Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt: UČÍME SE V PROSTORU Oblast: Stavebnictví Název předmětu: Zdravotechnika Název a ID tématu: Síť vnitřní kanalizace STA49 Zpracoval(a): Ing. Svatopluk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt: UČÍME SE V PROSTORU Oblast: Stavebnictví Název předmětu: Zdravotechnika Název a ID tématu: Síť vnitřní kanalizace STA49 Zpracoval(a): Ing. Svatopluk."— Transkript prezentace:

1 Projekt: UČÍME SE V PROSTORU Oblast: Stavebnictví Název předmětu: Zdravotechnika Název a ID tématu: Síť vnitřní kanalizace STA49 Zpracoval(a): Ing. Svatopluk Pešek

2 ČÁSTI VNITŘNÍ KANALIZACE

3 3 VNITŘNÍ KANALIZACE Vnitřní kanalizací rozumíme kanalizaci, která odvádí splaškové a dešťové odpadní vody z objektu až po napojení na kanalizační přípojku, žumpu popř. čistírnu odpadních vod. Vnitřní kanalizaci dělíme na:  Odtokové potrubí  Připojovací potrubí  Odpadní potrubí  Větrací potrubí  Svodné potrubí

4 4 ODTOKOVÉ POTRUBÍ Odtokové potrubí není přímo napojeno na kanalizaci. Vede nad podlahovou vpusť nebo odvodněnou plochu. Používá se od pojišťovacích ventilů, přepadů nádrží a v prádelnách od namáčecích kádí.

5 5 PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ Připojovací potrubí propojuje zařizovací předmět popř. vpusť se svislým odpadním potrubím. U nás se používá nevětrané připojovací potrubí s plněním potrubí 50 %. Mezní hodnoty při použití nevětraného připojovacího potrubí: Připojovací potrubíMezní hodnoty pro použití doporučenémaximální Největší délka potrubí v (m)46 Největší počet kolen s úhlem nad 60° (napojovací koleno nezahrnuto)13 Největší spádová výška12 Nejmenší sklon v %31 Max. hodnoty mají další podmínky viz. ČSN

6 6 PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ Rozvinutý svislý řez Obrázek – ČSN 01 3450 Technické výkresy – Instalace – Zdravotně technické a plynovodní instalace

7 7 PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ Půdorys Obrázek – ČSN 01 3450 Technické výkresy – Instalace – Zdravotně technické a plynovodní instalace

8 8 PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ Potrubí materiál polypropylén (PP HT) spojování násuvnými hrdly

9 9 PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ Potrubí materiál polyethylén (HD PE) spojování svařováním

10 10 Splaškové odpadní potrubí Splaškové odpadní potrubí je vedeno převážně svisle a propojuje připojovací potrubí a svodné potrubí. Rozlišujeme: -Splaškové odpadni potrubí -Dešťové odpadní potrubí

11 11 Splaškové odpadní potrubí Obrázek – ČSN 01 3450 Technické výkresy – Instalace – Zdravotně technické a plynovodní instalace

12 12 Splaškové odpadní potrubí

13 13 Dešťové odpadní potrubí VenkovníVnitřní

14 14 Větrací potrubí Každá vnitřní kanalizace musí být odvětrána. Větrací potrubí navazuje na svislé odpadní potrubí a propojuje kanalizaci s atmosférou (vyvedeno nad střechu). Větrací potrubí zabezpečuje: -větrání kanalizace (odvod kanalizačních plynů) -zamezuje vzniku podtlaku při průtoku vody v kanalizaci (odsávaní zápachových uzávěrek)

15 15 Větrací potrubí vyvedené nad střechu Obrázek – ČSN 01 3450 Technické výkresy – Instalace – Zdravotně technické a plynovodní instalace

16 16 Svodné potrubí Svodné potrubí je ležaté potrubí, na které jsou napojena odpadní potrubí v nejnižším podlaží. Rozdělujeme svodné potrubí na: a)Zakopané – svody jsou kladeny do země v základech stavby a)Zavěšené – svody jsou vedeny v podzemním podlaží buď zavěšeny pod stropem nebo jsou uchyceny podél stěn

17 17 Svodné potrubí zakopané Obrázek – ČSN 01 3450 Technické výkresy – Instalace – Zdravotně technické a plynovodní instalace Rozvinutý svislý řez

18 18 Svodné potrubí zakopané - půdorys Obrázek – ČSN 01 3450 Technické výkresy – Instalace – Zdravotně technické a plynovodní instalace

19 19 Svodné potrubí zakopané

20 20 Svodné potrubí zakopané

21 21 Svodné potrubí zavěšené

22 Problematika životního prostředí 22 -Odvodem splašků a znečištěné vody přes kanalizační řád do čistírny odpadních vod zabraňujeme znečištění toků, a tím přispíváme k ochraně životního prostředí -Použitím hrdlových spojů u odpadního potrubí nedochází při montáži ke vzniku nežádoucího odpadu. -Použité materiály mají dlouhou životnost a jsou recyklovatelné. -Vedení svodného potrubí v zemi neovlivňuje vzhled krajiny. Při výkopových pracích by se mělo optimálně hospodařit s výkopovým materiálem, dosáhnout vyrovnané bilance zemních prací. Problematice životního prostředí věnováno: 10 minut

23 23 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY ČSN 01 3450 Technické výkresy – Instalace – Zdravotně technické a plynovodní instalace


Stáhnout ppt "Projekt: UČÍME SE V PROSTORU Oblast: Stavebnictví Název předmětu: Zdravotechnika Název a ID tématu: Síť vnitřní kanalizace STA49 Zpracoval(a): Ing. Svatopluk."

Podobné prezentace


Reklamy Google