Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Chemická rovnováha Pojem chemické rovnováhy jako dynamické rovnováhy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Chemická rovnováha Pojem chemické rovnováhy jako dynamické rovnováhy."— Transkript prezentace:

1 Chemická rovnováha Pojem chemické rovnováhy jako dynamické rovnováhy.
Příklady chemické rovnováhy Výměna elektronu nebo elektronového páru Výměna (protonu), disociační konstanty, postupné disociace Komplexní sloučeniny a další ? Rovnováha není o životě, žijeme když si stále obnovujeme nerovnováhu

2 Činitelé ovlivňující chemickou rovnováhu
Rovnovážný stav lze ovlivnit teplotou, tlaky, koncentracemi, počátečním složením a i když v malé míře, inertními látkami. Princip pohyblivé rovnováhy (H. Le Chatelier a F. Braun (1887). Když změnou vnějších podmínek (akcí) ovlivníme soustavu, proběhnou v ní procesy (reakce) směřující k eliminaci tohoto vlivu. Příklad zvýšeným tlakem lze převést soubor molekul do „kondensovanější“ fáze s větší hustotou (skupenské přeměny tání ledu apod.)

3 Vliv teploty na chemickou rovnováhu
Vliv teploty na chemickou rovnováhu není příliš významný (na rozdíl od vlivu teploty ne rychlost reakcí) Zvýšení teploty posunuje se rovnováha ve směru endotermické přeměny, snížení teploty má za následek posunutí rovnovávy ve směru exotermické přeměny. ln Ka = (DH0r/R) . 1/T + C Clausiova Clapeironova rovnice pojednává o tomtéž (rovnovážný tlak par nad kapalinou má význam rovnovážné konstanty) Obecný charakter teplotní závislosti

4 Vliv tlaku na chemickou rovnováhu
Termodynamická rovnovážná konstanta Kp je definována pro standardní tlak složek a její hodnota závisí pouze na teplotě. Nicméně rovnovážné složení se s tlakem měnit mohou. Obecně pro reakci: aA + bB = hY + Z platí, že Kp = Kc p kde =h+-a-b Zvýšení tlaku v systému podporuje takovou reakci, při níž se pro plynné složky zmenšuje objem. Snížení tlaku podporuje průběh reakcí při kterých se objem zvětšuje. Opakování principu La Chatelier - Brownův

5 Vliv koncentrace na chemickou rovnováhu
Zvýšení koncentrace reaktantů (výchozích látek) posouváme rovnováhu směrem k produktům a zvýšením koncentrace produktů naopak. Toto způsobu využíváme často v analytické chemii, kdy velkým přebytkem jedné složky lze analyt kvantitativně převést na definovanou (stanovitelnou) látku.

6 Vliv inertní látky Přídavek inertní látky se projevuje stejně jako ředění reakční směsi.

7 Jak studovat rovnovážné stavy
Fyzikálně chemické metody dělíme: s lineární a kvantitativně stejnou odezvou na koncentraci všech složek (koligativní vlastnosti) s váženou lineární odezvou (UV VIS, optická aktivita) s logaritmickou odezvou na koncentraci (aktivitu).

8 Typy reakcí Průběh chemických reakcí může být různý. Mluvíme o reakcích řízených: Srážkami molekul v homogenní fázi. Rovnováhou (enzymatická, micelární katalýza) Difuzí (polarografie)

9 Logaritmické a reciproké tranformace
Linearizované výrazy pro rozsah chemických reakcí Hendersonova-Hasselbachova (logaritmická) transformace, Reciproké tranformace.


Stáhnout ppt "Chemická rovnováha Pojem chemické rovnováhy jako dynamické rovnováhy."

Podobné prezentace


Reklamy Google