Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

rozpočet přímých výdajů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "rozpočet přímých výdajů"— Transkript prezentace:

1 rozpočet přímých výdajů
Statistika a rozpočet přímých výdajů AŘG ČR

2 Rozpočtová legislativa
Do konce roku 2004 – zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství Příkaz ministra školství č.10/1997 (PHmax) – do 6/2001 Od zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon Vyhláška MŠMT č.492/2005 Sb., o krajských normativech

3 Aktuální předpisy pro stanovení normativního rozpočtu
Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon) Vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech Směrnice MŠMT č.j / zásady, podle kterých provádějí krajské úřady rozpis rozpočtu Rozpis rozpočtu RgŠ z úrovně MŠMT Metodika financování přímých výdajů regionálního školství kraje (vč. normativní soustavy)

4 Časový průběh tvorby a rozpisu rozpočtu
Termín Předmět Rozpis normativního rozpočtu z MŠMT na kraj Zveřejnění krajské metodiky a normativní soustavy Rozpis normativního rozpočtu školám Zpracování finančních rozvah Dohodovací řízení se školami (kraj + obce PIII) Zveřejnění výsledného rozpisu po DŘ Zpráva kraje o rozpisu rozpočtu na MŠMT Rozpis minimálně 60 % rezervy z normativního rozpočtu Úprava podle výkonů nového školního roku Rozpuštění zbývající rezervy

5 Výpočet normativního objemu NIV pro školy
Mzdové prostředky (MP) MP = 12 * V/Np * Pp + 12 * V/No * Po V – počet žáků (ubytovaných,…) Np – Počet žáků na 1 pedagoga No – Počet žáků na 1 nepedagoga Pp – průměrný měsíční rozpočtovaný plat ped.pracovníka Po – průměrný měsíční rozpočtovaný plat neped.pracovníka V/Np – limit počtu pedagogických pracovníků V/No – limit počtu nepedagogických pracovníků Celkem NIV NIV = MP * 1,35 + ONIV

6 Určení hodnoty Np Určení hodnoty No
Počet žáků na 1 pedagogického pracovníka Funkční závislost na počtu dětí, žáků (MŠ, ZŠ, ŠD, DM) Np = VP * Ž / H VP - průměrná vyučovací povinnost ped.pracovníka Ž - průměrný počet žáků na třídu H - počet odučených hodin na třídu týdně (RVP) Určení hodnoty No Počet žáků na 1 nepedagogického pracovníka Funkční závislost na počtu dětí, žáků, strávníků (MŠ, ZŠ, ŠJ) Podle hodnot minulého roku (max +- 5 %)

7 Určení hodnoty Pp a Po – rozpočtované platy
podle skutečného dosaženého platu v uplynulém kalendářním roce v příslušné kategorii pracovníků (výkaz P1-04 – bez práce přesčas a „přespočetných“ hodin) úprava na výši zdrojů

8 Ukazatele rozpočtu platné pro školy jako celek
Závazné - neinvestiční výdaje celkem (NIV) - platy - OON - limit počtu zaměstnanců Orientační - odvody na pojistné - odvody do FKSP - ostatní neinvestiční výdaje (ONIV)

9 Struktura rozpočtu přímých výdajů
Normativní rozpočet – republikové normativy ÚZ 33353 Rozvojové programy (výběr) ÚZ – Hustota a Specifika – do roku 2011 ÚZ – Zvýšení nenár. složky platu pedagogů – ÚZ – Posílení platu nepedagogů – 2009 ÚZ – Posílení platu VŠ kval. a ost. pedagogů – rok 2011 ÚZ – Maturita (MP) ÚZ – Částečná kompenzace výdajů na mat.zkoušku ÚZ – Excelence SŠ Šablony ZŠ, SŠ (EU)

10 Republikové normativy
Rozpis v úrovni MŠMT - kraje MP Věková NIV celkem ONIV Zam. kategorie CELKEM vč. odvodů Kč/žáka Z./1000ž 3 - 5 let (MŠ) 39 235 38 735 500 127,612 let (ZŠ) 50 423 49 338 1 085 129,591 let (SŠ) 58 313 57 243 1 070 144,429 let (VOŠ) 49 755 49 055 700 KZÚV 2 500 693,459

11 Vývoj republikových normativů NIV – 6-14 let
+8,06% 0,00% +1,20% +5,94% -1,36% +2,15% +3,99% +9,59% +6,36% +9,22% +10,08%

12 Vývoj republikových normativů NIV – 15-18 let
+1,03% +7,81% +0,00% +4,53% +3,42% -1,76% -0,73% +4,88% +3,78% +8,42% +0,31%

13 Vývoj normativních objemů NIV pro kraje
+1,49% +7,22% -0,32% +4,42% -3,06% +1,54% +0,03% +4,97% +4,34% +6,51% +2,52%

14 Vývoj normativních objemů MP pro kraje
+7,72% +1,41% -1,32% +4,91% -2,18% +0,48% +2,14% +5,04% +4,24% +6,60% +2,49% Dělení pedag nepedag

15 Vývoj normativních objemů ONIV pro kraje
+8,5% +2,0% +5,5% +121,0% +2,6% +3,6% +17,1% -24,8% -20,5% -14,9% -31,1% Náhrady za nemoc

16 Výkony krajů pro stanovení normativního rozpočtu

17 Vývoj počtu dětí MŠ v ČR (3-5 let) obecní a krajské školy
+ 2,7% + 33,3% + 3,3% + 4,4% + 4,8% + 5,2% + 4,5% + 1,1% + 2,3% + 0,6% - 0,1% + 0,6% Údaje z rozpočtu MŠMT

18 Vývoj počtu dětí MŠ ve Středočeském kraji obecní a krajské školy (3 - 5 let)
+ 4,3% + 6,0% + 57,9% + 7,7% + 5,9% + 5,9% + 5,3% + 3,7% + 3,6% + 2,5% + 1,9% + 0,2% Údaje z rozpočtu MŠMT

19 Vývoj počtu žáků ZŠ v ČR (6-14 let) obecní a krajské školy
- 3,5% - 3,8% - 19,4% - 3,6% - 4,2% - 3,5% + 2,2% + 1,5% - 3,4% - 2,6% + 0,5% - 0,6% Údaje z rozpočtu MŠMT

20 Vývoj počtu žáků ZŠ ve Středočeském kraji obecní a krajské školy (6 - 14 let)
- 1,7% - 5,8% - 3,5% + 3,8% - 2,6% + 3,2% - 3,3% + 2,4% - 2,2% - 1,8% + 0,8% - 0,7% Údaje z rozpočtu MŠMT

21 Vývoj počtu žáků SŠ v ČR (15-18 let) obecní a krajské školy
- 0,3% + 0,1% - 0,6% - 0,2% - 1,7% - 1,5% - 1,8% - 4,1% - 5,1% - 5,5% - 4,7% - 22,9% Údaje z rozpočtu MŠMT

22 Vývoj počtu žáků SŠ ve Středočeském kraji obecní a krajské školy (15 - 18 let)
+ 0,5% + 0,4% + 0,3% - 0,5% - 1,2% - 0,8% - 1,4% - 3,5% - 5,4% - 5,2% - 18,9% - 3,7% Údaje z rozpočtu MŠMT

23 Vývoj počtu žáků v gymnáziích

24 Vývoj počtu žáků na gymnáziích ČR zřizovatel: kraj a obec - denní studium
+0,39% +0,73% -0,02% -0,34% +0,28% -0,03% -1,44% -2,58% -2,64% -2,97% -2,18% -10,4% Zdroj: MŠMT

25 Vývoj počtu žáků na gymnáziích ČR zřizovatel: soukromník - denní studium
+5,24% -1,54% +0,16% -2,39% +5,60% +1,12% +2,61% -11,86% -6,10% -3,77% -0,55% - 12,1% Zdroj: MŠMT

26 Vývoj počtu žáků na gymnáziích ČR zřizovatel: církev - denní studium
+3,03% +0,10% +2,42% -0,66% +2,68% -2,49% 0,00% -1,36% +2,48% +1,84% +2,25% + 10,6% Zdroj: MŠMT

27 Vývoj počtu žáků na gymnáziích ČR zřizovatel: kraj a obec – 4 leté G
-0,38% +2,39% -0,52% +1,86% -2,37% +3,83% -4,68% -4,80% -4,69% -3,24% - 12,3% Zdroj: MŠMT

28 Vývoj počtu žáků na gymnáziích ČR zřizovatel: kraj a obec – nižší VLG
+0,63% -0,23% -0,44% +0,74% -0,90% -1,37% -1,08% -1,11% -1,66% -1,32% - 6,6% Zdroj: MŠMT

29 Vývoj počtu žáků na gymnáziích ČR zřizovatel: kraj a obec – vyšší VLG
-5,41% +0,47% -0,19% -2,16% -0,61% +0,92% -1,15% -1,24% -2,03% -1,69% - 12,5% Zdroj: MŠMT

30 Údaje ze zahajovacího výkazu k 30.9. přísl. šk. roku
Vývoj počtu žáků ve Středočeském kraji Zřizovatel kraj: Gymnázia celkem - 0,2% + 0,1% - 1,1% - 0,0% - 0,1% - 0,2% - 1,7% - 1,8% - 2,2% + 0,1% - 1,8% Údaje ze zahajovacího výkazu k přísl. šk. roku

31 Údaje ze zahajovacího výkazu k 30.9. přísl. šk. roku
Vývoj počtu žáků ve Středočeském kraji Zřizovatel kraj: Gymnázium 4-leté + 0,4% + 2,2% - 0,4% + 3,1% - 3,5% + 3,9% - 4,0% + 4,5% - 4,2% - 4,8% - 0,7% Údaje ze zahajovacího výkazu k přísl. šk. roku

32 Údaje ze zahajovacího výkazu k 30.9. přísl. šk. roku
Vývoj počtu žáků ve Středočeském kraji Zřizovatel kraj: Gymnázium víceleté nižší + 2,6% + 2,2% + 0,3% + 0,1% + 1,4% - 0,7% + 0,7% - 1,2% 0,0% 0,0% - 0,5% Údaje ze zahajovacího výkazu k přísl. šk. roku

33 Údaje ze zahajovacího výkazu k 30.9. přísl. šk. roku
Vývoj počtu žáků ve Středočeském kraji Zřizovatel kraj: Gymnázium víceleté vyšší - 5,2% - 7,9% - 5,5% - 3,0% - 0,3% + 0,1% + 0,5% - 0,6% - 2,3% - 1,9% - 1,6% Údaje ze zahajovacího výkazu k přísl. šk. roku

34 Rozpočet v roce 2014

35 Republikové normativy 2014
MP Věková NIV celkem ONIV Zam. kategorie CELKEM vč. odvodů Kč/žáka Z./1000ž 3 - 5 let 39 235 38 735 500 127,612 let 50 423 49 338 1 085 129,591 let 58 313 57 243 1 070 144,429 let 49 755 49 055 700 KZÚV 2 500 693,459

36 Změna republikových normativů proti roku 2013
Abs. změna NIV celkem Kč/žáka MP celkem vč. odvodů Kč/žáka ONIVcelkem Kč/žáka Zam. /1000ž 3 - 5 let + 402 - 0,994 let + 598 + 513 +85 -1,010 let + 595 -1,125 let + 510 -0,994 KZÚV -5,403 % změna NIV celkem Kč/žáka MP celkem vč. odvodů Kč/žáka ONIVcelkem Kč/žáka Zam. /1000ž 3 - 5 let + 1,04 +1,05 - 0,77 let + 1,20 + 8,5 let + 1,03 let KZÚV

37 Normativní rozpočty NIV krajů 2014

38 Normativní rozpočty MP krajů 2014

39 Změna normativního rozpočtu krajů Mzdové prostředky 2013 - 2014
+3,26% +3,22% +1,44% +1,77% +1,07% +1,37% +1,42% +0,68% +1,42% +0,49% +0,58% +0,43% +0,44% +0,05%

40 Normativní rozpočty ONIV krajů 2014

41 Meziroční srovnání počtu dětí v MŠ
+ 4,3% + 3,5% + 3,7% + 1,4% + 1,8% + 2,7% + 2,8% + 1,4% + 2,7% + 2,9% + 1,9% + 2,3% + 1,5% + 1,0% Údaje z rozpočtu MŠMT

42 Meziroční srovnání počtu žáků v ZŠ
+ 3,8% + 1,0% + 2,4% + 4,3% + 1,3% + 2,2% + 1,8% + 1,5% + 1,7% + 1,4% + 2,7% + 0,9% + 2,3% + 1,1% Údaje z rozpočtu MŠMT

43 Meziroční srovnání počtu žáků v SŠ
- 6,6% - 2,6% - 5,5% - 3,7% - 5,0% - 5,0% - 3,4% - 6,6% - 5,1% - 3,9% - 4,2% - 4,7% - 4,0% - 5,7% Údaje z rozpočtu MŠMT

44 Porovnání mzdových normativů a ukazatelů rozpočtu

45 Mzdový normativ na rok 2014 Gymnázium 4-leté (RVP)

46 Změna mzdového normativu 2013-2014 Gymnázium 4-leté (RVP)
+3,94% +0,43% +1,48% +1,12% +0,95% +0,66% +2,17% +1,23% +1,70% +0,39% +0,00% +0,99% +2,75% +1,05%

47 Mzdový normativ na rok 2014 Gymnázium 8-leté nižší (RVP)

48 Změna mzdového normativu 2013-2014 Gymnázium 8-leté nižší (RVP)
+5,12% +0,94% -1,32% +0,76% +3,38% +1,69% +1,14% +0,90% +1,05% +0,00% +0,99% +1,64% +0,13% +1,58%

49 Mzdový normativ na rok 2014 Gymnázium 8-leté vyšší (RVP)

50 Změna mzdového normativu 2013-2014 Gymnázium 8-leté vyšší (RVP)
+7,59% +1,35% +1,12% +1,48% +1,70% +0,95% +0,81% +0,43% +0,29% +1,23% +0,00% +0,99% +1,05% +2,75%

51 Hodnota Np na rok 2014 Gymnázium 4-leté (RVP)

52 Hodnota Np na rok 2014 Gymnázium 8-leté nižší (RVP)

53 Hodnota No na rok 2014 Gymnázium 4-leté (RVP)

54 Hodnota No na rok 2014 Gymnázium 8-leté nižší (RVP)

55 Rozpočtovaný plat (Pp) na rok 2014 Gymnázium

56 Rozpočtovaný plat (Po) na rok 2014 Gymnázium

57 Hodnota normativu ONIV na rok 2014 Gymnázium 4-leté (RVP)

58 Hodnota normativu ONIV na rok 2014 Gymnázium 8-leté nižší (RVP)

59 Odměňování pracovníků školství
Zákon č.143/1992 Sb., o platu – do roku 2006 Od zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Nařízení vlády č.251/1992 Sb., o platových poměrech (vč. katalogu prací – učitel ZŠ 9.PT, učitel SŠ 10 PT); Platnost do změn NV č. 330/2003 Sb. NV č. 564/2006 Sb. + 5 změn (448/2011)

60 Vývoj platových tarifů pedagogů 12. (10.) platová třída
+1,5 +3,1 +3,5 +6,3 +5,0 +10,9 +1,5 +26,7 +8,7 +10,0 +13,3 +3,6 +5,0 +1,5 +12,7 +13,9 +9,9 +15,1 10.PT 12.PT 2 tabulky pedag

61 Vývoj dosažených průměrných platů Gymnázia ČR a Středočeský kraj - pedagogové
+2,0% +3,7% +2,6% +0,1% +2,8% -3,3% +1,3% +4,6% +3,5% +0,1% +8,8% +2,3% -3,3% +6,1% +5,8% +6,1% +2,9% +5,1% +6,1% +3,4% Zdroj – Výkaz P1-04 k

62 Vývoj dosažených průměrných platů Gymnázia ČR a Středočeský kraj - nepedagogové
+1,2% +0,5% +9,8% -1,6% +1,6% -0,3% +2,4% -0,9% +12,3% -1,3% +3,6% +8,6% +3,1% +6,8% +6,7% +6,6% +1,1% +5,1% +2,6% +4,5% Zdroj – Výkaz P1-04 k

63 Skutečně dosažené platy 2013 zřizovatel kraj - Gymnázia celkem

64 Skutečně dosažené platy 2013 zřizovatel kraj - Gymnázia pedagogové

65 Skutečně dosažené platy 2013 zřizovatel kraj – Gymnázia nepedagogové


Stáhnout ppt "rozpočet přímých výdajů"

Podobné prezentace


Reklamy Google