Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:"— Transkript prezentace:

1 Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, Opava Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Zvyšování klíčových aktivit Předmět, ročník: Technologická příprava 2. ročník Název sady vzdělávacích materiálů: Provádění svislých a vodorovných konstrukcí Sada číslo: ICT-12A Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 02 Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_ICT-12A-02 Téma vzdělávacího materiálu: Cihelné příčky Druh učebního materiálu: Prezentace Autor: Ing. Pavla Michalčíková Anotace: Prezentace určená k objasnění provádění cihelných příček; žáci mají k dispozici učebnice Metodické poznámky: Materiál je vhodný pro učební obor zedník Datum vyhotovení: Ověření ve výuce:

2 C I H E L N É P Ř Í Č K Y Č t v r t c i h e l n é p ř í č k y
P ů l c i h e l n é p ř í č k y D v o j i t é p ř í č k y

3 Jednoduché čtvrtcihelné příčky
Technické parametry a vlastnosti vyzdívají se z cihel plných (CP) - rozměry x 140 x 65 (mm) provádějí se mokrým procesem jsou velmi pracné vyzdívají se na vápenocemenovou maltu převazují se o půl cihly popřípadě o čtvrt používají se při individuální výstavbách a při rekonstrukcích

4 Jednoduché čtvrtcihelné příčky Technické parametry a vlastnosti
mohou být rovné, zalomené nebo postaveny do oblouku bez omítky mají tloušťku 65 mm - jsou postaveny „na kant“ z obou stran se omítají tradiční omítkou o tloušťce 15 mm hotové mají tloušťku 95 mm (včetně omítky) ve stavebních výkresech se kótují 100 mm

5 Jednoduché čtvrtcihelné příčky
Kotvení příčky do kapes - Obr. 1. Kotvení říčky do ozubů - Obr. 2.

6 Jednoduché čtvrtcihelné příčky
Kotvení čtvrtcihelné příčky do zdiva z materiálů, do nichž nelze provést kapsy - Obr. 3. 1 - líc sloupu kotevní výztuž průměru 5,5 mm stropní konstrukce

7 Jednoduché čtvrtcihelné příčky
Zavázání čtvrtcihelné příčky do zdiva - obr. 4. a - pohled b - řez 1 - kapsa

8 Technické parametry a vlastnosti
Půlcihelné příčky Technické parametry a vlastnosti cihly se kladou naplocho převazují se o čtvrt nebo o půl cihly zavazuje se do nosných zdí buď do kapes nebo ozubů vyložených ze zdí tloušťka příčky včetně oboustranné omítky je 170 mm (ve stavebních výkresech se kótuje 150 mm)

9 Dvojité příčky Technické parametry a vlastnosti jsou to vlastně dvě čtvrtcihelné příčky vedle sebe se vzduchovou mezerou navrhuje se mezi byty (dobře tepelně i zvukově izoluje) s nosnou zdí je spojena svislou drážkou, zvukově dobře odizolovanou do vzduchové mezery 60 mm se vkládá zvukoizolační materiál dvojitá příčka s oboustrannou omítkou má tloušťku 220 mm

10 Kotvení dvojitých příček - obr. 5.
Dvojité příčky Kotvení dvojitých příček - obr. 5. a - do zdiva z materiálů, u nichž nelze provést kapsy b-do zdiva vyzdívaného tradičně 1- omítka 2- cihelná příčka 3- lepenka A 500H 4- zvuková izolace 5- vzduchová dutina 1- kotevní výztuž průměru 5,5 mm 2- pružná vložka

11 Použité zdroje Seznam použité literatury HÁJEK, Václav, Petr HÁJEK a Jaroslav PAVLIS. Pozemní stavitelství pro 1. ročník SPŠ stavebních. 3., upr. vyd. Praha: Sobotáles, 1995, 158 s. ISBN TIBITANZL, Otomar. Stavební technologie II: pro 2. ročník SOU učebního oboru zedník. 5., upr. vyd. Praha: Sobotáles, 2006, 161 s. ISBN Obrázkový materiál Obrázek HÁJEK, Václav, Petr HÁJEK a Jaroslav PAVLIS. Pozemní stavitelství pro 1. ročník SPŠ stavebních. 3., upr. vyd. Praha: Sobotáles, 1995, 158 s. ISBN

12 Děkuji za pozornost.

13 Ověření prezentace č. 2 Jaká je tloušťka čtvrtcihelné příčky bez omítky? Jaká je kóta této příčky ve stavebním výkrese? 2. Na jakou maltu se vyzdívají tyto příčky? 3. Napiš tři způsoby kotvení těchto příček. 4. Jaká je tloušťka půlcihelné příčky (bez omítky)? 5. Kde provádíme dvojité příčky a proč? 6. Jaká je skladba dvojité příčky? Jaké jsou nevýhody provádění cihelných příček ? Kde se dnes s cihelnými příčkami setkáváme?


Stáhnout ppt "Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google