Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

IFA, Česká republika 17. května 2011

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "IFA, Česká republika 17. května 2011"— Transkript prezentace:

1 IFA, Česká republika 17. května 2011
EU JTPF Zpráva o vnitroskupinových službách s nízkou přidanou hodnotou IFA, Česká republika 17. května 2011

2 Motivace

3 Motivace Jakým způsobem účelně a efektivně kontrolovat, že jsou služby poskytované spojených osobám poskytovány v souladu s principem tržního odstupu? Základní prvky přístupu navrhovaného ve Zprávě EU JTPF: Všechny náklady související s poskytováním služeb spojeným osobám jsou přiřaditelné, ale ne všechny jsou daňově uznatelné dle legislativy v jednotlivých členských státech EU Stanovení počátečního bodu posouzení převodních cen (očekávání, předpoklady, cíl) Poskytnutí stručných a věcných informací o druhu poskytnuté služby a struktuře jejich poskytování Flexibilita při posuzování služeb Sjednocení rozsahu požadované dokumentace

4 Služby s nízkou přidanou hodnotou

5 Služby s nízkou přidanou hodnotou
Definice služeb s nízkou přidanou hodnotou: “whilst required it is of a routine nature and not generating high value adding to either the provider or recipient” “the glue that holds the corporate structure together to support its main functions” Příloha 1: seznam obvykle poskytovaných služeb Služby v oblasti IT, lidských zdrojů, marketingu, právní služby, účetnictví a administrativa, technické služby, kontrola kvality apod. Typicky se jedná o služby poskytované centrálně více příjemcům ve skupině (cost pool, alokační klíče)

6 Kontrola služeb s nízkou přidanou hodnotou

7 Kontrola služeb s nízkou přidanou hodnotou
Standardní přístup správce daně → benefit test: Byla služba skutečně poskytnuta? Přinesla služba příjemci očekávaný užitek? Byla ocenění poskytnuté služby v souladu s principem tržního odstupu? Možný přístup správce daně (hraniční varianty): Hloubková kontrola X Spolupráce daňových správ a poplatníků Vybudování vztahu, důvěry (otevřený dialog mezi správcem daně a poplatníkem)

8 Rozsah požadované dokumentace

9 Rozsah požadované dokumentace
Základní informace o službách („Narrative“) Smlouvy Popis metodiky stanovení sdílených nákladů (cost pool) Vyjmutí nákladů spojených s držbou společností (shareholder costs, viz příloha 2), „case by case“ přístup Vyjmutí přímých úhrad (direct charges) Popis metodiky alokace sdílených nákladů (alokační klíče) Akceptace zjevně vhodných alokačních klíčů Požadavek na aplikaci shodného alokačního klíče v případě jedné služby poskytované více příjemcům Doložení souladu s principem tržního odstupu Metoda srovnatelné nezávislé ceny Mark-up (typicky v rozmezí 3 – 10 %), primárním požadavkem je správně definovaná nákladová báze

10 Uvedení do správní praxe v České republice

11 Uvedení do správní praxe v České republice
Uvedení Zprávy EU JTFP do správní praxe v ČR Pokyn GFŘ řady D, ve kterém by byly interpretovány zvolené principy Zprávy odsouhlasené daňovou správou Zveřejnění Zprávy spolu se sdělením GFŘ, které by definovalo specifika, dle kterých by se správci daně a daňové subjekty měli v dané oblasti řídit Tvoření metodických postupů na základě konkrétních příkladů z praxe Jak kontrolovat vnitroskupinové služby? Individuální posouzení jednotlivých případů Nicméně: Splnění dokumentační povinnosti podle Zprávy (je-li takto prokázán i benefit z poskytnuté služby) → správce daně by nemusel přistoupit k podrobnému zkoumání jednotlivých položek příslušné transakce

12 Diskuse

13 Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou, a jejích členských firem. Každá z těchto firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese © 2011 Deloitte Česká republika


Stáhnout ppt "IFA, Česká republika 17. května 2011"

Podobné prezentace


Reklamy Google