Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kritéria. Makrofinanční kritéria Výdaje důchodového systému v % HDP Příjmy důchodového systému v % HDP –při aplikaci makroekonomického scénáře jsou v.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kritéria. Makrofinanční kritéria Výdaje důchodového systému v % HDP Příjmy důchodového systému v % HDP –při aplikaci makroekonomického scénáře jsou v."— Transkript prezentace:

1 Kritéria

2 Makrofinanční kritéria Výdaje důchodového systému v % HDP Příjmy důchodového systému v % HDP –při aplikaci makroekonomického scénáře jsou v dlouhém období funkcí příspěvkové sazby Saldo systému v % HDP Kumulované saldo v % HDP –reflektuje možnost zhodnocení přebytků a potřeby platit úrok z dluhu

3 Makrofinanční kritéria Celkový náhradový poměr v % –zohledňuje starobní důchod všech starobních důchodců (obecně používaný pouze sólo vyplácené) a mzdu u všech organizací Podíl nově přiznaných starobních důchodů pod definovanou hranicí v % –indikuje možnou potřebu zdrojů z jiných sociálních systémů Reálná hodnota průměrného starobního důchodu –omezená vypovídací schopnost

4 Mikrofinanční kritéria Individuální náhradový poměr –nově přiznaný starobní důchod vůči poslednímu předdůchodovému příjmu Vnitřní míra výnosu Implicitní daň

5 Příjmově typizovaný jedinec (PTJ) Fikce využitá pro konstrukci mikrofinančních kritérií Jedinci se shodnými charakteristikami lišícími se úrovní příjmu Vychází z přístupu WG EU

6 Vnitřní míra výnosu - definice Důchodový systém chápán jako investice: - náklady = zaplacené pojistné - výnosy = obdržené důchody ivnitřní výnosové procento; cpříspěvková sazba na starobní důchody (20 %); p z pravděpodobnost placení pojistného (zohledněna nemoc, nezaměstnanost, děti); wpříjem (resp. vyměřovací základ pro pojistné); dvýše důchodu; p x pravděpodobnost, že se jedinec ve věku y dožije věku y+1; EYvěk ve kterém jedince opouští trh práce (65 let).

7 Vnitřní míra výnosu - využití Jedno z mikrofinančních kriterií - Dopad systému na jednotlivce (na tzv. PTJ = příjmově typizovaný jednotlivec) - Není vychýleno (na rozdíl od NP) výší pojistné sazby Vedle náhradového poměru indikuje míru redistribuce systému (solidarita/ekvivalence) - Závislost VMV na výši příjmu jedince Kriterium pro kvantifikaci poptávky po opt-outu - Při možnosti vyvázání ze státního pilíře volí jedinec systém s vyšší vnitřní mírou výnosu

8 Implicitní daň - definice Rozhodování zda setrvat či opustit trh práce pouze z pohledu motivace ze strany důchodového systému: - náklady při setrvání = zaplacené pojistné a roční důchod - výnosy při setrvání = zvýšený důchod IDimplicitní daň SHsoučasná hodnota vyplaceného důchodu ivnitřní výnosové procento; cpříspěvková sazba na starobní důchody (20 %); p z pravděpodobnost placení pojistného (zohledněna nemoc, nezaměstnanost, děti); wpříjem (resp. vyměřovací základ pro pojistné); dvýše důchodu; p x pravděpodobnost, že se jedinec ve věku EY dožije věku EY+1; EYvěk ve kterém jedince opouští trh práce.

9 Implicitní daň - využití Jedno z mikrofinančních kriterií - Dopad systému na jednotlivce (na tzv. PTJ = příjmově typizovaný jednotlivec) - Pohled ze strany trhu práce na rozhodování jedince o odchodu do důchodu Umožňuje stanovit „optimální“ věk odchodu z trhu práce z pohledu maximalizace důchodového bohatství, jde tedy o zúžený pohled, který nezahrnuje vlastní příjem z pracovní aktivity jedince (zvyšující jeho celkové bohatství)


Stáhnout ppt "Kritéria. Makrofinanční kritéria Výdaje důchodového systému v % HDP Příjmy důchodového systému v % HDP –při aplikaci makroekonomického scénáře jsou v."

Podobné prezentace


Reklamy Google