Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MINIMATURITY 2014 - 2015. CO JSOU MINIMATURITY ? DLOUHODOBÝ ŠKOLNÍ PROJEKT ZAMĚŘENÝ NA PROJEKTOVOU VÝUKU BADATELSKÉ AKTIVITY MALÁ STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MINIMATURITY 2014 - 2015. CO JSOU MINIMATURITY ? DLOUHODOBÝ ŠKOLNÍ PROJEKT ZAMĚŘENÝ NA PROJEKTOVOU VÝUKU BADATELSKÉ AKTIVITY MALÁ STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ."— Transkript prezentace:

1 MINIMATURITY 2014 - 2015

2 CO JSOU MINIMATURITY ? DLOUHODOBÝ ŠKOLNÍ PROJEKT ZAMĚŘENÝ NA PROJEKTOVOU VÝUKU BADATELSKÉ AKTIVITY MALÁ STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST (MOČ)

3 Co je výstupem, tedy na konci? ODBORNÁ STUDENTSKÁ KONFERENCE

4 PROČ ? OŽIVENÍ VÝUKY - PRYČ S NUDNOU VÝUKOU NETRADIČNÍ METODA VÝUKY AKCE MOŽNOST SEBEREALIZACE ROZVÍJENÍ ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ A JEJICH UPLATŇOVÁNÍ V PRAXI PŘÍPRAVA NA MATURITU A VŠ

5 NÁPLŇ PRÁCE - ÚKOLY  SEMINÁRNÍ PRÁCE S PRAKTICKOU ČÁSTÍ (cca 10 stran)  PREZENTACE VÝSLEDKŮ PRÁCE  POWERPOITNOVÁ PREZENTACE, VIDEO, FOTOGALERIE, POSTER, UČEBNÍ POMŮCKA, JINÁ FORMA….  OBHAJOBA PŘED KOMISÍ

6 HARMONOGRAM  VÝBĚR TÉMATU  Do KONCE ZÁŘÍ ZÁPIS TÉMATU  Do ZAČÁTKU LEDNA – ODEVZDÁNÍ PRACÍ (ELEKTRONICKY)  LEDEN 2015 – OBAHOJBA MINIMATURIT

7 ZAMĚŘENÍ TÉMAT JE LIBOVOLNÉ Doporučujeme : - přírodovědné zaměření (bio,che,fyz) s experimentální částí - MOŽNOST POKRAČOVÁNÍ FORMOU MATURITNÍ PRÁCE, SOČky, aj.

8 VÝBĚR TÉMAT  ZAMYSLET SE NAD OBLASTÍ, KTERÁ MĚ ZAJÍMÁ  PROMYSLET, O ČEM VŠEM BYCH MOHL/A PSÁT  ZHODNOTIT MNOŽSTVÍ DOSTUPNÝCH INFORMACÍ  UJASNIT SI PŘEDSTAVU O OBSAHU PRÁCE  FORMULOVAT PROBLÉM, OTÁZKU, KTEROU CHCI ZKOUMAT  POPSAT MOŽNÝ VÝSLEDEK (POPSAT OČEKÁVÁNÍ)  NAVRHNOUT PRAKTICKOU ČÁST (aby byla realizovatelná)  STANOVIT SI CÍL PRÁCE  VYMYSLET NÁZEV, NAPSAT KRÁTKOU ANOTACI  ZAJISTIT SI PŘÍPADNÉ KONZULTACE S (VYUČUJÍCÍMI, KAMARÁDY, RODIČI, atd.)  ZAPSAT SI VYBRANÉ TÉMA  NAVRHNOUT PŘEDMĚT, KTERÉHO SE TÉMA NEJVÍCE TÝKÁ

9 ZPŮSOB ZÁPISU TÉMAT PROBĚHNE NA ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU V ZÁŘÍ

10 INSPIRACE:  K/STUDENTI/MINIMAT/ARCHIV  http://www.soc.cz/nabidka-temat

11 HODNOCENÍ  SEMINÁRNÍ PRÁCE  PREZENTACE VÝSLEDKŮ PRAKTICKÉ ČÁSTI  OBHAJOBA  Hodnocení probíhá na základě stanovených kriterií. Snažíme se tím o objektivní hodnocení.  ZNÁMKA ZAHRNUTA S VÁHOU TĚŽKÁ DO PŘEDMĚTU, KTERÉHO SE TÉMA TÝKÁ NEJVÍCE

12  VÝSLEDNOU ZNÁMKU VYBRANÉHO PŘEDMĚTU SI MŮŽETE ÚSPĚŠNOU MINIMATURITNÍ PRACÍ VYLEPŠIT.  V PŘÍPADĚ NESPLNĚNÍ JE PRÁCE HODNOCENA NEDOSTATEČNĚ (s váhou těžká)

13 OMLUVA Z MINIMATURIT  MINIMAT JSOU POVINNÉ  ZPŮSOB OMLOUVÁNÍ PŘI ABSENCI V DEN OBHAJOB JE STEJNÝ JAKO PŘI KLASICKÉ VÝUCE (DLE ŠKOLNÍHO ŘÁDU)

14 JAK MM VYUŽÍT?  ZKUŠENOSTI VYUŽITELNÉ VE STUDIU  LYCEUM – MOŽNOST POKRAČOVAT V MATURITNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCI  SOČ - STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST  OLYMPIÁDY  REPREZENTACE ŠKOLY  SEMINÁRNÍ PRÁCE K PŘIJÍMAČKÁM NA VOŠ A VŠ  A DALŠÍ

15 POZOR  KOPÍROVÁNÍ TEXTŮ ČI JINÝCH ZDROJŮ BEZ UDÁNÍ CITAČNÍHO ZDROJE JE POVAŽOVÁNO JAKO KRÁDEŽ A PODLE TOHO JE TAKÉ, DLE PLATNÉ LEGISLATIVY, TAKOVÉ JEDNÁNÍ POSTIHOVÁNO.  ZPŮSOB, JAK SPRÁVNĚ CITOVAT NAJDETE V MANUÁLU JAK PSÁT MINIMATURITNÍ PRÁCI  NEBO CITACE.COM

16 DOTAZY?

17 INFORMACE:  http://www.zshk.cz/výuka/minimaturity http://www.zshk.cz/výuka/minimaturity  K:\ STUDENTI \ MINIMAT \ 2014 -2015  Inspirace: http://www.soc.czhttp://www.soc.cz

18 REALIZAČNÍ TÝM MM  PhDr. Přemysl Štindl  Mgr. Hynek Dostál, Ph.D.  Mgr. David Zlatovský  Mgr. Zuzana Gebrtová

19 DĚKUJI ZA POZORNOST A PŘEJI HODNĚ ÚSPĚCHŮ !


Stáhnout ppt "MINIMATURITY 2014 - 2015. CO JSOU MINIMATURITY ? DLOUHODOBÝ ŠKOLNÍ PROJEKT ZAMĚŘENÝ NA PROJEKTOVOU VÝUKU BADATELSKÉ AKTIVITY MALÁ STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ."

Podobné prezentace


Reklamy Google