Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Cla a celní politika Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Cla a celní politika Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí."— Transkript prezentace:

1 Cla a celní politika Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

2 Zboží v cestovním styku Zboží osvobozené od cla: zboží dovážené k osobní spotřebě (cestovní potřeby), v rámci toho i nejvýše 2 l vína, 1 l lihovin, 250 ks cigaret (u osob starších 18 let)

3 Zboží v cestovním styku zboží, které nemá obchodní charakter a jehož úhranná hodnota nepřesahuje cca EUR 200,- (získané našimi občany v cizině darem nebo nákupem za devizové prostředky dle platných předpisů) = při turistickém styku je zboží do 6.000 Kč/osobu (limit u rodiny se nesčítá) osvobozeno od cla (Kč 6.000,- se neodečítá od celní hodnoty zboží)

4 Zboží v cestovním styku stěhované svršky svatební dary osobám s trvalým pobytem v tuzemsku zděděné zboží osobám s trvalým pobytem v tuzemsku zboží k vyučovacím, výchovným a léčebným účelům pro školy a nemocnice

5 Zboží v cestovním styku léky pro příjemce a členy jeho domácnosti zboží určené k obranyschopnosti ČR literární, vědecká a umělecká díla zboží pro potřebu hlav cizích států, oficiální dary pohonné hmoty v množství přiměřeném délce cesty, aj.

6 Zboží v cestovním styku Zájemce o nákup v cizině by si měl ve vlastním zájmu dopředu zjistit celní sazby. Pokud by účastník neuvedl pravdivé údaje o skutečné ceně zboží při návrhu na celní řízení, mají celní orgány možnost si tyto údaje ověřit ještě do tří let po propuštění zboží a v případě „falšování“ nákupní ceny uplatnit za celní přestupek pokutu až Kč 25 000,--. Cestující je povinen prokázat cenu. Pokud ji neprokáže nebo je očividně nesprávná, celník ji určí – dle mezinárodních smluv – sám.

7 Celní přestupky 1. Porušování předpisů o oběhu zboží s cizinou, tohoto přestupku se dopustí ten, kdo: nepřihlásí celnici zboží při přestupu vnějších hranic EU uskuteční oběh zboží na základě nepravých dokladů či nesprávných údajů

8 Celní přestupky zcizí zboží ve vázaném oběhu bez oprávnění dováží či vyváží zboží Pokuta: do výše ceny zboží, nejvýše do Kč 25 000,-- 2. Zkrácení cla kdo bez zaplacení cla doveze či vyveze zboží kdo uvede nesprávné údaje pro vyměření cla Pokuta: do výše dvojnásobku cla, nejvýše Kč 25 000,--

9 Celní přestupky 3. Ztěžování celní kontroly se dopouští ten, kdo: padělá celní doklady uvede nesprávné údaje o zboží nedodrží podmínky vázaného oběhu dopravuje nebo přechovává zboží uniklé celní kontrole

10 Celní přestupky poruší celní závěry u zásilek a dopravních prostředků brání orgánům celní správy při jejich činnosti Pokuta: do výše Kč 5 000,-- Tresty – celnice může uložit za celní přestupky některých z těchto trestů: důtku, pokutu (viz výše), propadnutí zboží (možno i vedle výše uvedených)

11 Cla a celní politika Použitá literatura: Daňové zákony v aktuálním znění Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí


Stáhnout ppt "Cla a celní politika Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí."

Podobné prezentace


Reklamy Google