Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

IFA Česká republika 1 Aktuální judikatura NSS 8. prosince 2009 Václav Pátek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "IFA Česká republika 1 Aktuální judikatura NSS 8. prosince 2009 Václav Pátek."— Transkript prezentace:

1 IFA Česká republika 1 Aktuální judikatura NSS 8. prosince 2009 Václav Pátek

2 IFA Česká republika 2 Odpovědnost správce daně za nesprávný výklad (DPH ) Z rozhodnutí NSS ze dne č.j. 5 Afs 53/

3 IFA Česká republika 3 Skutkové okolnosti případu 1 1.Přiznání k DPH na daňovou povinnost Kč za 3. čtvrtletí 2004 podáno Dne podáno DDP se správnou povinností Kč, správce vyhodnotil jako odvolání (rozdíl Kč) 3.Dne podáno vysvětlení k DDP (odvolání). Podle DS došlo při přípravě přiznání k chybě, kdy software vygeneroval u plnění podléhajícího 5 % sazbě DPH sazbu 19 % (prodej bytů FO, neplátcům). Záznamní povinnost se správnou sazbou byla vyhotovena FÚ pro Prahu 4 zamítl dne žádost, aby se postupovalo dle § 56 ZSDP 5.Odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti na § 56 ZSDP dne vyhověno, protože FÚ nemohl posuzovat jako žádost dle § 56 ale jako odvolání. Nemělo vliv. 6.Rozhodnutí o odvolání proti vyměření za 3 čtvrt zamítnuto FŘ dne Správní žaloba proti rozhodnutí o odvolání z úspěšná, ale……

4 IFA Česká republika 4 Skutkové okolnosti případu 2 8.MS v Praze dne 2. listopadu 2007, č.j. 7 Ca 60/ (Hejtmánek, Sabol a Sandnerová) zrušil rozhodnutí, věc vrátil a nepřiznal náklady řízení „Soud výjimečně nepřiznal žalobci náhradu nákladů řízení, ač ten měl ve věci plný úspěch. Toto rozhodnutí vychází z toho, že podle názoru soudu žalovaný postupoval v souladu s příslušnými předpisy. Přičemž zákon mu jiný postup procesně neumožňoval. Proto podle soudu by bylo přisouzení náhrady nákladů řízení nebylo vůči správnímu úřadu v tomto konkrétním případě spravedlivé“ 9.Dne byla FÚ vyměřena daňová povinnost ve výši Kč 10.Dne FÚ vrátil přeplatek ve výši Kč 11.Plátce požádal dne o úrok z prodlení 12.FÚ 4 zamítl žádost o vrácené přeplatku dne Podané odvolání totožné s první správní žalobou a replikou bylo zamítnuto dne MS v Praze dne , č.j. 11 Ca 319/ (Veberová, Bedřich a Hipšr) rozhodnutí zrušil. Tentokrát náhradu nákladů řízení přiznal.

5 IFA Česká republika 5 Skutkové okolnosti případu 3 Kasační stížnost podalo Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu Aneb jaký byl pátek 13. listopadu 2009 pro správce daně? Z rozhodnutí: „Stěžovatel (FŘ) tvrdí, že nelze hovořit o jeho zavinění v případě nesprávné implementace šesté směrnice ze strany státu. Nejvyšší správní soud takový závěr žalovaného nesdílí. Jak již konstatoval Ústavní soud ve svém rozhodnutí ze dne sp. zn. Pl. ÚS 19/04, počínaje 1. květnem 2004 je každý orgán veřejné moci povinen aplikovat komunitární právo přednostně před českým právem tehdy, pokud je český zákon v rozporu s právem komunitárním. … Stěžovatele nelze zcela jistě činit odpovědným za nesprávnou implementaci šesté směrnice do zákona o dani z přidané hodnoty, lze jej však na druhou stranu nepochybně činit odpovědným za znalost právních předpisů, šestou směrnici nevyjímaje, a za případnou interpretaci a aplikaci právních předpisů in concreto, zde uplatnění přímého účinku šesté směrnice.“

6 IFA Česká republika 6 Otázky pro diskuzi Lze podávat dodatečné daňové přiznání, kterými se sníží vyšší daňová povinnost tam, kde byla vyšší sazba než správná za období před rokem 2008? Platí to i v případech, kdy příjemce byl plátce DPH a uplatnil si nárok na odpočet DPH na vstupu? Od kdy je možné požadovat úrok z prodlení při původně odvedené vyšší dani? Další otázky?

7 IFA Česká republika 7 Závěr „Dávejte tedy, co je císařovo, císaři, a co je boží, Bohu.“ (Mt 22, 21) Převedeno na naši situaci právě dnes: „Dávejte státu, co jeho jest. Ale nezapomeňte si hlídat svou svobodu!“


Stáhnout ppt "IFA Česká republika 1 Aktuální judikatura NSS 8. prosince 2009 Václav Pátek."

Podobné prezentace


Reklamy Google