Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Porovnávací studie SW produktů pro zpracování

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Porovnávací studie SW produktů pro zpracování"— Transkript prezentace:

1 Porovnávací studie SW produktů pro zpracování
a správu územně analytických podkladů pro územní plánování bakalářská práce Zadavatel: MVČR, sekce spojů a komunikací Vedoucí práce: doc. Dr. Ing. Bronislava Horáková Konzultant: Ing. Petr Krisl, SSK MV ČR Jan Valchář GB361

2 Úkoly a cíle shromáždění informací o SW produktech používaných správními orgány na území MSK vytipování produktů, podporující formáty SHP, DGN, DWG provedení srovnávací analýzy cena uživatelský komfort zákaznický servis zpracování vzorových dat v jednotlivých produktech doporučení konkrétního SW pro potřeby SSK MV

3 Územně analytické podklady
zákon č. 183/2006 o územním plánování a stavebním řádu podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot limity využití území zjištění a vyhodnocení závěrů na provedení změn v území rozbor udržitelného rozvoje území zjištění a vyhodnocení jeho silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb v tematickém členění zejména na geologii, vodní režim, ochranu přírody a krajiny, socdem. podmínky, bydlení a další určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích, zahrnujících zejména urbanistické, dopravní a hyg. závady, vzájemné střety záměrů na provedení změn v území, ohrožení území např. povodněmi či jinými rizikovými přírodními jevy

4 Jevy ÚAP 119 jevů vypovídají o způsobu využití území nebo povaze území
příklady jevů: chráněná krajinná oblast přírodní park ložisko nerostných surovin lesy hospodářské lázeňské místo silnice I. – III. třídy letiště památka UNESCO vodovodní síť

5 Územně analytické podklady
pořizují a aktualizují krajské úřady, ORP termín prvního pořízení: konec roku 2008 aktualizace: každé 2 roky úplná aktualizace průběžná aktualizace na základě nových údajů mapový podklad: katastrální mapa, Státní mapa, Zákl. mapa ČR jevy ÚAP: body, linie, polygony ochranná pásma, bezpečnostní pásma

6 Vytipování SW produktů
katastrální úřady stavební úřady obce s rozšířenou působností Krajský úřad MSK dotazníkové šetření

7 Poskytovatelé GIS v ORP MSK
ESRI/ARCDATA – ArcGIS BENTLEY – MicroStation DIGIS – Ameba, Promeba GEOVAP – GeoStoreV6, GSWeb T-MAPY – GISel, T-MapServer Gepro – MISYS, Kokeš

8

9 Požadavky na jednotlivé produkty
zadání Ministerstva vnitra ČR, SSK přesně vymezená srovnávací kritéria nejsou úplná z hlediska potřeb územního plánování porovnání šité na míru pro konkrétní úlohu

10 Požadavky na jednotlivé produkty
možnost práce s daty ZABAGED zpracování formátů SHP, DGN, DWG na základě zadané souřadnice vkreslit bod určit polohu zobrazeného bodu na displeji převody mezi souř. s. S-JTSK, WGS 84, případně S-42 vykreslit do souřadnic kruh (střed-poloměr, zadán 12-ti body) vykreslit do souřadnic elipsu export dat do vrstvy, kterou lze předat dále

11 Vzorová data sledované jevy č.81, 82 el. komunikační vedení včetně OP
komunikační zařízení včetně OP seznam souřadnic lomových bodů popisné atributy

12 Vzorová data

13 ArcGIS 9.2 firma ESRI nejrozšířenější a nejpoužívanější GIS
tvorba mapové kompozice silný v oblasti analýz (ArcToolbox) nativní formát SHP

14 ArcGIS 9.2 – zpracování dat
vytvořit soubor typu ArcInfo Generate file Data Interoperability tools/Quick Import Editor – nastavit Snapping (přichytávání) Editor – nástroj Arc Tool (vykreslení kružnice) Editor – nástroj Sketch Tool (12-ti úhelník)

15 ArcGIS 9.2 – zpracování dat

16 MicroStation 95 firma Bentley Systems klasická CAD aplikace
pracuje s vrstvami (hladinami) - LEVELS nativní formát DGN

17 MicroStation – zpracování dat
zpracování pouze formátů DGN, DWG nástroj pro vykreslení linií nástroj pro vykreslení kružnice nástroj pro vykreslení elipsy

18 MicroStation – zpracování dat

19 Ameba firma DIGIS není samostatné řešení GIS
je postaven nad produktem ArcView nezahrnuji do porovnávání

20 GeoStore V6 firma GeoVap nativní formáty WKB a GML

21 GeoStore – zpracování dat
součástí není modul pro hromadné zadávání bodů ruční editace lomových bodů – pomocí zadání přesných souřadnic vykreslení kružnice – střed, poloměr Menu Soubor/Export do SHP

22 GeoStore – zpracování dat

23 GISel PRO 3.3 firma T-Mapy vytvořen na bázi MapObjects firmy ESRI
podobné ovládání jako ArcGIS tvorba mapové kompozice

24 GISel – zpracování dat vytvořit soubor XLS se souřadnicemi
Menu Editace/Vytvořit téma ze souřadnic panel Editace/ vytvoření linie (snapping) panel Editace/ vytvoření kružnice (nelze snapping) nelze exportovat soubor do DGN, DWG

25 GISel – zpracování dat

26 MISYS firma Gepro informace o majetkoprávních vztazích, správa území, územní plánování, stavební řízení, ... velké množství geodetických funkcí nativní formáty VYK, SS

27 MISYS – zpracování dat vytvořit soubor typu SS (seznam souřadnic)
Menu Seznam/Čtení SS v obecném formátu Menu Výkres/Body SS do výkresu Menu Aplikace/CAD/CAD kružnice (vykreslení kružnice) Menu Aplikace/CAD/CAD linie (12-ti úhelník) Menu Soubor /Export/Export SHP

28 MISYS – zpracování dat

29 Porovnání produktů

30 ArcGIS 9.2 – zhodnocení podpora všech funkcí kromě tvorby elipsy
výborné ovládání legenda snadná práce s atributy import / export řešen pomocí extenze pro běžné užití příliš mnoho funkcí

31 MicroStation – zhodnocení
možnost vkreslení elipsy do souřadnic import / export SHP nelze provézt není možné hromadně vytvořit bodové téma ze souřadnic nemožnost transformace S-JTSK -> WGS 84 a zpět práce s více hladinami v jednom souboru není možné zobrazit legendu

32 GeoStore – zhodnocení podpora formátů GML a WKB
složitá struktura ovládání nelze zobrazit načtené vrstvy nelze cíleně měnit pořadí zobrazených vrstev není možné zobrazit legendu

33 GISel – zhodnocení zobrazení legendy podobné ovládání jako u ArcGIS
import DGN pouze do verze 5.x nelze exportovat data do DGN při tvorbě kružnice nefunguje snapping

34 MISYS – zhodnocení všechny funkce v základní verzi
on-line transformace S-JTSK -> WGS 84 interaktivní příkazový řádek legenda není zobrazena přímo na panelu

35 Celkové zhodnocení 1. místo – ArcGIS (firma ESRI)
2. místo – MISYS (firma Gepro) 3. místo – GISel (firma T-Mapy) 4. místo – GeoStore (firma GeoVap) 5. místo – MicroStation (firma Bentley)

36 Použitá literatura, odkazy
Zákon č. 183/2006 o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Vyhláška č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti - Ministerstvo pro místní rozvoj - DIGIS spol s r.o. - GeoVap spol s r.o. - T-Mapy spol s r.o. - Gepro spol s r.o. Podkladová data byla použita z databáze ZABAGED, zapůjčené Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním

37 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Porovnávací studie SW produktů pro zpracování"

Podobné prezentace


Reklamy Google