Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Technické zařízení budov

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Technické zařízení budov"— Transkript prezentace:

1 Technické zařízení budov
Pozemní stavitelství Technické zařízení budov Vnitřní vodovod Autor: Ing. Šoupal Kamil Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Vyškov Tato materiál vznikl v rámci projektu Interaktivní výuka odborných předmětů a matematiky na středních školách stavebního a strojírenského zaměření dle Školního vzdělávacího programu (reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.02/ ) Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

2 Vnitřní vodovod Může být jednotný nebo oddílný (pitná a užitková voda)
Může být zásobován z veřejného vodovodu nebo ze studny(domácí vodárny) Tvoří soustavu potrubí za vodovodní přípojkou a vodoměrem Skládá se z těchto částí: přípojka, ležaté rozvody, svislé stoupačky, připojovací potrubí

3 Vodovodní přípojka Navrhuje se ve spolupráci se správcem sítě
Na jedno odběrní místo se navrhuje jedna přípojka Ochranné pásmo je 2m od osy potrubí, nesmí být zastavěné a musí být přístupné Navrhuje se v jedné světlosti potrubí a z jednoho materiálu s min. sklonem 0,3% Napojení na vod. řad se provede navrtávací soupravou nebo navařovací plastovou sadou Výška krytí potrubí je navržena dle zeminy a nezámrzné hloubky od 1,2-1,5m nebo ho musíme zaizolovat

4 Vodoměrná soustava je zobrazena na obrázcích viz. výše
Měření odběru vody se provede vodoměrem umístěným v budově max. 2m od zdiva nebo ve vodoměrné šachtě před objektem přístupným pro zaměstnance vodáren. Vodoměrná soustava je zobrazena na obrázcích viz. výše POZEMNÍ STAVITELSTVÍ III - VÁCLAV HÁJEK a kolektiv – Sobotáles 2003

5 Projektová dokumantace
Zpracovává samostatné přípojku a vnitřní vodovod Projekt přípojky obsahuje: Výkres situace (1:500, 1:1000) se zakreslením vodovodního řadu, navržené přípojky, inženýrských sítí Půdorys přípojky a podélný řez se zakreslením šachty a vodoměru Technická zpráva obsahující popis objektu, umístění přípojky, sklonu, materiálu a způsobu provedení přípojky.

6 Ležaté rozvody Jsou vedeny od přípojky ke stoupačkám ve spádu minimálně 0,3%. Bává zavěšeno pod stropem, vedeno v drážkách zdiva nebo v podlaze. Obaluje se tepelnou izolací, aby se potrubí neohřívalo a nekondenzovala vzdušná vlhkost na studeném potrubí Před každou stoupačkou se osazuje uzavírací ventil s odvodněním stoupačky pro případ vypuštění při opravě

7 Stoupací potrubí Je vedeno v instalační šachtě, drážce zdiva nebo na povrchu zdi Potrubí se musí také izolovat Připojovací potrubí Je od stoupačky odděleno uzavíracím ventilem a končí výtokovou armaturou zařizovacího předmětu. Výtoky pro studenou a teplou vodu musí být označeny modrou a červenou barvou. Studenou vodu umisťujeme nejčastěji vpravo, protože většina lidí jsou praváci.

8 Materiál potrubí Litinové tlakové potrubí hrdlové a přírubové
Ocelové trubky pozinkované závitové Měděné trubky kapilárně svařované, lisované, se spojkami s kuželovým kroužkem. Plasty z polypropylenu, polyethylenu polyfůzně svařované Vícevrstvé potrubí (PE+hliník+ HDPE) Nerezové spojené spojkami s kuželovým kroužkem. a) b) c) d) e) f)

9 Vnitřní armatury Armatury slouží k regulaci, uzavírání jako pojistné nebo výtokové a speciální. Musí vyhovovat zdravotním, hygienickým předpisům, musí být pevné a odolné. Vyrábí se z mosazi, červeného bronzu, bronzu a plastů. Pohyblivé části mají odolávat opotřebení a musí být hladce obrobeny, aby dobře těsnily. Dělí se na :

10 Kohouty Kulové a kuželové, které se otevírají otočení o 90°.

11 Ventily Hlavní části jsou : těleso se sedlem, kuželka, vřeteno, víko se závitem, ruční kolečko Mají pomalé otvírání a dělí se na : přímé, šikmé, rohové, víceúčelové, pojistné proti přetlaku. Zpětný ventil

12 Šoupátka Používají se při větších DN, mají malou stavební délku, velkou výšku, pomalé uzavírání a malé tlakové ztráty.

13 Klapky – uzavírají deskou nebo otočným segmentem
Klapky – uzavírají deskou nebo otočným segmentem. Často se používají proti zpětnému proudění vody a uzavírání nádrží. Výtokové armatury Dělí se podle připojení na potrubí na: výtokové ventily nebo kohouty (1 potrubí) a směšovací baterie(2 potrubí). Podle umístění na : nástěnné. Stojánkové, pod omítkové, zabudované. Podle ovládání na : Mechanické, automatické, termostatické,

14 Splachovací zařízení Podle konstrukce: nádržkové, tlakové Podle umístění: vysoko položené, nízko položené, na záchodové míse, zabudované ve stěně.

15 Opakování Jaká armatura má nejmenší odpor při proudění vody
Opakování Jaká armatura má nejmenší odpor při proudění vody? Jak spojujeme měděné potrubí? Na jaké části se dělí vnitřní vodovod?

16 Opakování Jaká armatura má nejmenší odpor při proudění vody? Šoupátka Jak spojujeme měděné potrubí? kapilárně svařované, lisované, se spojkami s kuželovým kroužkem Na jaké části se dělí vnitřní vodovod? Přípojka, ležaté rozvody, svislé stoupačky, připojovací potrubí.

17 Použitá literatura: Pozemní stavitelství III , Václav Hájek a kol. , Sobotáles 2004 Pozemní stavitelství IV, Václav Hájek a kol. , Sobotáles 1996 Pozemní stavitelství - Požární bezpečnost staveb, Marie Rusinová, Táňa Juráková, Markéta Badalová – CERM 2002 Instalace vody a kanalizace I , Miroslava Trnová, Informatorium 2001 Instalace vody a kanalizace II, Miroslav Adámek, Aleš Jurečka, Informatorium 2006 Instalace vody a kanalizace III, Miroslav Adámek, Aleš Jurečka, Informatorium 2006 Vytápění , Stanislav Tajbr, Sobotáles 1998 Pozemní stavitelství I. , Ivan Moudrý, Miloslav Novotný, Miroslav Spáčil, Jan Škramlík, CERM 1998


Stáhnout ppt "Technické zařízení budov"

Podobné prezentace


Reklamy Google