Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Psychologie sportu a tělesné výchovy Viktor Pacholík Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Psychologie sportu a tělesné výchovy Viktor Pacholík Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií"— Transkript prezentace:

1 Psychologie sportu a tělesné výchovy Viktor Pacholík Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií pacholik@fsps.muni.cz

2 Psychologie sportu jako vědní disciplína Aplikovaná psychologická disciplína Aplikovaná psychologická disciplína Mezioborová disciplína Mezioborová disciplína Psychologické vědy Psychologické vědy Vědy o tělesné kultuře Vědy o tělesné kultuře 2 oblasti zkoumání 2 oblasti zkoumání Vliv osobnostních vlastností na sportovní činnost (výkon) Vliv osobnostních vlastností na sportovní činnost (výkon) Odraz sportovní činnosti v psychice člověka Odraz sportovní činnosti v psychice člověka Přímé působení – na osobnost sportovce Přímé působení – na osobnost sportovce Nepřímé působení – zprostředkovaně fanoušek, divák... Nepřímé působení – zprostředkovaně fanoušek, divák... Některé součásti psychologie sportu Některé součásti psychologie sportu Sportovní personologie Sportovní personologie Psychologie koučování Psychologie koučování Psychometrie Psychometrie Psychologie zdraví Psychologie zdraví Psychomotorika Psychomotorika Sofrologie Sofrologie

3 Co je cílem? připravit jedince (tým) k podání výkonu na (nad?) úrovni trénovanosti v potřebném čase (soutěži, klíčovém zápase, klíčovém momentu zápasu…) Na co působíme? motivaci, emoce, myšlení, chování, autoregulaci Psychologická příprava

4 Typická témata sportovní psychologie Typická témata sportovní psychologie a) vnímání, myšlení, emoce a motivace, jejich specifika v zátěži (tréninku a soutěži) b) motorické učení c) osobnost sportovce a trenéra d) sociálně psychologické aspekty tréninku (dynamika vztahu trenér - sportovec, trenér - skupina) e) profesiografie (charakteristika sportu z hlediska nároků kladených na psychiku, výběrové pravidla, metody a požadavky, …) f) zdravotní aspekty tělesných cvičení g) psychologická příprava Zaměření sportovní psychologie

5 Absolvent oboru psychologie a pracuje v oblasti sportu (optimálně má osobní zkušenost s nějakým sportem, v něčem soutěžil nebo alespoň nějaký sport trénoval) Absolvent oboru psychologie a pracuje v oblasti sportu (optimálně má osobní zkušenost s nějakým sportem, v něčem soutěžil nebo alespoň nějaký sport trénoval) Absolvent FTVS, FTK nebo FSpS - oboru tělesná výchova, či výjimečně absolvent jiné vysoké školy s dalším postgraduálním vzděláním v kinantropologii se zaměřením na psychologii sportu. Absolvent FTVS, FTK nebo FSpS - oboru tělesná výchova, či výjimečně absolvent jiné vysoké školy s dalším postgraduálním vzděláním v kinantropologii se zaměřením na psychologii sportu. Garantem kvality vzdělání a práce sportovního psychologa je APS (Asociace psychologů sportu) Garantem kvality vzdělání a práce sportovního psychologa je APS (Asociace psychologů sportu) Sportovní psycholog

6 Společnosti zabývající se psychologií sportu APA – celosvětová asociace psych. sportu APA – celosvětová asociace psych. sportu FEPSAC – Evropská asociace psych. sp. FEPSAC – Evropská asociace psych. sp. ČMPS – Českomoravská psychol. spol. ČMPS – Českomoravská psychol. spol. APS – Asociace psych. sportu ČR (www.sportpsy.cz) APS – Asociace psych. sportu ČR (www.sportpsy.cz)www.sportpsy.cz

7 Vývoj psychologie sportu 1928 OH v Amsterodamu 1928 OH v Amsterodamu po II. světové válce: - východní směr (Rudik, Zaciorskij, Vygotskij) - západní směr (Eysenck, Vaněk) po II. světové válce: - východní směr (Rudik, Zaciorskij, Vygotskij) - západní směr (Eysenck, Vaněk) 1952 OH v Helsinkách 1952 OH v Helsinkách 1973 psych. sportu na VŠ v ČR 1973 psych. sportu na VŠ v ČR

8 Psychologická typologie sportů (Kodým, 1970) senzoricko-koncentrační sporty šachy, golf, šipky, střelba... funkčně mobilizační sporty cyklické sporty – plavání, běh, cyklistika... esteticko-koordinačí sporty akrobat. skoky na lyžích, skoky do vody, gymnastika, krasobruslení, sportovní tanec... rizikové sporty automobilismus, parašutismus, sportovní lezení, jachting, letectví, sjezd. lyžování, skoky na lyžích... heuristiko-individuální sporty stolní tenis, judo, karate, box, šerm, badminton... heuristicko-kolektivní sporty sportovní hry – volejbal, basketbal, fotbal...

9 Osobnost sportovce individuální jednota duševních vlastností, které jsou relativně stálé a v každé konkrétní situaci se projevují zcela typickým způsobem

10 Struktura osobnosti sportovce AUTO- REGULAČNÍ SYSTÉM

11 OSTATNÍ ZAMĚŘENOST(SPORTOVNÍDISCIPLÍNA) OSTATNÍ POHYBOVÉDOVESTNOSTI POHYBOVÉSCHOPNOSTI T E M P E R A M E N T

12 Struktura osobnosti sportovce SPORTO- VEC RODINAŠKOLATRENÉR SPOLU- HRÁČI KAMA- RÁDI (PARTA) SOUPEŘI ROZHOD- ČÍ DIVÁCIPARTNER SOC. EKONOM PODM. OSTATNÍ

13 Temperament Základ pro dynamiku osobnosti sportovce Základ pro dynamiku osobnosti sportovce Vrozená vlastnost osobnosti, která se projevuje charakteristickými znaky Vrozená vlastnost osobnosti, která se projevuje charakteristickými znaky

14 Dynamika osobnosti sportovce Superkompenzační efekt Nástup vzruchu Odezva na podnět (úroveň odezvy) Odeznívání vzruchu Regenerace

15 Superkompenzační efekt TEMPERAMENTNÁSTUPODEZVAODEZNÍVÁNÍREGENERACE

16 TEMPERAMENTNÁSTUPODEZVAODEZNÍVÁNÍREGENERACE rychlý

17 TEMPERAMENTNÁSTUPODEZVAODEZNÍVÁNÍREGENERACE rychlývysoká

18 TEMPERAMENTNÁSTUPODEZVAODEZNÍVÁNÍREGENERACE rychlývysokárychlé

19 TEMPERAMENTNÁSTUPODEZVAODEZNÍVÁNÍREGENERACE rychlývysokárychlékrátká

20 TEMPERAMENTNÁSTUPODEZVAODEZNÍVÁNÍREGENERACE CH CHrychlývysokárychlékrátká

21 Superkompenzační efekt TEMPERAMENTNÁSTUPODEZVAODEZNÍVÁNÍREGENERACE CH CHrychlývysokárychlékrátká pomalý

22 Superkompenzační efekt TEMPERAMENTNÁSTUPODEZVAODEZNÍVÁNÍREGENERACE CH CHrychlývysokárychlékrátká pomalýnízká

23 Superkompenzační efekt TEMPERAMENTNÁSTUPODEZVAODEZNÍVÁNÍREGENERACE CH CHrychlývysokárychlékrátká pomalýnízkárychlé

24 Superkompenzační efekt TEMPERAMENTNÁSTUPODEZVAODEZNÍVÁNÍREGENERACE CH CHrychlývysokárychlékrátká pomalýnízkárychlékrátká

25 Superkompenzační efekt TEMPERAMENTNÁSTUPODEZVAODEZNÍVÁNÍREGENERACE CH CHrychlývysokárychlékrátká Spomalýnízkárychlékrátká

26 Superkompenzační efekt TEMPERAMENTNÁSTUPODEZVAODEZNÍVÁNÍREGENERACE CH CHrychlývysokárychlékrátká Spomalýnízkárychlékrátká Fpomalýnízkápomalédlouhá Mrychlý nízká / vysoká pomalédlouhá(individuální)

27 Výkonová motivace potřeba subjektu dosahovat úspěchů v různých druzích činností 2 potřeby: potřeba dosáhnout úspěchu potřeba vyhnout se neúspěchů

28 Aspirace Úroveň výkonu, kterou jedinec očekává, že dosáhne po předchozí známé zkušenosti

29 Aspirace potřeba vyhnout se neúspěchupotřeba dosáhnout úspěchu úkoly střední obtížnosti úkoly velmi snadné úkoly extrémní náročnosti úspěchneúspěch radost, smích, euforie, výrazná gestikulace... zvýšení ÚA, motivace pláč, vztek, strach, nemluvnost... snížení ÚA, motivac

30 úroveň aspirace (cílová diskrepance) rozdíl mezi vyjádřenou aspirací (očekáváním) a předchozím výkonem. pozitivní nulová negativní Aspirace

31 Předstartovní stavy Stav nadměrné aktivace („startovní horečka“)  Stav nadměrné aktivace („startovní horečka“)  Stav snížené aktivace (apatie)  Stav snížené aktivace (apatie)  Stav optimální úrovně aktivace („bojová pohotovost“)  Stav optimální úrovně aktivace („bojová pohotovost“) 

32 Psychologické selhání Prvotní psychologické selhání Prvotní psychologické selhání Druhotné psychologické selhání Druhotné psychologické selhání ROVNICE STRESU: NEGATIVNÍ EMOCE STRES FRUSTRACE ANXIOZITA KRIZE AGRESIVITA APATIE

33 Regulace sportovce Přeskočit Spustit

34 Motorické učení Proces, při kterém dochází k upevňování motorických schopností v CNS prostřednictvím vytváření a zpevňování synapsí (spojů v šedé kůře mozkové)

35 Fáze motorického učení GENERALIZACE IRADIACE VZRUCHŮ DIFERENCIACE KONCENTRACE VZRUCHŮ AUTOMATIZACE STABILIZACE KREATIVITA TVOŘIVÁ KOORDINACE

36 Stres SpustitPřeskočit

37 Co je to zdraví? Pohledy na zdraví: nepřítomnost nemoci; nepřítomnost nemoci; rovnováha mezi organismem a prostředím; rovnováha mezi organismem a prostředím; stav, kdy je člověku „dobře“. stav, kdy je člověku „dobře“. Současné pojetí zdraví: zdraví celkový (tělesný, psychický, sociální a duchovní) stav člověka, který mu umožňuje dosahovat optimální kvality života a není překážkou obdobnému snažení druhých lidí (Křivohlavý, 2001) zdraví celkový (tělesný, psychický, sociální a duchovní) stav člověka, který mu umožňuje dosahovat optimální kvality života a není překážkou obdobnému snažení druhých lidí (Křivohlavý, 2001) Přeskočit

38 B i o - p s y c h o - s o c i o - s p i r i t u á l n í r o v n o v á h a o s o b n o s t i

39 „Zdraví je stav, kdy je člověku naprosto dobře, a to jak fyzicky, tak psychicky i sociálně. Není to jen nepřítomnost nemoci a neduživosti“ (Ústava WHO, 1948)

40 Determinanty zdraví Vnitřní vlivy: faktory neovlivnitelné Vnitřní vlivy: faktory neovlivnitelné - genetický základ, věk, pohlaví Vnější vlivy: faktory ovlivnitelné Vnější vlivy: faktory ovlivnitelné - životní styl, životní prostředí, lékařská péče

41 Základní determinanty zdraví Životní způsob 50% Zdravotnické služby 10% Životní prostředí 20% Genetický základ 20% ZDRAVÍ

42 Zdravý životní styl Zahrnuje: dostatek pohybových aktivit, plnohodnotná a vyvážená strava a pravidelný pitný režim, duševní pohoda, dodržování zásad osobní hygieny, ochrana před nakažlivými nemocemi, ochrana před škodlivinami prostředí, ochrana před úrazy, nezneužívání návykových látek.

43 Nejčastější příčiny úmrtí v ČR kardiovaskulární onemocnění (přes 50%), kardiovaskulární onemocnění (přes 50%), rakovinné bujení (přes 25%), rakovinné bujení (přes 25%), úrazy a nehody, úrazy a nehody, nemoci dýchací a trávicí soustavy. nemoci dýchací a trávicí soustavy.

44 Duševní hygiena systém propracovaných pravidel a rad sloužících k udržování, prohlubování nebo znovuzískání zdraví a duševní rovnováhy (Míček, 1984), v širším smyslu slova: péče o umožnění optimálního fungování duševní činnosti, v užším smyslu slova: boj proti výskytu duševních nemocí, základem duševní hygieny je tzv. duševní zdraví - stav, který je výsledkem vědomého či nevědomého dodržování zásad duševní hygieny, správná adaptace (přizpůsobení) organizmu - ovlivňování podněty a podmínkami okolí (stresory → stres).

45 Prvky duševní hygieny Prvky duševní hygieny vedoucí k duševní rovnováze dělíme: slovo slovo hudba hudba pohyb pohyb relaxace relaxace masáže masáže energie energie psychostimulace psychostimulace životní styl a životní filozofie životní styl a životní filozofie

46 Další témata... Psychomotorika Agresivita Bez prezentace Regulační prostředky Psychologie koučování

47 Děkuji za pozornost. pacholik@fsps.muni.cz


Stáhnout ppt "Psychologie sportu a tělesné výchovy Viktor Pacholík Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií"

Podobné prezentace


Reklamy Google