Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MINIMATURITY 2014 - 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MINIMATURITY 2014 - 2015."— Transkript prezentace:

1 MINIMATURITY

2 CO JSOU MINIMATURITY ? DLOUHODOBÝ ŠKOLNÍ PROJEKT ZAMĚŘENÝ NA PROJEKTOVOU VÝUKU BADATELSKÉ AKTIVITY MALÁ STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST (MOČ)

3 Co je výstupem, tedy na konci?
ODBORNÁ STUDENTSKÁ KONFERENCE

4 PROČ ? OŽIVENÍ VÝUKY - PRYČ S NUDNOU VÝUKOU
NETRADIČNÍ METODA VÝUKY AKCE MOŽNOST SEBEREALIZACE ROZVÍJENÍ ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ A JEJICH UPLATŇOVÁNÍ V PRAXI PŘÍPRAVA NA MATURITU A VŠ

5 NÁPLŇ PRÁCE - ÚKOLY SEMINÁRNÍ PRÁCE S PRAKTICKOU ČÁSTÍ (cca 10 stran)
PREZENTACE VÝSLEDKŮ PRÁCE POWERPOITNOVÁ PREZENTACE, VIDEO, FOTOGALERIE, POSTER, UČEBNÍ POMŮCKA, JINÁ FORMA…. OBHAJOBA PŘED KOMISÍ

6 HARMONOGRAM VÝBĚR TÉMATU Do KONCE ZÁŘÍ ZÁPIS TÉMATU
Do ZAČÁTKU LEDNA – ODEVZDÁNÍ PRACÍ (ELEKTRONICKY) LEDEN 2015 – OBAHOJBA MINIMATURIT

7 ZAMĚŘENÍ TÉMAT JE LIBOVOLNÉ
Doporučujeme : - přírodovědné zaměření (bio,che,fyz) s experimentální částí - MOŽNOST POKRAČOVÁNÍ FORMOU MATURITNÍ PRÁCE, SOČky, aj.

8 VÝBĚR TÉMAT ZAMYSLET SE NAD OBLASTÍ, KTERÁ MĚ ZAJÍMÁ
PROMYSLET, O ČEM VŠEM BYCH MOHL/A PSÁT ZHODNOTIT MNOŽSTVÍ DOSTUPNÝCH INFORMACÍ UJASNIT SI PŘEDSTAVU O OBSAHU PRÁCE FORMULOVAT PROBLÉM, OTÁZKU, KTEROU CHCI ZKOUMAT POPSAT MOŽNÝ VÝSLEDEK (POPSAT OČEKÁVÁNÍ) NAVRHNOUT PRAKTICKOU ČÁST (aby byla realizovatelná) STANOVIT SI CÍL PRÁCE VYMYSLET NÁZEV, NAPSAT KRÁTKOU ANOTACI ZAJISTIT SI PŘÍPADNÉ KONZULTACE S (VYUČUJÍCÍMI, KAMARÁDY, RODIČI, atd.) ZAPSAT SI VYBRANÉ TÉMA NAVRHNOUT PŘEDMĚT, KTERÉHO SE TÉMA NEJVÍCE TÝKÁ

9 ZPŮSOB ZÁPISU TÉMAT PROBĚHNE NA ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU V ZÁŘÍ

10 INSPIRACE: K/STUDENTI/MINIMAT/ARCHIV

11 HODNOCENÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE PREZENTACE VÝSLEDKŮ PRAKTICKÉ ČÁSTI OBHAJOBA
Hodnocení probíhá na základě stanovených kriterií. Snažíme se tím o objektivní hodnocení. ZNÁMKA ZAHRNUTA S VÁHOU TĚŽKÁ DO PŘEDMĚTU, KTERÉHO SE TÉMA TÝKÁ NEJVÍCE

12 VÝSLEDNOU ZNÁMKU VYBRANÉHO PŘEDMĚTU SI MŮŽETE ÚSPĚŠNOU MINIMATURITNÍ PRACÍ VYLEPŠIT.
V PŘÍPADĚ NESPLNĚNÍ JE PRÁCE HODNOCENA NEDOSTATEČNĚ (s váhou těžká)

13 OMLUVA Z MINIMATURIT MINIMAT JSOU POVINNÉ
ZPŮSOB OMLOUVÁNÍ PŘI ABSENCI V DEN OBHAJOB JE STEJNÝ JAKO PŘI KLASICKÉ VÝUCE (DLE ŠKOLNÍHO ŘÁDU)

14 JAK MM VYUŽÍT? ZKUŠENOSTI VYUŽITELNÉ VE STUDIU
LYCEUM – MOŽNOST POKRAČOVAT V MATURITNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCI SOČ - STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST OLYMPIÁDY REPREZENTACE ŠKOLY SEMINÁRNÍ PRÁCE K PŘIJÍMAČKÁM NA VOŠ A VŠ A DALŠÍ

15 POZOR KOPÍROVÁNÍ TEXTŮ ČI JINÝCH ZDROJŮ BEZ UDÁNÍ CITAČNÍHO ZDROJE JE POVAŽOVÁNO JAKO KRÁDEŽ A PODLE TOHO JE TAKÉ, DLE PLATNÉ LEGISLATIVY, TAKOVÉ JEDNÁNÍ POSTIHOVÁNO. ZPŮSOB, JAK SPRÁVNĚ CITOVAT NAJDETE V MANUÁLU JAK PSÁT MINIMATURITNÍ PRÁCI NEBO CITACE.COM

16 DOTAZY?

17 INFORMACE: http://www.zshk.cz/výuka/minimaturity
K:\ STUDENTI \ MINIMAT \ Inspirace:

18 REALIZAČNÍ TÝM MM PhDr. Přemysl Štindl Mgr. Hynek Dostál, Ph.D.
Mgr. David Zlatovský Mgr. Zuzana Gebrtová

19 DĚKUJI ZA POZORNOST A PŘEJI HODNĚ ÚSPĚCHŮ !


Stáhnout ppt "MINIMATURITY 2014 - 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google