Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ANALGOSEDACE z= stav farmakologicky navozený kombinací analgtika se sedativem znejčastěji benzodiazepin+opioidní anlalgetikum: zpotenciace: hypnotický.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ANALGOSEDACE z= stav farmakologicky navozený kombinací analgtika se sedativem znejčastěji benzodiazepin+opioidní anlalgetikum: zpotenciace: hypnotický."— Transkript prezentace:

1 ANALGOSEDACE z= stav farmakologicky navozený kombinací analgtika se sedativem znejčastěji benzodiazepin+opioidní anlalgetikum: zpotenciace: hypnotický úč., amnestický úč., antiarytmické a antifibrilační úč. ! Také supraaditivní úč. na dýchání (hypoxemie)

2 Cíle analgosedace zAnalgesie zPsychovegetativní odklonění zAnxiolýza a amnézie zTolerance nutných terapeutických výkonů, sladění s umělou venilací zDostatečná sedace při myorelaxaci zStabilizující sedace při oběhové insuf., šoku,sepsi zPokles spotřeby kyslíku v limitovaných stavech

3 Analgosedace - indikace zDrobné invazivní výkony (dg., th.): chir, gyn, kard ykatetrizace, angioplastika, extrakorporální lithotrypsie, fertilizace in vitro, stomatologické výkony, ORL výkony zDlouhodobá resuscitační péče ymultiorgánová dysfunkce, sepse, sy z odnětí alkoholu, opioidů, delirium tremens, posttraumatické, posthypoxycké a postischemické stavy, delirantní stavy

4 Léčiva používaná v analgosedaci - situace na trhu v ČR zanalgosedace = kombinace analgetikum + sedativum nejčastěji BDZ + opiodní analgetikum ysynergní úč. ysupraaditivní úč. na dýchání - hypoxemie yantiarytmické, antifibrilační úč. - použití při AIM ztrankanalgesie = ketamin + BDZ zfentanyl + dehydrobenzperidol (+ BDZ) = neuroleptanalgezie znalbufin +midazolam, +methohexital, +dehydrobenzperidol z  2 -mimetikum (clonidin, dexmedetomidin) + BDZ + ketamin zalfentanil + midazolam + propofol zfentanyl (sufentanil) + midazolam + ketamin

5 Synapse zadních rohů míšních podle Carr 1999

6 Přehled používaných skupin léčiv zopioidní agonisté zopioidní agonisté - antagonisté zbenzodiazepiny zcelková anestetika z  2 - agonisté zneuroleptika zperiferní analgetika zketamin zspecifičtí antagonisté - antidota

7 Opioidní agonisté zfentanyl - Fentanyl-Janssen - 40x úč. než morfin zalfentanil - Rapifen - 4x úč. než morfin zsufentanil - Sufenta - 200x úč. než morfin zremifentanil - Ultiva yanalg. úč. srovnatelný s fentanylem yesterická vazba - štěpen nespec. plazm. a tkáňovými esterázami (EMO) yrychlý nástup úč. 90 - 120 s ybiologický poločas 8 - 20 min. ycontext sensitive half time 3 - 4 min. a nezávisí na délce infuse zpiritramid - Dipidolor zpethidin - Dolsin

8 Opioidní agonisté - antagonisté znalbuphin - Nubain yagonista  (sedace) + antagonista  receptorů ytrvání účinku: 3 - 6 hod. ystropní analgetický a dechově depresorický úč. y+midazolam, +methohexital, + droperidol, zbutorphanol - Beforal, Moradol, Stadol zpentazocin - Fortral

9 Benzodiazepiny zmidazolam - Dormicum ykrátký biol. poločas - dobře řiditelný, rychlý nástup úč. yrozpustný ve vodě - nedráždí žilní stěnu,  alerg. reakce ydlouhé psychomotorické zotavení (5 a více hod) zdiazepam - Apaurin, Seduxen, APO-Diazepam, Diazepam Desitin, Diazepam Slovakofarma ydlouhý bilo. poločas (36 h) - špatně řiditelný zflunitrazepam - Rohypnol ydlouhý biol. poločas zRo 48 6791, Ro 48 8684 -rychlejší nástup, kratší doba trvání

10 Ketamin zderivát fencyklidinu zúčinky sedativní, amnestické, psychomimetické, celkově anestetické, analgetické, antikonvulzivní zmech. úč. - NMDA rec., opioidní rec., NA, 5-HT, M- rec. zpravotočivý izomer - 2x analget. a hypnoticky účinnější než racemát - dexketamin - Ketanest - není reg. znemá kardiodepresivní a respiračně depres. úč. z! výskyt psychomimetických reakcí - + BDZ zCalypsol, Ketanest, Narkamon

11 Celková anestetika zpropofol - Diprivan, Recofol yderivát fenolu s ultrakrátkým úč. zmethohexital - Brietal sodium ybarbiturát s ultrakrátkým úč. zetomidat - Hypnomidate, Radenarcon yderivát imidazolu s ultrakrátkým úč.

12  2 - agonisté zstimulace presynaptických  2 receptorů-inhibice uvol. NA zsedace, anxiolýza, hypotenze, bradykardie zclonidin - Catapresan zdexmedetomidin

13 Neuroleptika zdroperidol - Dehydrobenzperidol ybutyrofenonové neuroleptikum se středně dlouhým úč. yvysoký antiemetický a  -sympatolycký úč. ysoučást neuroleptanalgesie (+fentanyl, sufentanyl)

14 Periferně působící analgetika zmetamizol - Novalgin yderivát aminophenazonu yanalgetikum, antiflogistikum, antipiretikum ypůsobí periferně i centrálně y! riziko agranulocytózy

15 Specifičtí antagonisté - antidota zflumazenil - Anexate y! vyšší výskyt hypoxemických epizod (Tolksdorf 1990) znaloxon - Intrenon, Naloxone WZF Polfa, Narcanti ztolazolin - Divascol - nespec. antag.  2 -rec. zatipamezol - spec. antag.  2 -rec

16 Nové způsoby aplikace zintranazálně - midazolam, ketamin, opioidy - nástup úč. za 5-10 min. ztransbukálně - fentanyl („lízátko“) - nástup za 5-15 min. etomidat zrektální - thiopental, methohexital, midazolam zperorálně - u dětí - midazolam, ketamin


Stáhnout ppt "ANALGOSEDACE z= stav farmakologicky navozený kombinací analgtika se sedativem znejčastěji benzodiazepin+opioidní anlalgetikum: zpotenciace: hypnotický."

Podobné prezentace


Reklamy Google