Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EORI Smíšená pracovní skupina Praha, 26. 11. 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EORI Smíšená pracovní skupina Praha, 26. 11. 2009."— Transkript prezentace:

1 EORI Smíšená pracovní skupina Praha, 26. 11. 2009

2 2 OBSAH Legislativa Legislativa Registrace – 1. etapa, doplnění údajů Registrace – 1. etapa, doplnění údajů Registrace – „2. etapa“ Registrace – „2. etapa“ Změny údajů, žádost o zrušení Změny údajů, žádost o zrušení Změna čísla EORI Změna čísla EORI Souhlas se zveřejněním údajů Souhlas se zveřejněním údajů Dotazy … Dotazy …

3 3 Legislativa (1) Nařízení Komise (ES) č. 312/2009, kterým se mění Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 (prováděcí nařízení k celnímu kodexu Společenství) Nařízení Komise (ES) č. 312/2009, kterým se mění Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 (prováděcí nařízení k celnímu kodexu Společenství) Definice – jedinečný identifikátor hospodářského subjektu, který slouží při kontaktu s celními správami Společenství; nemá časové omezení platnosti Definice – jedinečný identifikátor hospodářského subjektu, který slouží při kontaktu s celními správami Společenství; nemá časové omezení platnosti Použití - je-li podáváno celní prohlášení na zboží, které je dováženo ze zemí mimo EU, vyváženo do zemí mimo EU nebo prováženo takovéto zboží Použití - je-li podáváno celní prohlášení na zboží, které je dováženo ze zemí mimo EU, vyváženo do zemí mimo EU nebo prováženo takovéto zboží ------- ------- Ad hoc číslo – časově omezená platnosti pouze na území ČR a pouze pro dané případy Ad hoc číslo – časově omezená platnosti pouze na území ČR a pouze pro dané případy

4 4 Registrace – 1. etapa (2a) „Automaticky“ přiděleno 22.638 čísel EORI (výběr z posledních 2 let při splnění podmínky určité četnosti) „Automaticky“ přiděleno 22.638 čísel EORI (výběr z posledních 2 let při splnění podmínky určité četnosti) Přidělení bylo subjektům sděleno formou doporučeného dopisu, rozesílaného v týdnu od 18.5.2009 Přidělení bylo subjektům sděleno formou doporučeného dopisu, rozesílaného v týdnu od 18.5.2009 Cca 1.500 sdělení nebylo doručeno z různých důvodů (např. i proto, že Česká pošta nedosílala tato sdělení za adresátem, i když měl tuto službu zaplacenu) Cca 1.500 sdělení nebylo doručeno z různých důvodů (např. i proto, že Česká pošta nedosílala tato sdělení za adresátem, i když měl tuto službu zaplacenu)

5 Registrace – 1. etapa (2b) Povinnost do 31.12.2009 doplnit do rejstříku EORI určité údaje (zveřejněn formulář vzhledem k předávání neúplných údajů) Povinnost do 31.12.2009 doplnit do rejstříku EORI určité údaje (zveřejněn formulář vzhledem k předávání neúplných údajů) Doplňování údajů jak osobně, tak elektronickou poštou, od 1.11.2009 možnost použití i datových schránek celních úřadů Doplňování údajů jak osobně, tak elektronickou poštou, od 1.11.2009 možnost použití i datových schránek celních úřadů Dotazy na účel sdělování údajů, které lze „načerpat“ z veřejně přístupných rejstříků – „kvalita“ údajů v nich uvedených, zákon o rejstřících Dotazy na účel sdělování údajů, které lze „načerpat“ z veřejně přístupných rejstříků – „kvalita“ údajů v nich uvedených, zákon o rejstřících Počátkem roku 2010 budou rozesílány výzvy k doplnění údajů těm subjektům, které tak neučiní do konce roku 2009 Počátkem roku 2010 budou rozesílány výzvy k doplnění údajů těm subjektům, které tak neučiní do konce roku 2009 5

6 6 Registrace – „2. etapa“ (3a) Provádí se od 06/2009 na žádost hospodářského subjektu, kterou dokládá výpisem z obchodního nebo živnostenského rejstříku, plátce DPH také rozhodnutím FÚ o registraci k DPH (originály nebo ověřené kopie) Provádí se od 06/2009 na žádost hospodářského subjektu, kterou dokládá výpisem z obchodního nebo živnostenského rejstříku, plátce DPH také rozhodnutím FÚ o registraci k DPH (originály nebo ověřené kopie) Žádost + doklady se předkládají celnímu úřadu zpravidla osobně, po ověření celním úřadem jsou doklady vraceny Žádost + doklady se předkládají celnímu úřadu zpravidla osobně, po ověření celním úřadem jsou doklady vraceny Registrace je prováděna „na počkání“ Registrace je prováděna „na počkání“ Po zaregistrování a přidělení čísla EORI předá celní úřad žadateli rozhodnutí o registraci a výpis z údajů v rejstříku EORI (-> povinnost hlásit změny!) Po zaregistrování a přidělení čísla EORI předá celní úřad žadateli rozhodnutí o registraci a výpis z údajů v rejstříku EORI (-> povinnost hlásit změny!)

7 7 Registrace – „2. etapa“ (3b) Žádost o registraci + doklady může podat zástupce na základě ověřené plné moci Žádost o registraci + doklady může podat zástupce na základě ověřené plné moci Při podání žádosti musí být uvedeny všechny údaje, neexistuje „doplňování údajů“ jako při registraci v 1. etapě Při podání žádosti musí být uvedeny všechny údaje, neexistuje „doplňování údajů“ jako při registraci v 1. etapě Žádost o registraci subjektů se sídlem mimo EU musí být doložena národní obdobou výpisu z obchodního rejstříku přeloženou do úředního jazyka; výpis lze nahradit potvrzením zastupitelského úřadu (v úředním jazyce nebo přeloženým do něj) – tento výpis (+ případný překlad) se nevrací žadateli nebo zástupci Žádost o registraci subjektů se sídlem mimo EU musí být doložena národní obdobou výpisu z obchodního rejstříku přeloženou do úředního jazyka; výpis lze nahradit potvrzením zastupitelského úřadu (v úředním jazyce nebo přeloženým do něj) – tento výpis (+ případný překlad) se nevrací žadateli nebo zástupci

8 Další možnost podání žádosti: Další možnost podání žádosti: –žádost + doklady jsou celnímu úřadu zaslány „standardní“ poštou (riziko neúplného vyplnění, tedy prodleva při registraci); rozhodnutí + doklady jsou žadateli zaslány zpět také „standardní“ poštou –Žádost + doklady jsou celnímu úřadu zaslány za použití datové schránky; POZOR – přiložené doklady musí být tzv. autorizovaně zkonvertovány, jinak je nelze přijmout jako podklad pro registraci; rozhodnutí o registraci je žadateli zasláno také prostřednictvím datové schránky 8 Registrace – „2. etapa“ (3c)

9 9 Změny údajů, žádost o zrušení (4a) Pro zaregistrované hospodářské subjekty platí povinnost nahlašování změn údajů (výpis z rejstříku) Pro zaregistrované hospodářské subjekty platí povinnost nahlašování změn údajů (výpis z rejstříku) Žádost o zrušení registrace v rejstříku EORI může být podána z důvodu: Žádost o zrušení registrace v rejstříku EORI může být podána z důvodu: –Zániku subjektu nebo ukončení činnosti, např. fúze (doporučujeme doložit vhodným způsobem), nebo –Změny takového druhu, kdy je subjektu (byť se stejným názvem) přiděleno nové IČ/DIČ a původní se ruší, nebo –Změny činnosti subjektu, který již nebude číslo EORI potřebovat Žádost se podává na GŘC, odbor Celní, lze zaslat zpět „sdělení“ nebo rozhodnutí (není povinnost) Žádost se podává na GŘC, odbor Celní, lze zaslat zpět „sdělení“ nebo rozhodnutí (není povinnost)

10 V rámci 1. etapy byla přidělena čísla EORI i tzv. organizačním složkám zahraničních subjektů v ČR, které nemají právní subjektivitu V rámci 1. etapy byla přidělena čísla EORI i tzv. organizačním složkám zahraničních subjektů v ČR, které nemají právní subjektivitu Výzvy těmto organizačním složkám ke spolupráci při zrušení této registrace (změny různých povolení typu ZJP apod.) Výzvy těmto organizačním složkám ke spolupráci při zrušení této registrace (změny různých povolení typu ZJP apod.) Organizační složky musí užívat čísla EORI své „maminky“ ovšem se svými údaji !!! Organizační složky musí užívat čísla EORI své „maminky“ ovšem se svými údaji !!! 10 Změny údajů, žádost o zrušení (4b)

11 11 Změna čísla EORI (5) Chybou pracovníka CÚ se může stát, že je původní číslo EORI změněno -> při kontrole je zjištěno, že je chybně vložený typ osoby, od kterého se také odvíjí složení čísla EORI Chybou pracovníka CÚ se může stát, že je původní číslo EORI změněno -> při kontrole je zjištěno, že je chybně vložený typ osoby, od kterého se také odvíjí složení čísla EORI Příklad: Příklad: –Právnická osoba – IČ 12345678 -> EORI CZ12345678 –Fyzická osoba IČ 12345678 -> EORI CZ5505055555

12 12 Souhlas se zveřejněním údajů (6) V rámci registrace dává (ale nemusí) subjekt souhlas se zveřejněním 3 údajů na webu Evropské komise – čísla EORI, názvu a sídla subjektu V rámci registrace dává (ale nemusí) subjekt souhlas se zveřejněním 3 údajů na webu Evropské komise – čísla EORI, názvu a sídla subjektu Nesouhlas se zveřejněním není důvodem k zamítnutí žádosti o registraci !!! Nesouhlas se zveřejněním není důvodem k zamítnutí žádosti o registraci !!! Nelze udělit souhlas se zveřejněním jen některého z výše uvedených údajů !!! Nelze udělit souhlas se zveřejněním jen některého z výše uvedených údajů !!!

13 13 Závěr DOTAZY, PŘIPOMÍNKY? Milan Kukla Generální ředitelství cel odbor Celní, oddělení Celní +420 261 332 214 CZ_EORI@cs.mfcr.cz ---  JiříŠtrupl ---  Jiří Štrupl ---  +420 261 332 141 ---  CZ_EORI@cs.mfcr.cz


Stáhnout ppt "EORI Smíšená pracovní skupina Praha, 26. 11. 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google