Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozpočet přímých NIV na rok 2008 Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem 17. prosince 2008 KÚ Liberec.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozpočet přímých NIV na rok 2008 Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem 17. prosince 2008 KÚ Liberec."— Transkript prezentace:

1 Rozpočet přímých NIV na rok 2008 Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem 17. prosince 2008 KÚ Liberec

2 Obsah  Rozpočet 2008 Rozpočtové změny do Rozpočtová změna Dotace  Účelové prostředky  Finanční vypořádání

3 Rozpočet 2008  Rozpis rozpočtu k Výsledky dohodovacího řízení Přesuny mezi platy a OPPP, navýšení na odstupné Pedagogičtí asistenti financovaní do Plat. postupy a dovolené po MD – do výše 40% požadavků ONIV (kompenzační pomůcky, posílení ZŠ, G, SOŠ, SOU)  1. úprava rozpočtu k Přesuny platy ↔ OPPP  2. úprava rozpočtu k Změna výkonů Přesuny platy ↔ OPPP Pedagogičtí asistenti období od do

4 Rozpočet 2008  3. úprava rozpočtu k Plat. postupy a dovolené po MD – doplatek do 100% požadavků Zástupy za studium a jubilea – do výše 50% požadavků Mimořádné navýšení  Platy: 450 Kč na 1 normativně stanoveného zaměstnance  ONIV: 15 Kč na 1 dítě MŠ, 20 Kč na 1 žáka ZŠ, 10 Kč na 1 žáka SŠ  4. úprava rozpočtu k Mimořádné navýšení  Platy: 110 Kč na 1 normativně stanoveného zaměstnance  ONIV: 3 Kč na 1 žáka MŠ, ZŠ, SŠ

5 Rozpočet 2008  Rozpis rozpočtu po změně k ROZPIS PŘÍMÝCH NIV K CELKEM zam. celkemplatyOPPPodvodyFKSPONIVNIV celkem Rozpis rozpočtu pro Liberecký kraj9 495, Rozpis rozpočtu k zřiz. kraj3 104, Rozpis rozpočtu k zřiz. obec6 272, Rozpis rozpočtu k celkem9 376, Využita možnost přesunu v rámci orientačních ukazatelů – posílení ONIV na úkor nedočerpaných odvodů a FKSP ( Kč).

6 Dotace  Dotace v 1. čtvrtletí záloha do doplatek do  Dotace ve 2. čtvrtletí řádná záloha do mimořádná záloha do (prázdniny)  Dotace ve 3. čtvrtletí doplatek do  Dotace ve 4. čtvrtletí záloha do doplatek do výše ukazatelů rozpočtu k

7 Účelové prostředky  Rozvojový program „Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce.“ Rok 2008  Přidělené nad rámec limitu mzdových prostředků  Vykazování Ve výkazu Škol P1-04 – platy zam. ze státního rozpočtu Ve finančním vypořádání - pod ÚZ Rok 2009  Program vypsán pro pedagogy i pro ostatní zaměstnance  Rozpis podle skutečného přepočteného počtu pracovníků k uvedeného v „žádosti“  6. ledna 2009 = termín odevzdání žádosti OŠMTS KÚ LK v elektronické i písemné podobě

8 Finanční vypořádání roku 2008  Finanční vypořádání přímých výdajů i účelových dotací poskytnutých v roce 2008 bude provedeno v rozsahu a termínech stanovených vyhláškou č. 52/2008 Sb. a pokynem MŠMT  OŠMTS KÚ LK zašle školám a školským zařízením tabulky, komentář, termíny odevzdání zpět KÚ

9 Příprava rozpočtu na rok 2009  Finanční rozvahy v rozsahu předchozího roku  Vyplácení náhrady mzdy za prvních 14 dní pracovní neschopnosti zaměstnavatelem Polovina bude zaměstnavateli refundována formou odpočtu od odváděného pojistného Polovinu pokryje MŠMT: v rámci republikových normativů posílí složku ONIV ze mzdové složky těchto normativů  Změna vyhlášky 492/2005 Sb., o krajských normativech Reaguje na snížení sazby pojistného na nemocenské pojištění hrazeného zaměstnavatelem z 3,3 % na 2,3 % z vyměřovacího základu. Celková částka zákonných odvodů hrazených zaměstnavatelem bude 36% (34% odvody + 2% FKSP)  změna koeficientu ve vzorcích pro výpočet mzdové složky základní částky na žáka z 1,37 na 1,36

10 Děkuji za pozornost Eva Havelková Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajský úřad Libereckého kraje U Jezu 642/2a Liberec 2 telefon:


Stáhnout ppt "Rozpočet přímých NIV na rok 2008 Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem 17. prosince 2008 KÚ Liberec."

Podobné prezentace


Reklamy Google