Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Interpretace neuměleckého textu Esej I. Rozhodněte, zda je uvedený text: Mezi intencemi post-totalitního systému a intencemi života zeje propast: zatímco.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Interpretace neuměleckého textu Esej I. Rozhodněte, zda je uvedený text: Mezi intencemi post-totalitního systému a intencemi života zeje propast: zatímco."— Transkript prezentace:

1 Interpretace neuměleckého textu Esej I

2 Rozhodněte, zda je uvedený text: Mezi intencemi post-totalitního systému a intencemi života zeje propast: zatímco život směřuje ze své podstaty k pluralitě, k pestrobarevnosti, k nezávislé sebekonstituci a sebeorganizaci, prostě k naplnění své svobody, post-totalitní systém vyžaduje naopak monolitičnost, uniformitu, disciplínu: zatímco život chce vytvářet stále nové „nepravděpodobné“ struktury, post-totalitní systém mu vnucuje naopak „nejpravděpodobnější stavy“. Tyto intence systému prozrazují, že jeho nejvlastnější podstatou je orientace k sobě samému; k tomu, aby byl stále důkladněji a bezvýhradněji „sám sebou“, tím, čím je; a aby tudíž stále rozšiřoval svůj akční rádius. Člověku slouží tento systém jen do té míry, do jaké to je nezbytné k tomu, aby člověk sloužil jemu; cokoli „navíc“, tedy cokoli, čím člověk přesahuje své předem vymezené postavení, reflektuje systém jako útok na sebe sama. A má pravdu: každá taková transcendence ho skutečně – jako princip – popírá. Lze tedy říci, že vnitřním cílem post-totalitního systému není, jak se to obvykle při prvním pohledu jeví, pouhé zachování moci v rukách vládnoucí skupiny; tato sebezáchovná snaha jako sociální fenomén je podřízena čemusi „vyššímu“: jakémusi slepému samopohybu systému. A. úvodem k delšímu textu B. samostatným uceleným textem C. úryvkem z rozsáhlejšího textu

3 Rozhodněte, zda je úryvek určen Mezi intencemi post-totalitního systému a intencemi života zeje propast: zatímco život směřuje ze své podstaty k pluralitě, k pestrobarevnosti, k nezávislé sebekonstituci a sebeorganizaci, prostě k naplnění své svobody, post-totalitní systém vyžaduje naopak monolitičnost, uniformitu, disciplínu: zatímco život chce vytvářet stále nové „nepravděpodobné“ struktury, post-totalitní systém mu vnucuje naopak „nejpravděpodobnější stavy“. Tyto intence systému prozrazují, že jeho nejvlastnější podstatou je orientace k sobě samému; k tomu, aby byl stále důkladněji a bezvýhradněji „sám sebou“, tím, čím je; a aby tudíž stále rozšiřoval svůj akční rádius. Člověku slouží tento systém jen do té míry, do jaké to je nezbytné k tomu, aby člověk sloužil jemu; cokoli „navíc“, tedy cokoli, čím člověk přesahuje své předem vymezené postavení, reflektuje systém jako útok na sebe sama. A má pravdu: každá taková transcendence ho skutečně – jako princip – popírá. Lze tedy říci, že vnitřním cílem post-totalitního systému není, jak se to obvykle při prvním pohledu jeví, pouhé zachování moci v rukách vládnoucí skupiny; tato sebezáchovná snaha jako sociální fenomén je podřízena čemusi „vyššímu“: jakémusi slepému samopohybu systému. A. studentům B. široké čtenářské obci C. poučenému čtenáři

4 Urči slova, která pomohou zařadit text do tematické oblasti Mezi intencemi post-totalitního systému a intencemi života zeje propast: zatímco život směřuje ze své podstaty k pluralitě, k pestrobarevnosti, k nezávislé sebekonstituci a sebeorganizaci, prostě k naplnění své svobody, post-totalitní systém vyžaduje naopak monolitičnost, uniformitu, disciplínu: zatímco život chce vytvářet stále nové „nepravděpodobné“ struktury, post-totalitní systém mu vnucuje naopak „nejpravděpodobnější stavy“. Tyto intence systému prozrazují, že jeho nejvlastnější podstatou je orientace k sobě samému; k tomu, aby byl stále důkladněji a bezvýhradněji „sám sebou“, tím, čím je; a aby tudíž stále rozšiřoval svůj akční rádius. Člověku slouží tento systém jen do té míry, do jaké to je nezbytné k tomu, aby člověk sloužil jemu; cokoli „navíc“, tedy cokoli, čím člověk přesahuje své předem vymezené postavení, reflektuje systém jako útok na sebe sama. A má pravdu: každá taková transcendence ho skutečně – jako princip – popírá. Lze tedy říci, že vnitřním cílem post-totalitního systému není, jak se to obvykle při prvním pohledu jeví, pouhé zachování moci v rukách vládnoucí skupiny; tato sebezáchovná snaha jako sociální fenomén je podřízena čemusi „vyššímu“: jakémusi slepému samopohybu systému.

5 Urči slova, která pomohou zařadit text do tematické oblasti Mezi intencemi post-totalitního systému a intencemi života zeje propast: zatímco život směřuje ze své podstaty k pluralitě, k pestrobarevnosti, k nezávislé sebekonstituci a sebeorganizaci, prostě k naplnění své svobody, post-totalitní systém vyžaduje naopak monolitičnost, uniformitu, disciplínu: zatímco život chce vytvářet stále nové „nepravděpodobné“ struktury, post-totalitní systém mu vnucuje naopak „nejpravděpodobnější stavy“. Tyto intence systému prozrazují, že jeho nejvlastnější podstatou je orientace k sobě samému; k tomu, aby byl stále důkladněji a bezvýhradněji „sám sebou“, tím, čím je; a aby tudíž stále rozšiřoval svůj akční rádius. Člověku slouží tento systém jen do té míry, do jaké to je nezbytné k tomu, aby člověk sloužil jemu; cokoli „navíc“, tedy cokoli, čím člověk přesahuje své předem vymezené postavení, reflektuje systém jako útok na sebe sama. A má pravdu: každá taková transcendence ho skutečně – jako princip – popírá. Lze tedy říci, že vnitřním cílem post-totalitního systému není, jak se to obvykle při prvním pohledu jeví, pouhé zachování moci v rukách vládnoucí skupiny; tato sebezáchovná snaha jako sociální fenomén je podřízena čemusi „vyššímu“: jakémusi slepému samopohybu systému. A. Jedná se o text laděný filosoficky a společenskovědně B. Jedná se o text laděný morálně mravně C. Jedná se o text popisně sociologický

6 Rozhodněte, o jakém slohovém stylu svědčí stavba vět Mezi intencemi post-totalitního systému a intencemi života zeje propast: zatímco život směřuje ze své podstaty k pluralitě, k pestrobarevnosti, k nezávislé sebekonstituci a sebeorganizaci, prostě k naplnění své svobody, post-totalitní systém vyžaduje naopak monolitičnost, uniformitu, disciplínu: zatímco život chce vytvářet stále nové „nepravděpodobné“ struktury, post-totalitní systém mu vnucuje naopak „nejpravděpodobnější stavy“. Tyto intence systému prozrazují, že jeho nejvlastnější podstatou je orientace k sobě samému; k tomu, aby byl stále důkladněji a bezvýhradněji „sám sebou“, tím, čím je; a aby tudíž stále rozšiřoval svůj akční rádius. Člověku slouží tento systém jen do té míry, do jaké to je nezbytné k tomu, aby člověk sloužil jemu; cokoli „navíc“, tedy cokoli, čím člověk přesahuje své předem vymezené postavení, reflektuje systém jako útok na sebe sama. A má pravdu: každá taková transcendence ho skutečně – jako princip – popírá. Lze tedy říci, že vnitřním cílem post-totalitního systému není, jak se to obvykle při prvním pohledu jeví, pouhé zachování moci v rukách vládnoucí skupiny; tato sebezáchovná snaha jako sociální fenomén je podřízena čemusi „vyššímu“: jakémusi slepému samopohybu systému. A. Krátké věty založené na dějových slovesech svědčí o stylu VYPRÁVĚCÍM B. Složitost, náročnost i autorská osobitost větné stavby svědčí o stylu ODBORNÉM, ESEJISTICKÉM C. Těsné vyjadřování, několikanásobné větné členy a nepříliš složitá stavba vět svědčí o stylu POPISNÉM

7 Vysvětlete, případně z textu odvoďte význam uvedených slov intence post-totalitní systém sebekonstituce monolitičnost uniformita disciplína akční rádius reflektovat transcendence princip fenomén

8 Vysvětlete, případně z textu odvoďte význam uvedených slov intencetvůrčí záměr, úmysl cíl post-totalitní systém sebekonstituce monolitičnost uniformita disciplína akční rádius reflektovat transcendence princip fenomén

9 Vysvětlete, případně z textu odvoďte význam uvedených slov intencetvůrčí záměr, úmysl cíl post-totalitní systémsystém (společenský), který má zkušenost s totalitním systémem sebekonstituce monolitičnost uniformita disciplína akční rádius reflektovat transcendence princip fenomén

10 Vysvětlete, případně z textu odvoďte význam uvedených slov intencetvůrčí záměr, úmysl cíl post-totalitní systémsystém (společenský), který má zkušenost s totalitním systémem sebekonstitucesebe-složení, sebe-uspořádání monolitičnost uniformita disciplína akční rádius reflektovat transcendence princip fenomén

11 Vysvětlete, případně z textu odvoďte význam uvedených slov intencetvůrčí záměr, úmysl cíl post-totalitní systémsystém (společenský), který má zkušenost s totalitním systémem sebekonstitucesebe-složení, sebe-uspořádání monolitičnostjednolitost uniformita disciplína akční rádius reflektovat transcendence princip fenomén

12 Vysvětlete, případně z textu odvoďte význam uvedených slov intencetvůrčí záměr, úmysl cíl post-totalitní systémsystém (společenský), který má zkušenost s totalitním systémem sebekonstitucesebe-složení, sebe-uspořádání monolitičnostjednolitost uniformitavynucená jednotnost, jednotvárnost disciplína akční rádius reflektovat transcendence princip fenomén

13 Vysvětlete, případně z textu odvoďte význam uvedených slov intencetvůrčí záměr, úmysl cíl post-totalitní systémsystém (společenský), který má zkušenost s totalitním systémem sebekonstitucesebe-složení, sebe-uspořádání monolitičnostjednolitost uniformitavynucená jednotnost, jednotvárnost disciplínavědomé podřízení vlastní vůle vůli vyšší akční rádius reflektovat transcendence princip fenomén

14 Vysvětlete, případně z textu odvoďte význam uvedených slov intencetvůrčí záměr, úmysl cíl post-totalitní systémsystém (společenský), který má zkušenost s totalitním systémem sebekonstitucesebe-složení, sebe-uspořádání monolitičnostjednolitost uniformitavynucená jednotnost, jednotvárnost disciplínavědomé podřízení vlastní vůle vůli vyšší akční rádiusoblast, dosah, rozsah působnosti, vlivu, použitelnosti reflektovat transcendence princip fenomén

15 Vysvětlete, případně z textu odvoďte význam uvedených slov intencetvůrčí záměr, úmysl cíl post-totalitní systémsystém (společenský), který má zkušenost s totalitním systémem sebekonstitucesebe-složení, sebe-uspořádání monolitičnostjednolitost uniformitavynucená jednotnost, jednotvárnost disciplínavědomé podřízení vlastní vůle vůli vyšší akční rádiusoblast, dosah, rozsah působnosti, vlivu, použitelnosti reflektovatodrážet, zrcadlit, vzít v úvahu, uvážit, usilovat o něco transcendence princip fenomén

16 Vysvětlete, případně z textu odvoďte význam uvedených slov intencetvůrčí záměr, úmysl cíl post-totalitní systémsystém (společenský), který má zkušenost s totalitním systémem sebekonstitucesebe-složení, sebe-uspořádání monolitičnostjednolitost uniformitavynucená jednotnost, jednotvárnost disciplínavědomé podřízení vlastní vůle vůli vyšší akční rádiusoblast, dosah, rozsah působnosti, vlivu, použitelnosti reflektovatodrážet, zrcadlit, vzít v úvahu, uvážit, usilovat o něco transcendencepřesahování smyslových i rozumových možností, skutečnosti princip fenomén

17 Vysvětlete, případně z textu odvoďte význam uvedených slov intencetvůrčí záměr, úmysl cíl post-totalitní systémsystém (společenský), který má zkušenost s totalitním systémem sebekonstitucesebe-složení, sebe-uspořádání monolitičnostjednolitost uniformitavynucená jednotnost, jednotvárnost disciplínavědomé podřízení vlastní vůle vůli vyšší akční rádiusoblast, dosah, rozsah působnosti, vlivu, použitelnosti reflektovatodrážet, zrcadlit, vzít v úvahu, uvážit, usilovat o něco transcendencepřesahování smyslových i rozumových možností, skutečnosti principzákladní myšlenka, obecná zákonitost; výchozí zásada fenomén

18 Vysvětlete, případně z textu odvoďte význam uvedených slov intencetvůrčí záměr, úmysl cíl post-totalitní systémsystém (společenský), který má zkušenost s totalitním systémem sebekonstitucesebe-složení, sebe-uspořádání monolitičnostjednolitost uniformitavynucená jednotnost, jednotvárnost disciplínavědomé podřízení vlastní vůle vůli vyšší akční rádiusoblast, dosah, rozsah působnosti, vlivu, použitelnosti reflektovatodrážet, zrcadlit, vzít v úvahu, uvážit, usilovat o něco transcendencepřesahování smyslových i rozumových možností, skutečnosti principzákladní myšlenka, obecná zákonitost; výchozí zásada fenoménjev, úkaz, skutečnost, postižitelný úkaz

19 Určete postupně lexikální konektory důležité pro chápání textu Mezi intencemi post-totalitního systému a intencemi života zeje propast: zatímco život směřuje ze své podstaty k pluralitě, k pestrobarevnosti, k nezávislé sebekonstituci a sebeorganizaci, prostě k naplnění své svobody, post-totalitní systém vyžaduje naopak monolitičnost, uniformitu, disciplínu: zatímco život chce vytvářet stále nové „nepravděpodobné“ struktury, post-totalitní systém mu vnucuje naopak „nejpravděpodobnější stavy“. Tyto intence systému prozrazují, že jeho nejvlastnější podstatou je orientace k sobě samému; k tomu, aby byl stále důkladněji a bezvýhradněji „sám sebou“, tím, čím je; a aby tudíž stále rozšiřoval svůj akční rádius. Člověku slouží tento systém jen do té míry, do jaké to je nezbytné k tomu, aby člověk sloužil jemu; cokoli „navíc“, tedy cokoli, čím člověk přesahuje své předem vymezené postavení, reflektuje systém jako útok na sebe sama. A má pravdu: každá taková transcendence ho skutečně – jako princip – popírá. Lze tedy říci, že vnitřním cílem post-totalitního systému není, jak se to obvykle při prvním pohledu jeví, pouhé zachování moci v rukách vládnoucí skupiny; tato sebezáchovná snaha jako sociální fenomén je podřízena čemusi „vyššímu“: jakémusi slepému samopohybu systému.

20 Určete postupně lexikální konektory důležité pro chápání textu Mezi intencemi post-totalitního systému a intencemi života zeje propast: zatímco život směřuje ze své podstaty k pluralitě, k pestrobarevnosti, k nezávislé sebekonstituci a sebeorganizaci, prostě k naplnění své svobody, post-totalitní systém vyžaduje naopak monolitičnost, uniformitu, disciplínu: zatímco život chce vytvářet stále nové „nepravděpodobné“ struktury, post-totalitní systém mu vnucuje naopak „nejpravděpodobnější stavy“. Tyto intence systému prozrazují, že jeho nejvlastnější podstatou je orientace k sobě samému; k tomu, aby byl stále důkladněji a bezvýhradněji „sám sebou“, tím, čím je; a aby tudíž stále rozšiřoval svůj akční rádius. Člověku slouží tento systém jen do té míry, do jaké to je nezbytné k tomu, aby člověk sloužil jemu; cokoli „navíc“, tedy cokoli, čím člověk přesahuje své předem vymezené postavení, reflektuje systém jako útok na sebe sama. A má pravdu: každá taková transcendence ho skutečně – jako princip – popírá. Lze tedy říci, že vnitřním cílem post-totalitního systému není, jak se to obvykle při prvním pohledu jeví, pouhé zachování moci v rukách vládnoucí skupiny; tato sebezáchovná snaha jako sociální fenomén je podřízena čemusi „vyššímu“: jakémusi slepému samopohybu systému.

21 Určete postupně lexikální konektory důležité pro chápání textu Mezi intencemi post-totalitního systému a intencemi života zeje propast: zatímco život směřuje ze své podstaty k pluralitě, k pestrobarevnosti, k nezávislé sebekonstituci a sebeorganizaci, prostě k naplnění své svobody, post-totalitní systém vyžaduje naopak monolitičnost, uniformitu, disciplínu: zatímco život chce vytvářet stále nové „nepravděpodobné“ struktury, post-totalitní systém mu vnucuje naopak „nejpravděpodobnější stavy“. Tyto intence systému prozrazují, že jeho nejvlastnější podstatou je orientace k sobě samému; k tomu, aby byl stále důkladněji a bezvýhradněji „sám sebou“, tím, čím je; a aby tudíž stále rozšiřoval svůj akční rádius. Člověku slouží tento systém jen do té míry, do jaké to je nezbytné k tomu, aby člověk sloužil jemu; cokoli „navíc“, tedy cokoli, čím člověk přesahuje své předem vymezené postavení, reflektuje systém jako útok na sebe sama. A má pravdu: každá taková transcendence ho skutečně – jako princip – popírá. Lze tedy říci, že vnitřním cílem post-totalitního systému není, jak se to obvykle při prvním pohledu jeví, pouhé zachování moci v rukách vládnoucí skupiny; tato sebezáchovná snaha jako sociální fenomén je podřízena čemusi „vyššímu“: jakémusi slepému samopohybu systému.

22 Určete gramatické konektory, které spojují tato dvě témata Mezi intencemi post-totalitního systému a intencemi života zeje propast: zatímco život směřuje ze své podstaty k pluralitě, k pestrobarevnosti, k nezávislé sebekonstituci a sebeorganizaci, prostě k naplnění své svobody, post-totalitní systém vyžaduje naopak monolitičnost, uniformitu, disciplínu: zatímco život chce vytvářet stále nové „nepravděpodobné“ struktury, post-totalitní systém mu vnucuje naopak „nejpravděpodobnější stavy“. Tyto intence systému prozrazují, že jeho nejvlastnější podstatou je orientace k sobě samému; k tomu, aby byl stále důkladněji a bezvýhradněji „sám sebou“, tím, čím je; a aby tudíž stále rozšiřoval svůj akční rádius. Člověku slouží tento systém jen do té míry, do jaké to je nezbytné k tomu, aby člověk sloužil jemu; cokoli „navíc“, tedy cokoli, čím člověk přesahuje své předem vymezené postavení, reflektuje systém jako útok na sebe sama. A má pravdu: každá taková transcendence ho skutečně – jako princip – popírá. Lze tedy říci, že vnitřním cílem post-totalitního systému není, jak se to obvykle při prvním pohledu jeví, pouhé zachování moci v rukách vládnoucí skupiny; tato sebezáchovná snaha jako sociální fenomén je podřízena čemusi „vyššímu“: jakémusi slepému samopohybu systému.

23 Vyjádřete smysl tohoto sdělení Mezi intencemi post-totalitního systému a intencemi života zeje propast: zatímco život směřuje ze své podstaty k pluralitě, k pestrobarevnosti, k nezávislé sebekonstituci a sebeorganizaci, prostě k naplnění své svobody, post-totalitní systém vyžaduje naopak monolitičnost, uniformitu, disciplínu: … Post-totalitní systém a život se zásadně od sebe odlišují ve svém směřování - život = pluralita, svoboda - post-totolitní systém = uniformita, disciplína

24 Určete lexikální konektory důležité pro další chápání textu … zatímco život chce vytvářet stále nové „nepravděpodobné“ struktury, post-totalitní systém mu vnucuje naopak „nejpravděpodobnější stavy“. Tyto intence systému prozrazují, že jeho nejvlastnější podstatou je orientace k sobě samému; k tomu, aby byl stále důkladněji a bezvýhradněji „sám sebou“, tím, čím je; a aby tudíž stále rozšiřoval svůj akční rádius…

25 Určete lexikální konektory důležité pro další chápání textu … zatímco život chce vytvářet stále nové „nepravděpodobné“ struktury, post-totalitní systém mu vnucuje naopak „nejpravděpodobnější stavy“. Tyto intence systému prozrazují, že jeho nejvlastnější podstatou je orientace k sobě samému; k tomu, aby byl stále důkladněji a bezvýhradněji „sám sebou“, tím, čím je; a aby tudíž stále rozšiřoval svůj akční rádius…

26 Určete lexikální konektory důležité pro další chápání textu … zatímco život chce vytvářet stále nové „nepravděpodobné“ struktury, post- totalitní systém mu vnucuje naopak „nejpravděpodobnější stavy“. Tyto intence systému prozrazují, že jeho nejvlastnější podstatou je orientace k sobě samému; k tomu, aby byl stále důkladněji a bezvýhradněji „sám sebou“, tím, čím je; a aby tudíž stále rozšiřoval svůj akční rádius…

27 Určete lexikální konektory důležité pro další chápání textu … zatímco život chce vytvářet stále nové „nepravděpodobné“ struktury, post- totalitní systém mu vnucuje naopak „nejpravděpodobnější stavy“. Tyto intence systému prozrazují, že jeho nejvlastnější podstatou je orientace k sobě samému; k tomu, aby byl stále důkladněji a bezvýhradněji „sám sebou“, tím, čím je; a aby tudíž stále rozšiřoval svůj akční rádius…

28 Určete lexikální konektory důležité pro další chápání textu … zatímco život chce vytvářet stále nové „nepravděpodobné“ struktury, post- totalitní systém mu vnucuje naopak „nejpravděpodobnější stavy“. Tyto intence systému prozrazují, že jeho nejvlastnější podstatou je orientace k sobě samému; k tomu, aby byl stále důkladněji a bezvýhradněji „sám sebou“, tím, čím je; a aby tudíž stále rozšiřoval svůj akční rádius…

29 Určete gramatické konektory důležité pro další chápání textu … zatímco život chce vytvářet stále nové „nepravděpodobné“ struktury, post- totalitní systém mu vnucuje naopak „nejpravděpodobnější stavy“. Tyto intence systému prozrazují, že jeho nejvlastnější podstatou je orientace k sobě samému; k tomu, aby byl stále důkladněji a bezvýhradněji „sám sebou“, tím, čím je; a aby tudíž stále rozšiřoval svůj akční rádius…

30 Určete gramatické konektory důležité pro další chápání textu … zatímco život chce vytvářet stále nové „nepravděpodobné“ struktury, post- totalitní systém mu vnucuje naopak „nejpravděpodobnější stavy“. Tyto intence systému prozrazují, že jeho nejvlastnější podstatou je orientace k sobě samému; k tomu, aby byl stále důkladněji a bezvýhradněji „sám sebou“, tím, čím je; a aby tudíž stále rozšiřoval svůj akční rádius…

31 Vyjádřete smysl tohoto sdělení … zatímco život chce vytvářet stále nové „nepravděpodobné“ struktury, post- totalitní systém mu vnucuje naopak „nejpravděpodobnější stavy“. Tyto intence systému prozrazují, že jeho nejvlastnější podstatou je orientace k sobě samému; k tomu, aby byl stále důkladněji a bezvýhradněji „sám sebou“, tím, čím je; a aby tudíž stále rozšiřoval svůj akční rádius… Post-totalitní systém a život se zásadně od sebe odlišují ve svém směřování - život se uskutečňuje a děje svobodně, nepravděpodobně - post-totalitní systém stanovuje hranice, meze, podoby uskutečňování - omezování je podstatou i cílem post-totalitního systému - post-totalitní systém rozvíjí pouze sebe sama - proto nutně rozšiřuje svůj vliv i do oblasti svobod člověka

32 Za pomoci určení hlavních konektorů vysvětlete i zbytek textu … Člověku slouží tento systém jen do té míry, do jaké to je nezbytné k tomu, aby člověk sloužil jemu; cokoli „navíc“, tedy cokoli, čím člověk přesahuje své předem vymezené postavení, reflektuje systém jako útok na sebe sama. A má pravdu: každá taková transcendence ho skutečně – jako princip – popírá. Lze tedy říci, že vnitřním cílem post-totalitního systému není, jak se to obvykle při prvním pohledu jeví, pouhé zachování moci v rukách vládnoucí skupiny; tato sebezáchovná snaha jako sociální fenomén je podřízena čemusi „vyššímu“: jakémusi slepému samopohybu systému. - systém neslouží člověku, člověk slouží systému - svobodný člověk je podřízen systému - snaha naplnit svobodu naráží na meze dané systémem - systém tyto snahy po svobodě chápe jako útok na sebe sama - snaha po svobodě je nutně proti systému - cílem post-totalitního systému není snaha po udržení moci vládnoucích - cílem post-totalitního systému je post-totalitní systém sám

33 Formulujte závěr zkoumání:  připravenost výpovědi, její forma:  monologická, předem připravená výpověď  odhad komunikační situace:  odborník, myslitel seznamuje poučenou veřejnost se svými názory, úvahami v dané problematice, formuluje nové poznatky v souvislostech a možnostech  koherence a koheze textu:  text je koherentní, textová koherence je dána lexikálně, gramaticky


Stáhnout ppt "Interpretace neuměleckého textu Esej I. Rozhodněte, zda je uvedený text: Mezi intencemi post-totalitního systému a intencemi života zeje propast: zatímco."

Podobné prezentace


Reklamy Google