Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozpis rozpočtu přímých výdajů na rok 2013 Zpracoval: OŠMS, oddělení přímých nákladů Datum: 23. 1. 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozpis rozpočtu přímých výdajů na rok 2013 Zpracoval: OŠMS, oddělení přímých nákladů Datum: 23. 1. 2013."— Transkript prezentace:

1 Rozpis rozpočtu přímých výdajů na rok 2013 Zpracoval: OŠMS, oddělení přímých nákladů Datum:

2 Témata 1.Rozpis rozpočtu přímých výdajů z úrovně MŠMT na krajské úřady 2. Porovnání závazných ukazatelů mezi r a r Krajská metodika rozpisu rozpočtu na rok 2013

3 Rozpočet běžných výdajů RgŠ ÚSC r schváleným rozpočtem r NIV mil. Kč 99,8 % Mzdy mil. Kč 98,6 % ONIV mil. Kč 224,4 % upraveným rozpočtem r NIV + 1,5 mld. Kč 101,9 % Mzdy mil. Kč 100,8 % ONIV mil. Kč 224,4 % ve srovnání se

4 Normativní rozpis Normativně77,562 mld. Kč tj. 99,6 % Rozvojové programy 0,320 mld. Kč

5 Východiska pro stanovení republikových normativů r Zachování celkové výše republikových normativů na úrovni roku 2012, avšak v odlišné vnitřní struktuře, odrážející: snížení rozpočtových zdrojů v oblasti mzdových prostředků a příslušných odvodů o cca 1 % zvýšení rozpočtových zdrojů v oblasti ONIV o 867 mld. Kč, což umožnilo jejich zvýšení na dvojnásobek loňské úrovně

6 Normativní rozpis na KÚ prostřednictvím republikových normativů v r Věková kategorie Republikový normativ 2012=2013 Kč /žáka Z toho mzdová složka vč. odvodů Kč/žáka z toho ONIV na žáka let KZÚV

7 Meziroční změna financovaných výkonů v krajích KrajZměna% Středočeský ,2 Praha ,8 Plzeňský158100,2 Jihočeský134100,1 Jihomoravský125100,1 Olomoucký-10499,9 Liberecký-20599,9 Královehradecký-36399,7 Pardubický-40299,6 Karlovarský-42399,5 Vysočina-47399,5 Ústecký-71199,3 Zlínský Moravskoslezský , ,8 KrajZměna% Středočeský ,9 Praha ,3 Plzeňský308100,3 Liberecký25100 Jihomoravský-8699,9 Jihočeský-42099,6 Ústecký-76399,4 Olomoucký-74599,3 Královehradecký-61699,3 Pardubický-60799,3 Vysočina-62099,2 Zlínský ,7 Moravskoslezský ,5 Karlovarský-81498, ,8 KrajZměna% Středočeský Praha ,9 Pardubický83100,1 Plzeňský21100 Ústecký-26799,8 Jihomoravský-84999,5 Liberecký-31699,5 Jihočeský-78999,4 Královehradecký-48599,4 Karlovarský-39599,1 Olomoucký Zlínský ,7 Moravskoslezský ,4 Vysočina , ,6 r r. 2012r. 2011

8 Rozvojové programy pro rok 2013  Asistenti pedagoga sociálně znevýhodněných 95 mil. Kč  Inkluzívní vzdělávání 30 mil. Kč  Bezplatná příprava (EU + azylanti ) 4,6 mil. Kč  Bezplatná výuka ČJ-cizinci 3. zemí 10,4 mil. Kč  Kompenzační pomůcky 5 mil. Kč  Sportovní gymnázia 70 mil. Kč  Podzimní termín maturit 13 mil. Kč  Asistenti pedagoga soukromých a církevních škol 50 mil. Kč  EXCELENCE středních škol 20 mil. Kč

9 Rozvojové programy pro rok 2013  Tvorba malonákladových učebnic a textů 10 mil. Kč  Vzdělávání učitelů odborných předmětů 5 mil. Kč  Podpora zavádění diagnostických nástrojů 2 mil. Kč  Rezerva v RP 4,5 mil. Kč Celkem rozvojové programy320 mil. Kč

10 Rezerva na MŠMT V rozpočtu MŠMT zůstává po rozpisu přímých výdajů a rozvojových programů rezerva 72 mil. Kč.

11 Závazné ukazatelé krajům Zákon o státním rozpočtu ČR na rok 2013 již neobsahuje průřezový ukazatel „Výdaje na krytí mzdových nákladů pedagogických pracovníků regionálního školství vč. příslušenství“, což prakticky znamená zrušení odděleného rozpočtování i čerpání prostředků na platy pedagogických a nepedagogických zaměstnanců.

12 2. Ukazatelé pro MSK Neinvestiční výdajer. 2012r. 2013Rozdíl% Schválený rozpočet ,5 Upravený rozpočet ,4 mil. Kč Mzdové prostředkyr. 2012r. 2013Rozdíl% Schválený rozpočet ,4 Upravený rozpočet ,4

13 ONIV v mil. Kč r. 2012r. 2013Rozdíl% Celkem

14 Limit počtu zaměstnanců r. 2013r. 2012Rozdíl% Celkem Skutečný počet zaměstnanců za rok 2012 byl

15 Rozpočtovaný průměrný plat Rozpočtovaný plat r Kč Skutečný plat r Kč Sníží-li se počet zaměstnanců o 1,4 %, tj. o 336, pak teprve můžeme dosáhnout průměrného platu roku 2012.

16 Změny financovaných výkonů v Moravskoslezském kraji 02/03- 03/04 03/04- 04/05 04/05- 05/06 05/06- 06/07 06/07- 07/08 07/08- 08/09 08/09- 09/10 09/10- 10/11 10/11- 11/12 12/ KZÚV x MSK Počet zaměst ČR

17 Pokles výkonů v MSK v jednotlivých normativních kategoriích Kategorie % změny v MSK % změny v ČR 3-5 let+ 2,5+ 3, let+ 0,3+ 1, let- 7,4 - 5, let- 1,2 - 1, let v KZÚV0 -1,9

18 3. Krajská metodika rozpisu rozpočtu pro rok 2013 Základní finanční normativ na jednotku výkonu (tzn. absolutní částka v Kč na jednotku výkonu, z toho mzdové prostředky na jednotku výkonu). Koeficienty k základnímu finančnímu normativu. Příplatky k základnímu finančnímu normativu. Rozhodující je počet dětí, žáků, ubytovaných a stravovaných uvedených ve statistických výkazech na školní rok 2012/2013, maximálně do výše uvedené ve školském rejstříku včetně oborů a forem vzdělávání.

19 Základní finanční normativ Změny finančních normativů vyplývají v r především ze změn rozpočtovaných průměrných platů a ONIV. Výjimky: Snížení ukazatele N p u gymnázií a několika oborů vzdělání SŠ Zavedení nového příplatku těžké vady řeči u základní školy a speciální třídy na 1,4 násobek základního normativu Snížení ukazatele N o u ZŠ speciální na 21,34 Zvýšení ukazatele N o u MŠ

20 Změna N o u mateřských škol

21 MŠ Limit 2012Limit 2013Rozdíl 12 dětí0,510,40- 0,11 24 dětí0,900,76-0,14 48 dětí1,521,40-0,12 72 dětí2,051,98- 0,07 96 dětí2,592,56- 0, dětí3,483,45-0,03

22 Porovnání N o u ZŠ mezi kraji

23 Střediska volného času Počet žákohodin r r. 2012r. 2011r. 2010r. 2009r Změna r. 2013r. 2012r. 2011r. 2010r. 2009r. 2008r Hodnota žákohodiny v Kč 21,1921,7321,5523,5321,7222,2021,71 Změna v % 97,5100,891,6108,398,7102,3101,7 Změna absolutní v Kč - 0,54+0,18- 1,98+1,81- 0,48+ 0, 49+ 0,37

24 Pedagogicko-psychologické poradny r. 2012r. 2013Rozdíl Karviná Nový Jičín Opava Frýdek-Místek Bruntál Celkem Počet potencionálních klientů na 1 odborného pracovníka je při tomto rozložení potencionálních klientů: OMPA je k normativnímu stavu odborných pracovníků připočten ve výši skutečného úvazku každé poradny. N o = 6 500

25 Rozpočtované platy r pedagog r. 2012r z toho nenárok. Gymnázium SOŠ SOU-učitel T SOU-učitel OV VOŠ Domov mládeže Snížení oproti r o 1 – 1,4 %, a to ve složce nenárokové

26 Rozpočtované platy r pedagog r. 2012r z toho nenárok. Základní škola Mateřská škola Školní družina SVČ ZUŠ

27 Rozpočtované platy r pedagog r. 2012r z toho nenárok. PPP SPC Dětské domovy

28 Rozpočtované platy r – ostatní zaměstnanci r. 2012r z toho nenárok. Gymnázium SOŠ SOU VOŠ Domov mládeže ŠJ Snížení oproti r o 1 %, a to ve složce nenárokové

29 Rozpočtované platy r – ostatní zaměstnanci r. 2012r z toho nenárok. Základní škola Mateřská škola SVČ ZUŠ

30 Rozpočtované platy r ostatní zaměstnanci r. 2012r z toho nenárok. PPP SPC Dětské domovy

31 ONIV na žáka v Kč r. 2013r dítě mateřské školy žák přípravné třídy základní školy žák základní školy jen s 1. stupněm 1 žák základní školy ročníkem žák základní školy speciální žák nižšího stupně gymnázia žák střední školy žák praktické školy lůžko dětského domova975421

32 r. 2013r žák ve školní družině, školním klubu žák základní umělecké školy170 1 žák ubytovaný v domově mládeže stravovaný ve školní jídelně žákohodina v SVČ0,510,22 1 dítě, žák, student – SPC dítě, žák, student - PPP62 ONIV na žáka v Kč

33 Mimonormativní dofinancování (z rezervy) jde-li o základní školu, mateřskou školu, školní jídelnu tvořenou více odloučenými pracovišti, je možno přepočítat normativní rozpis samostatně, po prověření efektivity v naplňování tříd s přihlédnutím k docházkovým možnostem jde- li o neúplnou základní školu, MŠ nebo ŠJ do 10 zaměstnanců jako celek, je možno použít funkční závislosti průměrného platu na výkonech při zohlednění příplatku za vedení ředitele /příloha Krajské metodiky/.

34 Mimonormativní dofinancování (z rezervy) školní psycholog/speciální pedagog (dosud schválený) asistenti pedagoga vzdělávání dětí a žáků s hlubokým mentálním postižením a speciálními vzdělávacími potřebami vyšší zastoupení žáků se soc. znevýhodněním výuka náboženství dopad změn v rejstříku nostrifikační zkoušky dofinancování vybraných SVČ a ZUŠ, které zajišťují soutěže a nejsou zahrnuty do normativního rozpisu podpora málo naplněných oborů, žádaných trhem práce ostatní případy hodny zvláštního zřetele mající vliv na úroveň odměňování

35 Financování asistentů pedagoga Měsíční příspěvek na financování asistenta pedagoga byl stanoven v neinvestičních výdajích ve výši Kč na jeden plný pracovní úvazek. Při nižším pracovním úvazku se částka adekvátně krátí. Při zrušení funkce anebo nevyužití schválené výše úvazku se adekvátní část prostředků vrací. Příplatek na zdravotní postižení je škole či školskému zařízení ponechán v plné rozpočtované výši.

36 Postup rozpisu – krajské školy KÚ zveřejní metodiku rozpisu včetně finančních normativů a ukazatelů rozhodných do KÚ provede normativní rozpis rozpočtu a zašle na školy do Škola zašle své stanovisko včetně vyčlenění OON a návrhu limitu počtu zaměstnanců KÚ do Dohadovací řízení budou probíhat od –

37 Při jednání o posílení rozpočtu musí být školou identifikovány přesné příčiny nedostatku finančních prostředků, tzn. musí být porovnány ukazatelé rozhodné pro tvorbu normativů školy a kraje. Dále bude zkoumána efektivita výuky (organizace vzdělávání), možnost získání a zapojení jiných zdrojů, personální politika aj. faktory, mající vliv na finanční kondici školy. Krajský úřad zašle školám definitivní závazné ukazatele do

38 Postup rozpisu – obecní školy KÚ zveřejní metodiku rozpisu včetně finančních normativů a ukazatelů rozhodných do KÚ provede normativní rozpis a zašle na školy do Škola porovná normativní rozpis se svou potřebou, pokud souhlasí, vyčlení ze mzdových prostředků potřebu na OON a se svým souhlasným stanoviskem zašle do obci III. Pokud nesouhlasí, vypracuje finanční rozvahu za IČ a jednotlivé druhy zařízení, platovou inventuru, vypracuje svůj návrh změny včetně odůvodnění a návrhu k odstranění disproporcí v reálném čase a zašle taktéž do obci III se žádostí o projednání.

39 Obecní úřady III projednají se školami vzniklé rozpory a zašlou krajskému úřadu své návrhy rozpočtů do Krajský úřad stanoví termíny projednání s obcemi III tak, aby protokoly byly vystaveny do O výsledcích rozhodnutí obce III informují školy do 3 dnů a následně krajský úřad rovněž do 3 dnů. Krajský úřad stanoví definitivně závazné ukazatele do , předloží orgánům kraje, odborové organizaci, MÚZO a MŠMT spolu se závěrečnou zprávou.

40 Závazné ukazatele Neinvestiční výdaje celkem (NIV), z toho: a) Prostředky na platy b) Ostatní osobní náklady c) Limit počtu zaměstnanců Závazné ukazatele znamenají, že jejich výše je nepřekročitelná v každém z nich samostatně!

41 Orientační ukazatele Zákonné odvody Příděl do FKSP ONIV Přesun prostředků mezi orientačními ukazateli je v kompetenci školy. V ONIV jsou zahrnuty taktéž náhrady za nemocenskou hrazenou zaměstnavatelem. I

42 Při jakýchkoliv organizačních změnách v rejstříku škol a školských zařízení mimo zákonné termíny je nezbytné předběžné projednání o možnosti dofinancování přímých nákladů. Jedná se jak o případné odstupné při rušení škol, tak vznik nových kapacit mimo termíny, ve kterých se provádí statistické zjišťování o počtech žáků jako základ, podle kterého se krajům přidělují finanční prostředky. Bez takového předběžného projednání krajský úřad nemůže vzhledem k výši svých rezerv garantovat zajištění finančních prostředků.

43 Prostředky budou poukazovány v dvouměsíčních intervalech. Prostředky na leden, únor jsou poskytovány pouze jako záloha, která bude vyrovnána po stanovení konečné výše rozpočtu. I Finanční toky

44 Nemocenská se hradí z ONIVu, i když se účtuje na účet 521- mzdové prostředky…. Nedostačují-li prostředky ONIVu, musí škola žádat KÚ o převod z prostředků na platy….. Odstupné se hradí vždy z OON a nepřísluší k němu odvody. Nemá- li škola limit OON, musí vždy žádat o přesun z prostředků na platy KÚ…… Úsporu na odvodech lze použít na výdaje, jinak hrazené z ONIV… Prostředky na asistenty pedagogů a školní psychology jsou účelové, proto je nezbytné okamžitě hlásit ukončení jejich pracovního poměru na KÚ…. V r již se nerozpočtují a nevykazují odděleně prostředky na platy pedagogů a nepedagogů…. Ze života…..

45 Žádosti o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně podávejte až po převzetí protokolu a zvažujte jak výši částky odvodu, tak charakter porušení…. Žádosti o převody ZU, zálohy dotace aj. řešte včas… Plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením – odvod za jeho neplnění není výdaj spojený s pracovně-právními vztahy a nelze je tedy hradit z přímých výdajů…. Školní družina – nutno vést evidenci docházky… Ze života…..

46 NEZAPOMEŇTE ! PROJEDNAT ROZPIS ROZPOČTU S ODBOROVOU ORGANIZACÍ, OSTATNÍMI SOCIÁLNÍMI PARTNERY A KOLEKTIVEM ZAMĚSTNANCŮ


Stáhnout ppt "Rozpis rozpočtu přímých výdajů na rok 2013 Zpracoval: OŠMS, oddělení přímých nákladů Datum: 23. 1. 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google