Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Farmakologie látek používaných při anestezii Farmakologie 3. ročník.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Farmakologie látek používaných při anestezii Farmakologie 3. ročník."— Transkript prezentace:

1 Farmakologie látek používaných při anestezii Farmakologie 3. ročník

2 Přípravky pro injekční anestezii analgetika látky pro sedaci disociační a celková anestetika myorelaxanciaparasympatolytikaantagonisté lokální anestetika

3 Multireceptorový přístup AGONISTA AGONISTA ANTAGONISTA ANTAGONISTA

4 Trankvilizéry a sedativa fenothiazinové deriváty – acepromazin fenothiazinové deriváty – acepromazin –není analgezie –způsobuje perif. vazodilataci –prolaps penisu – může přejít v priapismus a trvalý prolaps penisu –snižuje práh dráždivosti CNS benzodiazepiny – diazepam, midazolam, klimazolam benzodiazepiny – diazepam, midazolam, klimazolam –mají u koní silný myorelax. úč. vedoucí k paralýze pán. konč. až k ulehnutí zvířete alfa2 – agonisté xylazin, detomidin, romifidin, dexmedetomidin alfa2 – agonisté xylazin, detomidin, romifidin, dexmedetomidin

5 Alfa2-agonisté velmi dobrá viscerální analgezie, myorelaxace velmi dobrá viscerální analgezie, myorelaxace snižuje Tf, CO, TK; AV 2.st snižuje Tf, CO, TK; AV 2.st tlumí motoriku GIT tlumí motoriku GIT zvyšuje produkci moči, snižuje hl. glukózy v krvi zvyšuje produkci moči, snižuje hl. glukózy v krvi nestandartní nástup účinku u excitovaných zvířat a velmi snadné vyrušení ze sedace nadprahovými podněty nestandartní nástup účinku u excitovaných zvířat a velmi snadné vyrušení ze sedace nadprahovými podněty urtikarie po aplikaci urtikarie po aplikaci pocení pocení zvyšuje tonus myometria???? zvyšuje tonus myometria???? mezidruhové rozdíly v citlivosti, dáno zřejmě koncentrací a distribucí receptorů mezidruhové rozdíly v citlivosti, dáno zřejmě koncentrací a distribucí receptorů

6 Ekvivalentní dávkování (kůň)

7 Látky používané při celkové injekční anestezii disociativní anestetika – ketamin, tiletamin disociativní anestetika – ketamin, tiletamin barbituráty – thiopental barbituráty – thiopental nebarbiturátová hypnotika - propofol nebarbiturátová hypnotika - propofol

8 disociativní anestetika – ketamin, tiletamin zachování reflexů, katatonie koster svalstva zachování reflexů, katatonie koster svalstva nepřímá stimulace KVS (zvýš. Tf, TK) nepřímá stimulace KVS (zvýš. Tf, TK) zvyšuje průtok krve mozkem, IOP, ICP, tlak CSF zvyšuje průtok krve mozkem, IOP, ICP, tlak CSF halucinogenní efekt ketaminu a jeho metabolitů halucinogenní efekt ketaminu a jeho metabolitů kontroverzní názory na arytmo či antiarytmogenitu kontroverzní názory na arytmo či antiarytmogenitu

9 barbituráty – thiopental Deprese KVS a DS Deprese KVS a DS Rychlá ztráta vědomí = náhlý pád koně Rychlá ztráta vědomí = náhlý pád koně Redistribuce z tukové tkáně = možnost renarkotizace a dlouho přetrvávající ataxie Redistribuce z tukové tkáně = možnost renarkotizace a dlouho přetrvávající ataxie

10 inhalační anestetika – halotan, isofluran Deprese KVS, DS závislá na dávce Deprese KVS, DS závislá na dávce Hepatocelulární toxicita Hepatocelulární toxicita

11 opiátová analgetika Většina látek z této skupiny působí u koní velmi silné excitace, proto je jejich význam ve srovnání s MZ nižší. Většina látek z této skupiny působí u koní velmi silné excitace, proto je jejich význam ve srovnání s MZ nižší. U koní se používá butorfanol a levomethadon U koní se používá butorfanol a levomethadon

12 EUTHANÁZIE KŮŇ MAJITEL A TŘETÍ OSOBY VETERINÁŘ A POMOCNÝ PERSONÁL

13 Vyblokování životních funkcí xylazin 1,1 mg/kg ketamin 2,2 mg/kg diazepam 0,04 mg/kg barbituráty thiopental 20 - 30 mg/kg T 61 T 61 embutramid 20 % mebezoniumjodid 5 % tetrakain hydrochlorid 0,5 % dimetylformamid

14 Tranquilizéry látky pro sedaci nebo premedikaci NEUROLEPTIKA (velké tranquilizéry)  deriváty fenothiazinu a butyrofenonu ATARAKTIKA (malé tranquilizéry)  deriváty benzodiazepinu

15 Neuroleptika slabá sedace slabá sedace pokles TK – vazodilatace pokles TK – vazodilatace útlum termoregulačního centra útlum termoregulačního centra útlum peristaltiky GIT útlum peristaltiky GIT mírná deprese dechu mírná deprese dechu částečné antiarytmické působení částečné antiarytmické působení chybí analgezie chybí analgezie KI u epileptiformních stavů KI u epileptiformních stavů

16 Neuroleptika ACEPROMAZINPROPIONYLPROMAZINDROPERIDOL

17 Ataraktika slabé příznaky sedace slabé příznaky sedace anxiolytický účinek anxiolytický účinek myorelaxační a antikonvulzní působení myorelaxační a antikonvulzní působení hlavní metabolizace – játra hlavní metabolizace – játra i vysoce rizikoví pacienti i vysoce rizikoví pacienti stabilita kardiovaskulárního aparátu stabilita kardiovaskulárního aparátu stomachikum stomachikum paradoxní reakce paradoxní reakce

18 Ataraktika DIAZEPAMZOLAZEPAMMIDAZOLAM

19 α 2 agonisté aktivace α 2 adrenergních receptorů aktivace α 2 adrenergních receptorů sedativní, analgetické a myorelaxační působení sedativní, analgetické a myorelaxační působení hypo-hypertenze, bradykardie, AV bloky, zvýšení periferní vask. rezistence hypo-hypertenze, bradykardie, AV bloky, zvýšení periferní vask. rezistence pokles dechové činnosti pokles dechové činnosti snížení tonu a motility GIT snížení tonu a motility GIT hypotermie hypotermie vomitus, salivace, urinace, defekace vomitus, salivace, urinace, defekace

20 α 2 agonisté XYLAZINMEDETOMIDIN

21 Analgetika HYPOALGEZIE HYPOALGEZIE ANTIHYPERALGEZIE ANTIHYPERALGEZIE opioidní analgetika (anodyna) opioidní analgetika (anodyna) –opioidní agonisté –opioidní parciální agonisté –opioidní agonisté/antagonisté NSAID, steroidy, lokální a disociační anestetika, α 2 agonisté, N 2 O NSAID, steroidy, lokální a disociační anestetika, α 2 agonisté, N 2 O

22 Opioidní analgetika receptory μ, κ, δ receptory μ, κ, δ silná analgetika silná analgetika respirační deprese + zvýšení tlaku CSF respirační deprese + zvýšení tlaku CSF bradykardie (hypotenze) bradykardie (hypotenze) minimální kardiovaskulární vliv minimální kardiovaskulární vliv antitusické působení antitusické působení omezení motility GIT omezení motility GIT omezené použití u KOČEK omezené použití u KOČEK

23 Srovnání opioidů μκδ Analgetická potence Doba působení Petidin+++/--0,1-0,230-120 min Morfin++++++11-2 h Alfentanil+++--25-5010-20 min Fentanyl+++--2505-20 min ButorfanolP+++?3-53-4 h BuprenorfinP-?308-12 h Nalbufin-++ 3-6 h

24 Opioidní analgetika MORFIN, PETIDIN, FENTANYL, ALFENTANYL, SUFENTANYL BUPRENORFIN BUTORFANOL, NALBUFIN

25 NSAID účinky účinky –analgetické –antiflogistické –antiedematózní –antiendotoxemické multiorgánové působení multiorgánové působení –játra, ledviny, GIT, krev, klouby, …

26 KORTIKOSTEROIDY NSAID STIMULUS porušení buněčných membrán fosfolipidy FOSFOLIPÁZA LIPOXYGENÁZA k. arachidonová leukotrieny chemotaxe ZÁNĚT změny permeability a aktivace cév kongesce COX prostaglandiny tromboxan prostacyklin ZÁNĚT modulace Lkos

27 NSAID látky antihyperalgezické látky antihyperalgezické COX-1 COX-1  ochrana sliznice žaludku a endotelu cév (ledviny) COX-2 COX-2  prostaglandiny (PGE 2 ) antitrombotická aktivita (ASPIRIN) antitrombotická aktivita (ASPIRIN) vliv na syntézu proteoglykanů vliv na syntézu proteoglykanů analgezie srovnatelná s opioidy analgezie srovnatelná s opioidy omezeně u hepatopatií a nefropatií omezeně u hepatopatií a nefropatií omezené použití u KOČEK omezené použití u KOČEK

28 Neuroleptanalgezie, ataranalgezie navození zklidnění s myorelaxací a analgezií navození zklidnění s myorelaxací a analgezií někdy na úrovni celkové anestezie někdy na úrovni celkové anestezie DROPERIDOL + FENTANYL DIAZEPAM + FENTANYL MIDAZOLAM + SUFENTANYL

29 Celková anestetika barbiturátynebarbiturátyhypnotika (steroidní anestetika) disociační anestetika inhalační anestetika

30 TIOPENTAL ultrakrátce působící barbiturát ultrakrátce působící barbiturát kumulace v tukové tkáni kumulace v tukové tkáni nevhodná reaplikace nevhodná reaplikace kardiovaskulární deprese kardiovaskulární deprese dráždivé roztoky dráždivé roztoky excitace excitace bez analgezie bez analgezie

31 PROPOFOL hypnotikum (nebarbiturát) hypnotikum (nebarbiturát) výrazný hypnotický efekt výrazný hypnotický efekt mírná kardiopulmonální deprese mírná kardiopulmonální deprese prolongovatelný (TIVA) prolongovatelný (TIVA) nedostatečná analgezie nedostatečná analgezie respirační deprese respirační deprese

32 ETOMIDÁT hypnotikum (nebarbiturát) hypnotikum (nebarbiturát) výrazný hypnotický efekt výrazný hypnotický efekt minimální kardiopulmonální deprese minimální kardiopulmonální deprese nedostatečná analgezie nedostatečná analgezie respirační deprese respirační deprese ovlivnění kůry nadledvin - nevhodná reaplikace ovlivnění kůry nadledvin - nevhodná reaplikace paradoxní reakce paradoxní reakce

33 KETAMIN, TILETAMIN disociační anestetika disociační anestetika použitelnost u řady druhů zvířat použitelnost u řady druhů zvířat stimuluje hemodynamiku stimuluje hemodynamiku rychlý nástup probouzení, prolongace rychlý nástup probouzení, prolongace hypertomus, excitace, křeče, salivace hypertomus, excitace, křeče, salivace deprese dechu, bronchospasmus deprese dechu, bronchospasmus zvyšuje ICP, IOP zvyšuje ICP, IOP zachovány reflexy, otevřené oči zachovány reflexy, otevřené oči samotný u PSŮ kontraindikován, u ostatních drobných zvířat použitelný samotný u PSŮ kontraindikován, u ostatních drobných zvířat použitelný

34 Inhalační anestetika OXID DUSNÝ HALOTANIZOFLURAN METOXYFLURAN, ENFLURAN, SEVOFLURAN, DESFLURAN

35 N 2 O, RAJSKÝ PLYN maximálně 70% - difúzní hypoxie maximálně 70% - difúzní hypoxie potence ostatních anestetik potence ostatních anestetik krátkodobá analgezie krátkodobá analgezie nedostatečná myorelaxace nedostatečná myorelaxace zvýšení tlaku v tělních dutinách zvýšení tlaku v tělních dutinách –kontraindikace  pneumothorax, dilatace, ileus,... OXID DUSNÝ

36 Efekt druhého plynu O 2 49% N 2 O 49% Halotan 2% N 2 O 0% O 2 N 2 O Halotan OXID DUSNÝ

37 Difúzní hypoxie O 2 <<21% O 2 21% N 2 O 0% N 2 O  OXID DUSNÝ

38 chybějící analgezie chybějící analgezie myorelaxace myorelaxace útlum respirační + vasomotorické, termoregulační centrum útlum respirační + vasomotorické, termoregulační centrum kardio + respiračně depresivní vliv kardio + respiračně depresivní vliv senzibilizace srdce vůči katecholaminům senzibilizace srdce vůči katecholaminům hepatotoxicita hepatotoxicita HALOTAN

39 myorelaxační + ? slabě analgetické působení myorelaxační + ? slabě analgetické působení minimální kardiodepresivní účinky minimální kardiodepresivní účinky respirační deprese respirační deprese nesenzibilizuje srdce vůči katecholaminům nesenzibilizuje srdce vůči katecholaminům minimální metabolizace (0,4%) minimální metabolizace (0,4%) IZOFLURAN

40 Inhalační anestetika

41 Myorelaxancia Centrální myorelaxancia Centrální myorelaxancia Periferní myorelaxancia Periferní myorelaxancia –depolarizující - nedepolarizující ovlivňují pouze tonus kosterní svaloviny ovlivňují pouze tonus kosterní svaloviny využití využití –dostatečná relaxace pacienta –umělá plicní ventilace –oftalmologie

42 Kuraremimetika periferní nedepolarizující myorelaxancia periferní nedepolarizující myorelaxancia GALLAMIN, VECURONIUM, ATRACURIUM, ALCURONIUM, PANCURONIUM, PIPECURONIUM

43 Parasympatolytika pro premedikaci pro premedikaci omezení nežádoucích účinků anestetik omezení nežádoucích účinků anestetik snížení rizika vagové bradykardie, útlum sekrece žláz snížení rizika vagové bradykardie, útlum sekrece žláz prevence laryngospasmu a bronchospasmu prevence laryngospasmu a bronchospasmu snížení tonu a motility GIT snížení tonu a motility GIT tachykardie tachykardie

44 Parasympatolytika ATROPINGLYKOPYROLÁT

45 Antagonisté Ataraktik Ataraktik –FLUMAZENIL, SARMAZENIL α 2 agonistů α 2 agonistů –YOHIMBIN, ATIPAMEZOL Opioidů Opioidů –opioidy, NALOXON Periferních nedepolar.myorelaxancií Periferních nedepolar.myorelaxancií –NEOSTIGMIN

46 Lokální anestetika

47 ETYLCHLORID (kelén) ETYLCHLORID (kelén) –fyzikální anestezie (omrzliny) –jednoduché kožní zákroky PROKAIN PROKAIN –dobrá senzorická, horší motorická blokáda –KI při léčbě sulfonamidy Používaná lokální anestetika

48 TRIMEKAIN TRIMEKAIN –inj, gel –lubrikace katétrů, kanyl, sond –antiarytmikum LIDOKAIN LIDOKAIN –jako trimekain –dobrá senzorická i motorická blokáda –epidurální anestezie u MZ Používaná lokální anestetika

49 OXYBUPROKAIN OXYBUPROKAIN –0,4% kapalina, oftalmologie –neovlivňuje rohovku, pupilu, akomodaci BUPIVAKAIN BUPIVAKAIN –nejsilnější a nejdéle působící L.A. –nedostatečná motorická blokáda –vazodilatace v místě aplikace Používaná lokální anestetika

50 Předávkování lokálními anestetiky NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY MÍSTNÍ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY MÍSTNÍ –účinek lokálního anestetika –účinek látek přidaných k L.A.  ischemie až nekróza  mechanické poškození  infekce, krvácení, zánět  sympatická blokáda

51 NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY CELKOVÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY CELKOVÉ –Centrální nervový systém –Kardiovaskulární systém –Respirační systém –Hemopoetický systém  krev –Imunitní systém  alergické reakce Předávkování lokálními anestetiky


Stáhnout ppt "Farmakologie látek používaných při anestezii Farmakologie 3. ročník."

Podobné prezentace


Reklamy Google