Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Modelování důchodového systému a varianty důchodové reformy podle politických stran Vladimír Bezděk VŠE, 27.04.2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Modelování důchodového systému a varianty důchodové reformy podle politických stran Vladimír Bezděk VŠE, 27.04.2007."— Transkript prezentace:

1 Modelování důchodového systému a varianty důchodové reformy podle politických stran Vladimír Bezděk vladimir.bezdek@aegon.cz VŠE, 27.04.2007

2 Obsah prezentace Makroekonomický scénář a demografická projekce Model důchodového systému Srovnání výsledků variant politických stran Závěry Výkonného týmu

3 I. Demografická projekce a makroekonomický scénář

4 Makroekonomický scénář Akcent na strukturální vztahy mezi veličinami (abstrakce od cyklických šoků). Nezohlednění sekundárních makroekonomických efektů z penzijní reformy. Projekce, nikoliv prognóza. (i) krátkodobý horizont do 2007: predikce MFČR (ii) po 2007: aplikace makroekonomického scénáře Konstrukce scénáře převzata z postupů WGs OECD a EU. Exogenní veličiny: demografická prognóza/projekce; míra participace na trhu práce; míra nezaměstnanosti; růst PP v EU; rychlost konvergence v PP; reálné úrokové sazby (10Y GB; akciový trh); administrativní náklady PF; inflace. Endogenní veličiny: reálná produktivita práce ČR (úroveň i tempo); růst průměrné reálné mzdy; objem mezd a platů; zaměstnanost; HDP ČR.

5 Makroekonomický scénář Konvergence v úrovni (PPP) produktivity práce ČR vs. EU-12. GAP ČR = cca 35p.b. (2006) Růst PP EU-12 = 1,75% p.a. (od 2016; dle AWG OECD) Zaměstnanost t = participace t (počet) * (1 – ur t ) Zaměstnanost t * PP ČR,t = HDP ČR,t Růst průměrné reálné mzdy =  PP ČR (konstantní objem mezd a platů na HDP) ; alt. citl. scénář konvergence k SRN (44%  53%). Inflace (ČR 2010+ 2,5%; EU-12 2%) Míra nezaměstnanosti ČR: 7% (od 2017) Reálné světové výnosy (10Y GB 2% p.a.; akciové trhy 6% p.a.) Míra participace ČR: dynamický kohortní přístup

6 Poločas konvergence 22 let (2028); 94% EU-12 2065 (98% 2100) Optimistický scénář – konvergence není ekonomice garantována. Konvergence v produktivitě práce

7 Projekce reálného HDP

8 II. Model důchodového systému

9 Výdajový model Členění: - dle druhu důchodu (starobní, starobní TK, starobní DK, plný invalidní, částečný invalidní, pozůstalostní sólo a pozůstalostní souběh) - dle pohlaví (muži, ženy) - dle generace (ročník narození) Pravděpodobnostní metoda k odvození počtu důchodů (druh, pohlaví, generace) v daném kalendářním roce Striktně generační přístup

10 Průřezové míry invalidity mužů v čase - v závislosti na věku jedince -

11 Generační míry invalidity mužů - v závislosti na věku jedince -

12 Modelový rámec

13 Příjmový model Práce s implicitní pojistnou sazbou z důvodu: - diference mezi počtem přispěvatelů do DS a počtem zaměstnaných osob - proměnlivé struktury přispěvatelů - diference mezi průměrnou mzdou a průměrným vyměřovacím základem - diference mezi vybraným pojistným a předepsaným pojistným… (N/F)DC systémy - desagregovaná projekce příjmů: - pohlaví (muži a ženy) - generace (ročník narození) - příjmová skupina (cca decily) To umožní i příjmovou desagregaci na výdajové straně modelu => lze spočítat DC důchod (anuita) a řešit otázku volby v opt-out pilířích. Výstup výdajového a příjmového modelu – makrofinanční kritéria: Příjmy DS; Výdaje DS, Saldo DS, Kumulované saldo DS (% HDP); Celkový náhradový poměr (% průměrné hrubé mzdy); Pojistná sazba (%).

14 Mikroekonomický model (PTJ) Definice PTJ: - muž; žena se 2 dětmi; odchod do starobního důchodu v 65 letech; vstup na trh práce ve 20 letech; příjmová diferenciace: - statický PTJ: 75%, 100%, 125%, 200%, 300% průměrné mzdy v ekonomice - dynamický PTJ: 80  120% průměrné mzdy v ekonomice Využití PTJ – výpočet mikrofinančních kritérií DS: - výše důchodu pro daného PTJ - vnitřní míra výnosu - implicitní daň; a - kalkulace volby (opt-out) Parametry: - definiční charakteristiky PTJ (pohlaví, 65 let, příjmový profil, 20 let) - profil náhradních dob pojištění – data ČSSZ: nemoc; studium; péče o dítě; nezaměstnanost - důchodový vzorec: zadání varianty DR (základní výměra; procentní výměra; redukční hranice; redukční koeficienty; akruální faktor; doba pojištění; náhradní doby) - důchodový věk: zadání varianty DR - DC složka důchodu: anuita - míry úmrtnosti (demografie) a aktiva PTJ

15 III. Varianty důchodové reformy III. Varianty důchodové reformy ČSSD: přechod na NDC systém + parametrické úpravy KDU-ČSL: dobrovolný částečný opt-out + parametrické úpravy KSČM: parametrické úpravy ODS: rovný důchod + parametrické úpravy US-DEU: kombinovaný systém (dobrovolný částečný opt-out + parametrické úpravy) ------------------------------------------------------------------------------------- 1. Solidarita ve státním systému: -Posílena (ODS, KDU-ČSL); ovšem ↑ intenzity solidarity při ↓ objemu solidarity -Zachována (KSČM) -Snížena (ČSSD, US-DEU) KDU-ČSL, US-DEU: posílení ekvivalence (snížení solidarity) v celém mandatorním důchodovém systému skrze fondový pilíř (opt-out) ODS: možnost posílení ekvivalence při využití snížení pojistného na spoření na stáří (není ovšem součástí mandatorního DS).

16 2. Charakter důchodového systému: -Dávkově definovaný: KSČM, ODS -Mix dávkově a příspěvkově definovaný: KDU-ČSL, US-DEU -Příspěvkově definovaný: ČSSD 3. Příspěvková sazba: -Zvýšena (KSČM (34,5%); ČSSD (29,6%); US-DEU (34% pro opt-out); KDU-ČSL (30% pro tranzitivní generace v opt-out)) -Zachována (KDU-ČSL (pro „no opt“ a pro „nové opt-out“ generace; US-DEU (pro „no opt“)) -Snížena (ODS (20%)) KDU-ČSL: snížení PS pro rodiče nezletilých dětí a pracující osoby po dosažení věkové hranice; zvýšení DPH (z 5 na 8%). KSČM: další zvýšení příjmů DS (zrušení příspěvku penz.připojištění, zvýšení vyměřovacího základu OSVČ).

17 4. Zvýšení důchodového věku: -65 let: ČSSD; KDU-ČSL (ženy nižší věk dle počtu dětí); KSČM (zvýšení až ve třicátých letech) -67 let: US-DEU -70+ (dlouhodobě, dle vývoje naděje dožití): ODS 5. Valorizace důchodů: -Mzdová: ODS (rovný důchod); US-DEU -CPI+1/2 reálné mzdy: ČSSD -CPI+1/3 reálné mzdy: KSČM -Cenová: KDU-ČSL; ODS („předreformní“ DB důchod) 6. Invalidní důchody: -Snížení nově přiznaných: ČSSD (přechodem na DC způsob výpočtu); US-DEU (ad hoc snížení) -Beze změn: KDU-ČSL; KSČM; ODS

18

19

20 Vývoj příjmů systému

21

22 Vývoj relace nově přiznaného důchodu a mzdy

23

24

25

26 IV. Závěry VT Současný důchodový systém je třeba reformovat… …a to zejména na výdajové straně. Zvyšování důchodového věku je klíčové. Neexistuje ideální důchodový systém. Je nutné strategické politické rozhodnutí.

27 Závěry VT - Současný systém je nutné reformovat -

28 Závěry VT - Pozornost na výdajovou stranu -

29 … pokračování

30 Graf 3 ‑ 3: Projekce pracovní síly při různém vývoji věkové hranice Závěry VT - Význam zvyšování důchodového věku -

31 … pokračování: Projekce průměrné délky pobírání důchodu; muži … pokračování: Projekce průměrné délky pobírání důchodu; muži Data: Prognóza (střední varianta) a navazující projekce úmrtnosti v populaci České republiky (Burcin a Kučera, 2005) a výpočty Výkonného týmu

32 Závěry VT - Neexistuje ideální systém - Rozdílnost PAYG a FF či DB a DC vylučuje existenci ideální podoby důchodového systému Není oběd zdarma, vždy je něco za něco („magický trojúhelník“) Navíc i lidé jsou rozdílní (příjmově, pracovní kariérou apod.) Je třeba posuzovat nejen výši důchodu, ale také riziko s ní spojené (riziko jak pro jednotlivce, tak i pro systém, resp. stát) Stávající DS je riskantní jak pro jedince, tak i pro stát

33 Závěry VT: - Je nutné strategické politické rozhodnutí - Jak zajistit dlouhodobou finanční udržitelnost povinného DS? Zda (a jak) diverzifikovat financování povinného DS? Jaká bude příjmová solidarita v povinném DS? Zda (a jak) řešit mezigenerační nespravedlnost povinného DS?

34 Děkuji za pozornost. www.reformaduchodu.cz www.mpsv.cz/cs/2228


Stáhnout ppt "Modelování důchodového systému a varianty důchodové reformy podle politických stran Vladimír Bezděk VŠE, 27.04.2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google