Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt: UČÍME SE V PROSTORU Oblast: Stavebnictví

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt: UČÍME SE V PROSTORU Oblast: Stavebnictví"— Transkript prezentace:

1 Projekt: UČÍME SE V PROSTORU Oblast: Stavebnictví
Název předmětu: Zdravotechnika Název a ID tématu: Síť vnitřní kanalizace STA49 Zpracoval(a): Ing. Svatopluk Pešek

2 ČÁSTI VNITŘNÍ KANALIZACE
Zdroje ČÁSTI VNITŘNÍ KANALIZACE Stránka pro uvedení dílčích témat

3 VNITŘNÍ KANALIZACE Odtokové potrubí Připojovací potrubí
Zdroje VNITŘNÍ KANALIZACE Vnitřní kanalizací rozumíme kanalizaci, která odvádí splaškové a dešťové odpadní vody z objektu až po napojení na kanalizační přípojku, žumpu popř. čistírnu odpadních vod. Vnitřní kanalizaci dělíme na: Odtokové potrubí Připojovací potrubí Odpadní potrubí Větrací potrubí Svodné potrubí Stránka s grafikou Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů.

4 Zdroje ODTOKOVÉ POTRUBÍ Odtokové potrubí není přímo napojeno na kanalizaci. Vede nad podlahovou vpusť nebo odvodněnou plochu. Používá se od pojišťovacích ventilů, přepadů nádrží a v prádelnách od namáčecích kádí. Stránka s grafikou Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů.

5 Mezní hodnoty pro použití
Zdroje PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ Připojovací potrubí propojuje zařizovací předmět popř. vpusť se svislým odpadním potrubím. U nás se používá nevětrané připojovací potrubí s plněním potrubí 50 %. Mezní hodnoty při použití nevětraného připojovacího potrubí: Připojovací potrubí Mezní hodnoty pro použití doporučené maximální Největší délka potrubí v (m) 4 6 Největší počet kolen s úhlem nad 60° (napojovací koleno nezahrnuto) 1 3 Největší spádová výška 2 Nejmenší sklon v % Max. hodnoty mají další podmínky viz. ČSN Stránka s grafikou Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů.

6 PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ Rozvinutý svislý řez Zdroje Stránka s grafikou
Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Rozvinutý svislý řez Obrázek – ČSN Technické výkresy – Instalace – Zdravotně technické a plynovodní instalace

7 PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ Půdorys Zdroje Stránka s grafikou
Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Obrázek – ČSN Technické výkresy – Instalace – Zdravotně technické a plynovodní instalace

8 Zdroje PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ Stránka s grafikou Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Potrubí materiál polypropylén (PP HT) spojování násuvnými hrdly

9 Zdroje PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ Stránka s grafikou Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Potrubí materiál polyethylén (HD PE) spojování svařováním

10 Splaškové odpadní potrubí
Zdroje Splaškové odpadní potrubí Splaškové odpadní potrubí je vedeno převážně svisle a propojuje připojovací potrubí a svodné potrubí. Rozlišujeme: Splaškové odpadni potrubí Dešťové odpadní potrubí Stránka s grafikou Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů.

11 Splaškové odpadní potrubí
Zdroje Splaškové odpadní potrubí Stránka s grafikou Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Obrázek – ČSN Technické výkresy – Instalace – Zdravotně technické a plynovodní instalace

12 Splaškové odpadní potrubí
Zdroje Splaškové odpadní potrubí Stránka s grafikou Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů.

13 Dešťové odpadní potrubí
Zdroje Dešťové odpadní potrubí Stránka s grafikou Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Venkovní Vnitřní

14 Větrací potrubí Každá vnitřní kanalizace musí být odvětrána.
Zdroje Větrací potrubí Každá vnitřní kanalizace musí být odvětrána. Větrací potrubí navazuje na svislé odpadní potrubí a propojuje kanalizaci s atmosférou (vyvedeno nad střechu). Větrací potrubí zabezpečuje: větrání kanalizace (odvod kanalizačních plynů) zamezuje vzniku podtlaku při průtoku vody v kanalizaci (odsávaní zápachových uzávěrek) Stránka s grafikou Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů.

15 Větrací potrubí vyvedené nad střechu
Zdroje Větrací potrubí vyvedené nad střechu Stránka s grafikou Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Obrázek – ČSN Technické výkresy – Instalace – Zdravotně technické a plynovodní instalace

16 Zdroje Svodné potrubí Svodné potrubí je ležaté potrubí, na které jsou napojena odpadní potrubí v nejnižším podlaží. Rozdělujeme svodné potrubí na: Zakopané – svody jsou kladeny do země v základech stavby Zavěšené – svody jsou vedeny v podzemním podlaží buď zavěšeny pod stropem nebo jsou uchyceny podél stěn Stránka s grafikou Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů.

17 Svodné potrubí zakopané
Zdroje Svodné potrubí zakopané Stránka s grafikou Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Rozvinutý svislý řez Obrázek – ČSN Technické výkresy – Instalace – Zdravotně technické a plynovodní instalace

18 Svodné potrubí zakopané - půdorys
Zdroje Svodné potrubí zakopané - půdorys Stránka s grafikou Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Obrázek – ČSN Technické výkresy – Instalace – Zdravotně technické a plynovodní instalace

19 Svodné potrubí zakopané
Zdroje Svodné potrubí zakopané Stránka s grafikou Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů.

20 Svodné potrubí zakopané
Zdroje Svodné potrubí zakopané Stránka s grafikou Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů.

21 Svodné potrubí zavěšené
Zdroje Svodné potrubí zavěšené Stránka s grafikou Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů.

22 Problematika životního prostředí
Zdroje Problematika životního prostředí Odvodem splašků a znečištěné vody přes kanalizační řád do čistírny odpadních vod zabraňujeme znečištění toků, a tím přispíváme k ochraně životního prostředí Použitím hrdlových spojů u odpadního potrubí nedochází při montáži ke vzniku nežádoucího odpadu. Použité materiály mají dlouhou životnost a jsou recyklovatelné. Vedení svodného potrubí v zemi neovlivňuje vzhled krajiny. Při výkopových pracích by se mělo optimálně hospodařit s výkopovým materiálem, dosáhnout vyrovnané bilance zemních prací. Stránka s grafikou Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Problematice životního prostředí věnováno: 10 minut

23 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY
Zdroje SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY ČSN Technické výkresy – Instalace – Zdravotně technické a plynovodní instalace Textová stránka MS Powerpoint neumožňuje automatický poznámkový aparát (poznámky pod čarou). Z tohoto důvodu je nutné veškeré odkazy na zdroje vytvářet manuálně v rámci k tomu určeného textového pole. Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Z důvodu přehlednosti informací prezentovaných na stránce, doporučujeme odkazovat maximálně na dva zdroje.


Stáhnout ppt "Projekt: UČÍME SE V PROSTORU Oblast: Stavebnictví"

Podobné prezentace


Reklamy Google