Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

IFA Česká republika 1 Aktuální judikatura NSS 8. prosince 2009 Václav Pátek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "IFA Česká republika 1 Aktuální judikatura NSS 8. prosince 2009 Václav Pátek."— Transkript prezentace:

1 IFA Česká republika 1 Aktuální judikatura NSS 8. prosince 2009 Václav Pátek

2 IFA Česká republika 2 Odpovědnost správce daně za nesprávný výklad (DPH ) Z rozhodnutí NSS ze dne 13. 11. 2009 č.j. 5 Afs 53/2009-63

3 IFA Česká republika 3 Skutkové okolnosti případu 1 1.Přiznání k DPH na daňovou povinnost 3 366 209 Kč za 3. čtvrtletí 2004 podáno 25. 10.2004 2.Dne 15. 11. 2004 podáno DDP se správnou povinností 683 354 Kč, správce vyhodnotil jako odvolání (rozdíl 2 682 555 Kč) 3.Dne 26. 11. 2004 podáno vysvětlení k DDP (odvolání). Podle DS došlo při přípravě přiznání k chybě, kdy software vygeneroval u plnění podléhajícího 5 % sazbě DPH sazbu 19 % (prodej bytů FO, neplátcům). Záznamní povinnost se správnou sazbou byla vyhotovena 22.10.2004 4.FÚ pro Prahu 4 zamítl dne 10.1.2005 žádost, aby se postupovalo dle § 56 ZSDP 5.Odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti na § 56 ZSDP dne 14.6.2005 vyhověno, protože FÚ nemohl posuzovat jako žádost dle § 56 ale jako odvolání. Nemělo vliv. 6.Rozhodnutí o odvolání proti vyměření za 3 čtvrt. 2004 zamítnuto FŘ dne 2.2.2005 7.Správní žaloba proti rozhodnutí o odvolání z 2.2. 2005 úspěšná, ale……

4 IFA Česká republika 4 Skutkové okolnosti případu 2 8.MS v Praze dne 2. listopadu 2007, č.j. 7 Ca 60/2005-43 (Hejtmánek, Sabol a Sandnerová) zrušil rozhodnutí, věc vrátil a nepřiznal náklady řízení „Soud výjimečně nepřiznal žalobci náhradu nákladů řízení, ač ten měl ve věci plný úspěch. Toto rozhodnutí vychází z toho, že podle názoru soudu žalovaný postupoval v souladu s příslušnými předpisy. Přičemž zákon mu jiný postup procesně neumožňoval. Proto podle soudu by bylo přisouzení náhrady nákladů řízení nebylo vůči správnímu úřadu v tomto konkrétním případě spravedlivé“ 9.Dne 11. 1. 2008 byla FÚ vyměřena daňová povinnost ve výši 683 654 Kč 10.Dne 30. 1. 2008 FÚ vrátil přeplatek ve výši 2 682 555 Kč 11.Plátce požádal dne 1. 2. 2008 o úrok z prodlení 12.FÚ 4 zamítl žádost o vrácené přeplatku dne 29. 2. 2008 13.Podané odvolání totožné s první správní žalobou a replikou bylo zamítnuto dne 20. 8. 2008 14.MS v Praze dne 31. 3. 2009, č.j. 11 Ca 319/2008-33 (Veberová, Bedřich a Hipšr) rozhodnutí zrušil. Tentokrát náhradu nákladů řízení přiznal.

5 IFA Česká republika 5 Skutkové okolnosti případu 3 Kasační stížnost podalo Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu Aneb jaký byl pátek 13. listopadu 2009 pro správce daně? Z rozhodnutí: „Stěžovatel (FŘ) tvrdí, že nelze hovořit o jeho zavinění v případě nesprávné implementace šesté směrnice ze strany státu. Nejvyšší správní soud takový závěr žalovaného nesdílí. Jak již konstatoval Ústavní soud ve svém rozhodnutí ze dne 21. 2. 2006 sp. zn. Pl. ÚS 19/04, počínaje 1. květnem 2004 je každý orgán veřejné moci povinen aplikovat komunitární právo přednostně před českým právem tehdy, pokud je český zákon v rozporu s právem komunitárním. … Stěžovatele nelze zcela jistě činit odpovědným za nesprávnou implementaci šesté směrnice do zákona o dani z přidané hodnoty, lze jej však na druhou stranu nepochybně činit odpovědným za znalost právních předpisů, šestou směrnici nevyjímaje, a za případnou interpretaci a aplikaci právních předpisů in concreto, zde uplatnění přímého účinku šesté směrnice.“

6 IFA Česká republika 6 Otázky pro diskuzi Lze podávat dodatečné daňové přiznání, kterými se sníží vyšší daňová povinnost tam, kde byla vyšší sazba než správná za období před rokem 2008? Platí to i v případech, kdy příjemce byl plátce DPH a uplatnil si nárok na odpočet DPH na vstupu? Od kdy je možné požadovat úrok z prodlení při původně odvedené vyšší dani? Další otázky?

7 IFA Česká republika 7 Závěr „Dávejte tedy, co je císařovo, císaři, a co je boží, Bohu.“ (Mt 22, 21) Převedeno na naši situaci právě dnes: „Dávejte státu, co jeho jest. Ale nezapomeňte si hlídat svou svobodu!“


Stáhnout ppt "IFA Česká republika 1 Aktuální judikatura NSS 8. prosince 2009 Václav Pátek."

Podobné prezentace


Reklamy Google