Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Důchodová reforma, jak bude fungovat bez II. pilíře? … jistě levněji! Fontes Rerum Praha, 27. listopadu 2012 JUDr.Vít Samek 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Důchodová reforma, jak bude fungovat bez II. pilíře? … jistě levněji! Fontes Rerum Praha, 27. listopadu 2012 JUDr.Vít Samek 1."— Transkript prezentace:

1 Důchodová reforma, jak bude fungovat bez II. pilíře? … jistě levněji! Fontes Rerum Praha, 27. listopadu 2012 JUDr.Vít Samek 1

2 2 Poptávka: kompenzace snížení poměru důchodu k předdůchodové mzdě 2 Pramen: MPSV ČR, PES

3 3 Poptávka: kompenzace dopadů snížení poměru důchodu ke mzdě 3 Pramen: MPSV ČR -.- Po změnách

4 Poptávka: Pojištěnci podle výše osobního vyměřovacího základu (relativně) Pramen: MPSV ČR

5 Poptávka: pojištěnci podle výše osobního vyměřovacího základu (kumulativně) Pramen: MPSV ČR

6

7 Poptávka: předdůchody jako reakce zvyšování důchodového věku v ČR

8 Vývoj počtu seniorů v ČR Mýty a fakta: Míra závislosti se nezhorší!

9 Poptávka: Spoření na dobu 40 let průměrný věk odchodu z CZ trhu práce je cca 60 let zdroj: EUROSTAT

10 Kdy má důchodové (penzijní) spoření smysl?!

11 Kolik Vám Vaše peníze vydělají (Blesk 23. února 2013) Penzijn í společnost Státn í dluhopisy Konzervativní VyváženýDynamický Allianz Neuvedla Česk á poji š ťovna Podle zhodnocen í dluhopisů 3 %5 %7 % Česk á spořitelna 1,7 %2,1 %2,8 %3,9 % ČSOB 2,9 %3 %4 %4,7 % Komerčn í banka 2 %3 %2 % Reiffeisen 1 až 2 % 1,5 až 3 % 3 až 5 %5 až 7 %

12 II. pilíř – vývoj hodnoty penzijní jednotky v konzervativních (modrá), růstových (červená) a vyvážených (zelená) fondech 2005 – 2009; Zdroj: Ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny SR dd

13 Vývoj hodnoty dôchodkovej jednotky (v EUR) v Dôchodkovom fonde ČSOB BENEFIT v.d.f. v rokoch 2005 až 2011

14 Proč vyspělé země PAYG neprivatizují?

15 Protože deficit přechodu je pro rozpočet příliš drahý!

16 Země SVE % mzdy do II. pilíře Pod í l na celkovém odvodu pojistného do důch. systému Rok zaveden í důchodové ho spořen í Účast v soukromém důchodovém spořen í Rok odchodu účastn í ků důchodového spořen í do důchodu BG 5%21.7%2002 Povinně <42 Obecně v roce 2023 EE 6%20.0%2002 Dobrovolně Některé kohorty v roce 2012 H 8%23.9%1998 Povinně pro nové pojištěnce; Dobrovolně pro všechny ostatn í Některé kohorty v roce 2013 Obecně v roce 2045 LO 2% 6% 6% s n á růstem na 24.0% 2001 Povinně <30, Dobrovolně 30-49 Některé kohorty v roce 2013 Obecně v roce 2033 LT 5.5% 22.0%2004 Dobrovolně Některé kohorty v roce 2014 P 7.3 % 26.1%1999 Povinně <30; Dobrovolně 30-50 Někter é kohorty žen v roce 2009 a mužů v roce 2014; V š echny kohorty žen v roce 2029 a mužů v roce 2034 RO 2%, na 6% 6.7%2008 Povinně <35; Dobrovolně 36-45 Někter é kohorty žen v roce 2023 a mužů v roce 2028; V š echny kohorty žen v roce 2033 a mužů v roce 2038 SK 9%31.3%2005 Dobrovolně pro všechny Některé kohorty v roce 2020

17 Zpětné reformy (politické riziko) Přehled změn příspěvků: zmrazení (frozen), zvýšení (rising), převedení zpět do I. pilíře (diverted back, schwitching back to PAYG), snížení (reduced)

18 Nová podoba důchodového systému ČR od 1.1. 2013 I.pilíř PAYG ČSSZ 28% Výdaje cca 370 mld.Kč = 9,5% HDP (z toho asi 80 % starobní důchody) III.Pilíř Doplňkové Penzijní spoření FF (DC) PF x,a.s. Transform. f. Účastnické f. Předdůchod III.Pilíř Životní pojištění FF ŽP x,a.s. Všeobecný povinný - Dva podobné dobrovoln é doplňkov é II.Pilíř Důchodové spoření 2%+3% FF(DC) Admin = PS,a.s Start: leden 2013 30% 25% I.p. 5% II.p. Úspory z rozsahu? Má smysl platit totéž dvakrát?

19 Výplata penzí z II.pilíře + dědictví  Formy výplaty penzí:  Doživotní penze – chybí pravidla pro stanovení anuity!  Doživotní penze s pozůstalostní penzí na tři roky po smrti.účastníka  Penze na 20 let  V případě předčasné smrti se kapitálová hodnota pojištění plně dědí, při přežití 20 let se výplata důchodu ukončí.  Sirotčí důchod na dobu 5 let.  Dědictví v průběhu spoření  V plném rozsahu se dědí.  dědic do 18 let – sirotčí důchod  dědic od 18 let, který je ve II.pilíři – převede se na jeho účet  dědic od 18 let, který není ve II.pilíři – převod na účet do 1 měsíce od žádosti

20 Výplata dávek ze III.pilíře  starobní penze na určenou dobu,  Předdůchod až 5 let před důchodovým věkem  invalidní penze na určenou dobu,  jednorázové vyrovnání,  odbytné,  úhrada jednorázového pojistného pro doživotní penzi, nebo  úhrada jednorázového pojistného pro penzi na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu. Penzijní společnost Životní pojišťovna

21 More payout alternatives Možností forem výplaty je celá řada… Věkový práh

22 Soukromé důchody problém stárnutí vyřešit nemohou Soukromé důchody problém stárnutí vyřešit nemohou Cena „soukromé“ doživotní penze v měsíční výši 10 000 Kč - v mil. Kč Pojišťovny Věk v roce 60636567 200520202040200520202040200520202040200520202040 1 Muž2,32,42,52,12,22,32,02,12,21,81,92,0 Žena2,62,7 2,32,4 2,3 2,42,12,22,3 2 Muž2,02,12,21,81,92,01,61,71,81,51,61,7 Žena2,3 2,42,1 2,21,92,02,11,81,92,0 3 Muž1,71,81,91,51,61,71,41,51,61,31,4 Žena2,0 2,11,81,9 1,7 1,81,51,61,7

23 Předdůchod ze III.pilíře, nezbytná role zaměstnavatelů  zákon č. 427/2011 Sb. požaduje, aby takový předdůchod činil nejméně 30 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství (údaj za I. čtvrtletí roku 2012 činí 24 126 Kč, tj. 30% činí 7 238 Kč měsíčně), pak je zapotřebí naspořit v dnešních cenách (na minimální předdůchod ve výši 7 238 Kč měsíčně požadovaný připravovaným zákonem) následující celkové částky finančních prostředků:  na 2 roky předdůchodu, tj. na 24 měsíčních splátek celkem 24 x 7 238 Kč, tj. 173 707 Kč,  na 3 roky předdůchodu, tj. na 36 měsíčních splátek celkem 36 x 7 238 Kč, tj. 260 561 Kč,  na 4 roky předdůchodu, tj. na 48 měsíčních splátek celkem 48 x 7 238 Kč, tj. 347 414 Kč,  na 5 roků předdůchodu, tj. na 60 měsíčních splátek celkem 60 x 7 238 Kč, tj. 434 268 Kč.

24 Snížení penze vlivem ročních správních nákladů 6) European Association of Paritarian Institutions

25

26 Bernhard Ebbinghaus: Pension funds may be risky, GOSPE Project, MZES Mannheim Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Důchodová reforma, jak bude fungovat bez II. pilíře? … jistě levněji! Fontes Rerum Praha, 27. listopadu 2012 JUDr.Vít Samek 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google