Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Technické zařízení budov

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Technické zařízení budov"— Transkript prezentace:

1 Technické zařízení budov
Pozemní stavitelství Technické zařízení budov Vnitřní kanalizace Autor: Ing. Šoupal Kamil Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Vyškov Tato materiál vznikl v rámci projektu Interaktivní výuka odborných předmětů a matematiky na středních školách stavebního a strojírenského zaměření dle Školního vzdělávacího programu (reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.02/ ) Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

2 Vnitřní kanalizace Účelem je odvodnit celou nemovitost a odstranit z ní všechny druhy odpadních vod. Vnitřní kanalizace se skládá z: Připojovací šikmé Odpadní potrubí svislé Ležaté svodní potrubí Větrací potrubí Kanalizační přípojka

3 Kanalizační přípojka Každá nemovitost má mít samostatnou kanalizační přípojku. Musí být na ni zpracován projekt obsahující: Situace – se zakreslením kanalizační sítě + navrženou přípojku + ostatní inženýrské sítě Technická zpráva – popis DN, sklonu, materiálu Ukázka projektu

4 Materiál pro přípojky: kameninové roury, hrdlové PVC (systém KG)
Přípojka má být přímá, co nejkratší, v jednotném sklonu, kolmo ke kanalizačnímu řadu. Minimální jmenovitá světlost 150mm Nejmenší dovolený sklon pro DN 150 = 2%, pro DN 200 a větší = 1%, maximální 40% Ochranné pásmo má šířku 0,75m od osy potrubí Doporučená výška krytí ve volném terénu je 1m a pod komunikací 1,8m. Revizní šachta se umisťuje mimo objekt a bývá rozměrů 0,8x1m poklop 0,6x0,6m (při hloubce dna do 0,75m jen 0,6x0,9m se stejnou velikostí poklopu)

5 Kanalizační vložka Umožňuje připojení přípojky na veřejnou kanalizaci
Vkládá se při stavbě do veřejné sítě a jedná se o zaslepenou odbočku Pokud není kan. Vložka musíme provést připojení dle pokynů provozovatele sítě. Zapojuje se pod úhlem 45-60° zpravidla do horní třetiny výšky potrubí

6 Připojovací potrubí Vede od zařizovacího předmětu k svislému odpadnímu potrubí Maximální délka připojovacího potrubí je 3m (pro připojovací potrubí WC Ø 110mm 1,5m) Minimální sklon je 3% Potrubí malých průměrů se vkládá do šikmých drážek ve zdivu nebo do instalační příčky Každý zařizovací předmět je nutno připojit přes zápachovou uzávěrku

7 POZEMNÍ STAVITELSTVÍ III - VÁCLAV HÁJEK a kolektiv – Sobotáles 2003

8 Svislé odpadní potrubí
Vedou se instalační příčkou nebo svislou srážkou vnitřního zdiva u vnějšího zdiva tepelně a zvukově izolujeme Velikost drážek je závislá na DN potrubí a mají být plně obezděné. V případě změny směru se provede odskok s čistícím kusem nad ním Má mít po celé výšce stejný průměr

9 Do splaškových svislých odpadních se nesmí přivádět dešťové vody ze střech
Musí mít osazeny čistící kusy nad změnami směru a v nejnižším podlaží cca 1m nad podlahou Má být odvětrané nad střechu nebo má mít alespoň přisávací ventil vzduchu

10 Světlost potrubí je minimálně:
70mm pro umyvadla, dřezy, pisoáry, sprchy 100mm pro WC, velkokuchyňské zařízení Jinak se stanovuje výpočtem dle ČSN viz také učebnice str. 206 – 208 : POZEMNÍ STAVITELSTVÍ III - VÁCLAV HÁJEK a kolektiv – Sobotáles 2003

11 Odpadní potrubí pro dešťové vody
Odvádí se vnějším po fasádě nebo vnitřním svodem budovou . Nesmí být vyústěny na veřejnou komunikaci Musí být vedeno samostatně a nesmí ústit do splaškových odp. potrubí a nesmí do nich ústit zařizovací předměty. Je-li střešní vtok do 3m musí být provedena zápachová uzávěrka Světlost se vypočítá Qd=0,025.. S v l/s 0,025 je vydatnost deště v litrech /sec na m2  je součinitel odtoku pro střechy 1,0(dlažby 0,9) S je půdorysný průmět střechy

12 Větrací potrubí Má vyčnívat 0,5m nad střechu , a má být 0,5m pod střechou rozšířeno (110/125mm) ukončené větrací hlavicí Nesmí být blíž jak 3m od oken i střešních Potrubí musí být svislé a přímé a začíná nad posledním připojovacím potrubím v nejvyšším patře

13 Svodné ležaté potrubí Tvoří větevnou síť
Hlavní svod č.1 vychází od nejvzdálenějšího odvodňovaného místa , které má dostatečný průtok Svod se vede přímo a ve stejném spádu po celé délce ven z objektu Připojování vedlejších svodů č.2-xx se provádí jedině jednoduchou odbočkou Svody vedené vedle základů mají být vedeny mimo tlakovou zónu a v bezpečné vzdálenosti od zdí

14 Zásady pro ukládání svodů
Světlost svodu má být vždy větší o jeden průměr než světlost svislého odpadu Světlost hlavního svodu má být o jeden průměr větší než svod vedlejší minimálně 150mm Úhel připojení vedlejších svodů je 45-60° Sklon svodů je u DN min 3%, DN mm min 2% a dešťové svody min 1% . Maximální sklon je 40% Hloubka krytí je min 0,2m u litiny 0,3m u kameniny a PVC mimo objekt 1m ve volném terénu a 1,8m pod komunikacemi.

15 Pro čištění svodného potrubí instalujeme čistící tvarovky, které se umisťují:
V závislosti na druhu odpadní vody a DN potrubí DN mm max po 18m Před změnou směru splaškového svodu V místech zvýšené možnosti ucpání Instalují se v revizních šachtách, zděných betonových nebo plastových (více viz přípojka)

16 Příslušenství kanalizace
Podlahové vpusti Je třeba osadit v místech: V místech, kde to vyžaduje mokré čištění nebo mokrý provoz V prostorech, kde jsou instalovány zásobníky vody Nesmí se osazovat: Tam kde není zabezpečeno trvalé doplnění zápachové uzávěrky vodou Tam kde může dojít k zamrznutí zápachové uzávěrky Kanalizační zpětná klapka nebo zpětný ventil Zápachová uzávěrka vsazena do potrubí Liniové odvodňovací systémy

17 Opakování Vypočítejte a navrhněte dešťové potrubí pro střechu půdorysného rozměru 12x8,5m. Qd= v l/s 0,025 je S je Qd=0,025.. S v l/s 0,025 je vydatnost deště v litrech /sec na m2  je součinitel odtoku pro střechy 1,0(dlažby 0,9) S je půdorysný průmět střechy Dosaďte, vypočítejte a porovnejte s tabulkou pro maximální průtok. Qd= POZEMNÍ STAVITELSTVÍ III - VÁCLAV HÁJEK a kolektiv – Sobotáles 2003

18 Použitá literatura: Pozemní stavitelství III , Václav Hájek a kol. , Sobotáles 2004 Pozemní stavitelství IV, Václav Hájek a kol. , Sobotáles 1996 Pozemní stavitelství - Požární bezpečnost staveb, Marie Rusinová, Táňa Juráková, Markéta Badalová – CERM 2002 Instalace vody a kanalizace I , Miroslava Trnová, Informatorium 2001 Instalace vody a kanalizace II, Miroslav Adámek, Aleš Jurečka, Informatorium 2006 Instalace vody a kanalizace III, Miroslav Adámek, Aleš Jurečka, Informatorium 2006 Vytápění , Stanislav Tajbr, Sobotáles 1998 Pozemní stavitelství I. , Ivan Moudrý, Miloslav Novotný, Miroslav Spáčil, Jan Škramlík, CERM 1998


Stáhnout ppt "Technické zařízení budov"

Podobné prezentace


Reklamy Google