Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kdy přestává být eLearningový kurz jen (nedokonalou) NAPODOBENINOU tradičního vzdělávání? Vzdělávací objekty a autentické aktivity. 5. odborný seminář.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kdy přestává být eLearningový kurz jen (nedokonalou) NAPODOBENINOU tradičního vzdělávání? Vzdělávací objekty a autentické aktivity. 5. odborný seminář."— Transkript prezentace:

1 Kdy přestává být eLearningový kurz jen (nedokonalou) NAPODOBENINOU tradičního vzdělávání? Vzdělávací objekty a autentické aktivity. 5. odborný seminář VIRTUNIV 3. ročník 12. 11. 2004 Danuše Bauerová Danuse.Bauerova@vsb.cz EkF VŠB-TU Ostrava PODKLADY PRO WORKSHOP

2 Obsah 1.Nový model vzdělávání aneb „Kdy přestává být eLearningový kurz jen (nedokonalou) NAPODOBENINOU tradičního vzdělávání?“ 2.Vzdělávací objekty. Budování kurzů ze vzdělávacích objektů. Standardizace. 3.Autentické aktivity.

3 1. Nový MODEL vzdělávání

4 1. generace eLearningu: Vytváření online kurzů jako pouhé ANALOGIE tradičně doručovaných (bez ICT) distančních kurzů. Vytváří pouhou REPLIKU tradičních kurzů z hledisek –STRUKTURY kurzů, –jednotlivých PRVKŮ, –DORUČOVACÍHO principu (pouze lineární doručování tam a zpět).

5 2. generace eLearningu: Online kurz je EKVIVALENTNÍ konvenčně doručovaným kurzům, i když byl vytvořen ZA ÚČELEM VYUŽITÍ MÉDIÍ. Stejná konečná úroveň vzdělávacích výstupů. Metodologie řízení kurzů je založena na PŘÍKAZECH. Nepodporuje talenty. Kurz vyžaduje mentorování nikoliv učení „BĚHEM DORUČOVÁNÍ“ (chybí principy znalostního managementu).

6 Nalezněme analogie jednotlivých bodů v naší organizaci. Postupovali jsme v naší organizaci přes stejné stupně? Kdy jsme postupovali podle jednotlivých bodů? –Kam patří překlápění skript do elektronické podoby? –Kam patří vytváření nových studijních opor pro distanční vzdělávání s využitím ICT? Souvisí možnosti LMS a jednotlivé generace eL? Jsou naše kurzy stále založeny na příkazech? Pokud od nich upouštíme, máme připravený systém kritérií, podle kterých budeme studující hodnotit? Jaký důraz jsme kladli (klademe) na testování, zkoušení? Jak dokážeme hodnotit týmovou práci? Práce v týmech.

7 Zavádění ICT do instituce ještě neznamená přechod na nový model vzdělávání! Dlouhá cesta: 1.Překlápění dosavadních studijních materiálů do elektronické podoby. 2.Vytváření nových studijních materiálů (spec. pro multimédia) + odkazy na web  přehlcení studujících množstvím informací  1. ROZPOR: nemohou dokázat tato kvanta kvalitně memorovat (starý model)  změna! … 3.Nový model vzdělávání a učení se.

8 Jaké jiné ROZPORY lze uvést? STARÝ modelNOVÝ model Vyžadování memorování.Velké množství informací, jež poskytují ICT. Práce v týmech.

9 Jaké jiné ROZPORY lze uvést? STARÝ modelNOVÝ model Vyžadování memorování.Velké množství informací, jež poskytují ICT. ???Upuštění od příkazů, tj. ztráta jasných kritérií výstupů. ???Týmová práce. ???Konstruktivistické kurzy založené na autentických aktivitách.

10 Jaké jiné ROZPORY lze uvést? STARÝ modelNOVÝ model Vyžadování memorování.Velké množství informací, jež poskytují ICT. Lpění na tradičních metodách evaluace studujících (škála, známkování). Upuštění od příkazů, tj. ztráta jasných kritérií výstupů. Soutěživost.Týmová práce. Akreditace kurzů, resp. stud. oborů dle obsahu. Konstruktivistické kurzy založené na autentických aktivitách.

11 3. generace eLearningu: ??? Přechod na „NOVÝ MODEL“ vzdělávání a učení se. CO (kdo, kde) je nový model vzdělávání???

12 NOVÝ MODEL vzdělávání je založen na ZNALOSTNÍM MANAGEMENTU Knowledge as Social Construct “Knowledge can be regarded as the only unique resource that GROWS when shared, transferred, and skilfully managed.” (Beerli, 2003). Rovněž my pedagogové můžeme vést všechny účastníky vzdělávacího procesu – studující, instituci a rovněž sami sebe!, k tomu, abychom své znalosti SDÍLELI, abychom je POSKYTOVALI dále a abychom naše SPOLEČNÉ ZDROJE dovedně spravovali!

13 Kdy přestává být eLearningový kurz jen (nedokonalou) NAPODOBENINOU tradičního vzdělávání? aneb Čím se odlišuje klasický model „třídy“ od NOVÉHO MODELU?

14 Starý model vzděláváníNový model vzdělávání curriculumlearning solution stand-alone experiencebridged and lifelong learning discipline-baseddisciplined-blended individual developmentproblem solving in teams instructor-ledlearner-centered one size fits allindividual focus slow to changequick response boundary constrainedflexible boundaries Práce v týmech.

15 Možná cesta k novému modelu vzdělávání své znalosti SDÍLET, POSKYTOVAT je dále, dovedně spravovat SPOLEČNÉ ZDROJE: ZNOVUPOUŽITELNÉ VZDĚLÁVACÍ OBJEKTY.

16 2. Znovupoužitelné vzdělávací objekty Jakékoliv entity, jež mohou být využívány pro učení a učení se, pro vzdělávání a výchovu.“ (July 2002) Nejmenší komponenty uvnitř kurzu, jež popisují a řídí vzdělávací aktivity.” (UK eUniversities – June 2002).

17 Vzdělávací objekty ZAŘAZUJME do kurzů nejen s cílem dopravení OBSAHU, ale rovněž za účelem vytvoření prostoru pro vzdělávání založené na AKTIVITÁCH studujících!

18 Co mohou být vzdělávací objekty? –... –…

19 Vzdělávacími objekty mohou být: –OBSAH v jakémkoliv formátu. –OHODNOCOVÁNÍ. –DISKUSE. –SPOLUPRÁCE. –ODKAZY na vzdělávací zdroje a nástroje. –…

20 CO mají vzdělávací AKTIVITY UMOŽŇOVAT? –... –… CO je POTŘEBNÉ PRO PODPORU vzdělávacích aktivit? –… –...

21 CO mají vzdělávací AKTIVITY UMOŽŇOVAT? –Individuální práci. –Spolupráci. CO je POTŘEBNÉ PRO PODPORU vzdělávacích aktivit? –Zdroje. –Nástroje. –Organizace.

22 CO je POTŘEBNÉ PRO PODPORU vzdělávacích AKTIVIT? Zdroje. Nástroje. Organizace. Co (a JAK) MY můžeme udělat pro podporu vzdělávacích AKTIVIT? ZDROJE NÁSTROJE ORGANIZACE Práce v týmech.

23 CO je POTŘEBNÉ PRO PODPORU vzdělávacích AKTIVIT? Zdroje. Nástroje. Organizace. Co (a JAK) MY můžeme udělat pro podporu vzdělávacích AKTIVIT? ZDROJE Opustit názor, že jen JÁ jsem tou nejlepší studnici zdrojů! Nejen počítat s tím, že studující mohou ZÍSKÁVAT zdroje informací JINDE, ale dokonce je k tomu VYBÍZET! NÁSTROJE VYUŽÍVEJME co nejvíce z těch nástrojů, které nabízí LMS MOODLE. A on jich nabízí dost, protože je primárně vytvořen pro vzdělávání v „novém modelu vzdělávání“!!! ORGANIZACE Stále více se z nás učitelů musí stávat MANAŽEŘI vzdělávání! Nelitujme hodin proseděných u promýšlení ŘÍZENÍ výuky a při jejich realizaci v LMS. To jsou ty hodiny, které můžeme svým studentům věnovat NEJJEFEKTIVNĚJI!

24 3. Generace eLearningu je založena na Knowledge management, a to je PROCES: COLLECT – RELATE – CREATE – DONATE Úkol: -Zvolte vhodný konkrétní cíl vzdělávání. -Naznačte manažování studujících tak, aby postupovali podle uvedené řady činností. Práce v týmech.

25 STANDARDIZACE VZDĚLÁVACÍCH OBJEKTŮ Správa objektů. Vyhledávací nástroje. Metadata. SDÍLENÍ POSKYTOVÁNÍ DÁLE „DOVEDNÁ SPRÁVA“ Vzdělávání na principech KM VZDĚLÁVÁNÍ  VYHLEDÁVÁNÍ

26 UKeU Learning Object UKeU Learning Object

27 SCORM Sharable Content Object SCORM Sharable Content Object

28 SCORM-based online course SCORM-based online course

29 UKeU Learning Object-based online course UKeU Learning Object-based online course

30 … or this … or this

31 Co je to SCORM? Práce v týmech.

32 Budování kurzů ze vzdělávacích objektů.

33 Jak prezentovat vzdělávací objekty? Jak z kurzů vytvářet kurzy? Co je přátelštější (metodicky správnější)? –Jen SILO objektů nebo –objekty propojené KONTEXTEM.

34 Na kolikátý pokus najdu to, co hledám? Jak si mohu nad svou prací vytvořit nadhled? Jak si mohu svou práci rozvrhnout? Jak mohu opakovat? Jak mohu postupovat systematicky? Jak … ? ? ? SILO objektů (ještě k tomu ukradených…) Chybí KONTEXT!!!

35 Je již studium nyní přívětivější? CO má studující s jednotlivými objekty DĚLAT? Jakou AKTIVITU má vyvíjet? Stále spíše jen SILO objektů.

36 OBJEKTY doplněné KONTEXTEM. PŘÍVĚTIVĚJŠÍ

37 Logický celek ORIENTACI v dlouhých sloupcích Moodlu usnadní SESKUPOVÁNÍ INFORMACÍ DO LOGICKÝCH CELKŮ, jejich opatření nadpisem, průvodcovským textem, shrnutím, jasným zdůrazněním úkolů v nich zařazených apod. Moodel takové celky nazývá TÉMATA. Také může pomoci IKONKA, ale i ta musí mít své opodstatnění. Neplatí, že „co má ikonky, tj. distanční“… Lehce pak mohou být jen pro výsměch!

38 Logické celky jsou složeny ze vzdělávacích objektů, které jsou spojeny kontextem.

39 ZÁSADY prezentace vzdělávacích objektů Vzdělávací objekt má větší hodnotu, je-li zasazen do KONTEXTU. Vytváření vzdělávacích MAP nikoliv dozoru nad pohybem studenta (on sám si „šije kurz na míru“). NAVIGACE jako nepostradatelná součást VLE systémů. LOGICKÁ DOSTUPNOST

40 Přinese nutnost tvořit kurzy z objektů jen práci navíc? Nikoliv – mnohé rovněž ZÍSKÁME:

41 Praktický konstrukční nástroj pro RYCHLOU tvorbu a vývoj kurzů. Usnadění pro –znovupoužívání, –aktualizaci, –adaptaci. Přenositelnost (mezi VLE), nezávislost na platformě. Přínosy oceníme nyní i v budoucnu: –při každé aktualizaci, –ale rovněž při opakovaném sestavování nových kurzů z předem připravených objektů.

42 PŘEDCHÁZEJME tradičním problémům a nacházejme jejich řešení: PROBLÉM Vzdělávací objekty nemohou souviset a navazovat na cíle předchozího kurzu. Vzdělávací objekty jsou příliš “mrňavé”. Vzdělávací objekty nejsou prospěšné pro konstruktivistický přístup. ŘEŠENÍ – předcházení problémům Práce v týmech.

43 PŘEDCHÁZEJME tradičním problémům a nacházejme jejich řešení: PROBLÉM Vzdělávací objekty nemohou souviset a navazovat na cíle předchozího kurzu. Vzdělávací objekty jsou příliš “mrňavé”. Vzdělávací objekty nejsou prospěšné pro konstruktivistický přístup. ŘEŠENÍ – předcházení problémům Do kurzu zařazujte rovněž „neznovupoužitelné“ vzdělávací objekty („Titulek“ v Moodlu apod.). Vytvářejte skupiny vzdělávacích objektů v logických sekvencích. Dovolujte učícím SE vzdělávací objekty znovu sestavovat.

44 Místo shrnutí

45 Nejčastější 3 CHYBY eLearningu 1.Slepá IMPLEMENTACE STARÉHO modelu –Třída. –Učebnice. 2.LPĚNÍ NA KONTROLE práce studujících –Adaptivní sekvence. –Využívání “další”. 3.Nepřiměřená SOUSTŘEDĚNOST NA OBSAH (ve smyslu výklad) na úkor konstruktivistických aktivit studujících. –Vzdělávací objekty jen jako jednotky pro sdělení obsahu. eLearning Research Centre: www.elrc.ac.uk Jonathan Darby:jdarby@soton.ac.uk Práce v týmech.: CO z toho dosud děláme?

46 Smysluplný závěr – VÝZVA!

47 Místo shrnutí: Smiřme se s tím, že již nejsme „mudrci na scéně“! CO je POTŘEBNÉ PRO PODPORU vzdělávacích aktivit? –Zdroje. –Nástroje. –Organizace. Stále více se stáváme MANAGERY vzdělávání: Již nechodíme do třídy učit, ale pomáhat studentům (správným vedením), aby se učili! POTLAČOVÁNÍ Práce v týmech: Jak lze realizovat?.

48 3. Autentické aktivity workshop


Stáhnout ppt "Kdy přestává být eLearningový kurz jen (nedokonalou) NAPODOBENINOU tradičního vzdělávání? Vzdělávací objekty a autentické aktivity. 5. odborný seminář."

Podobné prezentace


Reklamy Google