III, Václav Hájek a kol., Sobotáles 2004 Pozemní stavitelství IV, Václav Hájek a kol., Sobotáles 1996 Pozemní stavitelství - Požární bezpečnost staveb, Marie Rusinová, Táňa Juráková, Markéta Badalová – CERM 2002 Instalace vody a kanalizace I, Miroslava Trnová, Informatorium 2001 Instalace vody a kanalizace II, Miroslav Adámek, Aleš Jurečka, Informatorium 2006 Instalace vody a kanalizace III, Miroslav Adámek, Aleš Jurečka, Informatorium 2006 Vytápění, Stanislav Tajbr, Sobotáles 1998 Pozemní stavitelství I., Ivan Moudrý, Miloslav Novotný, Miroslav Spáčil, Jan Škramlík, CERM 1998


Stáhnout ppt "Pozemní stavitelství Technické zařízení budov Vnitřní kanalizace Autor: Ing. Šoupal Kamil Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova."

Podobné prezentace


Reklamy Google