Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozpis rozpočtu přímých výdajů na rok 2013 Zpracoval: OŠMS, oddělení přímých nákladů Datum: 23. 1. 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozpis rozpočtu přímých výdajů na rok 2013 Zpracoval: OŠMS, oddělení přímých nákladů Datum: 23. 1. 2013."— Transkript prezentace:

1 Rozpis rozpočtu přímých výdajů na rok 2013 Zpracoval: OŠMS, oddělení přímých nákladů Datum: 23. 1. 2013

2 Témata 1.Rozpis rozpočtu přímých výdajů z úrovně MŠMT na krajské úřady 2. Porovnání závazných ukazatelů mezi r. 2012 a r. 2013 3. Krajská metodika rozpisu rozpočtu na rok 2013

3 Rozpočet běžných výdajů RgŠ ÚSC r. 2013 schváleným rozpočtem r. 2012 NIV - 178 mil. Kč 99,8 % Mzdy - 774 mil. Kč 98,6 % ONIV + 867 mil. Kč 224,4 % upraveným rozpočtem r. 2012 NIV + 1,5 mld. Kč 101,9 % Mzdy + 451 mil. Kč 100,8 % ONIV + 867 mil. Kč 224,4 % ve srovnání se

4 Normativní rozpis Normativně77,562 mld. Kč tj. 99,6 % Rozvojové programy 0,320 mld. Kč

5 Východiska pro stanovení republikových normativů r. 2013 Zachování celkové výše republikových normativů na úrovni roku 2012, avšak v odlišné vnitřní struktuře, odrážející: snížení rozpočtových zdrojů v oblasti mzdových prostředků a příslušných odvodů o cca 1 % zvýšení rozpočtových zdrojů v oblasti ONIV o 867 mld. Kč, což umožnilo jejich zvýšení na dvojnásobek loňské úrovně

6 Normativní rozpis na KÚ prostřednictvím republikových normativů v r. 2013 Věková kategorie Republikový normativ 2012=2013 Kč /žáka Z toho mzdová složka vč. odvodů Kč/žáka z toho ONIV na žáka 3-538 833- 292+ 292 6-1449 825- 555+ 555 15-1857 718- 562+ 562 19-2149 245- 366+ 366 3-18 let KZÚV236 720- 1 350+ 1 350

7 Meziroční změna financovaných výkonů v krajích KrajZměna% Středočeský3 938102,2 Praha2 874101,8 Plzeňský158100,2 Jihočeský134100,1 Jihomoravský125100,1 Olomoucký-10499,9 Liberecký-20599,9 Královehradecký-36399,7 Pardubický-40299,6 Karlovarský-42399,5 Vysočina-47399,5 Ústecký-71199,3 Zlínský-1 10999 Moravskoslezský-2 12098,9 1 319100,8 KrajZměna% Středočeský3 317101,9 Praha2 076101,3 Plzeňský308100,3 Liberecký25100 Jihomoravský-8699,9 Jihočeský-42099,6 Ústecký-76399,4 Olomoucký-74599,3 Královehradecký-61699,3 Pardubický-60799,3 Vysočina-62099,2 Zlínský-1 15198,7 Moravskoslezský-2 78998,5 Karlovarský-81498,2 -2 88599,8 KrajZměna% Středočeský1 689101 Praha1 419100,9 Pardubický83100,1 Plzeňský21100 Ústecký-26799,8 Jihomoravský-84999,5 Liberecký-31699,5 Jihočeský-78999,4 Královehradecký-48599,4 Karlovarský-39599,1 Olomoucký-1 02599 Zlínský-1 17198,7 Moravskoslezský-2 96898,4 Vysočina-1 38998,3 -6 42299,6 r. 2013 r. 2012r. 2011

8 Rozvojové programy pro rok 2013  Asistenti pedagoga sociálně znevýhodněných 95 mil. Kč  Inkluzívní vzdělávání 30 mil. Kč  Bezplatná příprava (EU + azylanti ) 4,6 mil. Kč  Bezplatná výuka ČJ-cizinci 3. zemí 10,4 mil. Kč  Kompenzační pomůcky 5 mil. Kč  Sportovní gymnázia 70 mil. Kč  Podzimní termín maturit 13 mil. Kč  Asistenti pedagoga soukromých a církevních škol 50 mil. Kč  EXCELENCE středních škol 20 mil. Kč

9 Rozvojové programy pro rok 2013  Tvorba malonákladových učebnic a textů 10 mil. Kč  Vzdělávání učitelů odborných předmětů 5 mil. Kč  Podpora zavádění diagnostických nástrojů 2 mil. Kč  Rezerva v RP 4,5 mil. Kč Celkem rozvojové programy320 mil. Kč

10 Rezerva na MŠMT V rozpočtu MŠMT zůstává po rozpisu přímých výdajů a rozvojových programů rezerva 72 mil. Kč.

11 Závazné ukazatelé krajům Zákon o státním rozpočtu ČR na rok 2013 již neobsahuje průřezový ukazatel „Výdaje na krytí mzdových nákladů pedagogických pracovníků regionálního školství vč. příslušenství“, což prakticky znamená zrušení odděleného rozpočtování i čerpání prostředků na platy pedagogických a nepedagogických zaměstnanců.

12 2. Ukazatelé pro MSK Neinvestiční výdajer. 2012r. 2013Rozdíl% Schválený rozpočet9 2389 096- 14298,5 Upravený rozpočet9 0559 09640100,4 mil. Kč Mzdové prostředkyr. 2012r. 2013Rozdíl% Schválený rozpočet6 7876 615- 17297,4 Upravený rozpočet6 6526 615- 3799,4

13 ONIV v mil. Kč r. 2012r. 2013Rozdíl% Celkem7616690218

14 Limit počtu zaměstnanců r. 2013r. 2012Rozdíl% Celkem24 70425 009- 30598.8 Skutečný počet zaměstnanců za rok 2012 byl 24 752.

15 Rozpočtovaný průměrný plat Rozpočtovaný plat r. 201322 080 Kč Skutečný plat r. 201222 341 Kč Sníží-li se počet zaměstnanců o 1,4 %, tj. o 336, pak teprve můžeme dosáhnout průměrného platu roku 2012.

16 Změny financovaných výkonů v Moravskoslezském kraji 02/03- 03/04 03/04- 04/05 04/05- 05/06 05/06- 06/07 06/07- 07/08 07/08- 08/09 08/09- 09/10 09/10- 10/11 10/11- 11/12 12/13 3-5 - 287- 610-3666276931 4601 5611 5131 171947 6-14 - 5 528- 6 492- 5 618- 6 347- 4 951- 4 727- 3 669- 1 709- 742272 15-18 - 993911771- 1016- 1028- 2 934- 2 815- 3 157-3 328 19-21 36-18- 67- 733- 59- 2 12042- 61- 11 3-18 KZÚV x- 13- 61- 10- 39200 MSK - 5 878- 6 729- 5 224- 5 735- 5 333- 4 364- 4 991- 2 968- 2 789- 2 120 Počet zaměst. - 338- 553- 337- 165- 330-410- 356- 439- 393 ČR - 35 177- 39 224- 32 454- 38 877- 32 775-24 718-14 032- 6 438- 2 8851 320

17 Pokles výkonů v MSK v jednotlivých normativních kategoriích Kategorie % změny v MSK % změny v ČR 3-5 let+ 2,5+ 3,3 6-14 let+ 0,3+ 1,5 15-18 let- 7,4 - 5,9 19-21 let- 1,2 - 1,3 3-18 let v KZÚV0 -1,9

18 3. Krajská metodika rozpisu rozpočtu pro rok 2013 Základní finanční normativ na jednotku výkonu (tzn. absolutní částka v Kč na jednotku výkonu, z toho mzdové prostředky na jednotku výkonu). Koeficienty k základnímu finančnímu normativu. Příplatky k základnímu finančnímu normativu. Rozhodující je počet dětí, žáků, ubytovaných a stravovaných uvedených ve statistických výkazech na školní rok 2012/2013, maximálně do výše uvedené ve školském rejstříku včetně oborů a forem vzdělávání.

19 Základní finanční normativ Změny finančních normativů vyplývají v r. 2013 především ze změn rozpočtovaných průměrných platů a ONIV. Výjimky: Snížení ukazatele N p u gymnázií a několika oborů vzdělání SŠ Zavedení nového příplatku těžké vady řeči u základní školy a speciální třídy na 1,4 násobek základního normativu Snížení ukazatele N o u ZŠ speciální na 21,34 Zvýšení ukazatele N o u MŠ

20 Změna N o u mateřských škol

21 MŠ Limit 2012Limit 2013Rozdíl 12 dětí0,510,40- 0,11 24 dětí0,900,76-0,14 48 dětí1,521,40-0,12 72 dětí2,051,98- 0,07 96 dětí2,592,56- 0,03 130 dětí3,483,45-0,03

22 Porovnání N o u ZŠ mezi kraji

23 Střediska volného času Počet žákohodin r. 2013 r. 2012r. 2011r. 2010r. 2009r. 2008 Změna+ 139 098+ 55 525+ 65 883+ 27 611+ 135 607- 4 377 r. 2013r. 2012r. 2011r. 2010r. 2009r. 2008r. 2007 Hodnota žákohodiny v Kč 21,1921,7321,5523,5321,7222,2021,71 Změna v % 97,5100,891,6108,398,7102,3101,7 Změna absolutní v Kč - 0,54+0,18- 1,98+1,81- 0,48+ 0, 49+ 0,37

24 Pedagogicko-psychologické poradny r. 2012r. 2013Rozdíl 28 15555 41754 987- 430 Karviná40 72239 792- 930 Nový Jičín24 39624 052-344 Opava28 25328 155- 98 Frýdek-Místek32 86632 615-251 Bruntál15 93515 484- 451 Celkem197 589195 085- 2 504 Počet potencionálních klientů na 1 odborného pracovníka je 2 300 při tomto rozložení potencionálních klientů: OMPA je k normativnímu stavu odborných pracovníků připočten ve výši skutečného úvazku každé poradny. N o = 6 500

25 Rozpočtované platy r. 2013 - pedagog r. 2012r. 2013 z toho nenárok. Gymnázium26 89026 6202 630 SOŠ27 11026 8402 630 SOU-učitel T26 72026 4502 630 SOU-učitel OV24 88024 6301 950 VOŠ26 85026 5802 630 Domov mládeže23 23023 6601 740 Snížení oproti r. 2012 o 1 – 1,4 %, a to ve složce nenárokové

26 Rozpočtované platy r. 2013 - pedagog r. 2012r. 2013 z toho nenárok. Základní škola27 12026 8502 630 Mateřská škola23 79023 4301 770 Školní družina23 03022 7101 780 SVČ23 90023 5701 770 ZUŠ26 11025 7401 730

27 Rozpočtované platy r. 2013-pedagog r. 2012r. 2013 z toho nenárok. PPP26 94026 5602 320 SPC27 32026 9402 320 Dětské domovy25 36025 8701 740

28 Rozpočtované platy r. 2013 – ostatní zaměstnanci r. 2012r. 2013 z toho nenárok. Gymnázium13 97013 830660 SOŠ14 43014 290660 SOU14 80014 650650 VOŠ13 44013 310670 Domov mládeže13 32013 190370 ŠJ12 88012 750370 Snížení oproti r. 2012 o 1 %, a to ve složce nenárokové

29 Rozpočtované platy r. 2013 – ostatní zaměstnanci r. 2012r. 2013 z toho nenárok. Základní škola12 67012 540370 Mateřská škola11 40011 290390 SVČ14 29014 150360 ZUŠ14 79014 640350

30 Rozpočtované platy r. 2013 - ostatní zaměstnanci r. 2012r. 2013 z toho nenárok. PPP16 25015 580340 SPC17 74017 560320 Dětské domovy15 02014 870350

31 ONIV na žáka v Kč r. 2013r. 2012 1 dítě mateřské školy385166 1 žák přípravné třídy základní školy19037 1 žák základní školy jen s 1. stupněm 1 žák základní školy 1.- 9. ročníkem 1 280 985 551 425 1 žák základní školy speciální1 970850 1 žák nižšího stupně gymnázia985425 1 žák střední školy650280 1 žák praktické školy685295 1 lůžko dětského domova975421

32 r. 2013r. 2012 1 žák ve školní družině, školním klubu3514 1 žák základní umělecké školy170 1 žák ubytovaný v domově mládeže290123 1 stravovaný ve školní jídelně6026 1 žákohodina v SVČ0,510,22 1 dítě, žák, student – SPC3013 1 dítě, žák, student - PPP62 ONIV na žáka v Kč

33 Mimonormativní dofinancování (z rezervy) jde-li o základní školu, mateřskou školu, školní jídelnu tvořenou více odloučenými pracovišti, je možno přepočítat normativní rozpis samostatně, po prověření efektivity v naplňování tříd s přihlédnutím k docházkovým možnostem jde- li o neúplnou základní školu, MŠ nebo ŠJ do 10 zaměstnanců jako celek, je možno použít funkční závislosti průměrného platu na výkonech při zohlednění příplatku za vedení ředitele /příloha Krajské metodiky/.

34 Mimonormativní dofinancování (z rezervy) školní psycholog/speciální pedagog (dosud schválený) asistenti pedagoga vzdělávání dětí a žáků s hlubokým mentálním postižením a speciálními vzdělávacími potřebami vyšší zastoupení žáků se soc. znevýhodněním výuka náboženství dopad změn v rejstříku nostrifikační zkoušky dofinancování vybraných SVČ a ZUŠ, které zajišťují soutěže a nejsou zahrnuty do normativního rozpisu podpora málo naplněných oborů, žádaných trhem práce ostatní případy hodny zvláštního zřetele mající vliv na úroveň odměňování

35 Financování asistentů pedagoga Měsíční příspěvek na financování asistenta pedagoga byl stanoven v neinvestičních výdajích ve výši 14 970 Kč na jeden plný pracovní úvazek. Při nižším pracovním úvazku se částka adekvátně krátí. Při zrušení funkce anebo nevyužití schválené výše úvazku se adekvátní část prostředků vrací. Příplatek na zdravotní postižení je škole či školskému zařízení ponechán v plné rozpočtované výši.

36 Postup rozpisu – krajské školy KÚ zveřejní metodiku rozpisu včetně finančních normativů a ukazatelů rozhodných do 15. 2. 2013. KÚ provede normativní rozpis rozpočtu a zašle na školy do 22. 2. 2013. Škola zašle své stanovisko včetně vyčlenění OON a návrhu limitu počtu zaměstnanců KÚ do 28. 2. 2013. Dohadovací řízení budou probíhat od 6. 3. – 15. 4. 2013.

37 Při jednání o posílení rozpočtu musí být školou identifikovány přesné příčiny nedostatku finančních prostředků, tzn. musí být porovnány ukazatelé rozhodné pro tvorbu normativů školy a kraje. Dále bude zkoumána efektivita výuky (organizace vzdělávání), možnost získání a zapojení jiných zdrojů, personální politika aj. faktory, mající vliv na finanční kondici školy. Krajský úřad zašle školám definitivní závazné ukazatele do 7. 5. 2013.

38 Postup rozpisu – obecní školy KÚ zveřejní metodiku rozpisu včetně finančních normativů a ukazatelů rozhodných do 15. 2. 2013. KÚ provede normativní rozpis a zašle na školy do 22. 2. 2013. Škola porovná normativní rozpis se svou potřebou, pokud souhlasí, vyčlení ze mzdových prostředků potřebu na OON a se svým souhlasným stanoviskem zašle do 28. 2. 2013 obci III. Pokud nesouhlasí, vypracuje finanční rozvahu za IČ a jednotlivé druhy zařízení, platovou inventuru, vypracuje svůj návrh změny včetně odůvodnění a návrhu k odstranění disproporcí v reálném čase a zašle taktéž do 28. 2. 2013 obci III se žádostí o projednání.

39 Obecní úřady III projednají se školami vzniklé rozpory a zašlou krajskému úřadu své návrhy rozpočtů do 8. 3. 2013. Krajský úřad stanoví termíny projednání s obcemi III tak, aby protokoly byly vystaveny do 15. 4. 2013. O výsledcích rozhodnutí obce III informují školy do 3 dnů a následně krajský úřad rovněž do 3 dnů. Krajský úřad stanoví definitivně závazné ukazatele do 7. 5. 2013, předloží orgánům kraje, odborové organizaci, MÚZO a MŠMT spolu se závěrečnou zprávou.

40 Závazné ukazatele Neinvestiční výdaje celkem (NIV), z toho: a) Prostředky na platy b) Ostatní osobní náklady c) Limit počtu zaměstnanců Závazné ukazatele znamenají, že jejich výše je nepřekročitelná v každém z nich samostatně!

41 Orientační ukazatele Zákonné odvody Příděl do FKSP ONIV Přesun prostředků mezi orientačními ukazateli je v kompetenci školy. V ONIV jsou zahrnuty taktéž náhrady za nemocenskou hrazenou zaměstnavatelem. I

42 Při jakýchkoliv organizačních změnách v rejstříku škol a školských zařízení mimo zákonné termíny je nezbytné předběžné projednání o možnosti dofinancování přímých nákladů. Jedná se jak o případné odstupné při rušení škol, tak vznik nových kapacit mimo termíny, ve kterých se provádí statistické zjišťování o počtech žáků jako základ, podle kterého se krajům přidělují finanční prostředky. Bez takového předběžného projednání krajský úřad nemůže vzhledem k výši svých rezerv garantovat zajištění finančních prostředků.

43 Prostředky budou poukazovány v dvouměsíčních intervalech. Prostředky na leden, únor jsou poskytovány pouze jako záloha, která bude vyrovnána po stanovení konečné výše rozpočtu. I Finanční toky

44 Nemocenská se hradí z ONIVu, i když se účtuje na účet 521- mzdové prostředky…. Nedostačují-li prostředky ONIVu, musí škola žádat KÚ o převod z prostředků na platy….. Odstupné se hradí vždy z OON a nepřísluší k němu odvody. Nemá- li škola limit OON, musí vždy žádat o přesun z prostředků na platy KÚ…… Úsporu na odvodech lze použít na výdaje, jinak hrazené z ONIV… Prostředky na asistenty pedagogů a školní psychology jsou účelové, proto je nezbytné okamžitě hlásit ukončení jejich pracovního poměru na KÚ…. V r. 2013 již se nerozpočtují a nevykazují odděleně prostředky na platy pedagogů a nepedagogů…. Ze života…..

45 Žádosti o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně podávejte až po převzetí protokolu a zvažujte jak výši částky odvodu, tak charakter porušení…. Žádosti o převody ZU, zálohy dotace aj. řešte včas… Plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením – odvod za jeho neplnění není výdaj spojený s pracovně-právními vztahy a nelze je tedy hradit z přímých výdajů…. Školní družina – nutno vést evidenci docházky… Ze života…..

46 NEZAPOMEŇTE ! PROJEDNAT ROZPIS ROZPOČTU S ODBOROVOU ORGANIZACÍ, OSTATNÍMI SOCIÁLNÍMI PARTNERY A KOLEKTIVEM ZAMĚSTNANCŮ


Stáhnout ppt "Rozpis rozpočtu přímých výdajů na rok 2013 Zpracoval: OŠMS, oddělení přímých nákladů Datum: 23. 1. 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google