Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Interpretace práva Jiří Vítek. Obecná charakteristika interpretace práva = výklad práva poznávací funkce a argumentační mezistupeň mezi tvorbou a aplikací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Interpretace práva Jiří Vítek. Obecná charakteristika interpretace práva = výklad práva poznávací funkce a argumentační mezistupeň mezi tvorbou a aplikací."— Transkript prezentace:

1 Interpretace práva Jiří Vítek

2 Obecná charakteristika interpretace práva = výklad práva poznávací funkce a argumentační mezistupeň mezi tvorbou a aplikací práva questiones facti (interpretace právní) questiones iuris (interpretace skutková)

3 Metody výkladu - základní gramatická (jazyková) metoda systematická metoda metoda logického výkladu argumentum a contrario (důkaz o opaku) argumentum per eliminationem (důkaz vyloučením) argumentum a simili (důkaz podobnosti) argumentom a fortiori – minor a maius (důkaz silou) reductio ad absurdum (důkaz sporem) argumentum a silentio legis

4 Metody výkladu - zvláštní nadstandardní teleologický (účelový) výklad historický výklad komparativní (srovnávací) výklad opravný výklad

5 Druhy výkladu – podle závaznosti (subjektu) autentický výklad legální výklad oficiální výklad Interní výklad doktrinální výklad konstantní výklad

6 Druhy výkladu – podle výsledku doslovný výklad extenzivní (rozšiřující) výklad restriktivní (zužující)

7 Interpretace v soudní praxi Nález ÚS ze dne 24.2.2004 Imanentní součástí jakéhokoliv základního práva je také postulát, jenž soudům a jiným orgánům veřejné moci, které rozhodují o právech a povinnostech jednotlivce, ukládá povinnost zastávat takový výklad jednoduchého práva, který sám o sobě nezasahuje do takových základních práv a svobod jednotlivce a je v souladu s hodnotami demokratického právního státu.

8 Interpretace v soudní praxi II.ÚS 1219/12 Ústavní soud dále ve své rozhodovací praxi vyložil, za jakých podmínek má nesprávná aplikace či interpretace jednoduchého práva za následek porušení základních práv a svobod. Jedním z těchto případů jsou případy interpretace norem jednoduchého práva, která se jeví v daných souvislostech svévolnou.

9 Interpretace v soudní praxi II.ÚS 1037/12 Pouze tehdy, jestliže by nesprávná aplikace zákonných ustanovení obecnými soudy měla za následek porušení některého z ústavně zaručených práv či svobod, například v důsledku svévole anebo v důsledku interpretace, jež je v extrémním rozporu s principy spravedlnosti, by byl Ústavní soud povolán k ochraně práv...

10 Interpretace v soudní praxi 1 As 69/2011 - 176 Historickou interpretací lze dospět k obdobnému závěru. 8 As 23/2010 - 89 Ostatně obecně platí, že to, zda smysl a účel právní normy je skutečně takový, jak se zdá z jazykového výkladu právního předpisu, musí potvrdit nebo vyvrátit ostatní výkladové metody – především výklad teleologický, logický, systematický a případně historický, jejichž závěry je nezbytné poměřovat imperativem ústavně konformní interpretace a aplikace.


Stáhnout ppt "Interpretace práva Jiří Vítek. Obecná charakteristika interpretace práva = výklad práva poznávací funkce a argumentační mezistupeň mezi tvorbou a aplikací."

Podobné prezentace


Reklamy Google