Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální učební materiál

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální učební materiál"— Transkript prezentace:

1 Digitální učební materiál
Autor: Mgr. Iveta Semencová Předmět/vzdělávací oblast: Chemie Tematická oblast: Organická chemie Téma: Deriváty uhlovodíků - alkoholy Ročník: 1.- 3.ročník Datum vytvoření: prosinec 2013 Název: VY_32_INOVACE_ CHE Anotace: Žáci se seznámí s nejdůležitějšími alkoholy, jejich vlastnostmi a použitím v běžném životě. Prezentace přináší spojení učebního materiálu s reálným životem. Jeho interaktivita spočívá i ve využití hypertextových odkazů na internet, audio a video ukázky a lze ji zvýšit použitím interaktivní tabule. Problémové otázky podněcují diskuzi, udržují pozornost žáků a zvyšují jejich aktivitu. Metodický pokyn: Materiál má multifunkční využití, je vhodný nejen k výkladu, k ověřování znalostí, ale i k samostatnému studiu. Je možné jej použít i k doplnění učiva pro žáky s individuálním učebním plánem. Vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC, dataprojektoru, popř. interaktivní tabule.

2 Alkoholy

3 Alkoholy kyslíkaté deriváty uhlovodíků
obsahují jednu nebo více hydroxylových skupin –OH jednosytné (methanol) dvojsytné (ethandiol) trojsytné (propantriol)

4 Vlastnosti alkoholů Nižší alkoholy jsou kapaliny, charakteristického zápachu, dobře mísitelné s vodou. Vyšší alkoholy jsou tuhé krystalické látky, málo rozpustné ve vodě. Některé jsou návykové a toxické. Některé alkoholy jsou těkavé, v určitém poměru mohou tvořit výbušnou směs.

5 Výroba a použití alkoholů
Ethanolové kvašení cukrů a jejich následná destilace. Průmyslově se vyrábí ethanolovým kvašením cukerných odpadů po zpracování melasy nebo z brambor.

6 bezbarvá, kapalná, hořlavá a prudce jedovatá látka
i malé dávky mohou způsobit ztrátu zraku nebo smrt používá se jako rozpouštědlo, kapalné palivo, k výrobě formaldehydu a poté k výrobě plastů

7 bezbarvá, příjemně vonící jedovatá kapalina
má opojné účinky, ve větším množství způsobuje smrt používá se k výrobě alkoholických nápojů, jako rozpouštědlo, přísada do pohonných hmot, palivo (tuhý líh), desinfekční přípravek k průmyslovým účelům se vyrábí denaturovaný líh (s přísadou benzínu, benzenu, pyridinu…)

8 Bezbarvá olejovitá kapalina nasládlé chuti.
Používá se v kosmetice, při výrobě výbušnin, v potravinářství. Vynález dynamitu: Alfréd Nobel. Dynamit = glycerol + kyselina dusičná.

9 Procvičování: Čím se vyznačují alkoholy z hlediska struktury?
Jak se odborně nazývá alkohol s lidovým názvem glycerol? Vyjmenujte kladné a záporné vlastnosti alkoholů. Čím se liší líh a denaturovaný líh? Který alkohol způsobuje již v malých dávkách oslepnutí nebo smrt? Čím je známý Alfréd Nobel?

10 Použité zdroje: Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iveta Semencová. BANÝR, Jiří a Pavel BENEŠ. Chemie pro střední školy: obecná, anorganická, organická, analytická, biochemie. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1995, 160 s. ISBN MAREČEK, Aleš a Jaroslav HONZA. Chemie pro čtyřletá gymnázia 3.díl. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, ISBN Kliparty – Dostupné pod licencí Microsoft Office 2010 na WWW:


Stáhnout ppt "Digitální učební materiál"

Podobné prezentace


Reklamy Google