Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přenos daňové povinnosti na odběratele C-409/04 Teleos C- 430/09 Euro Tyre Holding Für Informationen zur Anwendung dieses Template auf bestehende Präsentationen.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přenos daňové povinnosti na odběratele C-409/04 Teleos C- 430/09 Euro Tyre Holding Für Informationen zur Anwendung dieses Template auf bestehende Präsentationen."— Transkript prezentace:

1 Přenos daňové povinnosti na odběratele C-409/04 Teleos C- 430/09 Euro Tyre Holding
Für Informationen zur Anwendung dieses Template auf bestehende Präsentationen wird auf die Hinweise in Folie 2 dieser Präsentation verwiesen. Der Input-Bereich des Beam kann angepasst werden, um den Inhalt der Präsentation widerzuspiegeln. Der Input-Bereich ist ein AutoShape mit einem Rasterbild. Um dies zu ändern müssen Sie sicherstellen, dass das Bild, das Sie verwenden möchten (idealerweise im .jpg- oder .png-Format) sich in einem Ordner befindet, auf den Sie Zugriff haben. Das Bild sollte ein Verhältnis von 1:1 aufweisen, um sicherzustellen, dass es nicht verzerrt erscheint. Akzeptable Bilder für den Import in den Input-Bereich des Beam sind die drei genehmigten Grafiken (Linien) sowie Schwarz-Weiß-Fotos oder Illustrationen, die den in The Branding Zone enthaltenen Grundsätzen entsprechen. In diesen Bereich dürfen keine Farbbilder importiert werden. Um eine Abschlussfolie mit einem Bild im Input-Bereich zu erstellen, duplizieren Sie das Master Slide und erstellen ein neues Master Slide. Wenn Sie die Grafik auf der Titelfolie verwenden, sollten Sie diese auch auf der Abschlussfolie verwenden. Wenn Sie ein Bild für den Input-Bereich des Beam auf der Titelfolie verwenden, können Sie dasselbe oder ein anderes, jedoch damit in Zusammenhang stehendes Bild auf der Abschlussfolie verwenden. Passen Sie den Input-Bereich des Beam wie nachfolgend beschrieben an („Customize“): Klicken Sie in der Menüleiste auf den Tab View und wählen dort Master>Slide Master Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Input-Grafik und wählen Format AutoShape Klicken Sie im Menü Fill unter dem Tab Color and Lines auf den Drop-Down-Pfeil neben Color und wählen Sie das Menü Fill Effects Klicken Sie im Tab Picture auf Select Picture. Gehen Sie nun zu dem Ordner, der das Bild enthält, das Sie in den Input-Bereich einfügen möchten. Markieren Sie das Bild und setzen Sie das Häkchen in dem Kästchen Lock picture aspect ratio. Klicken Sie auf OK. Sie können sich nun, bevor Sie fortfahren, das Bild in der Vorschau ansehen. Wenn Sie mit der Ansicht zufrieden sind, klicken Sie zum Fortfahren auf OK. Andernfalls wiederholen Sie den Prozess, bis Sie mit dem gewählten Bild zufrieden sind. Um die Master View wieder zu verlassen, klicken Sie auf View>Normal. Die Änderungen, die Sie an der Input-Grafik vornehmen, sollte nun auf der Titelfolie dargestellt sein. Stanislav Kryl

2 Teleos PLC (C- 409/04) Fakta:
Dodání mobilních telefonů z UK do Španělska a Francie. Odběratel předával dodavateli doklady o přepravě (CMR), které byly akceptovány správcem daně Následně vyšlo najevo, že doklady byly falešné Dodavateli byla doměřena britská DPH

3 Teleos PLC (C- 409/04) Princip právní jistoty, proporcionality a neutrality Plátce si musí být vědom daňových důsledků transakce předem Plátci nesmí být v horším postavení než před vytvořením jednotného trhu Uvalení veškeré zodpovědnosti na dodavatele by nebylo proporcionální opatření Plátce by nemohl přenést daň na odběratele To by stimulovalo odběratele k páchání daňových podvodů Správce daně nemůže požadovat po dodavateli DPH, pokud ten jednal v dobré víře a podnikl všechny přiměřené kroky k tomu, aby zabránil daňovému úniku.

4 Teleos PLC (C- 409/04) Daň má zaplatit odběratel!
Významné opatření k zamezení kolotočových podvodů! V ČR dosud neimplementováno! Proč?

5 Makro (8 Afs 14/2010 – 195) Fakta: Rozhodnutí NSS:
Plátce u prodeje zboží formou cash & carry uplatňuje DPH Pokud kupující registrovaný k DPH v jiném členském státě doložil plátci prohlášení, že zboží přepravil do jiného členského státu, provedl plátce opravu odvedené daně a uplatnil osvobození Rozhodnutí NSS: Makro dle NSS neudělalo dost Jak by případ dopadl, kdyby byl implementován Teleos?

6 Euro Tyre Holding (C- 430/09)
Fakta: Správce daně doměřil daň na výstupu první společnosti v řetězci, která uplatňovala osvobození z titulu dodání do jiného ČS. Prostřední společnost ještě před tím, než jí bylo dodáno, přeprodala zboží konečnému odběrateli v Belgii a zajišťovala přepravu mezi členskými státy. Uplatnil ETH osvobození v dobré víře? ICS/ICA EXW ETH NL Miroco Belgie lokální dodání Banden Belgie dopravu zajišťuje Miroco

7 Euro Tyre Holding (C- 430/09)
ETH: Ověřil existenci odběratele Platnost DIČ v zemi ukončení přepravy Měl prohlášení odběratele, že zboží přepraví do JČS Potvrzení řidiče v okamžiku převzetí zboží Rozhodnutí SD: Dobrá víra se posuzuje dle záměrů odběratele v okamžiku dodání, pokud jsou podpořeny objektivními důkazy Dodavatel nemusí být v dobré víře, pokud je mu známo, že kupující dodává zboží dalšímu odběrateli Národní soud Dobrá víra potvrzena

8 Děkuji za pozornost If using the graphic on the title slide the same should be used on the thank you slide. If using a picture in the Input area of the Beam in the title slide, the same or different but related picture can be used on the thank you slide.


Stáhnout ppt "Přenos daňové povinnosti na odběratele C-409/04 Teleos C- 430/09 Euro Tyre Holding Für Informationen zur Anwendung dieses Template auf bestehende Präsentationen."

Podobné prezentace


Reklamy Google