Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozpočet přímých NIV na rok 2009 Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem 10. a 11. června 2009 KÚ Liberec.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozpočet přímých NIV na rok 2009 Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem 10. a 11. června 2009 KÚ Liberec."— Transkript prezentace:

1 Rozpočet přímých NIV na rok 2009 Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem 10. a 11. června 2009 KÚ Liberec

2 Obsah  Rozpočet 2009 Rozpočet k 10. 4. 2009  přímé NIV  rozvojový program „Hustota“ a „Specifika“ Dopad zákona 187/2006 - náhrady Novela nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě  Dotace  Účelové prostředky

3 Rozpočet 2009  Rozpis rozpočtu k 10. 4. 2009 - ÚZ 33 353 přímé výdaje ÚZ 33 353 - PŘÍMÉ VÝDAJE ROZPIS K 10. 4. 2009 zam. celkemplatyOPPPodvodyFKSP ONIV normativní ONIV náhradyNIV celkem Rozpis rozpočtu pro LB kraj9 374,202 202 081 00022 800 000756 459 00044 042 00049 179 0009 788 0003 084 349 000 Rozpis k 10. 4. 08 - zřiz. kraj3 001,13747 340 36411 078 603257 789 17514 946 81612 038 0193 274 2561 046 467 233 Rozpis k 10. 4. 08 - zřiz. obec6 259,971 450 843 34510 218 466496 402 01429 016 87835 759 5546 374 8642 028 615 121 Rozpis k 10. 4. 08 celkem9 261,102 198 183 70921 297 069754 191 18943 963 69447 797 5739 649 1203 075 082 354 rezerva113,103 897 2911 502 9312 267 81178 3061 381 427138 8809 266 646 tj. v %1,21%0,18%6,59%0,30%0,18%2,81%1,42%0,30%

4 Rozpočet 2009  Rozpis rozpočtu k 10. 4. 2009 - ÚZ 33 015 rozvojový program „Hustota“ a „Specifika“  Určeno na řešení specifických problémů škol a škol. zařízení ÚZ 33 015 - RP „H“ + „S“ ROZPIS K 10. 4. 2009 zam. celkemplatyOPPPodvodyFKSP ONIV normativní ONIV NáhradyNIV celkem Rozpis rozpočtu pro LB kraj0,0016 287 00005 536 000326 0000022 149 000 Rozpis k 10. 4. 08 - zřiz. kraj0,005 954 50502 024 532119 089008 098 126 Rozpis k 10. 4. 08 - zřiz. obec0,008 499 47802 889 823169 9910011 559 292 Rozpis k 10. 4. 08 celkem0,0014 453 98304 914 355289 0800019 657 418 rezerva0,001 833 0170621 64536 920002 491 582 tj. v %0,00%11,25%0,00%11,23%11,33%0,00% 11,25%

5 Rozpočet 2009  Dopad zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění - náhrada mzdy za dobu prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců – ONIV náhrady Hodnota ukazatele stanovena na 0,44% z normativu mzdových prostředků (cca polovina potřebné částky), druhá polovina refundována příslušnou OSSZ Po rozpisu k 10. 4. 2009 rezerva ve výši 138 880 Kč Rozpouštění v návaznosti na přidělení prostředků na platy se současným zvýšením limitu počtu zaměstnanců Šetření o výši čerpání - po ukončení 1. pololetí 2009 Eventuelní požadavky na zvýšení ONIV náhrady - nutno doložit

6 Rozpočet 2009  Novela NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 1. Změna od 1. 4. 2009  zrušení přílohy č. 1 = zrušení nejnižší stupnice platových tarifů, podle které byli dosud odměňováni nepedagogičtí pracovníci ve školství = nárůst tarifů nepedagogických zaměstnanců o cca 16% 2. Změna do 1. 6. 2009  zvýšení přílohy č. 1 (do 1. 4. 2009 příloha č. 2)= zvýšení tarifních platů všech zaměstnanců o cca 3,5%

7 Rozpočet 2009  Novela NV č. 564/2006 Sb. Se změnami souvisí  Rozšíření účelového určení I. etapy rozvojového programu ÚZ 33 005 pro pedagogy Finanční prostředky poskytnuté ve 3. a 4. čtvrtletí roku 2009 na I. etapu rozvojového programu lze použít v případě nutnosti i pro krytí zvýšených tarifů pedagogických pracovníků platných od 1. června 2009  Vyhlášení II. etapy rozvojového programu ÚZ 33 016 pro nepedagogy

8 Rozpočet 2009  Další úprava rozpočtu k 20. 6. 2009  Školní rok 2009/2010 Změna rozpočtu v souvislosti se změnou výkonů v září 2009 Tabulky na změnu výkonů Nutno včas reagovat na očekávaný úbytek výkonů

9 Dotace  Dotace na 1. čtvrtletí 2009 1. záloha ve výši dvojnásobku průměrné měsíční dotace v roce 2008 2. doplatek do výše ¼ normativního návrhu rozpisu rozpočtu  Dotace na 2. čtvrtletí 2009 Záloha ve výši ½ rozpisu rozpočtu k 10. dubnu 2009, snížená o prostředky již poskytnuté.  Dotace na 3. čtvrtletí 2009 Záloha na „prázdninové platy“

10 Účelové prostředky  Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků s ohledem na kvalitu jejich práce – UZ 33 005 1. etapa: Finanční prostředky jsou určeny pro pedagogy všech druhů a typů škol a školských zařízení.  Částka 18 728 Kč (z toho 13 770 Kč platy) na 1 přepočteného pedagoga  Finanční prostředky jsou poskytovány čtvrtletně na účty právnických osob.  Prostředky poskytnuté v 1. pololetí 2009 lze využít výhradně na nenárokové složky platu (osobní příplatky, odměny), prostředky poskytnuté ve 2. pololetí i na zvýšení tarifů ped. zaměstnanců

11 Účelové prostředky  2. etapa: Finanční prostředky jsou určeny pouze pro pedagogické pracovníky mateřských škol, základních škol (včetně ZŠ speciálních), středních škol a konzervatoří. Částka: 10 000 Kč, (z toho cca 7 350 Kč platy) pro pedagoga základní školy nebo ZŠ speciální, 5 000 Kč, (z toho cca 3 675 Kč) pro pedagoga mateřské školy, 2 500 Kč, (z toho cca 1 840 Kč) pro pedagoga střední školy nebo konzervatoře.  Finanční prostředky byly zaslány jednorázově na účty právnických osob.

12 Účelové prostředky  Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků – UZ 33 016. 1. etapa: částka 4 817 Kč (z toho cca 3 540 Kč na platy) na 1 přepočteného nepedagoga  Finanční prostředky byly zaslány na účty právnických osob. 2. etapa: částka 6 370 Kč (z toho cca 4 680 Kč na platy) na 1 přepočteného nepedagoga  Finanční prostředky jsou zasílány na účty právnických osob. Prostředky lze využít na kteroukoliv složku platu nepedagoga. Jsou určeny pro nepedagogy všech druhů a typů škol a školských zařízení.

13 Děkuji za pozornost Eva Havelková Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajský úřad Libereckého kraje U Jezu 642/2a 461 80 Liberec 2 telefon: 485 226 295 e-mail: eva.havelkova@kraj-lbc.cz


Stáhnout ppt "Rozpočet přímých NIV na rok 2009 Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem 10. a 11. června 2009 KÚ Liberec."

Podobné prezentace


Reklamy Google