Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Statistika a rozpočet přímých výdajů AŘG ČR 28.3.2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Statistika a rozpočet přímých výdajů AŘG ČR 28.3.2014."— Transkript prezentace:

1 Statistika a rozpočet přímých výdajů AŘG ČR 28.3.2014

2 Rozpočtová legislativa •Do konce roku 2004 – zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství •Příkaz ministra školství č.10/1997 (PHmax) – do 6/2001 ------------------------------------------------------------------------------------- •Od 1.1. 2005 - zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon •Vyhláška MŠMT č.492/2005 Sb., o krajských normativech

3 Aktuální předpisy pro stanovení normativního rozpočtu  Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon)  Vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech  Směrnice MŠMT č.j. 28 768/2005-45 - zásady, podle kterých provádějí krajské úřady rozpis rozpočtu  Rozpis rozpočtu RgŠ z úrovně MŠMT  Metodika financování přímých výdajů regionálního školství kraje (vč. normativní soustavy)

4 Termín Předmět. 15.1. Rozpis normativního rozpočtu z MŠMT na kraj 20.2. Zveřejnění krajské metodiky a normativní soustavy 20.2. Rozpis normativního rozpočtu školám 25.2. Zpracování finančních rozvah 30.3. Dohodovací řízení se školami (kraj + obce PIII) 15.4. Zveřejnění výsledného rozpisu po DŘ 20.4. Zpráva kraje o rozpisu rozpočtu na MŠMT 20.6. Rozpis minimálně 60 % rezervy z normativního rozpočtu 30.9. Úprava podle výkonů nového školního roku 30.11. Rozpuštění zbývající rezervy Časový průběh tvorby a rozpisu rozpočtu

5 Výpočet normativního objemu NIV pro školy Mzdové prostředky (MP) MP = 12 * V/Np * Pp + 12 * V/No * Po V – počet žáků (ubytovaných,…) Np – Počet žáků na 1 pedagoga No – Počet žáků na 1 nepedagoga Pp – průměrný měsíční rozpočtovaný plat ped.pracovníka Po – průměrný měsíční rozpočtovaný plat neped.pracovníka V/Np – limit počtu pedagogických pracovníků V/No – limit počtu nepedagogických pracovníků Celkem NIV NIV = MP * 1,35 + ONIV

6 Určení hodnoty Np Počet žáků na 1 pedagogického pracovníka a)Funkční závislost na počtu dětí, žáků (MŠ, ZŠ, ŠD, DM) b)Np = VP * Ž / H VP - průměrná vyučovací povinnost ped.pracovníka Ž - průměrný počet žáků na třídu H - počet odučených hodin na třídu týdně (RVP) Určení hodnoty No Počet žáků na 1 nepedagogického pracovníka  Funkční závislost na počtu dětí, žáků, strávníků (MŠ, ZŠ, ŠJ)  Podle hodnot minulého roku (max +- 5 %)

7 •podle skutečného dosaženého platu v uplynulém kalendářním roce v příslušné kategorii pracovníků (výkaz P1-04 – bez práce přesčas a „přespočetných“ hodin) •úprava na výši zdrojů Určení hodnoty Pp a Po – rozpočtované platy

8 Ukazatele rozpočtu platné pro školy jako celek Závazné - neinvestiční výdaje celkem (NIV) - platy - OON - limit počtu zaměstnanců Orientační - odvody na pojistné - odvody do FKSP - ostatní neinvestiční výdaje (ONIV)

9 Struktura rozpočtu přímých výdajů •Normativní rozpočet – republikové normativy –ÚZ 33353 •Rozvojové programy (výběr)  ÚZ 33015 – Hustota a Specifika – do roku 2011  ÚZ 33005 – Zvýšení nenár. složky platu pedagogů – 2008-09  ÚZ 33016 – Posílení platu nepedagogů – 2009  ÚZ 33027 – Posílení platu VŠ kval. a ost. pedagogů – rok 2011  ÚZ 33026 – Maturita (MP) - 2010  ÚZ 33032 – Částečná kompenzace výdajů na mat.zkoušku - 2011  ÚZ 33038 – Excelence SŠ - 2013 ------------------------------------------------- Šablony ZŠ, SŠ (EU)

10 Republikové normativy MP VěkováNIVcelkemONIVZam. kategorieCELKEMvč. odvodůcelkem Kč/žáka Z./1000ž 3 - 5 let (MŠ)39 23538 735500127,612 6 - 14 let (ZŠ)50 42349 3381 085129,591 15 - 18 let (SŠ)58 31357 2431 070144,429 19 - 21 let (VOŠ)49 75549 055700127,612 KZÚV239 179236 6792 500693,459 Rozpis v úrovni MŠMT - kraje

11 Vývoj republikových normativů NIV – 6-14 let +10,08% +6,36% +9,59% +3,99% +2,15% +5,94% -1,36% +8,06%0,00%+1,20% +9,22%

12 Vývoj republikových normativů NIV – 15-18 let +0,31% +4,88% +3,42% -0,73% +4,53% -1,76% +7,81%+0,00% +1,03% +3,78% +8,42%

13 Vývoj normativních objemů NIV pro kraje +2,52% +6,51% +4,34% +4,97% +1,54%+0,03% +4,42% -3,06% +7,22% -0,32% +1,49%

14 Vývoj normativních objemů MP pro kraje +2,49% +6,60% +4,24% +5,04% +2,14% +0,48% +4,91% -2,18% +7,72% -1,32% +1,41% Dělení pedag nepedag

15 Vývoj normativních objemů ONIV pro kraje +3,6% +2,6% +8,5%+2,0% -24,8% +17,1% -20,5% -14,9% -31,1% +121,0% +5,5% Náhrady za nemoc

16 Výkony krajů pro stanovení normativního rozpočtu

17 Vývoj počtu dětí MŠ v ČR (3-5 let) obecní a krajské školy Údaje z rozpočtu MŠMT + 1,1% + 2,3% + 4,5% + 5,2% + 4,8% + 4,4% + 3,3% + 2,7% - 0,1%+ 0,6% + 33,3%

18 Vývoj počtu dětí MŠ ve Středočeském kraji obecní a krajské školy (3 - 5 let) Údaje z rozpočtu MŠMT + 3,7% + 5,3% + 5,9% + 7,7% + 6,0% + 4,3% + 2,5%+ 3,6% + 0,2%+ 1,9% + 57,9%

19 Vývoj počtu žáků ZŠ v ČR (6-14 let) obecní a krajské školy Údaje z rozpočtu MŠMT - 3,5% - 0,6% + 0,5% + 1,5% + 2,2% - 3,8% - 4,2% - 3,5% - 3,4% - 2,6% - 3,6% - 19,4%

20 Vývoj počtu žáků ZŠ ve Středočeském kraji obecní a krajské školy (6 - 14 let) Údaje z rozpočtu MŠMT - 1,7% - 3,5% - 1,8% - 0,7% + 0,8% + 2,4% + 3,2% + 3,8% - 2,6% - 3,3% - 2,2% - 5,8%

21 Vývoj počtu žáků SŠ v ČR (15-18 let) obecní a krajské školy Údaje z rozpočtu MŠMT - 0,3%+ 0,1% - 0,6%- 0,2% - 1,7% - 1,5% - 1,8% - 4,1% - 5,1% - 5,5% - 4,7% - 22,9%

22 Vývoj počtu žáků SŠ ve Středočeském kraji obecní a krajské školy (15 - 18 let) Údaje z rozpočtu MŠMT + 0,5% - 3,7% - 0,5% + 0,3% - 1,2% + 0,4% - 0,8% - 1,4% - 3,5% - 5,4% - 5,2% - 18,9%

23 Vývoj počtu žáků v gymnáziích

24 Vývoj počtu žáků na gymnáziích ČR zřizovatel: kraj a obec - denní studium +0,39% -0,03% +0,28% +0,73%-0,02%-0,34% -1,44% -2,58% -2,64% -2,97% -2,18% -10,4% Zdroj: MŠMT

25 Vývoj počtu žáků na gymnáziích ČR zřizovatel: soukromník - denní studium +2,61% +1,12% +5,60% +5,24% -1,54%+0,16% -2,39% -11,86% -6,10% -3,77% -0,55% Zdroj: MŠMT - 12,1%

26 Vývoj počtu žáků na gymnáziích ČR zřizovatel: církev - denní studium +2,25% +1,84% +2,48% +2,68% +3,03% +0,10% -0,66% -2,49% 0,00% -1,36% +2,42% Zdroj: MŠMT + 10,6%

27 Vývoj počtu žáků na gymnáziích ČR zřizovatel: kraj a obec – 4 leté G +3,83% +1,86% +2,39% -0,38% -0,52% -2,37% -4,68% -4,80% -4,69% -3,24% - 12,3% Zdroj: MŠMT

28 Vývoj počtu žáků na gymnáziích ČR zřizovatel: kraj a obec – nižší VLG +0,74% -0,23% -0,44% -0,90% -1,37% -1,08% -1,11% -1,66% -1,32% +0,63% - 6,6% Zdroj: MŠMT

29 Vývoj počtu žáků na gymnáziích ČR zřizovatel: kraj a obec – vyšší VLG -2,16% -0,61%+0,92% +0,47%-0,19% -1,15% -1,24% -2,03% -1,69% -5,41% - 12,5% Zdroj: MŠMT

30 Vývoj počtu žáků ve Středočeském kraji Zřizovatel kraj: Gymnázia celkem Údaje ze zahajovacího výkazu k 30.9. přísl. šk. roku + 0,1% - 0,1% - 0,2% - 1,7% - 1,8% - 2,2% - 1,8% + 0,1% - 0,0% - 1,1% - 0,2%

31 Vývoj počtu žáků ve Středočeském kraji Zřizovatel kraj: Gymnázium 4-leté Údaje ze zahajovacího výkazu k 30.9. přísl. šk. roku + 4,5% + 3,9% + 2,2% - 0,4% - 3,5% - 4,0% - 4,2% - 0,7% + 3,1% + 0,4% - 4,8%

32 Vývoj počtu žáků ve Středočeském kraji Zřizovatel kraj: Gymnázium víceleté nižší Údaje ze zahajovacího výkazu k 30.9. přísl. šk. roku 0,0% + 1,4% + 0,1% - 0,7% - 1,2% + 0,7% + 2,2% + 2,6% - 0,5% + 0,3% 0,0%

33 Vývoj počtu žáků ve Středočeském kraji Zřizovatel kraj: Gymnázium víceleté vyšší Údaje ze zahajovacího výkazu k 30.9. přísl. šk. roku - 5,5% - 3,0% - 0,3% - 0,6% + 0,5% + 0,1% - 2,3% - 1,9% - 7,9% - 5,2% - 1,6%

34 Rozpočet v roce 2014

35 Republikové normativy 2014 MP VěkováNIVcelkemONIVZam. kategorieCELKEMvč. odvodůcelkem Kč/žáka Z./1000ž 3 - 5 let39 23538 735500127,612 6 - 14 let50 42349 3381 085129,591 15 - 18 let58 31357 2431 070144,429 19 - 21 let49 75549 055700127,612 KZÚV239 179236 6792 500693,459

36 Změna republikových normativů proti roku 2013 Abs. změna NIV celkem Kč/žáka MP celkem vč. odvodů Kč/žáka ONIVcelkem Kč/žákaZam. /1000ž 3 - 5 let+ 402 - 0,994 6 - 14 let+ 598+ 513+85-1,010 15 - 18 let+ 595 -1,125 19 - 21 let+ 510 -0,994 KZÚV+ 2 459 -5,403 % změna NIV celkem Kč/žáka MP celkem vč. odvodů Kč/žáka ONIVcelkem Kč/žákaZam. /1000ž 3 - 5 let+ 1,04+1,050- 0,77 6 - 14 let + 1,20+1,05+ 8,5- 0,77 15 - 18 let+ 1,03+1,050- 0,77 19 - 21 let+ 1,04+1,050- 0,77 KZÚV+ 1,04+1,050- 0,77

37 Normativní rozpočty NIV krajů 2014

38 Normativní rozpočty MP krajů 2014

39 Změna normativního rozpočtu krajů Mzdové prostředky 2013 - 2014 +3,22% +3,26% +1,07% +1,77% +0,44% +0,68%+1,42% +0,49% +1,42% +0,58% +1,44% +1,37% +0,43% +0,05%

40 Normativní rozpočty ONIV krajů 2014

41 Meziroční srovnání počtu dětí v MŠ Údaje z rozpočtu MŠMT + 3,7% + 2,7% + 1,9% + 1,0% + 1,8% + 1,5% + 1,4%+ 2,7% + 2,3% + 3,5% + 2,8% + 2,9% + 1,4% + 4,3%

42 Meziroční srovnání počtu žáků v ZŠ Údaje z rozpočtu MŠMT + 4,3% + 2,2% + 2,7% + 1,1% + 1,3% + 2,3% + 1,5%+ 1,7% + 0,9% + 2,4% + 1,8% + 1,4% + 1,0% + 3,8%

43 Meziroční srovnání počtu žáků v SŠ Údaje z rozpočtu MŠMT - 2,6% - 5,0% - 3,9% - 5,7% - 5,0% - 4,0% - 5,1% - 4,2%- 4,7% - 5,5% - 3,4% - 6,6% - 3,7%

44 Porovnání mzdových normativů a ukazatelů rozpočtu

45 Mzdový normativ na rok 2014 Gymnázium 4-leté (RVP)

46 Změna mzdového normativu 2013-2014 Gymnázium 4-leté (RVP) +1,12% +0,43% +0,39% +0,00% +0,66% +0,99% +1,48% +1,23% +2,17% +0,95% +2,75% +1,70% +1,05% +3,94%

47 Mzdový normativ na rok 2014 Gymnázium 8-leté nižší (RVP)

48 Změna mzdového normativu 2013-2014 Gymnázium 8-leté nižší (RVP) +1,14% +3,38% +0,13% +0,00% +5,12% +0,99% +1,58% +0,90% -1,32% +0,94% +1,64% +1,69% +1,05% +0,76%

49 Mzdový normativ na rok 2014 Gymnázium 8-leté vyšší (RVP)

50 Změna mzdového normativu 2013-2014 Gymnázium 8-leté vyšší (RVP) +1,12% +0,43%+0,29% +0,00% +7,59% +0,99% +1,48% +1,23% +1,35% +0,95% +2,75% +1,70% +1,05% +0,81%

51 Hodnota Np na rok 2014 Gymnázium 4-leté (RVP)

52 Hodnota Np na rok 2014 Gymnázium 8-leté nižší (RVP)

53 Hodnota No na rok 2014 Gymnázium 4-leté (RVP)

54 Hodnota No na rok 2014 Gymnázium 8-leté nižší (RVP)

55 Rozpočtovaný plat (Pp) na rok 2014 Gymnázium

56 Rozpočtovaný plat (Po) na rok 2014 Gymnázium

57 Hodnota normativu ONIV na rok 2014 Gymnázium 4-leté (RVP)

58 Hodnota normativu ONIV na rok 2014 Gymnázium 8-leté nižší (RVP)

59 Odměňování pracovníků školství •Zákon č.143/1992 Sb., o platu – do roku 2006 •Od 1.1. 2007 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ------------------------------------------------------------------------ •Nařízení vlády č.251/1992 Sb., o platových poměrech –(vč. katalogu prací – učitel ZŠ 9.PT, učitel SŠ 10 PT); –Platnost do 31.12.2003 + 10 změn •NV č. 330/2003 Sb. •NV č. 564/2006 Sb. + 5 změn (448/2011)

60 Vývoj platových tarifů pedagogů 12. (10.) platová třída 12.PT10.PT +15,1 +9,9 +13,9 +5,0 +3,6 +26,7 +1,5 +13,3 +10,0 +8,7 +3,5 +1,5 +3,1 +6,3 +12,7 +10,9 2 tabulky pedag +1,5 +5,0

61 Vývoj dosažených průměrných platů Gymnázia ČR a Středočeský kraj - pedagogové +5,1% +2,9% +5,8% +8,8% +2,8% +3,7% -3,3% +2,6%+0,1% +2,0% Zdroj – Výkaz P1-04 k 31.12. +3,4% +6,1% +2,3% +4,6% -3,3% +3,5% +0,1% +1,3%

62 Vývoj dosažených průměrných platů Gymnázia ČR a Středočeský kraj - nepedagogové +5,1% +1,1% +6,7% +8,6% +3,6% +9,8% +0,5% -1,6% -0,3% +1,2% Zdroj – Výkaz P1-04 k 31.12. +4,5% +2,6% +6,6% +6,8% +3,1% +12,3% +1,6% -0,9% -1,3% +2,4%

63 Skutečně dosažené platy 2013 zřizovatel kraj - Gymnázia celkem

64 Skutečně dosažené platy 2013 zřizovatel kraj - Gymnázia pedagogové

65 Skutečně dosažené platy 2013 zřizovatel kraj – Gymnázia nepedagogové


Stáhnout ppt "Statistika a rozpočet přímých výdajů AŘG ČR 28.3.2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google