Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Smrt a eutanazie očima všeobecné sestry Oldřich Hošek Všeobecná sestra PhDr. Kateřina Čermáková, DiS.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Smrt a eutanazie očima všeobecné sestry Oldřich Hošek Všeobecná sestra PhDr. Kateřina Čermáková, DiS."— Transkript prezentace:

1 Smrt a eutanazie očima všeobecné sestry Oldřich Hošek Všeobecná sestra PhDr. Kateřina Čermáková, DiS.

2 Obsah prezentace • Cíle práce • Teoretická část práce • Způsob výzkumného šetření • Výzkumné otázky • Vyhodnocení výsledků • Diskuze • Závěr • Soupis bibliografických citací 2

3 Cíle práce • V rovině teoretické uvést: 1. Do problematiky v oblasti umírání, paliativní péče a smrti. 2. Do problematiky v oblasti eutanazie a situace ve světě. • V rovině empirické zjistit: 3. Znalosti všeobecných sester v oblasti paliativní péče. 4. Postoj, který zaujímají všeobecné sestry k legalizaci eutanazie. 5. Z jakých důvodů by všeobecné sestry akceptovaly nebo neakceptovaly provedení eutanazie. 3

4 Teoretická část práce I. • Umírání - vymezení pojmu, fáze umírání, vyrovnávání se s těžkou diagnózou podle E. K. Rossové • Smrt - definice a diferenciace pojmu • Paliativní péče - charakteristika, filosofie a poskytovatelé paliativní péče, současná situace v České republice 4

5 Teoretická část práce II. • Hospicová péče - charakteristika, historie a současnost hospicové péče ve světě i v České republice • Eutanazie - vymezení pojmu, historie od antiky po současnou dobu, rozdělení, dystanazie, důvody vedoucí k eutanazii, vyjádření WHO, WMA A ČLK k eutanazii, situace ve světě i u nás 5

6 Způsob výzkumného šetření • Vytvořen nestandardizovaný dotazník vlastní tvorby • Pilotáž v červenci 2012 (5 všeobecných sester) • Výzkumné šetření probíhalo od listopadu 2012 do února 2013, nemocnice fakultního a krajského typu • Celkem rozdáno 131 dotazníků, po návratu a kontrole použitelných 112 dotazníků (85,5 %) • Zpracování v Microsoft Excel 6

7 Výzkumné otázky I. • 1. Setkaly se všeobecné sestry poprvé s pojmem paliativní péče během studia nebo až v rámci celoživotního vzdělávání a praxe? • 2. Dokáží všeobecné sestry z fakultní nemocnice charakterizovat paliativní péči lépe než všeobecné sestry z krajské nemocnice? 7

8 Výzkumné otázky II. • 3. Hodnotí léčbu bolesti na svých odděleních všeobecné sestry z fakultní nemocnice lépe než všeobecné sestry z krajské nemocnice? • 4. Budou všeobecné sestry souhlasit či nesouhlasit s legalizací eutanazie v ČR? • 5. Budou udávat všeobecné sestry jako hlavní důvod, který přivádí pacienta k myšlence na eutanazii, bolest? 8

9 Výzkumné otázky III. • 6. Jaký bude nejčastější důvod, který by byl pro všeobecné sestry přijatelný nebo nepřijatelný k provedení eutanazie? 9

10 1. Setkaly se všeobecné sestry poprvé s pojmem paliativní péče během studia nebo až v rámci celoživotního vzdělávání a praxe? 10

11 2. Dokáží všeobecné sestry z fakultní nemocnice charakterizovat paliativní péči lépe než všeobecné sestry z krajské nemocnice? 11

12 3. Hodnotí léčbu bolesti na svých odděleních všeobecné sestry z fakultní nemocnice lépe než všeobecné sestry z krajské nemocnice? 12

13 4. Budou všeobecné sestry souhlasit či nesouhlasit s legalizací eutanazie v ČR? 13

14 5. Budou udávat všeobecné sestry jako hlavní důvod, který přivádí pacienta k myšlence na eutanazii, bolest? 14

15 6. Jaký bude nejčastější důvod, který by byl pro všeobecné sestry přijatelný nebo nepřijatelný, k provedení eutanazie? 15

16 6. Jaký bude nejčastější důvod, který by byl pro všeobecné sestry přijatelný nebo nepřijatelný, k provedení eutanazie? 16

17 Diskuze • Srovnání s tematický podobnými pracemi a s literaturou. • Ve výzkumné otázce č. 1, 2, 5 a 6 jsme se shodovali s porovnávanými pracemi a s literaturou. • Ve výzkumné otázce č. 4 se náš výsledek liší. 17

18 Závěr • Všeobecné sestry hodnotí přípravu během studia na umírajícího, jeho potřeby a na komunikaci s rodinou jako nedostatečnou. • Z dotazníkové šetření vyplynulo, že sestry ve skupině respondentů nejsou dostatečně informovány o paliativní péči. • Všeobecné sestry by ve většině souhlasily s legalizací eutanazie v České republice. • Za hlavní důvod vedoucí k eutanazii udávají všeobecné sestry bolest (fyzické utrpení). • Všeobecné sestry by neprovedly eutanazii z důvodu, že se jedná o akt, který s sebou nese velkou míru rizika. Naopak by eutanazii provedly v případě, že by zbyla jako jediná možnost (alternativa). 18

19 Soupis bibliografických citací • HAŠKOVCOVÁ, Helena. Thanatologie: nauka o umírání a smrti. 2. vyd. Praha: Galén, 2007. ISBN 978-80-7367-686-5. • KELNEROVÁ, Jarmila. Tanatologie v ošetřovatelství. 1. vyd. Brno: Littera, 2007. ISBN 978-80-85763-36-2. • KRUPKA, Martin. Psychologické aspekty paliativní péče. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. ISBN 978-80-244-2931-1. • MARKOVÁ, Monika. Sestra a pacient v paliativní péči. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3171-1. • MUNZAROVÁ, Marta. Eutanazie, nebo paliativní péče? 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-1025-0. • MUNZAROVÁ, Marta. Proč ne eutanazii, aneb, Být či nebýt? 2. vyd. Kostelní vydří. Karmelitánské nakladatelství, 2008. ISBN 978-80-7195-258-9. • O´CONNOR, Margaret. Paliativní péče pro sestry všech oborů. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-1295-4. 19

20 Soupis bibliografických citací • PTÁČEK, Radek a Petr BARTŮNĚK. Eutanazie - pro a proti. 1. vyd. Praha: Grada, Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4659-3. • SLÁMA, O., L. KABELKA a J. VORLÍČEK. Paliativní medicína pro praxi. 2. nezměn. vyd. Praha: Galén, 2011. ISBN 978-80-7262849-0. • SVATOŠOVÁ, Marie. Hospice a umění doprovázet. 7. dopl. vyd. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2011. ISBN 978-80-7195-580-1. • ŠPINKOVÁ, Martina a Štěpán ŠPINKA. Euthanasie: víme o čem mluvíme? 1. vyd. Praha: Cesta domů, 2006. ISBN 80-239-8592-2. • ULRICHOVÁ, Monika. Různé tváří smrti : vybrané kapitoly z thanatologie. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009. ISBN 978-80-7041-743-0. • VÁCHA, M., R. KÖNIGOVÁ a M. MAUER. Základy moderní lékařské etiky. 1. vyd. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-7367-780-0. • VORLÍČEK, J., Z. ADAM a Y. POSPÍŠILOVÁ. Paliativní medicína. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0279-7. 20

21 Děkuji za pozornost 21


Stáhnout ppt "Smrt a eutanazie očima všeobecné sestry Oldřich Hošek Všeobecná sestra PhDr. Kateřina Čermáková, DiS."

Podobné prezentace


Reklamy Google