Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor: Oldřich ŠKORŇÁK Spoluautor: Alžběta ŠKORŇÁKOVÁ, DiS. ZZS Zlínského kraje-oblast Vsetín.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor: Oldřich ŠKORŇÁK Spoluautor: Alžběta ŠKORŇÁKOVÁ, DiS. ZZS Zlínského kraje-oblast Vsetín."— Transkript prezentace:

1 Autor: Oldřich ŠKORŇÁK Spoluautor: Alžběta ŠKORŇÁKOVÁ, DiS. ZZS Zlínského kraje-oblast Vsetín

2  BOLEST je nepříjemná senzorická a emocionální zkušenost spojená s akutním nebo potencionálním poškozením tkání. (definice podle IASP-mezinárodní asociace pro studium bolesti)  Bolest je vnímána prostřednictvím nociceptorů (algoreceptorů).  SEDACI definujeme jako péči o „tělesný a duševní komfort“.  Zbavit trpícího bolesti bylo a je základním léčebným a etickým principem nejen lékařského povolání…

3  Před vznikem křesťanství snaha otupit vědomí trpícího a zbavit ho tak útrap různými výtažky z rostlin  Jako první svěřil terapii bolesti lékařům Hippokrates  Čína je známá svou tisíciletou historií léčby bolesti akupunkturou  Objevení opia, výtažky z durmanu, alkoholické extrakty kaktusových rostlin  Chlazení končetin ve sněhu před provedením amputace (napoleonské války)  Stlačování operačního pole, alkoholová opilost

4  Ranhojiči ve středověku jsou přesvědčeni, že bolest je součástí onemocnění, kterou si musí chorý vytrpět a případné tišení bolesti by mohl komplikovat stanovení diagnózy  Průlom až v polovině 20. století, společenská potřeba zmírnit utrpení nemocného nebo zraněného  Diagnostické možnosti díky technickému pokroku umožňují přesnou lokalizaci bolesti  r.1961 zakládá americký anesteziolog John J. Bonica první ambulanci pro léčbu bolesti…  boom farmaceutických firem při výrobě nových analgetik

5  Analgezie a analgosedace patří v PNP k nejčastějším léčebným metodám, přibližně v 70% probíhá intravenózní aplikace  Vyvážená kombinace analgezie a sedace je plně indikována u všech trpících pacientů  Nedostatečná analgosedace působí jako stresor  Odstraněním nebo zmírněním bolesti a stresu získáme potřebný čas ke stanovení pracovní diagnózy a odpovídající terapii

6  Nedochází ke zvýšení hladiny katecholaminů  Brání vzniku a rozvoji šoku  Předchází respirační insuficienci i alteraci kardiovaskulárního aparátu Cave:  příliš hluboká analgosedace interferuje s možností zhodnotit mozkové funkce a může tak ovlivnit další terapii. Proto udržujeme analgosedaci na takové úrovni, kdy je ještě možná komunikace s postiženým.

7  minimalizovat anxietu (strach, úzkost, tíseň)  tišení bolest  umožnit toleranci UPV  pro psychiku je velmi důležitá i amnézie na nepříjemné zážitky

8  Efektivní a účinná analgezie  Rychlý nástup účinku  Dostatečná doba trvání analgezie  Dobrá snášenlivost pacientem  Jednoduché a spolehlivé použití  Minimální vliv na kardiovaskulární a respirační systém  Žádné či minimální alergizující účinky  Absence návykových vlastností  Minimální reakce s jinými farmaky  Tlumení vegetativního nervového systému při zachované schopnosti reakce  Výhodou je amnestický účinek  Možnost antagonizace

9  Intravenózní  Intravenózní (nejčastěji, v PNP prioritní způsob podání)  Intraoseálně  Nazálně  Rektálně  Intramuskulárně  Intramuskulárně (vyjímečně…HN-aplikace Ketaminu, zklidnění dítěte před zajištěním i.v. vstupu)  Sublinguálně (u dětí ve formě lízátka)  Inhalačně (nemá význam v PNP)  Transdermálně (nemá význam v PNP)  Epidurálně (nemá význam v PNP)  Intratekálně (nemá význam v PNP)

10  Kdykoliv při výjezdech ZZS –› musíme znát vlastnosti používaných medikamentů, jejich účinek, indikace i kontraindikace, množství a koncentraci, vhodné ředění, způsoby aplikace, nežádoucí účinky, možnosti antagonizace a zacházení s opiovými preparáty.  Jsou to hlavně: - výjezdy RZP, RV, RLP a LZZS, primární či sekundární - samostatná práce při výjezdech posádky RZP (zlomeniny končetin, úrazy, DN, polytrauma,…), odloučená výj.st. RZP - HN, katastrofy - náhodné zhoršení stavu pac. během sekund. transferu

11 Vyhl. 424/2004 § 17, činnost NLZP bez odborného dohledu bez indikace  zajišťuje periferní žilní vstup,  podílí se na řešení následků hromadných neštěstí v rámci IZS Vyhl. 424/2004 § 17, činnost NLZP bez odborného dohledu na zákl. indikace  podává léčivé přípravky, včetně krevních derivátů (…profesionalita??? důstojnost??? ponížení záchranáře??? důvěra pacienta??? velké rozdíly v jednotlivých krajských ZZS!!!) Doporučení odborné společnosti URGMED pro NLZP v rámci RZP:  Analgetizace tramadolem v kapkách po ověření event. kontraindikace   Medikace ordinované lékařem vysílačkou nebo telefonem pokud je technicky zajištěno nahrávání hovoru Rámcový vzdělávací program pro získání specializované způsobilosti v oboru UM pro ZZ (Zdravotnický záchranář pro urgentní medicínu dle nařízení vlády č. 463/2004 Sb.)

12  FENTANYL inj.  SUFENTA inj.  MORPHIN 1% inj.  NUBAIN inj. (t.č. na trhu nedostupný)  TRAMAL inj.  CALYPSOL inj. (KETAMIN, NARCAMON)  APAURIN inj. (Diazepam, Seduxen)  DORMICUM inj. (MIDAZOLAM)  DIAZEPAM Desitin rectal tube ( STESOLID)  NALOXON inj. (INTRENON)  ANEXATE inj. ( flumazenilum )

13  ANALGETIKUM-ANODYNUM, opioid (podléhá zákonu o omamných látkách)  balení  balení: 2 ml ampule = 0,1 mg účinné látky  nástup účinku:  nástup účinku: 3-4 minuty, působení cca 30 minut, působí méně hypnoticky než ostatní, s pacientem můžeme komunikovat, vyhoví výzvě.  dávkování  dávkování: 0,0015 mg /kg, tj. 0,1 mg=2 ml léku u 70 kg pacienta, titračně pomalu i.v.  Indikace  Indikace: velmi silné bolesti, závažná traumata, polytrauma, stenokardie, úvod do anestézie

14  Kontraindikace: ×  Kontraindikace: alergie na léčivo, × DC bez možnosti UPV a popř. ETI, závažná hypotenze a bradykardie, astma bronchiale.  Při podezření na ↑ ICP nebo útlak mozkového kmene podporuje vznik maligní bradykardie!  Má vysokou rozpustnost v tucích → kumuluje se → opožděný nástup komplikací (!), způsobuje rigiditu hrudníku!  CAVE: hrozící respirační deprese až apnoe, nauzea, zvracení, bradykardie, specifickým antidotem je Intrenon.  Po aplikaci kontinuálně sledujeme ventilaci, monitorujeme SaO2 a TK, v dokumentaci čas podání

15  ANALGETIKUM-ANODYNUM, opioid (podléhá zákonu o omamných látkách)  Balení  Balení: 2 ml ampule = 0,01 mg účinné látky  Má 5-7x vyšší potenci než Fentanyl, má rychlejší nástup účinku (do 3 minut) a kratší dobu působení (nejvýše 30 minut). Má také výraznější hypnotický účinek, výrazně menší tlumivý účinek na dýchání než fentanyl, po aplikaci bolusové dávky může dojít k depresi dýchání a bradykardii.  Indikace a kontraindikace  Indikace a kontraindikace: viz. Fentanyl.  Dávkování  Dávkování: 0,00015 mg /kg, tj. 0,01 mg=2 ml léku u 70 kg pacienta

16  ANALGETIKUM-ANODYNUM, opioid (podléhá zákonu o omamných látkách)  Silné analgetikum získané izolací ze zaschlé šťávy nezralých makovic  Balení  Balení: 1 ml ampule = 10 mg účinné látky  Indikace  Indikace: tlumení akutních bolestí (úrazy, popáleniny, AIM, plicní embolie), plicní edém(útlum pocitu dechové nedostatečnosti snížením tlaku v malém oběhu), terapie chronické bolesti u pacientů s Ca  Kontraindikace  Kontraindikace: nemožnost UPV, alergie, intoxikace léky tlumícími CNS, útlum D centra, bronchiální astma, ↑ ICP, KCT, děti do jednoho roku, gravidita (útlum D centra plodu), spastické bolestivé stavy (žluč. a renální kolika), léčba antidepresivy.  Dávkování  Dávkování: aplikace i.v. nebo i.m. Při i.v. aplikaci je vhodné ředit do 10 ml F 1/1 (1 ml = 1 mg). Monitorujeme dýchání a TK (možná hypotenze), možná nauzea.

17  Výborné analgetikum, smíšený agonista-antagonista na opiátových receptorech, vyvolává lehkou sedaci, minimální účinky na hemodynamiku oběhu, u závislých osob možnost abstinenčního syndromu.  Balení  Balení: 2 ml ampule = 20 mg účinné látky  Indikace  Indikace: tlumení akutních bolestí střední a silné intenzity  Kontraindikace  Kontraindikace: ↑ nitrolební tlak, KCT, útlum D, gravidita. CAVE : ↑ účinek léčiv tlumících CNS, způsobuje ospalost, nauzeu, pocení  Dávkování  Dávkování: 1-3 mg/10 kg, ředíme do 20 ml F1/1, aplikace titračně i.v. Neředěný možno aplikovat také i.m.

18  Silné analgetikum s částečnou vazbou na opioidní receptory. Často způsobuje nauzeu, zvracení, celkový útlum, vertigo, sucho v ústech, pocení.  Balení  Balení: 1 a 2 ml ampule = 50 a 100 mg účinné látky  Indikace a kontraindikace  Indikace a kontraindikace: viz. Nubain  Dávkování  Dávkování: 1-1,5 mg/kg, aplikace i.v, i.m., nejlépe doředit do 20 ml stříkačky F1/1 a aplikace velmi pomalu i.v. a nebo nechat vykapat v rychlé 100 ml infuzi F1/1.  „pro RZP“ ???

19  Rychle účinné anestetikum ze skupiny halucinogenů, užívá se k intramuskulární a intravenózní anestézii, vyvolává hlubokou somatickou analgezii (disociační anestézie), mírný hypnotický účinek, netlumí dýchání, neovlivňuje bolesti viscerálního původu  Jediné z anestetik, které nemá celkově negativní dopad hemodynamiku (…stimulací sympatiku ↑ TK, ↑ TF, ↑ SV)  Výborné analgetikum a anestetikum u polytraumat, popálenin a v medicíně katastrof.  Balení  Balení: 10 ml lagena s gum. uzávěrem=500 mg úč. látky 10 ml ampule 1% roztoku=100 mg účinné látky

20  Indikace  Indikace : krátkodobá anestézie, analgezie, bronchospasmus rezistentní na běžnou terapii  Kontraindikace  Kontraindikace : CMP, nitrolební hypertenze, epilepsie, glaukom, hypertenze, srdeční insuficience, eklampsie, psychiatrická onemocnění, alkoholici  CAVE: nechrání DC před možností ASPIRACE!!!  Dávkování  Dávkování: analgetická dávka 0,25-0,5 mg/kg i.v. (0,5 mg/kg i.m.), délka účinku 30-45 minut  Nežádoucí účinky  Nežádoucí účinky : nepříjemné až život ohrožující halucinace, nutná kombinace s Dormicem-možno smíchat v jedné stříkačce.

21  Benzodiazepin s výrazným anxiolytickým a antikonvul. účinkem.V malých dávkách potlačuje strach bez nápadné sedace, ve vyšších dávkách způsobuje výraznou sedaci až anestézii.  Balení  Balení: 2 ml ampule = 10 mg účinné látky  Indikace:  Indikace: generalizované ton. klon. křeče, status epilepticus, febrilní křeče, neklid, v kombinaci s analgetikem analgosedace  CAVE  CAVE: poruchy vigility, pokles TK, paradoxní reakce-excitace  Neředíme, aplikace titračně i.v. nebo i.m. (2,5-5-10-20 mg) (bolestivá aplikace-dráždí žilní stěnu).  Rychleji účinkuje Diazepam tbl., než Apaurin i.m.

22  Preparát diazepamu určený k rektální aplikaci, zejména u dětských pacientů, kdy obtížně získáváme i.v. vstup  U dospělých, kde nelze zajistit rychle i.v. linku a je nutné přerušit paroxysmy křečí či zklidnit pacienta, rychlost účinku je téměř srovnatelný s i.v. aplikací.  Balení  Balení: 1 tuba = 2,5 ml roztoku = 5 či 10 mg úč. látky  Indikace a kontraindikace  Indikace a kontraindikace viz. Apaurin  Dávkování  Dávkování: děti do 10-15 kg...... 5 mg /1 tuba/ nad 15 kg................ až 10 mg dospělí ……………………10-20 mg

23  Benzodiazepin s ultrakrátkým účinkem, rozpustný ve vodě, aplikace je nebolestivá, ve srovnání s diazepamem má větší anxiolytické účinky, méně tlumí vigilitu, nevyvolává zmatenost, dobře se vstřebává i po i.m. aplikaci, pacienti jsou po odeznění účinku v lepší kondici. Vyvolá lehkou svalovou relaxaci a amnézii.  Balení  Balení: 1 ml ampule = 5 mg účinné látky (3ml=15mg)  Indikace  Indikace : neklid, křeče, analgosedace, zklidnění před intubací, úvod do anestézie.

24  Kontraindikace  Kontraindikace : alergie, intoxikace alkoholem a léky tlumícími CNS, myastenia gravis, gravidita, glaukom, opatrnost při kardiorespirační insuficienci a hypotenzi  Dávkování  Dávkování : zpravidla 0,05-0,15 mg/kg ( 2,5-5-10 mg ) pomalu i.v. ke zklidnění pacienta, jako úvod do anestézie 0,15-0,2 mg/kg (10-15 mg). Ředíme F 1/1 do 5 ml (1 ml=1 mg)  Rozpustnost ve vodě umožňuje podat transbukálně, intranazálně (děti), rektálně a i.m.

25  ANTIDOTUM, kompetitivní antagonista (antagonizuje účinek opiátů a etanolu), také antagonista benzodiazepinů.  Balení  Balení: 1 ml ampule = 0,4 mg úč. látky  Indikace  Indikace : v PNP jak antidotum při intox. opioidy s útlumem dýchání a vědomí, koma u intoxikace alkoholem  Kontraindikace  Kontraindikace : přecitlivělost na naloxon, závislost na opioidech, opatrnost u hypertenze a závažných onem. srdce  Dávkování  Dávkování : do 4 ml F1/1, titr. 0,1-0,2 mg i.v. a vyčkáme účinku do 2 minut, po té případně po 0,1 mg do obnovení dostatečné frekvence dýchání  CAVE  CAVE : při drogové závislosti nebezpečí vyvolání akutních abstinenčních příznaků, léčíme diazepamem.

26  ANTIDOTUM, kompetitivní antagonista benzodiazep., rychle obnovuje vigilitu, jeho účinek trvá asi 1 hodinu.  Balení  Balení: 5 ml ampule = 0,5 mg úč. látky  Indikace  Indikace : v PNP hlavně jako antidotum při intoxikaci benzodiazepiny (Diazepam, Dormicum...)  Kontraindikace  Kontraindikace: závislost na benzodiazepinech, opatrnost v graviditě a laktaci, zčásti antagonizuje účinky ethanolu na CNS, při aplikaci vyšší jednorázové dávky vyvolává anxiózní abstinenční projevy!  Dávkování  Dávkování: se řídí stupněm vigility, titr. 0,2 mg – 0,5 mg pomalu i.v. DĚTI : 0,01 mg/kg

27 3.691 výjezdů RZP  Sledované období: 2007-2008 3.691 výjezdů RZP 80  Podaná analgezie: 80 FENTANYL : 49 MORPHIN: 2 TRAMAL: 21 (NUBAIN × ) ALGIFEN: 8 8  Podaná analgosedace: 8 Morphin+Apaurin: 1 Fentanyl+Dormicum: 3 Fentanyl+Apaurin: 3 Tramal+Apaurin: 1

28  Trauma DKK: 33 (fr. femoru, bérce, amputace a semiamputace,… )  Trauma HKK: 18  NPB: 7  Dorzalgie: 7  Trauma hrudníku: 4  Uzávěr cév DKK: 4  Popáleniny: 2  Carcinom: 2  Trauma obličeje: 1  Polytrauma: 1  KCT: 1  Kardiální etiologie: 2  Bolest zubů: 1

29  Medikace (opiáty) do rukou „nelékařů“ ??? ANO/NE/KDO/VŠICHNI/VYVOLENÍ ???  Změna legislativy??? Protokoly?? Standardy?  Postupovat vždy v zájmu pacienta  KOMUNIKACE s pacientem, rodinou či svědky (získání řádné anamnézy, alergie,…)  Vyčkat nástupu účinku podané medikace  Imobilizace, popř. elevace poraněných končetin  Chlazení lokálních popálenin  Polohování pacienta během transportu  DOKUMENTACE, záznam hovoru, svědci

30


Stáhnout ppt "Autor: Oldřich ŠKORŇÁK Spoluautor: Alžběta ŠKORŇÁKOVÁ, DiS. ZZS Zlínského kraje-oblast Vsetín."

Podobné prezentace


Reklamy Google