Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

E UTANÁZIE. D ĚJINY EUTANÁZIE. A RGUMENTY PRO A PROTI. Jaromír Matějek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "E UTANÁZIE. D ĚJINY EUTANÁZIE. A RGUMENTY PRO A PROTI. Jaromír Matějek."— Transkript prezentace:

1 E UTANÁZIE. D ĚJINY EUTANÁZIE. A RGUMENTY PRO A PROTI. Jaromír Matějek

2 L ITERATURA Literatura: Povinně před seminářem k prostudování! Marek Vácha et al.: Základní moderní lékařské etiky, Praha: Portál, 2012, s. 233 – 269. Další literatura. Marta Munzarová: Eutanázie nebo paliativní péče, Praha: Grada, 2005.

3 Ú KOLY K TEXTU Na základě prostudovaného materiálu kritické hodnocení následujícího textu: Eberhard Schockenhoff: Ethik des Lebens, Freiburg im Breisgau: Herder 2009, s. 534 – 566. Úkoly: V textu nalézt autorova argumentační východiska. Z pohledu přístupu ke svobodě člověka poukázat na slabiny autorovy argumentace. Nahlédnout vztah mezi lékařem a pacientem z pozice lékaře jako toho, kdo uzdravuje a jako z pozice toho, kdo pečuje o pacientovu autonomii. Další úkoly v textu.

4 P ŘEDSTAVENÍ TEXTU Naše volání po individuálním právu na sebeurčení požaduje v dnešní medicínsko etické a morálně filozofické debatě nejen právo na ukončení vlastního života, ale také morální právo na zabití cizího života v poslední fázi nebo v nejtěžším utrpení a právo respektování požadavku asistence lékaře při asistované sebevraždě. Poukaz na nedisponovatelnost životem a absolutní zákaz přímého zabití nevinného je napaden argumentem, že odsouhlasené zabití lékařem a asistovaná sebevražda práva umírajícího nenapadají, ale že jsou ospravedlněny právem na sebeurčení.

5 P ŘEDSTAVENÍ TEXTU Zásada volenti non fit iniuria - o co se jedná? Myšlenka vlastní smrti. Vnitřní hodnota života x instrumentální hodnota života. Soucit?

6 P ŘEDSTAVENÍ TEXTU Je eutanázie posílením svobody člověka? Jaké jsou souhlasné a nesouhlasné argumenty? Autonomie – širší, užší pojem Co je autarkie? Vzhledem k faktické závislosti člověka, která se projevuje zvláště v době jeho nemoci a umírání, je nutno chápat autonomii nikoliv jako pouhý respekt a přání neovlivňovat něčí sebeurčení. Lidsky důstojné umírání je možné jen za těch podmínek, kdy lidské vztahy a lidská blízkost vedle umírajícího člověka je reálnou a funkční. Vzorec autonomie, který chce ospravedlnit eutanázii a zabití na požádání vede naopak k odepření této pomoci, která by mohla usnadnit přijetí smrti.

7 P ŘEDSTAVENÍ TEXTU Vzhledem k faktické závislosti člověka, která se projevuje zvláště v době jeho nemoci a umírání, je nutno chápat autonomii nikoliv jako pouhý respekt a přání neovlivňovat něčí sebeurčení. Lidsky důstojné umírání je možné jen za těch podmínek, kdy lidské vztahy a lidská blízkost vedle umírajícího člověka je reálnou a funkční. Vzorec autonomie, který chce ospravedlnit eutanázii a zabití na požádání vede naopak k odepření této pomoci, která by mohla usnadnit přijetí smrti.

8 P ŘEDSTAVENÍ TEXTU Idea svobodného, promyšleného a racionálního rozhodnutí o vlastním životě, o konečné bilanci vlastního života, která (ta bilance) je nezávislá na okolí člověka a jeho společenském zázemí, je fiktivní konstrukcí. Pochybnost, zda lze přání zemřít považovat za nezávislý výsledek racionální úvahy umírajícího zpochybňují také zkušenosti z lékařské praxe. Zvláště v pokročilém stádiu nemoci vyjadřují přání zemřít často něco jiného než to, co vyjadřuje slovy. V jednotlivých fázích umírání má člověk také velmi proměnlivé nálady. V depresivní fázi často nemocný pacient chce okamžitou smrt, zatímco v době, kdy má novou sílu se se smrtí smiřuje.

9 P ŘEDSTAVENÍ TEXTU Je eutanázie jedinou pomoci? Diskuze eutanázie – dystanázie – vysvětlit. Diskuze rozdílu mezi zabitím a necháním zemřít. Diskuze rozdílu mezi asistovanou sebevraždou a eutanázií. Otázka paliativní/terminální sedace. Otázka kluzkého svahu – vysvětlit princip.

10 D ĚKUJI ZA POZORNOST ! J AROMIR. MATEJEK @ LF 3. CUNI. CZ


Stáhnout ppt "E UTANÁZIE. D ĚJINY EUTANÁZIE. A RGUMENTY PRO A PROTI. Jaromír Matějek."

Podobné prezentace


Reklamy Google