Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jan Valchář GB361 5.5.2008 Porovnávací studie SW produktů pro zpracování a správu územně analytických podkladů pro územní plánování Zadavatel: MVČR, sekce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jan Valchář GB361 5.5.2008 Porovnávací studie SW produktů pro zpracování a správu územně analytických podkladů pro územní plánování Zadavatel: MVČR, sekce."— Transkript prezentace:

1 Jan Valchář GB361 5.5.2008 Porovnávací studie SW produktů pro zpracování a správu územně analytických podkladů pro územní plánování Zadavatel: MVČR, sekce spojů a komunikací Vedoucí práce: doc. Dr. Ing. Bronislava Horáková Konzultant: Ing. Petr Krisl, SSK MV ČR bakalářská práce

2 Úkoly a cíle shromáždění informací o SW produktech používaných správními orgány na území MSK vytipování produktů, podporující formáty SHP, DGN, DWG provedení srovnávací analýzy cena uživatelský komfort zákaznický servis zpracování vzorových dat v jednotlivých produktech doporučení konkrétního SW pro potřeby SSK MV

3 Územně analytické podklady zákon č. 183/2006 o územním plánování a stavebním řádu podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území  zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot  limity využití území  zjištění a vyhodnocení závěrů na provedení změn v území rozbor udržitelného rozvoje území  zjištění a vyhodnocení jeho silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb v tematickém členění zejména na geologii, vodní režim, ochranu přírody a krajiny, socdem. podmínky, bydlení a další  určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích, zahrnujících zejména urbanistické, dopravní a hyg. závady, vzájemné střety záměrů na provedení změn v území, ohrožení území např. povodněmi či jinými rizikovými přírodními jevy

4 Jevy ÚAP 119 jevů vypovídají o způsobu využití území nebo povaze území příklady jevů: chráněná krajinná oblast přírodní park ložisko nerostných surovin lesy hospodářské lázeňské místo silnice I. – III. třídy letiště památka UNESCO vodovodní síť

5 Územně analytické podklady pořizují a aktualizují krajské úřady, ORP termín prvního pořízení: konec roku 2008 aktualizace: každé 2 roky úplná aktualizace průběžná aktualizace na základě nových údajů mapový podklad: katastrální mapa, Státní mapa, Zákl. mapa ČR jevy ÚAP: body, linie, polygony ochranná pásma, bezpečnostní pásma

6 Vytipování SW produktů katastrální úřady stavební úřady obce s rozšířenou působností Krajský úřad MSK dotazníkové šetření

7 Poskytovatelé GIS v ORP MSK ESRI/ARCDATA – ArcGIS BENTLEY – MicroStation DIGIS – Ameba, Promeba GEOVAP – GeoStoreV6, GSWeb T-MAPY – GISel, T-MapServer Gepro – MISYS, Kokeš

8

9 Požadavky na jednotlivé produkty zadání Ministerstva vnitra ČR, SSK přesně vymezená srovnávací kritéria nejsou úplná z hlediska potřeb územního plánování porovnání šité na míru pro konkrétní úlohu

10 Požadavky na jednotlivé produkty možnost práce s daty ZABAGED zpracování formátů SHP, DGN, DWG na základě zadané souřadnice vkreslit bod určit polohu zobrazeného bodu na displeji převody mezi souř. s. S-JTSK, WGS 84, případně S-42 vykreslit do souřadnic kruh (střed-poloměr, zadán 12-ti body) vykreslit do souřadnic elipsu export dat do vrstvy, kterou lze předat dále

11 Vzorová data sledované jevy č.81, 82 el. komunikační vedení včetně OP komunikační zařízení včetně OP seznam souřadnic lomových bodů popisné atributy

12 Vzorová data

13 ArcGIS 9.2 firma ESRI nejrozšířenější a nejpoužívanější GIS tvorba mapové kompozice silný v oblasti analýz (ArcToolbox) nativní formát SHP

14 ArcGIS 9.2 – zpracování dat vytvořit soubor typu ArcInfo Generate file Data Interoperability tools/Quick Import Editor – nastavit Snapping (přichytávání) Editor – nástroj Arc Tool (vykreslení kružnice) Editor – nástroj Sketch Tool (12-ti úhelník)

15 ArcGIS 9.2 – zpracování dat

16 MicroStation 95 firma Bentley Systems klasická CAD aplikace pracuje s vrstvami (hladinami) - LEVELS nativní formát DGN

17 MicroStation – zpracování dat zpracování pouze formátů DGN, DWG nástroj pro vykreslení linií nástroj pro vykreslení kružnice nástroj pro vykreslení elipsy

18 MicroStation – zpracování dat

19 Ameba firma DIGIS není samostatné řešení GIS je postaven nad produktem ArcView nezahrnuji do porovnávání

20 GeoStore V6 firma GeoVap nativní formáty WKB a GML

21 GeoStore – zpracování dat součástí není modul pro hromadné zadávání bodů ruční editace lomových bodů – pomocí zadání přesných souřadnic vykreslení kružnice – střed, poloměr Menu Soubor/Export do SHP

22 GeoStore – zpracování dat

23 GISel PRO 3.3 firma T-Mapy vytvořen na bázi MapObjects firmy ESRI podobné ovládání jako ArcGIS tvorba mapové kompozice

24 GISel – zpracování dat vytvořit soubor XLS se souřadnicemi Menu Editace/Vytvořit téma ze souřadnic panel Editace/ vytvoření linie (snapping) panel Editace/ vytvoření kružnice (nelze snapping) nelze exportovat soubor do DGN, DWG

25 GISel – zpracování dat

26 MISYS 8.52 firma Gepro informace o majetkoprávních vztazích, správa území, územní plánování, stavební řízení,... velké množství geodetických funkcí nativní formáty VYK, SS

27 MISYS – zpracování dat vytvořit soubor typu SS (seznam souřadnic) Menu Seznam/Čtení SS v obecném formátu Menu Výkres/Body SS do výkresu Menu Aplikace/CAD/CAD kružnice (vykreslení kružnice) Menu Aplikace/CAD/CAD linie (12-ti úhelník) Menu Soubor /Export/Export SHP

28 MISYS – zpracování dat

29 Porovnání produktů

30 ArcGIS 9.2 – zhodnocení + podpora všech funkcí kromě tvorby elipsy + výborné ovládání + legenda + snadná práce s atributy - import / export řešen pomocí extenze - pro běžné užití příliš mnoho funkcí

31 MicroStation – zhodnocení + možnost vkreslení elipsy do souřadnic - import / export SHP nelze provézt - není možné hromadně vytvořit bodové téma ze souřadnic - nemožnost transformace S-JTSK -> WGS 84 a zpět - práce s více hladinami v jednom souboru - není možné zobrazit legendu

32 GeoStore – zhodnocení + podpora formátů GML a WKB - složitá struktura ovládání - nelze zobrazit načtené vrstvy - nelze cíleně měnit pořadí zobrazených vrstev - není možné zobrazit legendu

33 GISel – zhodnocení + zobrazení legendy + podobné ovládání jako u ArcGIS - import DGN pouze do verze 5.x - nelze exportovat data do DGN - při tvorbě kružnice nefunguje snapping

34 MISYS – zhodnocení + všechny funkce v základní verzi + on-line transformace S-JTSK -> WGS 84 + interaktivní příkazový řádek - legenda není zobrazena přímo na panelu

35 Celkové zhodnocení 1. místo – ArcGIS (firma ESRI) 2. místo – MISYS (firma Gepro) 3. místo – GISel (firma T-Mapy) 4. místo – GeoStore (firma GeoVap) 5. místo – MicroStation (firma Bentley)

36 Použitá literatura, odkazy Zákon č. 183/2006 o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Vyhláška č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti www.mmr.czwww.mmr.cz - Ministerstvo pro místní rozvoj www.digis.czwww.digis.cz - DIGIS spol s r.o. www.geovap.czwww.geovap.cz - GeoVap spol s r.o. www.tmapy.czwww.tmapy.cz - T-Mapy spol s r.o. www.gepro.czwww.gepro.cz - Gepro spol s r.o. Podkladová data byla použita z databáze ZABAGED, zapůjčené Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním

37 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Jan Valchář GB361 5.5.2008 Porovnávací studie SW produktů pro zpracování a správu územně analytických podkladů pro územní plánování Zadavatel: MVČR, sekce."

Podobné prezentace


Reklamy Google