Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozpočet přímých NIV na rok 2008 Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem 17. prosince 2008 KÚ Liberec.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozpočet přímých NIV na rok 2008 Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem 17. prosince 2008 KÚ Liberec."— Transkript prezentace:

1 Rozpočet přímých NIV na rok 2008 Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem 17. prosince 2008 KÚ Liberec

2 Obsah  Rozpočet 2008 Rozpočtové změny do 30. 10. 2008 Rozpočtová změna 30. 11. 2008 Dotace  Účelové prostředky  Finanční vypořádání

3 Rozpočet 2008  Rozpis rozpočtu k 10. 4. 2008 Výsledky dohodovacího řízení Přesuny mezi platy a OPPP, navýšení na odstupné Pedagogičtí asistenti financovaní do 31.8.08 Plat. postupy a dovolené po MD – do výše 40% požadavků ONIV (kompenzační pomůcky, posílení ZŠ, G, SOŠ, SOU)  1. úprava rozpočtu k 1. 7. 2008 Přesuny platy ↔ OPPP  2. úprava rozpočtu k 15. 9. 2008 Změna výkonů Přesuny platy ↔ OPPP Pedagogičtí asistenti období od 1. 9. 08 do 31. 12. 08

4 Rozpočet 2008  3. úprava rozpočtu k 15. 10. 2008 Plat. postupy a dovolené po MD – doplatek do 100% požadavků Zástupy za studium a jubilea – do výše 50% požadavků Mimořádné navýšení  Platy: 450 Kč na 1 normativně stanoveného zaměstnance  ONIV: 15 Kč na 1 dítě MŠ, 20 Kč na 1 žáka ZŠ, 10 Kč na 1 žáka SŠ  4. úprava rozpočtu k 30. 11. 2008 Mimořádné navýšení  Platy: 110 Kč na 1 normativně stanoveného zaměstnance  ONIV: 3 Kč na 1 žáka MŠ, ZŠ, SŠ

5 Rozpočet 2008  Rozpis rozpočtu po změně k 30. 11. 2008 ROZPIS PŘÍMÝCH NIV K 30. 11. 2008 CELKEM zam. celkemplatyOPPPodvodyFKSPONIVNIV celkem Rozpis rozpočtu pro Liberecký kraj9 495,802 216 896 00022 877 000783 921 00044 338 00050 438 0003 118 470 000 Rozpis rozpočtu k 30. 11. 2008 - zřiz. kraj3 104,21766 599 46512 193 394272 127 07515 332 00313 343 9561 079 595 893 Rozpis rozpočtu k 30. 11. 2008 - zřiz. obec6 272,121 450 296 53510 683 606510 754 80229 005 92738 133 2372 038 874 107 Rozpis rozpočtu k 30. 11. 2008 celkem9 376,332 216 896 00022 877 000782 881 87744 337 93051 477 1933 118 470 000 Využita možnost přesunu v rámci orientačních ukazatelů – posílení ONIV na úkor nedočerpaných odvodů a FKSP (1 039 193 Kč).

6 Dotace  Dotace v 1. čtvrtletí 2008 1. záloha do 30. 1. 2008 2. doplatek do 31. 3. 2008  Dotace ve 2. čtvrtletí 2008 3. řádná záloha do 24. 4. 2008 4. mimořádná záloha do 12. 6. 2008 (prázdniny)  Dotace ve 3. čtvrtletí 2008 5. doplatek do 22. 7. 2008  Dotace ve 4. čtvrtletí 2008 6. záloha do 22. 10. 2008 7. doplatek do výše ukazatelů rozpočtu k 30. 11. 2008

7 Účelové prostředky  Rozvojový program „Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce.“ Rok 2008  Přidělené nad rámec limitu mzdových prostředků  Vykazování Ve výkazu Škol P1-04 – platy zam. ze státního rozpočtu Ve finančním vypořádání - pod ÚZ 33 005 Rok 2009  Program vypsán pro pedagogy i pro ostatní zaměstnance  Rozpis podle skutečného přepočteného počtu pracovníků k 30. 9. 2008 uvedeného v „žádosti“  6. ledna 2009 = termín odevzdání žádosti OŠMTS KÚ LK v elektronické i písemné podobě

8 Finanční vypořádání roku 2008  Finanční vypořádání přímých výdajů i účelových dotací poskytnutých v roce 2008 bude provedeno v rozsahu a termínech stanovených vyhláškou č. 52/2008 Sb. a pokynem MŠMT  OŠMTS KÚ LK zašle školám a školským zařízením tabulky, komentář, termíny odevzdání zpět KÚ

9 Příprava rozpočtu na rok 2009  Finanční rozvahy v rozsahu předchozího roku  Vyplácení náhrady mzdy za prvních 14 dní pracovní neschopnosti zaměstnavatelem Polovina bude zaměstnavateli refundována formou odpočtu od odváděného pojistného Polovinu pokryje MŠMT: v rámci republikových normativů posílí složku ONIV ze mzdové složky těchto normativů  Změna vyhlášky 492/2005 Sb., o krajských normativech Reaguje na snížení sazby pojistného na nemocenské pojištění hrazeného zaměstnavatelem z 3,3 % na 2,3 % z vyměřovacího základu. Celková částka zákonných odvodů hrazených zaměstnavatelem bude 36% (34% odvody + 2% FKSP)  změna koeficientu ve vzorcích pro výpočet mzdové složky základní částky na žáka z 1,37 na 1,36

10 Děkuji za pozornost Eva Havelková Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajský úřad Libereckého kraje U Jezu 642/2a 461 80 Liberec 2 telefon: 485 226 295 e-mail: eva.havelkova@kraj-lbc.cz


Stáhnout ppt "Rozpočet přímých NIV na rok 2008 Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem 17. prosince 2008 KÚ Liberec."

Podobné prezentace


Reklamy Google