Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozpis rozpočtu přímých výdajů na rok 2012

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozpis rozpočtu přímých výdajů na rok 2012"— Transkript prezentace:

1 Rozpis rozpočtu přímých výdajů na rok 2012
Zpracoval: OŠMS, oddělení přímých nákladů Datum: 1

2 Témata Rozpis rozpočtu přímých výdajů z úrovně MŠMT na krajské úřady
2. Porovnání závazných ukazatelů mezi r a r. 2012 3. Krajská metodika rozpisu rozpočtu na rok 2012 2

3 Rozpis rozpočtu přímých výdajů z MŠMT na KÚ
Rozpočtové zdroje pro RgŠ ÚSC jsou meziročně zvýšeny o + 2, 491 mld. Kč z toho: platy a odvody + 2,904 mld. Kč tj. + 3,9 % ONIV ,414 mld. Kč tj ,3 % 3

4 Normativní rozpis Normativně 77,745 mld. Kč tj. 99,6 %
V r je programová část financování výrazně potlačena a normativním způsobem financování je na krajské úřady rozepsán maximální objem zdrojů: Normativně 77,745 mld. Kč tj. 99,6 % Rozvojové programy ,268 mld. Kč

5 Východiska pro stanovení republikových normativů r. 2012
Dosažení takového stavu, aby v krajích, kde nedošlo meziročně ke změně výkonů, byl normativním rozpisem pro pedagogické pracovníky zajištěn objem mezd na úrovni skutečnosti r zvýšený o předpokládaný dopad změny platových tarifů od pro nepedagogické pracovníky zajištěn objem mezd na úrovni skutečnosti r snížený o cca 1,2 % zajištěn objem ONIV na úrovni r snížený o 30,5 %

6 Normativní rozpis na KÚ prostřednictvím republikových normativů v r
Věková kategorie Republikový normativ 2012 Republikový normativ 2011 Index 3-5 38 833 36 136 1,07 6-14 49 825 46 110 1,08 15-18 57 718 53 538 19-21 49 245 45 919 3-18 let KZÚV 6

7 Meziroční pokles financovaných výkonů v krajích
Středočeský 3 317 101,9 Praha 2 076 101,3 Plzeňský 308 100,3 Liberecký 25 100,0 Jihomoravský -86 99,9 Jihočeský - 420 99,6 Ústecký - 763 99,4 Královehradecký - 616 99,3 Pardubický - 607 Olomoucký - 745 Vysočina -620 Středočeský 1 689 101,0 Praha 1 419 100,9 Pardubický 83 100,1 Plzeňský 21 100,0 Ústecký - 267 99,8 Liberecký - 316 99,5 Jihomoravský - 849 Královehradecký - 485 99,4 Jihočeský - 785 Karlovarský - 395 99,1 Olomoucký 99,0 Zlínský -1 151 98,7 Moravskoslezský -2 789 98,5 Karlovarský -814 98,2 Zlínský - 1171 98,7 Moravskoslezský 98,4 Vysočina -1389 98,3

8 Změny financovaných výkonů v Moravskoslezském kraji
02/03-03/04 03/04-04/05 04/05-05/06 05/06-06/07 06/07-07/08 07/08-08/09 08/09-09/10 09/10- 10/11 10/11- 11/12 3-5 let - 287 - 610 -366 627 693 1 460 1 561 1 513 1 171 6-14 let - 742 15-18 let - 99 391 17 71 - 1016 - 1028 19-21 let 36 -18 - 67 - 73 3 - 59 90 42 - 61 3-18 let v KZÚV x - 13 - 10 - 39 2 MSK Pokles zaměst. - 338 - 553 - 337 - 165 - 330 -410 - 356 - 439 ČR 8

9 Pokles výkonů v MSK v jednotlivých normativních kategoriích
Kategorie % změny v MSK % změny v ČR 3-5 let + 3,1 + 4,4 6-14 let - 0,7 + 0,5 15-18 let - 6,6 - 5,1 19-21 let - 6,2 - 2,0 3-18 let v KZÚV

10 Rozvojové programy Sportovní gymnázia 70 mil. Kč
Asistenti pedagoga soukromých a církevních škol 35 mil. Kč Asistenti pedagoga sociálně znevýhodněných 76 mil. Kč Bezplatná příprava (EU + azylanti) 5 mil. Kč Bezplatná výuka ČJ-cizinci 3. zemí 4,5 mil. Kč Inkluzivní vzdělávání 40 mil. Kč Kompenzační pomůcky 5 mil. Kč Podzimní termín maturit 12,4 mil. Kč EXCELENCE středních škol 20 mil. Kč 10

11 Rezerva na MŠMT V rozpočtu MŠMT zůstává po rozpisu přímých výdajů a rozvojových programů rezerva 112 mil. Kč. 11

12 Závazné ukazatelé krajům
Struktura stejná jako v minulém roce. Z objemu mzdových prostředků získaných normativním výpočtem byly každému kraji nejprve vyčleněny mzdové prostředky nepedagogických zaměstnanců dle skutečnosti r Tato skutečnost byla pro každý kraj upravena indexem meziroční změny výkonů kraje a dále pak jednotně snížena o 1,2 %.

13 2. Závazné ukazatele pro MSK
mil. Kč r. 2012 r. 2011 Rozdíl % NIV celkem normativně 9 238 8 725 RP na odměňování 267 RP Hustota 60 Celkem 9 052 + 186 + 2,1 Limit počtu zaměstnanců 25 033 25 476 - 443 - 1,7 13

14 Mzdové prostředky (včetně rozvojových programů)
mil. Kč r. 2012 r. 2011 Rozdíl % Mzdové prostředky normativně 6 787 6 381 RP na odměňování 198 RP Hustota 44 Celkem 6 623 + 164 + 2,5

15 Rozdělení mzdových prostředků pro pedagogy a ostatní mil. Kč
Pedagogové Platy Skutečnost Rozdíl % ,8 OON Skutečnost Rozdíl % ,8 Nepedagogové Platy Skutečnost Rozdíl % ,4 OON Skutečnost Rozdíl %

16 Limit počtu zaměstnanců a průměrný plat
Při stejném počtu zaměstnanců se průměrný plat pedagogických zaměstnanců zvýší o 3 % a plat ostatních zaměstnanců se sníží o 2,8 %, tzn. na Kč a Kč. Je však předpoklad dalšího snížení počtu zaměstnanců a tím dosažení příznivějších hodnot průměrných platů. 16

17 ONIV v mil. Kč r. 2012 r. 2011 Rozdíl % ONIV- na žáka 85 ONIV-náhrady
27 Celkem 76 112 - 36 68

18 3. Krajská metodika rozpisu rozpočtu pro rok 2012
Základní finanční normativ na jednotku výkonu (tzn. absolutní částka v Kč na jednotku výkonu, z toho mzdové prostředky na jednotku výkonu pro pedagogy a nepedagogy v krajské úrovni). Koeficienty k základnímu finančnímu normativu. Příplatky k základnímu finančnímu normativu. Rozhodující je počet dětí, žáků, ubytovaných a stravovaných uvedených ve statistických výkazech na školní rok 2011/2012, maximálně do výše uvedené ve školském rejstříku včetně oborů a forem vzdělávání. 18

19 Základní finanční normativ
Změny finančních normativů vyplývají v r především ze změn rozpočtovaných průměrných platů a ONIV. Výjimky: Změny ukazatele Np u několika oborů vzdělání středních škol Zvýšení ukazatele No u MŠ a ŠJ MŠ o 5 % Změny ukazatelů Np a No u SPC dle druhů zdravotního postižení 19

20 Výjimky: Střediska volného času r. 2012 r. 2011 r. 2010 r. 2009
Změna r. 2012 r. 2011 r. 2010 r. 2009 r. 2008 r. 2007 Hodnota žákohodiny v Kč 21,73 21,55 23,53 21,72 22,20 21,71 Změna v % 100,8 91,6 108,3 98,7 102,3 101,7 Změna absolutní v Kč +0,18 - 1,98 +1,81 - 0,48 + 0, 49 + 0,37 20

21 Výjimky Pedagogicko-psychologické poradny r. 2012 r. 2011 Rozdíl
Počet potenciálních klientů je na jednoho odborného pracovníka PPP při tomto rozdělení potenciálních klientů: r. 2012 r. 2011 Rozdíl Ostrava 55 417 56 013 - 596 Karviná 40 722 42 166 Nový Jičín 24 396 24 760 - 364 Opava 28 253 28 511 - 258 Frýdek-Místek 32 866 33 132 - 266 Bruntál 15 935 16 274 - 339 Celkem 21

22 Rozpočtované platy r. 2012 v Kč
Pedagog Nepedagog Gymnázium 26 890 13 970 SOŠ 27 110 14 430 SOU-učitel 26 720 14 800 SOU-učitel OV 24 880 VOŠ 26 850 13 440 Domov mládeže 23 230 13 320 ŠJ 12 880

23 Rozpočtované platy r. 2012 v Kč
Pedagog Nepedagog Základní škola 27 120 12 670 Mateřská škola 23 790 11 400 Školní družina 23 030 SVČ 23 900 14 290 ZUŠ 26 110 14 790 Školní jídelna 12 880 Vzhledem k tomu, že v loňském roce nebyly v těchto ukazatelích zahrnuty prostředky rozvojových programů, nemá smysl meziroční srovnání. Pedagogové – nároková složka stanovena dle platových inventur všech škol, tzn. podle skutečného zatřídění pedagogů do platových tříd a stupňů v jednotlivých typech a druzích škol. (s vyloučením přesčasové práce a přespočetných hodin). Vzhledem k odlišným tabulkám a odlišnému nárůstu platů v jednotlivých platových třídách letos i vloni nemohl být zvolen jiný postup. Co zbylo, rozpočetlo se do nenárokových složek – ZŠ, SŠ, VOŠ MŠ – 2 100 ŠD – 2 100 SVČ – 2 100 ZUŠ – 2 100 Nepedagogové – dle skutečnosti r. 2011, nenárok Kč.

24 Rozpočtované platy r. 2012 v Kč
Pedagog Nepedagog PPP 26 940 16 250 SPC 27 320 17 740 Dětské domovy 25 360 15 020

25 ONIV na žáka v Kč r. 2011 r. 2012 1 žák základní školy jen s l. stupněm 1 žák základní školy l.-9. 599 462 551 425 1 žák základní školy speciální, přípravný stupeň 923 850 1 žák SOŠ, konzervatoře, vyšší stupeň gymnázia, VOŠ 300 280 1 žák nižšího stupně gymnázia 1 žák SOU, U, OU - praktické v. - teoretické v. 150 140 1 dítě v MŠ 180 166 1 lůžko v dětském domově 458 421 25

26 ONIV na žáka v Kč r. 2011 r. 2012 1 žák ve školní družině, školním klubu 15 14 1 žák ubytovaný v DM 134 123 1 stravovaný 28 26 1 žák v praktické škole 316 295 1 žákohodina v SVČ 0,23 0,22 1 dítě, žák, student - SPC 13 1 dítě, žák, student - PPP 2

27 Mimonormativní dofinancování (z rezervy)
jde-li o základní školu, mateřskou školu, školní jídelnu tvořenou více odloučenými pracovišti, je možno přepočítat normativní rozpis samostatně, po prověření efektivity v naplňování tříd s přihlédnutím k docházkovým možnostem jde-li o neúplnou základní školu, MŠ nebo ŠJ do 10 zaměstnanců jako celek, je možno použít funkční závislosti průměrného platu na výkonech při zohlednění příplatku za vedení ředitele /příloha Krajské metodiky/. 27

28 Mimonormativní dofinancování (z rezervy)
školní psycholog/speciální pedagog asistenti pedagoga vzdělávání dětí a žáků s hlubokým mentálním postižením a speciálními vzdělávacími potřebami vyšší zastoupení žáků se soc. znevýhodněním výuka náboženství dopad změn v rejstříku nostrifikační zkoušky dofinancování vybraných SVČ a ZUŠ, které zajišťují soutěže a nejsou zahrnuty do normativního rozpisu podpora málo naplněných oborů, žádaných trhem práce ostatní případy hodny zvláštního zřetele mající vliv na úroveň odměňování 28

29 Financování asistentů pedagoga
Měsíční příspěvek na financování asistenta pedagoga byl stanoven v neinvestičních výdajích ve výši 15 120 Kč na jeden plný pracovní úvazek. Při nižším pracovním úvazku se částka adekvátně krátí. Při zrušení funkce anebo nevyužití schválené výše úvazku se adekvátní část prostředků vrací. Příplatek na zdravotní postižení je škole či školskému zařízení ponechán v plné rozpočtované výši.

30 Postup rozpisu – krajské školy
KÚ zveřejní metodiku rozpisu včetně finančních normativů a ukazatelů rozhodných do KÚ provede normativní rozpis a zašle na školy do Škola porovná normativní rozpis se svou potřebou, pokud souhlasí, vyčlení ze mzdových prostředků potřebu na OON zvlášť za kategorii pedagogů a zvlášť za kategorii nepedagogických zaměstnanců a se svým souhlasným stanoviskem zašle do krajskému úřadu. V odůvodněných případech navrhne převod prostředků na platy mezi kategoriemi zaměstnanců se zdůvodněním. Limit počtu zaměstnanců přizpůsobí své očekávané potřebě, je-li stanoven zbytečně vysoko. Ten se stanoví za obě kategorie zaměstnanců dohromady. 30

31 Pokud nesouhlasí, vypracuje finanční rozvahu za IČ v členění na pedagogické a ostatní zaměstnance (podle problému) a platovou inventuru, vypracuje svůj návrh změny včetně odůvodnění a návrhu k odstranění disproporcí v reálném čase a zašle rovněž do krajskému úřadu s žádostí o projednání. Na později podané žádosti nebude brán zřetel. Krajský úřad stanoví termíny projednání rozpočtů s jednotlivými školami tak, aby protokoly o výsledku projednávání byly vystaveny do Při jednání o posílení rozpočtu musí být školou identifikovány přesné příčiny nedostatku finančních prostředků, tzn. musí být porovnány ukazatelé rozhodné pro tvorbu normativů školy a kraje. Zvlášť se projednává mzdový rozpočet pedagogů a zvlášť ostatních zaměstnanců. Krajský úřad zašle školám definitivní závazné ukazatele do 31

32 Závazné ukazatele Neinvestiční výdaje celkem (NIV) Prostředky na platy pedagogů Prostředky na platy nepedagogů Ostatní osobní náklady pedagogů Ostatní osobní náklady nepedagogů e) Limit počtu zaměstnanců Prostředky na platy pro pedagogy a nepedagogy nelze zaměňovat, obdobně ostatní osobní náklady pro pedagogy a nepedagogy. Každý závazný ukazatel je závazný samostatně. 32

33 I Orientační ukazatele Příděl do FKSP ONIV
Zákonné odvody Příděl do FKSP ONIV Přesun prostředků mezi orientačními ukazateli je v kompetenci školy. V ONIV jsou zahrnuty taktéž náhrady za nemocenskou hrazenou zaměstnavatelem. Při jejich nedostatku může škola v průběhu roku žádat o převod z prostředků na platy. Rozpočtové úpravy budou prováděny se změnou výkonů, nejdříve k a dále v případě potřeby (slučování škol aj.). Povinnost škol informovat o nečerpaných prostředcích nejpozději do I

34 Při jakýchkoliv organizačních změnách v rejstříku škol a školských zařízení mimo zákonné termíny je nezbytné předběžné projednání o možnosti dofinancování přímých nákladů. Jedná se jak o případné odstupné při rušení škol, tak vznik nových kapacit mimo termíny, ve kterých se provádí statistické zjišťování o počtech žáků jako základ, podle kterého se krajům přidělují finanční prostředky. Bez takového předběžného projednání krajský úřad nemůže vzhledem k výši svých rezerv garantovat zajištění finančních prostředků.

35 Finanční toky I Prostředky budou poukazovány v dvouměsíčních intervalech – změna oproti stávajícím zvyklostem. Prostředky na leden a únor 2012 jsou poskytovány pouze jako záloha, která bude vyrovnána po stanovení konečné výše rozpočtu.

36 NEZAPOMEŇTE ! PROJEDNAT ROZPIS ROZPOČTU S ODBOROVOU
ORGANIZACÍ, OSTATNÍMI SOCIÁLNÍMI PARTNERY A KOLEKTIVEM ZAMĚSTNANCŮ


Stáhnout ppt "Rozpis rozpočtu přímých výdajů na rok 2012"

Podobné prezentace


Reklamy Google