Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozpis rozpočtu přímých výdajů na rok 2012 Zpracoval: OŠMS, oddělení přímých nákladů Datum: 18. 1. 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozpis rozpočtu přímých výdajů na rok 2012 Zpracoval: OŠMS, oddělení přímých nákladů Datum: 18. 1. 2012."— Transkript prezentace:

1 Rozpis rozpočtu přímých výdajů na rok 2012 Zpracoval: OŠMS, oddělení přímých nákladů Datum: 18. 1. 2012

2 Témata 1.Rozpis rozpočtu přímých výdajů z úrovně MŠMT na krajské úřady 2. Porovnání závazných ukazatelů mezi r. 2011 a r. 2012 3. Krajská metodika rozpisu rozpočtu na rok 2012

3 1.Rozpis rozpočtu přímých výdajů z MŠMT na KÚ Rozpočtové zdroje pro RgŠ ÚSC jsou meziročně zvýšeny o + 2, 491 mld. Kč z toho: platy a odvody + 2,904 mld. Kč tj. + 3,9 % ONIV - 0,414 mld. Kč tj. - 37,3 %

4 Normativní rozpis V r. 2012 je programová část financování výrazně potlačena a normativním způsobem financování je na krajské úřady rozepsán maximální objem zdrojů: Normativně77,745 mld. Kč tj. 99,6 % Rozvojové programy 0,268 mld. Kč

5 Východiska pro stanovení republikových normativů r. 2012 Dosažení takového stavu, aby v krajích, kde nedošlo meziročně ke změně výkonů, byl normativním rozpisem pro pedagogické pracovníky zajištěn objem mezd na úrovni skutečnosti r. 2011 zvýšený o předpokládaný dopad změny platových tarifů od 1. 1. 2012 pro nepedagogické pracovníky zajištěn objem mezd na úrovni skutečnosti r. 2011 snížený o cca 1,2 % zajištěn objem ONIV na úrovni r. 2011 snížený o 30,5 %

6 Normativní rozpis na KÚ prostřednictvím republikových normativů v r. 2012 Věková kategorie Republikový normativ 2012 Kč Republikový normativ 2011 Kč Index 3-538 83336 1361,07 6-1449 82546 1101,08 15-1857 71853 5381,08 19-2149 24545 9191,07 3-18 let KZÚV236 720221 8091,07

7 Meziroční pokles financovaných výkonů v krajích Středočeský 1 689101,0 Praha 1 419100,9 Pardubický 83100,1 Plzeňský 21100,0 Ústecký - 26799,8 Liberecký - 31699,5 Jihomoravský - 84999,5 Královehradecký - 48599,4 Jihočeský - 78599,4 Karlovarský - 39599,1 Olomoucký - 1 02599,0 Středočeský3 317101,9 Praha2 076101,3 Plzeňský308 100,3 Liberecký25100,0 Jihomoravský-86 99,9 Jihočeský- 420 99,6 Ústecký- 763 99,4 Královehradecký- 616 99,3 Pardubický- 607 99,3 Olomoucký- 745 99,3 Vysočina-620 99,3 Zlínský-1 15198,7 Moravskoslezský-2 78998,5 Karlovarský-81498,2 Zlínský- 117198,7 Moravskoslezský- 2 96898,4 Vysočina-138998,3 r. 2012r. 2011

8 Změny financovaných výkonů v Moravskoslezském kraji 02/03- 03/04 03/04- 04/05 04/05- 05/06 05/06- 06/07 06/07- 07/08 07/08- 08/09 08/09- 09/10 09/10- 10/11 10/11- 11/12 3-5 let - 287- 610-3666276931 4601 5611 5131 171 6-14 let - 5 528- 6 492- 5 618- 6 347- 4 951- 4 727- 3 669- 1 709- 742 15-18 let - 993911771- 1016- 1028- 2 934- 2 815- 3 157 19-21 let 36-18- 67- 733- 599042- 61 3-18 let v KZÚV x- 13- 61- 10- 3920 MSK - 5 878- 6 729- 5 224- 5 735- 5 333- 4 364- 4 991- 2 968- 2 789 Pokles zaměst. - 338- 553- 337- 165- 330-410- 356- 439 ČR - 35 177- 39 224- 32 454- 38 877- 32 775-24 718-14 032- 6 438- 2 885

9 Pokles výkonů v MSK v jednotlivých normativních kategoriích Kategorie % změny v MSK % změny v ČR 3-5 let+ 3,1+ 4,4 6-14 let- 0,7+ 0,5 15-18 let- 6,6 - 5,1 19-21 let- 6,2 - 2,0 3-18 let v KZÚV0 0

10 Rozvojové programy  Sportovní gymnázia 70 mil. Kč  Asistenti pedagoga soukromých a církevních škol 35 mil. Kč  Asistenti pedagoga sociálně znevýhodněných 76 mil. Kč  Bezplatná příprava (EU + azylanti ) 5 mil. Kč  Bezplatná výuka ČJ-cizinci 3. zemí 4,5 mil. Kč  Inkluzivní vzdělávání 40 mil. Kč  Kompenzační pomůcky 5 mil. Kč  Podzimní termín maturit 12,4 mil. Kč  EXCELENCE středních škol 20 mil. Kč

11 Rezerva na MŠMT V rozpočtu MŠMT zůstává po rozpisu přímých výdajů a rozvojových programů rezerva 112 mil. Kč.

12 Závazné ukazatelé krajům  Struktura stejná jako v minulém roce.  Z objemu mzdových prostředků získaných normativním výpočtem byly každému kraji nejprve vyčleněny mzdové prostředky nepedagogických zaměstnanců dle skutečnosti r. 2011. Tato skutečnost byla pro každý kraj upravena  indexem meziroční změny výkonů kraje  a dále pak jednotně snížena o 1,2 %.

13 2. Závazné ukazatele pro MSK r. 2012r. 2011Rozdíl% NIV celkem normativně 9 2388 725 RP na odměňování0267 RP Hustota060 Celkem9 2389 052+ 186+ 2,1 Limit počtu zaměstnanců 25 03325 476- 443- 1,7 mil. Kč

14 r. 2012r. 2011Rozdíl% Mzdové prostředky normativně 6 7876 381 RP na odměňování0198 RP Hustota044 Celkem6 7876 623+ 164+ 2,5 Mzdové prostředky (včetně rozvojových programů) mil. Kč

15 Rozdělení mzdových prostředků pro pedagogy a ostatní mil. Kč Pedagogové Platy 20125 476 Skutečnost 20115 277 Rozdíl 199 % 103,8 OON 2012 45 Skutečnost 2011 46 Rozdíl -1 % 97,8 Nepedagogové Platy 2012 1 248 Skutečnost 2011 1 281 Rozdíl -33 % 97,4 OON 2012 18 Skutečnost 2011 18 Rozdíl 0 % 100

16 Limit počtu zaměstnanců a průměrný plat Při stejném počtu zaměstnanců se průměrný plat pedagogických zaměstnanců zvýší o 3 % a plat ostatních zaměstnanců se sníží o 2,8 %, tzn. na 25 858 Kč a 13 868 Kč. Je však předpoklad dalšího snížení počtu zaměstnanců a tím dosažení příznivějších hodnot průměrných platů.

17 ONIV v mil. Kč r. 2012r. 2011Rozdíl% ONIV- na žáka85 ONIV-náhrady27 Celkem76112- 3668

18 3. Krajská metodika rozpisu rozpočtu pro rok 2012 Základní finanční normativ na jednotku výkonu (tzn. absolutní částka v Kč na jednotku výkonu, z toho mzdové prostředky na jednotku výkonu pro pedagogy a nepedagogy v krajské úrovni). Koeficienty k základnímu finančnímu normativu. Příplatky k základnímu finančnímu normativu. Rozhodující je počet dětí, žáků, ubytovaných a stravovaných uvedených ve statistických výkazech na školní rok 2011/2012, maximálně do výše uvedené ve školském rejstříku včetně oborů a forem vzdělávání.

19 Základní finanční normativ Změny finančních normativů vyplývají v r. 2012 především ze změn rozpočtovaných průměrných platů a ONIV. Výjimky: Změny ukazatele N p u několika oborů vzdělání středních škol Zvýšení ukazatele N o u MŠ a ŠJ MŠ o 5 % Změny ukazatelů N p a N o u SPC dle druhů zdravotního postižení

20 Výjimky: Střediska volného času r. 2012r. 2011r. 2010r. 2009r. 2008r. 2007 Změna+ 55 525+ 65 883+ 27 611+ 135 607- 4 377+ 170 295 r. 2012r. 2011r. 2010r. 2009r. 2008r. 2007 Hodnota žákohodiny v Kč 21,7321,5523,5321,7222,2021,71 Změna v % 100,891,6108,398,7102,3101,7 Změna absolutní v Kč +0,18- 1,98+1,81- 0,48+ 0, 49+ 0,37

21 Rozpočtované platy r. 2012 v Kč PedagogNepedagog Gymnázium26 89013 970 SOŠ27 11014 430 SOU-učitel26 72014 800 SOU-učitel OV24 880 VOŠ26 85013 440 Domov mládeže23 23013 320 ŠJ12 880

22 Rozpočtované platy r. 2012 v Kč PedagogNepedagog Základní škola27 12012 670 Mateřská škola23 79011 400 Školní družina23 030 SVČ23 90014 290 ZUŠ26 11014 790 Školní jídelna12 880

23 ONIV na žáka v Kč r. 2011r. 2012 1 žák základní školy jen s l. stupněm 1 žák základní školy l.-9. 599 462 551 425 1 žák základní školy speciální, přípravný stupeň 923850 1 žák SOŠ, konzervatoře, vyšší stupeň gymnázia, VOŠ 300280 1 žák nižšího stupně gymnázia462425 1 žák SOU, U, OU - praktické v. - teoretické v. 150 140 1 dítě v MŠ180166 1 lůžko v dětském domově458421

24 r. 2011r. 2012 1 žák ve školní družině, školním klubu 1514 1 žák ubytovaný v DM134123 1 stravovaný2826 1 žák v praktické škole316295 1 žákohodina v SVČ0,230,22 1 dítě, žák, student - SPC1413 1 dítě, žák, student - PPP22 ONIV na žáka v Kč

25 Mimonormativní dofinancování (z rezervy) jde-li o základní školu, mateřskou školu, školní jídelnu tvořenou více odloučenými pracovišti, je možno přepočítat normativní rozpis samostatně, po prověření efektivity v naplňování tříd s přihlédnutím k docházkovým možnostem jde-li o neúplnou základní školu, MŠ nebo ŠJ do 10 zaměstnanců jako celek, je možno použít funkční závislosti průměrného platu na výkonech při zohlednění příplatku za vedení ředitele /příloha Krajské metodiky/.

26 Mimonormativní dofinancování (z rezervy) školní psycholog/speciální pedagog asistenti pedagoga vzdělávání dětí a žáků s hlubokým mentálním postižením a speciálními vzdělávacími potřebami vyšší zastoupení žáků se soc. znevýhodněním výuka náboženství dopad změn v rejstříku nostrifikační zkoušky dofinancování vybraných SVČ a ZUŠ, které zajišťují soutěže a nejsou zahrnuty do normativního rozpisu podpora málo naplněných oborů, žádaných trhem práce ostatní případy hodny zvláštního zřetele mající vliv na úroveň odměňování

27 Financování asistentů pedagoga Měsíční příspěvek na financování asistenta pedagoga byl stanoven v neinvestičních výdajích ve výši 15 120 Kč na jeden plný pracovní úvazek. Při nižším pracovním úvazku se částka adekvátně krátí. Při zrušení funkce anebo nevyužití schválené výše úvazku se adekvátní část prostředků vrací. Příplatek na zdravotní postižení je škole či školskému zařízení ponechán v plné rozpočtované výši.

28 Postup rozpisu – obecní školy KÚ zveřejní metodiku rozpisu včetně finančních normativů a ukazatelů rozhodných do 15. 2. 2012. KÚ provede normativní rozpis a zašle na školy do 21. 2. 2012. Škola porovná normativní rozpis se svou potřebou, pokud souhlasí, vyčlení ze mzdových prostředků potřebu na OON zvlášť za pedagogy a za ostatní zaměstnance a se svým souhlasným stanoviskem zašle do 28. 2. 2012 obci III. V odůvodněných případech navrhne převod platů mezi kategoriemi zaměstnanců. Pokud nesouhlasí, vypracuje finanční rozvahu za IČ v členění na pedagogické a ostatní zaměstnance, platovou inventuru, vypracuje svůj návrh změny včetně odůvodnění a návrhu k odstranění disproporcí v reálném čase a zašle taktéž do 28. 2. 2012 obci III se žádostí o projednání.

29 Obecní úřady III projednají se školami vzniklé rozpory a zašlou krajskému úřadu své návrhy rozpočtů do 8. 3. 2012. Krajský úřad stanoví termíny projednání s obcemi III tak, aby protokoly byly vystaveny do 30. 3. 2012. O výsledcích rozhodnutí obce III informují školy do 3 dnů a následně krajský úřad rovněž do 3 dnů. Krajský úřad stanoví definitivně závazné ukazatele do 20. 4. 2012, předloží orgánům kraje, odborové organizaci, MÚZO a MŠMT spolu se závěrečnou zprávou.

30 Závazné ukazatele a) Neinvestiční výdaje celkem (NIV) b) Prostředky na platy pedagogů c) Prostředky na platy nepedagogů d) Ostatní osobní náklady pedagogů e) Ostatní osobní náklady nepedagogů e) Limit počtu zaměstnanců Prostředky na platy pro pedagogy a nepedagogy nelze zaměňovat, obdobně ostatní osobní náklady pro pedagogy a nepedagogy. Každý závazný ukazatel je závazný samostatně.

31 Orientační ukazatele Zákonné odvody Příděl do FKSP ONIV Přesun prostředků mezi orientačními ukazateli je v kompetenci školy. V ONIV jsou zahrnuty taktéž náhrady za nemocenskou hrazenou zaměstnavatelem. Při jejich nedostatku může škola v průběhu roku žádat o převod z prostředků na platy. Rozpočtové úpravy budou prováděny se změnou výkonů, nejdříve k 1. 9. a dále v případě potřeby (slučování škol aj.). Povinnost škol informovat o nečerpaných prostředcích nejpozději do 15. 10. 2012. I

32 Při jakýchkoliv organizačních změnách v rejstříku škol a školských zařízení mimo zákonné termíny je nezbytné předběžné projednání o možnosti dofinancování přímých nákladů. Jedná se jak o případné odstupné při rušení škol, tak vznik nových kapacit mimo termíny, ve kterých se provádí statistické zjišťování o počtech žáků jako základ, podle kterého se krajům přidělují finanční prostředky. Bez takového předběžného projednání krajský úřad nemůže vzhledem k výši svých rezerv garantovat zajištění finančních prostředků.

33 Prostředky budou poukazovány v dvouměsíčních intervalech – změna oproti stávajícím zvyklostem. Prostředky na leden a únor 2012 jsou poskytovány pouze jako záloha, která bude vyrovnána po stanovení konečné výše rozpočtu. I Finanční toky

34 NEZAPOMEŇTE ! PROJEDNAT ROZPIS ROZPOČTU S ODBOROVOU ORGANIZACÍ, OSTATNÍMI SOCIÁLNÍMI PARTNERY A KOLEKTIVEM ZAMĚSTNANCŮ


Stáhnout ppt "Rozpis rozpočtu přímých výdajů na rok 2012 Zpracoval: OŠMS, oddělení přímých nákladů Datum: 18. 1. 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google