Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dodání zboží uvnitř Společenství

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dodání zboží uvnitř Společenství"— Transkript prezentace:

1 Dodání zboží uvnitř Společenství
Tomáš Brandejs, Deloitte Advisory, s.r.o.

2 Řetězové obchody v rámci EU – osvobození od DPH
Podmínky pro osvobození od daně při dodání zboží uvnitř Společenství definované SDEU Právo nakládat se zbožím jako vlastník bylo převedeno na pořizovatele; Dodavatel prokáže, že toto zboží bylo odesláno nebo přepraveno do jiného členského státu; a  V důsledku tohoto odeslání nebo této přepravy uvedené zboží fyzicky opustilo území členského státu dodání. Problematické situace řešené v minulosti SDEU Dodávky EXW a podvodné jednání (C-409/04 Teleos plc) Řetězové obchody v rámci EU (C‑245/04 EMAG Handel Eder) C-430/09 Euro Tyre Holding BV

3 C-430/09 Euro Tyre Holding BV - situace
Předběžná otázka položená SDEU: Na základě jakých kritérií se určuje, k jaké dodávce se přiřadí přeprava? ETH Prodala zboží „bez přepravy“ v Holandsku Získala prohlášení, že zboží bude přepraveno do Belgie a DIČ MIROCO Prodala zboží „s přepravou“ Přeprava provedena jménem a na riziko společnosti MIROCO Zapůjčila pro přepravu kamion i s řidičem Zboží převezeno do její provozovny v Belgii MIROCO DECOF C-430/09 Euro Tyre Holding BV

4 C-430/09 Euro Tyre Holding BV – kritéria určení charakteru dodávky dle SDEU
Srovnání s případem EMAG Izolovanost přepravy vs. vzájemný kontext tří podmínek pro osvobození přepravy Rozhodující pro určení charakteru dodávky = místo, kde dochází k převodům práv nakládat se zbožím jako vlastník Pokud se obě dvě nachází ve státě odeslání, je první z dodávek lokální a druhá intrakomunitární Pokud se jen druhé (nebo obě) nachází ve státě určení, je první dodávka intrakomunitární a druhá lokální ve státě určení Dle ESD odběr zboží MIROCEM musí být považován za převod práva nakládat se zbožím jako vlastník. Odběr zboží DECOFEM v tomto ohledu nekomentován C-430/09 Euro Tyre Holding BV

5 C-430/09 Euro Tyre Holding BV – úvahy SDEU o důkazním břemenu
„Pokud MIROCO (první pořizovatel) projevil záměr přepravit zboží do Belgie a předložil své belgické DIČ, byla ETH oprávněna mít za to, že provádí osvobozené dodání uvnitř Společenství“ „ETH může být osobou povinnou hradit DPH, pokud by byl pořizovatelem (MIROCEM) informován o tom, že zboží bylo dále prodáno ještě v Holandsku.“ „Je legitimní požadovat, aby dodavatel jednal v dobré víře a přijal všechna opatření, která po něm mohou být rozumně požadována, aby zajistil, že plnění, které provádí, jej nepovede k účasti na daňovém úniku. Jakmile dodavatel splnil své povinnosti ohledně důkazu o dodání uvnitř Společenství, přestože pořizovatel nesplnil smluvní povinnost odeslat nebo přepravit zboží z členského státu dodání, měl by být v tomto členském státě považován za osobu povinnou uhradit DPH pořizovatel“ Otázka souladu s judikátem NSS 8 Afs 14/2010 – 195 (případ Makro) Problematika formálních důkazů Problematika (ne)provedení přepravy zboží C-430/09 Euro Tyre Holding BV

6 Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou, a jejích členských firem. Každá z těchto firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese © 2011 Deloitte Česká republika


Stáhnout ppt "Dodání zboží uvnitř Společenství"

Podobné prezentace


Reklamy Google