Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozpis rozpočtu přímých výdajů na rok 2013

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozpis rozpočtu přímých výdajů na rok 2013"— Transkript prezentace:

1 Rozpis rozpočtu přímých výdajů na rok 2013
Zpracoval: OŠMS, oddělení přímých nákladů Datum: 1

2 Témata Rozpis rozpočtu přímých výdajů z úrovně MŠMT na krajské úřady
2. Porovnání závazných ukazatelů mezi r a r. 2013 3. Krajská metodika rozpisu rozpočtu na rok 2013 2

3 Rozpočet běžných výdajů RgŠ ÚSC r. 2013
ve srovnání se schváleným rozpočtem r. 2012 NIV mil. Kč 99,8 % Mzdy mil. Kč 98,6 % ONIV mil. Kč 224,4 % upraveným rozpočtem r. 2012 NIV ,5 mld. Kč 101,9 % Mzdy mil. Kč 100,8 % ONIV mil. Kč 224,4 %

4 Normativní rozpis Normativně 77,562 mld. Kč tj. 99,6 %
Rozvojové programy ,320 mld. Kč

5 Východiska pro stanovení republikových normativů r. 2013
Zachování celkové výše republikových normativů na úrovni roku 2012, avšak v odlišné vnitřní struktuře, odrážející: snížení rozpočtových zdrojů v oblasti mzdových prostředků a příslušných odvodů o cca 1 % zvýšení rozpočtových zdrojů v oblasti ONIV o 867 mld. Kč, což umožnilo jejich zvýšení na dvojnásobek loňské úrovně

6 Z toho mzdová složka vč. odvodů
Normativní rozpis na KÚ prostřednictvím republikových normativů v r. 2013 Věková kategorie Republikový normativ 2012=2013 Kč/žáka Z toho mzdová složka vč. odvodů z toho ONIV na žáka 3-5 38 833 - 292 + 292 6-14 49 825 - 555 + 555 15-18 57 718 - 562 + 562 19-21 49 245 - 366 + 366 3-18 let KZÚV 6

7 Meziroční změna financovaných výkonů v krajích
% Středočeský 3 938 102,2 Praha 2 874 101,8 Plzeňský 158 100,2 Jihočeský 134 100,1 Jihomoravský 125 Olomoucký -104 99,9 Liberecký -205 Královehradecký -363 99,7 Pardubický -402 99,6 Karlovarský -423 99,5 Vysočina -473 Ústecký -711 99,3 Zlínský -1 109 99 Moravskoslezský -2 120 98,9 1 319 100,8 Kraj Změna % Středočeský 3 317 101,9 Praha 2 076 101,3 Plzeňský 308 100,3 Liberecký 25 100 Jihomoravský -86 99,9 Jihočeský -420 99,6 Ústecký -763 99,4 Olomoucký -745 99,3 Královehradecký -616 Pardubický -607 Vysočina -620 99,2 Zlínský -1 151 98,7 Moravskoslezský -2 789 98,5 Karlovarský -814 98,2 -2 885 99,8 Kraj Změna % Středočeský 1 689 101 Praha 1 419 100,9 Pardubický 83 100,1 Plzeňský 21 100 Ústecký -267 99,8 Jihomoravský -849 99,5 Liberecký -316 Jihočeský -789 99,4 Královehradecký -485 Karlovarský -395 99,1 Olomoucký -1 025 99 Zlínský -1 171 98,7 Moravskoslezský -2 968 98,4 Vysočina -1 389 98,3 -6 422 99,6

8 Rozvojové programy pro rok 2013
Asistenti pedagoga sociálně znevýhodněných 95 mil. Kč Inkluzívní vzdělávání 30 mil. Kč Bezplatná příprava (EU + azylanti) 4,6 mil. Kč Bezplatná výuka ČJ-cizinci 3. zemí 10,4 mil. Kč Kompenzační pomůcky 5 mil. Kč Sportovní gymnázia 70 mil. Kč Podzimní termín maturit 13 mil. Kč Asistenti pedagoga soukromých a církevních škol 50 mil. Kč EXCELENCE středních škol 20 mil. Kč 8

9 Rozvojové programy pro rok 2013
Tvorba malonákladových učebnic a textů mil. Kč Vzdělávání učitelů odborných předmětů mil. Kč Podpora zavádění diagnostických nástrojů mil. Kč Rezerva v RP 4,5 mil. Kč Celkem rozvojové programy 320 mil. Kč

10 Rezerva na MŠMT V rozpočtu MŠMT zůstává po rozpisu přímých výdajů a rozvojových programů rezerva 72 mil. Kč. 10

11 Závazné ukazatelé krajům
Zákon o státním rozpočtu ČR na rok 2013 již neobsahuje průřezový ukazatel „Výdaje na krytí mzdových nákladů pedagogických pracovníků regionálního školství vč. příslušenství“, což prakticky znamená zrušení odděleného rozpočtování i čerpání prostředků na platy pedagogických a nepedagogických zaměstnanců.

12 2. Ukazatelé pro MSK Neinvestiční výdaje r. 2012 r. 2013 Rozdíl %
mil. Kč Neinvestiční výdaje r. 2012 r. 2013 Rozdíl % Schválený rozpočet 9 238 9 096 - 142 98,5 Upravený rozpočet 9 055 40 100,4 Mzdové prostředky r. 2012 r. 2013 Rozdíl % Schválený rozpočet 6 787 6 615 - 172 97,4 Upravený rozpočet 6 652 - 37 99,4 12

13 ONIV v mil. Kč r. 2012 r. 2013 Rozdíl % Celkem 76 166 90 218

14 Limit počtu zaměstnanců
r. 2013 r. 2012 Rozdíl % Celkem 24 704 25 009 - 305 98.8 Skutečný počet zaměstnanců za rok 2012 byl

15 Rozpočtovaný průměrný plat
Rozpočtovaný plat r Kč Skutečný plat r Kč Sníží-li se počet zaměstnanců o 1,4 %, tj. o 336, pak teprve můžeme dosáhnout průměrného platu roku 2012. 15

16 Změny financovaných výkonů v Moravskoslezském kraji
02/03-03/04 03/04-04/05 04/05-05/06 05/06-06/07 06/07-07/08 07/08-08/09 08/09-09/10 09/10- 10/11 10/11- 11/12 12/13 3-5 - 287 - 610 -366 627 693 1 460 1 561 1 513 1 171 947 6-14 - 742 272 15-18 - 99 391 17 71 - 1016 - 1028 -3 328 19-21 36 -18 - 67 - 73 3 - 59 42 - 61 - 11 KZÚV x - 13 - 10 - 39 2 MSK Počet zaměst. - 338 - 553 - 337 - 165 - 330 -410 - 356 - 439 - 393 ČR 1 320 16

17 Pokles výkonů v MSK v jednotlivých normativních kategoriích
Kategorie % změny v MSK % změny v ČR 3-5 let + 2,5 + 3,3 6-14 let + 0,3 + 1,5 15-18 let - 7,4 - 5,9 19-21 let - 1,2 - 1,3 3-18 let v KZÚV -1,9

18 3. Krajská metodika rozpisu rozpočtu pro rok 2013
Základní finanční normativ na jednotku výkonu (tzn. absolutní částka v Kč na jednotku výkonu, z toho mzdové prostředky na jednotku výkonu). Koeficienty k základnímu finančnímu normativu. Příplatky k základnímu finančnímu normativu. Rozhodující je počet dětí, žáků, ubytovaných a stravovaných uvedených ve statistických výkazech na školní rok 2012/2013, maximálně do výše uvedené ve školském rejstříku včetně oborů a forem vzdělávání. 18

19 Základní finanční normativ
Změny finančních normativů vyplývají v r především ze změn rozpočtovaných průměrných platů a ONIV. Výjimky: Snížení ukazatele Np u gymnázií a několika oborů vzdělání SŠ Zavedení nového příplatku těžké vady řeči u základní školy a speciální třídy na 1,4 násobek základního normativu Snížení ukazatele No u ZŠ speciální na 21,34 Zvýšení ukazatele No u MŠ 19

20 Změna No u mateřských škol
20

21 Změna No u mateřských škol
Limit 2012 Limit 2013 Rozdíl 12 dětí 0,51 0,40 - 0,11 24 dětí 0,90 0,76 -0,14 48 dětí 1,52 1,40 -0,12 72 dětí 2,05 1,98 - 0,07 96 dětí 2,59 2,56 - 0,03 130 dětí 3,48 3,45 -0,03 21

22 Porovnání No u ZŠ mezi kraji
22

23 Střediska volného času
Počet žákohodin r. 2013 r. 2012 r. 2011 r. 2010 r. 2009 r. 2008 Změna r. 2013 r. 2012 r. 2011 r. 2010 r. 2009 r. 2008 r. 2007 Hodnota žákohodiny v Kč 21,19 21,73 21,55 23,53 21,72 22,20 21,71 Změna v % 97,5 100,8 91,6 108,3 98,7 102,3 101,7 Změna absolutní v Kč - 0,54 +0,18 - 1,98 +1,81 - 0,48 + 0, 49 + 0,37 23

24 Pedagogicko-psychologické poradny
Počet potencionálních klientů na 1 odborného pracovníka je při tomto rozložení potencionálních klientů: r. 2012 r. 2013 Rozdíl 28 155 55 417 54 987 - 430 Karviná 40 722 39 792 - 930 Nový Jičín 24 396 24 052 -344 Opava 28 253 - 98 Frýdek-Místek 32 866 32 615 -251 Bruntál 15 935 15 484 - 451 Celkem OMPA je k normativnímu stavu odborných pracovníků připočten ve výši skutečného úvazku každé poradny. No= 6 500 24

25 Rozpočtované platy r. 2013 - pedagog
Snížení oproti r o 1 – 1,4 %, a to ve složce nenárokové r. 2012 r. 2013 z toho nenárok. Gymnázium 26 890 26 620 2 630 SOŠ 27 110 26 840 SOU-učitel T 26 720 26 450 SOU-učitel OV 24 880 24 630 1 950 VOŠ 26 850 26 580 Domov mládeže 23 230 23 660 1 740

26 Rozpočtované platy r. 2013 - pedagog
z toho nenárok. Základní škola 27 120 26 850 2 630 Mateřská škola 23 790 23 430 1 770 Školní družina 23 030 22 710 1 780 SVČ 23 900 23 570 ZUŠ 26 110 25 740 1 730

27 Rozpočtované platy r. 2013-pedagog
z toho nenárok. PPP 26 940 26 560 2 320 SPC 27 320 Dětské domovy 25 360 25 870 1 740

28 Rozpočtované platy r. 2013 – ostatní zaměstnanci
Snížení oproti r o 1 %, a to ve složce nenárokové r. 2012 r. 2013 z toho nenárok. Gymnázium 13 970 13 830 660 SOŠ 14 430 14 290 SOU 14 800 14 650 650 VOŠ 13 440 13 310 670 Domov mládeže 13 320 13 190 370 ŠJ 12 880 12 750

29 Rozpočtované platy r. 2013 – ostatní zaměstnanci
z toho nenárok. Základní škola 12 670 12 540 370 Mateřská škola 11 400 11 290 390 SVČ 14 290 14 150 360 ZUŠ 14 790 14 640 350

30 Rozpočtované platy r. 2013 - ostatní zaměstnanci
z toho nenárok. PPP 16 250 15 580 340 SPC 17 740 17 560 320 Dětské domovy 15 020 14 870 350

31 ONIV na žáka v Kč r. 2013 r. 2012 1 dítě mateřské školy 385 166
1 žák přípravné třídy základní školy 190 37 1 žák základní školy jen s 1. stupněm 1 žák základní školy ročníkem 1 280 985 551 425 1 žák základní školy speciální 1 970 850 1 žák nižšího stupně gymnázia 1 žák střední školy 650 280 1 žák praktické školy 685 295 1 lůžko dětského domova 975 421 31

32 ONIV na žáka v Kč r. 2013 r. 2012 1 žák ve školní družině, školním klubu 35 14 1 žák základní umělecké školy 17 1 žák ubytovaný v domově mládeže 290 123 1 stravovaný ve školní jídelně 60 26 1 žákohodina v SVČ 0,51 0,22 1 dítě, žák, student – SPC 30 13 1 dítě, žák, student - PPP 6 2

33 Mimonormativní dofinancování (z rezervy)
jde-li o základní školu, mateřskou školu , školní jídelnu tvořenou více odloučenými pracovišti, je možno přepočítat normativní rozpis samostatně, po prověření efektivity v naplňování tříd s přihlédnutím k docházkovým možnostem jde- li o neúplnou základní školu, MŠ nebo ŠJ do 10 zaměstnanců jako celek, je možno použít funkční závislosti průměrného platu na výkonech při zohlednění příplatku za vedení ředitele /příloha Krajské metodiky/. 33

34 Mimonormativní dofinancování (z rezervy)
školní psycholog/speciální pedagog (dosud schválený) asistenti pedagoga vzdělávání dětí a žáků s hlubokým mentálním postižením a speciálními vzdělávacími potřebami vyšší zastoupení žáků se soc. znevýhodněním výuka náboženství dopad změn v rejstříku nostrifikační zkoušky dofinancování vybraných SVČ a ZUŠ, které zajišťují soutěže a nejsou zahrnuty do normativního rozpisu podpora málo naplněných oborů, žádaných trhem práce ostatní případy hodny zvláštního zřetele mající vliv na úroveň odměňování 34

35 Financování asistentů pedagoga
Měsíční příspěvek na financování asistenta pedagoga byl stanoven v neinvestičních výdajích ve výši 14 970 Kč na jeden plný pracovní úvazek. Při nižším pracovním úvazku se částka adekvátně krátí. Při zrušení funkce anebo nevyužití schválené výše úvazku se adekvátní část prostředků vrací. Příplatek na zdravotní postižení je škole či školskému zařízení ponechán v plné rozpočtované výši.

36 Postup rozpisu – krajské školy
KÚ zveřejní metodiku rozpisu včetně finančních normativů a ukazatelů rozhodných do KÚ provede normativní rozpis rozpočtu a zašle na školy do Škola zašle své stanovisko včetně vyčlenění OON a návrhu limitu počtu zaměstnanců KÚ do Dohadovací řízení budou probíhat od – 36

37 Krajský úřad zašle školám definitivní závazné ukazatele do 7. 5. 2013.
Při jednání o posílení rozpočtu musí být školou identifikovány přesné příčiny nedostatku finančních prostředků, tzn. musí být porovnány ukazatelé rozhodné pro tvorbu normativů školy a kraje. Dále bude zkoumána efektivita výuky (organizace vzdělávání), možnost získání a zapojení jiných zdrojů, personální politika aj. faktory, mající vliv na finanční kondici školy. Krajský úřad zašle školám definitivní závazné ukazatele do 37

38 Postup rozpisu – obecní školy
KÚ zveřejní metodiku rozpisu včetně finančních normativů a ukazatelů rozhodných do KÚ provede normativní rozpis a zašle na školy do Škola porovná normativní rozpis se svou potřebou, pokud souhlasí, vyčlení ze mzdových prostředků potřebu na OON a se svým souhlasným stanoviskem zašle do obci III. Pokud nesouhlasí, vypracuje finanční rozvahu za IČ a jednotlivé druhy zařízení, platovou inventuru, vypracuje svůj návrh změny včetně odůvodnění a návrhu k odstranění disproporcí v reálném čase a zašle taktéž do obci III se žádostí o projednání. 38

39 Obecní úřady III projednají se školami vzniklé rozpory a zašlou krajskému úřadu své návrhy rozpočtů do Krajský úřad stanoví termíny projednání s obcemi III tak, aby protokoly byly vystaveny do O výsledcích rozhodnutí obce III informují školy do 3 dnů a následně krajský úřad rovněž do 3 dnů. Krajský úřad stanoví definitivně závazné ukazatele do , předloží orgánům kraje, odborové organizaci, MÚZO a MŠMT spolu se závěrečnou zprávou. 39

40 Závazné ukazatele Neinvestiční výdaje celkem (NIV), z toho:
Prostředky na platy Ostatní osobní náklady c) Limit počtu zaměstnanců Závazné ukazatele znamenají, že jejich výše je nepřekročitelná v každém z nich samostatně! 40

41 Přesun prostředků mezi orientačními ukazateli je v kompetenci školy.
Orientační ukazatele Zákonné odvody Příděl do FKSP ONIV Přesun prostředků mezi orientačními ukazateli je v kompetenci školy. V ONIV jsou zahrnuty taktéž náhrady za nemocenskou hrazenou zaměstnavatelem. I

42 Při jakýchkoliv organizačních změnách v rejstříku škol a školských zařízení mimo zákonné termíny je nezbytné předběžné projednání o možnosti dofinancování přímých nákladů. Jedná se jak o případné odstupné při rušení škol, tak vznik nových kapacit mimo termíny, ve kterých se provádí statistické zjišťování o počtech žáků jako základ, podle kterého se krajům přidělují finanční prostředky. Bez takového předběžného projednání krajský úřad nemůže vzhledem k výši svých rezerv garantovat zajištění finančních prostředků.

43 Finanční toky I Prostředky budou poukazovány v dvouměsíčních intervalech. Prostředky na leden, únor jsou poskytovány pouze jako záloha, která bude vyrovnána po stanovení konečné výše rozpočtu.

44 Ze života….. Nemocenská se hradí z ONIVu, i když se účtuje na účet 521-mzdové prostředky…. Nedostačují-li prostředky ONIVu, musí škola žádat KÚ o převod z prostředků na platy….. Odstupné se hradí vždy z OON a nepřísluší k němu odvody. Nemá-li škola limit OON, musí vždy žádat o přesun z prostředků na platy KÚ…… Úsporu na odvodech lze použít na výdaje, jinak hrazené z ONIV… Prostředky na asistenty pedagogů a školní psychology jsou účelové, proto je nezbytné okamžitě hlásit ukončení jejich pracovního poměru na KÚ…. V r již se nerozpočtují a nevykazují odděleně prostředky na platy pedagogů a nepedagogů….

45 Ze života….. Žádosti o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně podávejte až po převzetí protokolu a zvažujte jak výši částky odvodu, tak charakter porušení…. Žádosti o převody ZU, zálohy dotace aj. řešte včas… Plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením – odvod za jeho neplnění není výdaj spojený s pracovně-právními vztahy a nelze je tedy hradit z přímých výdajů…. Školní družina – nutno vést evidenci docházky…

46 NEZAPOMEŇTE ! PROJEDNAT ROZPIS ROZPOČTU S ODBOROVOU ORGANIZACÍ, OSTATNÍMI SOCIÁLNÍMI PARTNERY A KOLEKTIVEM ZAMĚSTNANCŮ


Stáhnout ppt "Rozpis rozpočtu přímých výdajů na rok 2013"

Podobné prezentace


Reklamy Google