Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VZÁJEMNÁ INFORMOVANOST V RÁMCI KONTROL PO PROPUŠTĚNÍ ZBOŽÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VZÁJEMNÁ INFORMOVANOST V RÁMCI KONTROL PO PROPUŠTĚNÍ ZBOŽÍ."— Transkript prezentace:

1 VZÁJEMNÁ INFORMOVANOST V RÁMCI KONTROL PO PROPUŠTĚNÍ ZBOŽÍ

2 Předávání informací Na 14. zasedání Smíšené pracovní skupiny, byl pro oblast kontrol po propuštění zboží vznesen následující dotaz, zda by bylo možné v případě, že je prováděna kontrola po propuštění u příjemce zboží, který byl při celním řízení přímo nebo nepřímo zastupován, informovat o zahájení kontroly dotčeného zástupce a naopak. Pokud je kontrola po propuštění prováděna u nepřímého nebo přímého zástupce, který zastupoval příjemce zboží při celním řízení, informovat o této skutečnosti příjemce zboží. Na 14. zasedání Smíšené pracovní skupiny, byl pro oblast kontrol po propuštění zboží vznesen následující dotaz, zda by bylo možné v případě, že je prováděna kontrola po propuštění u příjemce zboží, který byl při celním řízení přímo nebo nepřímo zastupován, informovat o zahájení kontroly dotčeného zástupce a naopak. Pokud je kontrola po propuštění prováděna u nepřímého nebo přímého zástupce, který zastupoval příjemce zboží při celním řízení, informovat o této skutečnosti příjemce zboží.

3 Předávání informací V souladu s ustanovením § 127 odst. 1 („Nestanoví-li tento zákon jinak, platí pro provádění kontroly správnosti celního prohlášení po propuštění zboží, která se provádí u osob vymezených v čl. 78 celního kodexu Společenství, jakož i pro práva a povinnosti těchto oso a pravomoci celního orgánu provádějícího kontrolu, obdobně ustanovení daňového řádu o daňové kontrole“) platí pro podvádění kontroly po propuštění zboží zásada neveřejnosti správy daní. Zásada neveřejnosti správy daní je jednou ze základních zásad správy daní a je upravena v § 9 odst. 1 větě první zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 30/2011 Sb. (dále jen „daňový řád“). V souladu s ustanovením § 127 odst. 1 („Nestanoví-li tento zákon jinak, platí pro provádění kontroly správnosti celního prohlášení po propuštění zboží, která se provádí u osob vymezených v čl. 78 celního kodexu Společenství, jakož i pro práva a povinnosti těchto oso a pravomoci celního orgánu provádějícího kontrolu, obdobně ustanovení daňového řádu o daňové kontrole“) platí pro podvádění kontroly po propuštění zboží zásada neveřejnosti správy daní. Zásada neveřejnosti správy daní je jednou ze základních zásad správy daní a je upravena v § 9 odst. 1 větě první zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 30/2011 Sb. (dále jen „daňový řád“).

4 Předávání informací Na zásadu neveřejnosti správy daní navazuje zásada mlčenlivosti (§ 9 odst. 1 věta druhá daňového řádu), podle které jsou úřední osoby povinny za podmínek stanovených daňovým řádem nebo jiným zákonem zachovávat mlčenlivost o všem, co při správě daní vyšlo najevo. Na zásadu neveřejnosti správy daní navazuje zásada mlčenlivosti (§ 9 odst. 1 věta druhá daňového řádu), podle které jsou úřední osoby povinny za podmínek stanovených daňovým řádem nebo jiným zákonem zachovávat mlčenlivost o všem, co při správě daní vyšlo najevo.

5 Předávání informací Podmínky, které stanovuje daňový řád pro povinnost mlčenlivosti, jsou uvedeny zejména v ustanovení hlavy IV daňového řádu Ochrana a poskytování informací (§ 52 až 59 daňového řádu). Výčet situací, kdy poskytování informací správcem daně (kontrolujícím celním orgán provádějícím kontrolu po propuštění zboží) není porušením povinnosti mlčenlivosti, je uveden v § 52 odst. 5 a v § 53 daňového řádu. Ustanovení o možnosti zasílat informace o kontrole po propuštění zboží osobě, která není kontrolovanou osobou, zde není. Proto by zasílání informací o kontrole propuštění zboží jiné osobě, než je kontrolovaná osoba, bylo porušením povinnosti mlčenlivosti a pracovníkům Celní správy České republiky, které by takovéto informace poskytli, by hrozila pokuta až 500.000,- Kč (viz. § 246 daňového řádu). Podmínky, které stanovuje daňový řád pro povinnost mlčenlivosti, jsou uvedeny zejména v ustanovení hlavy IV daňového řádu Ochrana a poskytování informací (§ 52 až 59 daňového řádu). Výčet situací, kdy poskytování informací správcem daně (kontrolujícím celním orgán provádějícím kontrolu po propuštění zboží) není porušením povinnosti mlčenlivosti, je uveden v § 52 odst. 5 a v § 53 daňového řádu. Ustanovení o možnosti zasílat informace o kontrole po propuštění zboží osobě, která není kontrolovanou osobou, zde není. Proto by zasílání informací o kontrole propuštění zboží jiné osobě, než je kontrolovaná osoba, bylo porušením povinnosti mlčenlivosti a pracovníkům Celní správy České republiky, které by takovéto informace poskytli, by hrozila pokuta až 500.000,- Kč (viz. § 246 daňového řádu).

6 DOPORUČENÍ Výše uvedené nijak nevylučuje možnost, že kontrolovaná osoba sama informuje jinou osobu o skutečnosti, že u ní probíhá kontrola po propuštění zboží. Na kontrolovanou osobu se povinnost mlčenlivosti nevztahuje (§ 52 odst. 1 věta druhá). Jestliže chtějí osoby, které spolu měli smluvní vztah o zastupování v celní řízení (ať se jedná o zastupování přímé nebo nepřímé), aby se navzájem informovaly o případné kontrole po propuštění zboží, mohou si tuto skutečnost upravit v rámci svých smluvních vztahů.

7 DĚKUJI ZA POZORNOST Mgr. Petr Schummer Odbor 21GŘC


Stáhnout ppt "VZÁJEMNÁ INFORMOVANOST V RÁMCI KONTROL PO PROPUŠTĚNÍ ZBOŽÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google