Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Smrt a eutanazie očima všeobecné sestry

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Smrt a eutanazie očima všeobecné sestry"— Transkript prezentace:

1 Smrt a eutanazie očima všeobecné sestry
Oldřich Hošek Všeobecná sestra PhDr. Kateřina Čermáková, DiS.

2 Obsah prezentace Cíle práce Teoretická část práce
Způsob výzkumného šetření Výzkumné otázky Vyhodnocení výsledků Diskuze Závěr Soupis bibliografických citací

3 Cíle práce V rovině teoretické uvést: 1. Do problematiky v oblasti umírání, paliativní péče a smrti. 2. Do problematiky v oblasti eutanazie a situace ve světě. V rovině empirické zjistit: 3. Znalosti všeobecných sester v oblasti paliativní péče. 4. Postoj, který zaujímají všeobecné sestry k legalizaci eutanazie. 5. Z jakých důvodů by všeobecné sestry akceptovaly nebo neakceptovaly provedení eutanazie.

4 Teoretická část práce I.
Umírání - vymezení pojmu, fáze umírání, vyrovnávání se s těžkou diagnózou podle E. K. Rossové Smrt - definice a diferenciace pojmu Paliativní péče - charakteristika, filosofie a poskytovatelé paliativní péče, současná situace v České republice

5 Teoretická část práce II.
Hospicová péče - charakteristika, historie a současnost hospicové péče ve světě i v České republice Eutanazie - vymezení pojmu, historie od antiky po současnou dobu, rozdělení, dystanazie, důvody vedoucí k eutanazii, vyjádření WHO, WMA A ČLK k eutanazii, situace ve světě i u nás

6 Způsob výzkumného šetření
Vytvořen nestandardizovaný dotazník vlastní tvorby Pilotáž v červenci 2012 (5 všeobecných sester) Výzkumné šetření probíhalo od listopadu 2012 do února 2013, nemocnice fakultního a krajského typu Celkem rozdáno 131 dotazníků, po návratu a kontrole použitelných 112 dotazníků (85,5 %) Zpracování v Microsoft Excel

7 Výzkumné otázky I. 1. Setkaly se všeobecné sestry poprvé s pojmem paliativní péče během studia nebo až v rámci celoživotního vzdělávání a praxe? 2. Dokáží všeobecné sestry z fakultní nemocnice charakterizovat paliativní péči lépe než všeobecné sestry z krajské nemocnice?

8 Výzkumné otázky II. 3. Hodnotí léčbu bolesti na svých odděleních všeobecné sestry z fakultní nemocnice lépe než všeobecné sestry z krajské nemocnice? 4. Budou všeobecné sestry souhlasit či nesouhlasit s legalizací eutanazie v ČR? 5. Budou udávat všeobecné sestry jako hlavní důvod, který přivádí pacienta k myšlence na eutanazii, bolest?

9 Výzkumné otázky III. 6. Jaký bude nejčastější důvod, který by byl pro všeobecné sestry přijatelný nebo nepřijatelný k provedení eutanazie?

10 1. Setkaly se všeobecné sestry poprvé s pojmem paliativní péče během studia nebo až v rámci celoživotního vzdělávání a praxe?

11 2. Dokáží všeobecné sestry z fakultní nemocnice charakterizovat paliativní péči lépe než všeobecné sestry z krajské nemocnice?

12 3. Hodnotí léčbu bolesti na svých odděleních všeobecné sestry z fakultní nemocnice lépe než všeobecné sestry z krajské nemocnice?

13 4. Budou všeobecné sestry souhlasit či nesouhlasit s legalizací eutanazie v ČR?

14 5. Budou udávat všeobecné sestry jako hlavní důvod, který přivádí pacienta k myšlence na eutanazii, bolest?

15 6. Jaký bude nejčastější důvod, který by byl pro všeobecné sestry přijatelný nebo nepřijatelný, k provedení eutanazie?

16 6. Jaký bude nejčastější důvod, který by byl pro všeobecné sestry přijatelný nebo nepřijatelný, k provedení eutanazie?

17 Diskuze Srovnání s tematický podobnými pracemi a s literaturou.
Ve výzkumné otázce č. 1, 2, 5 a 6 jsme se shodovali s porovnávanými pracemi a s literaturou. Ve výzkumné otázce č. 4 se náš výsledek liší.

18 Závěr Všeobecné sestry hodnotí přípravu během studia na umírajícího, jeho potřeby a na komunikaci s rodinou jako nedostatečnou. Z dotazníkové šetření vyplynulo, že sestry ve skupině respondentů nejsou dostatečně informovány o paliativní péči. Všeobecné sestry by ve většině souhlasily s legalizací eutanazie v České republice. Za hlavní důvod vedoucí k eutanazii udávají všeobecné sestry bolest (fyzické utrpení). Všeobecné sestry by neprovedly eutanazii z důvodu, že se jedná o akt, který s sebou nese velkou míru rizika. Naopak by eutanazii provedly v případě, že by zbyla jako jediná možnost (alternativa).

19 Soupis bibliografických citací
HAŠKOVCOVÁ, Helena. Thanatologie: nauka o umírání a smrti. 2. vyd. Praha: Galén, ISBN KELNEROVÁ, Jarmila. Tanatologie v ošetřovatelství. 1. vyd. Brno: Littera, ISBN KRUPKA, Martin. Psychologické aspekty paliativní péče. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, ISBN MARKOVÁ, Monika. Sestra a pacient v paliativní péči. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, ISBN MUNZAROVÁ, Marta. Eutanazie, nebo paliativní péče? 1. vyd. Praha: Grada Publishing, ISBN MUNZAROVÁ, Marta. Proč ne eutanazii, aneb, Být či nebýt? 2. vyd. Kostelní vydří. Karmelitánské nakladatelství, ISBN O´CONNOR, Margaret. Paliativní péče pro sestry všech oborů. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, ISBN

20 Soupis bibliografických citací
PTÁČEK, Radek a Petr BARTŮNĚK. Eutanazie - pro a proti. 1. vyd. Praha: Grada, Publishing, ISBN SLÁMA, O., L. KABELKA a J. VORLÍČEK. Paliativní medicína pro praxi. 2. nezměn. vyd. Praha: Galén, ISBN SVATOŠOVÁ, Marie. Hospice a umění doprovázet. 7. dopl. vyd. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2011. ISBN ŠPINKOVÁ, Martina a Štěpán ŠPINKA. Euthanasie: víme o čem mluvíme? 1. vyd. Praha: Cesta domů, ISBN ULRICHOVÁ, Monika. Různé tváří smrti : vybrané kapitoly z thanatologie. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, ISBN VÁCHA, M., R. KÖNIGOVÁ a M. MAUER. Základy moderní lékařské etiky. 1. vyd. Praha: Portál, ISBN VORLÍČEK, J., Z. ADAM a Y. POSPÍŠILOVÁ. Paliativní medicína. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, ISBN

21 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Smrt a eutanazie očima všeobecné sestry"

Podobné prezentace


Reklamy Google