Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mikroekonomie I Ekonomický růst Ing. Vojtěch JindraIng. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)Katedra ekonomie (KE)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mikroekonomie I Ekonomický růst Ing. Vojtěch JindraIng. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)Katedra ekonomie (KE)"— Transkript prezentace:

1 Mikroekonomie I Ekonomický růst Ing. Vojtěch JindraIng. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)Katedra ekonomie (KE)

2 Růst potenciálního produktu

3 Ekonomický růst v pravém slova smyslu je růst potenciálního HDP. Skutečný HDP může krátkodobě růst nad potenciální HDP nebo naopak klesat pod potenciální HDP.

4 Krátkodobé ekonomické výkyvy odlišujeme od dlouhodobého růstového trendu.

5 Ekonomický růst v čase roky reálný HDP (mld. Kč.) růst reálného HDP dlouhodobý růstový trend ( růst potenciálního produktu )

6 Růst skutečného HDP se vždy neshoduje s dlouhodobým růstovým trendem. Odchylky růstu reálného HDP od dlouhodobého růstového trendu jsou vyvolány cyklickými výkyvy.

7 Růst potenciálního produktu je ovlivněn pouze silami na straně nabídky – růstem výrobních faktorů ( práce, kapitál, přírodní bohatství ) a prohlubováním specializace.

8 Ekonomický růst a přírodní zdroje přírodní zdroje

9 Bohatství přírodních zdrojů podporuje ekonomický růst. Přírodní zdroje nejsou hlavním motorem ekonomického růstu.

10 Přírodní zdroje naší planety jsou omezené a příliš se nezvětšují. Trvale udržitelný růst – ekonomický růst, který nevede k nevratnému vyčerpání přírodních zdrojů.

11 Vyčerpávání některých přírodních zdrojů zvyšuje jejich vzácnost a jejich větší vzácnost se odráží v růstu jejich cen. Růst cen vzácných přírodních zdrojů pak vede k jejich substituci méně vzácnými přírodními zdroji a kapitálem.

12 Akumulace kapitálu

13 Kapitál je zdrojem ekonomického růstu v širokém pojetí – tj. ve všech jeho formách ( budovy, stroje a zařízení, technologie, lidský kapitál ).

14 Akumulací kapitálu zde rozumíme nejen výrobu kapitálových statků, ale i investice do výzkumu a do vzdělání.

15 akumulace X technický pokrok Technický pokrok neprobíhá „sám od sebe“. Vyžaduje investice ať už do vzdělání, nebo do zařízení vědeckých a výzkumných ústavů. Technický pokrok je výsledkem akumulace kapitálu.

16 Kapitál je jedním ze tří obecných výrobních faktorů. Podílí se na výrobě spolu s prací a přírodními zdroji. Roste rychleji než práce a přírodní zdroje.

17 Akumulace kapitálu mění poměr mezi výrobními faktory – podíl kapitálu v poměru k práci a přírodním zdrojům se zvyšuje. Díky tomu roste produktivita práce.

18 Velikost trhu

19 Ekonomický růst může být výrazně urychlen zvětšením trhu. Velký trh vytváří lepší podmínky pro specializaci výrobců a otevírá tak větší prostor pro směnu na základě komparativních výhod.

20 Mezinárodní obchod je vedle akumulace kapitálu další mocnou silou, která pohání ekonomický růst.

21 Krátce po druhé světové válce se prohloubilo hospodářské zaostávání západní Evropy za USA. Výhoda americké ekonomiky tkvěla mimo jiné ve velikosti trhu.

22 Země západní Evropy pochopily, že nemá- li se Evropa natrvalo stát druhořadou hospodářskou oblastí, musí zbořit hranice svých národních trhů a vytvořit jeden velký evropský trh. Tak začala evropská hospodářská integrace.

23 „Bludný kruh chudoby“ a Společenský systém

24 Paul A. Samuelson Hypotéza o bludném kruhu chudoby

25 Chudé země mají tak nízký produkt, že z něho nejsou schopny spořit a akumulovat kapitál. Protože nejsou schopny akumulovat kapitál, nejsou schopny zvýšit svůj produkt.

26 A protože nejsou schopny zvýšit produkt, nemohou spořit a akumulovat kapitál. „Bludný kruh chudoby“ se uzavírá a není z něj cesty ven.

27 Hypotéza o „bludném kruhu chudoby“ vedla mnohé ekonomy a politiky k domněnce, že chudé země jsou odkázány na hospodářskou pomoc vyspělých zemí. Bez zahraniční pomoci nebudou schopny přetnout bludný kruh své chudoby a odstartovat ekonomický růst.

28 Problém zahraniční rozvojové pomoci je v tom, že přichází spíše do rukou vlád než do rukou domácích podnikatelů. Hypotéza „bludného kruhu chudoby“ se zaměřuje jen na vztah mezi kapitálem a růstem.

29 Opomíjí velmi důležitou věc – že k ekonomickému růstu jsou nezbytné určité společenské instituce, a to zejména soukromé vlastnictví. Soukromé vlastnictví, jeho respektování a ochrana, vytváří silné motivace lidí, z nichž vyrůstá pracovní i podnikatelská aktivita.

30 Tato aktivita zvýší důchody a vyšší důchody zvýší úspory. Tam začíná akumulace kapitálu i ekonomický růst. Klíčem k „ekonomickému startu“ chudých zemí není ani tak zahraniční pomoc a zahraniční kapitál, jako zejména jejich vlastní společenský systém.

31 „Bludný kruh chudoby“ není způsoben chudobou samotnou. Je způsoben neexistencí nebo nedostatečným respektováním individuálního vlastnictví, potlačením soukromého podnikání, obchodu a konkurence.

32 Základnou dlouhodobého ekonomického růstu jsou ve všech zemích světa koneckonců tytéž společenské instituce – soukromé vlastnictví, svobodné podnikání, svobodný obchod a tržní konkurence.


Stáhnout ppt "Mikroekonomie I Ekonomický růst Ing. Vojtěch JindraIng. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)Katedra ekonomie (KE)"

Podobné prezentace


Reklamy Google