Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dešťové kanalizace a využití § 1 odst. 4 Za jakých podmínek může vodoprávní úřad stanovit, že se zákon o vodovodech a kanalizacích vztahuje i na kanalizace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dešťové kanalizace a využití § 1 odst. 4 Za jakých podmínek může vodoprávní úřad stanovit, že se zákon o vodovodech a kanalizacích vztahuje i na kanalizace."— Transkript prezentace:

1 Dešťové kanalizace a využití § 1 odst. 4 Za jakých podmínek může vodoprávní úřad stanovit, že se zákon o vodovodech a kanalizacích vztahuje i na kanalizace uvedené v § 1 odst. 3 tohoto zákona, zejména pak na oddílné kanalizace určené k odvedení srážkových vod?

2 Tlakové a podtlakové kanalizace Žádáme o výklad k problematice dělení kanalizačních objektů na kanalizaci pro veřejnou potřebu a kanalizační přípojku v případě tlakových a podtlakových kanalizačních systémů. Jak pohlížet na objekty, které jsou nutné pro provoz této kanalizace pro veřejnou potřebu, ale nacházejí se na pozemku odběratele?

3 Změna hranice aglomerace v PRVKÚK Jaký je postup při požadavku na změnu hranice aglomerace (např. její rozšíření) a jakým aktem lze hranici aglomerace změnit?

4 Povolování provozních souborů Jak je to s povolením technologie, tedy provozních souborů u vodních děl? A jakou autorizaci musí mít projektant, když se jedná pouze o doplnění technologického zařízení?

5 Vypouštění vod použitých v chladících systémech Jak řešit vypouštění vody z klimatizace, do které jsou přidávány chemické přípravky k potírání řas a na snížení korosivních účinků. Subjekt chce tyto vody vypouštět do oddílné kanalizace, správce této kanalizace vodu v množství cca 12 tis. m 3 /rok však nechce vzhledem ke kvalitě (téměř čistá voda) převzít.

6 Oprava údajů ve vodohospodářské mapě Jak postupovat, když je třeba změnit údaje ve vodohospodářské mapě - nahradit neplatné či doplnit nové, např. zrušení nebo zánik náhonu; zákres vodních toků, které zatím nejsou na mapě, ale mají určeného správce již z dob MŽP jako ústředního vodoprávního úřadu; apod..

7 Změna užívání stavby Vlastník silážních jam je chce využívat jako akumulační nádrže nebo požární nádrže. Voda v silážních jámách je dešťová. Kdo povoluje změnu užívání? Stavební nebo vodoprávní úřad?

8 Doklady k ověření pasportu stavby Je potřeba, aby vlastník stavby studny na cizím pozemku dokládal k ověření pasportu stavby studny souhlas vlastníka pozemku?

9 Domovní čistírny odpadních vod Dle sdělení ČKAI nejsou DČOV zaústěné do kanalizace vodní díla, mohou je projektovat autorizovaní inženýři a povolují je obecné SÚ. Jak se k tomuto vyjádření staví MZe?


Stáhnout ppt "Dešťové kanalizace a využití § 1 odst. 4 Za jakých podmínek může vodoprávní úřad stanovit, že se zákon o vodovodech a kanalizacích vztahuje i na kanalizace."

Podobné prezentace


Reklamy Google