Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Celostátní konference ředitelů gymnázií ČR AŘG ČR P ř e r o v 2 0 13 Mezikrajová komparace ekonomiky gymnázií.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Celostátní konference ředitelů gymnázií ČR AŘG ČR P ř e r o v 2 0 13 Mezikrajová komparace ekonomiky gymnázií."— Transkript prezentace:

1 1 Celostátní konference ředitelů gymnázií ČR AŘG ČR P ř e r o v 2 0 13 Mezikrajová komparace ekonomiky gymnázií

2 2 Normativní složky rozpočtu gymnázií roku 2012 v jednotlivých krajích ČR 1) gymnázia 4letá, obor 79 41 K/ 41 2) gymnázia 8letá, obor 79 41 K/ 81 nižší stupeň vyšší stupeň

3 3 Nejprve malý výlet do hodiny počtů Pro každý obor vzdělání se určuje N - počet žáků oboru vzdělání dané školy Np - normativní počet žáků připadající na 1 přepočteného pedagoga No - normativní počet žáků připadající na 1 přepočteného nepedagoga Pp – normativní měsíční plat pedagoga Po – normativní měsíční plat nepedagoga MP – normativ mzdových prostředků na jednoho žáka a rok Počet pedagogů = N/Np Počet nepedagogů = N/No MP = 12 * (N/Np * Pp + N/No * Po)/N = 12 * (Pp/Np + Po/No)

4 4 Normativní hodnota Np na oboru 79 41 K/41

5 5 Normativní hodnota Np oboru 79 41 K/81 nižší stupeň gymnázií

6 6 Normativní hodnota Np oboru 79 41 K/81 vyšší stupeň gymnázií

7 7 Normativní hodnota No na oboru 79 41 K/41 a oboru 7941K/81 vyšší G

8 8 Normativní hodnota No na oboru 79 41 K/81 nižší stupeň

9 9 Normativní hodnota Pp oborů 79 41 K/41 a 79 41 K/81 NG,VG

10 10 Normativní hodnota Po oborů 79 41 K/41 a 79 41 K/81, NG, VG

11 11 Normativní hodnota MP na 1 žáka na oboru 79 41 K/41

12 12 Normativní hodnota MP na 1 žáka na oboru 79 41 K/81 nižší stupeň

13 13 Normativní hodnota MP na 1 žáka na oboru 79 41 K/81 vyšší stupeň

14 14 Normativní ukazatele se však od dosažené skutečnosti mohou lišit. Jak moc ? Porovnání s normativy bylo provedeno jen u škol, které řídí členové Rady AŘG a je proto jen a pouze ilustrativní a nelze je v žádném případě vztahovat na celokrajské reálně dosažené hodnoty !!!

15 15 Srovnání normativů Pp a dosažené skutečnosti Pp v pořadí dle Pp

16 16 Srovnání normativů Pp a dosažené skutečnosti Pp v pořadí dle Pp

17 17 Srovnání normativů Po a dosažené skutečnosti Po v pořadí dle Po

18 18 Srovnání normativů Po a dosažené skutečnosti Po v pořadí dle Po

19 19 Srovnání přepočtených normativů Np a dosažené skutečnosti Np v pořadí dle Np

20 20 Srovnání normativů Np a dosažené skutečnosti Np v pořadí dle Np

21 21 Srovnání normativů No a dosažené skutečnosti No v pořadí dle No (VG + 4leté G)

22 22 Srovnání normativů MP na žáka (ilustračně pro vyšší G) a dosažené skutečnosti MP v pořadí MP

23 23 Srovnání normativů MP na žáka (ilustračně pro vyšší G) a dosažené skutečnosti MP v pořadí MP

24 24 Srovnání některých dalších ekonomických výstupů ze škol členů Rady AŘG ČR

25 25 Průměrná měsíční hodnota nenárokové části platu pedagogů v Kč

26 26 Průměrná měsíční hodnota nenárokové části platu nepedagogů v Kč

27 27 Průměrná měsíční hodnota nárokové části platu pedagogů v Kč

28 28 Průměrná měsíční hodnota výsledného platu pedagogů v Kč

29 29 Průměrná měsíční hodnota výsledného platu nepedagogů v Kč

30 30 Průměrný týdenní úvazek učitele včetně členů vedení školy

31 31 Průměrný týdenní úvazek učitele kromě členů vedení školy (ilustrativní odhad)

32 32 Změna prům. platu pedagogů v souvislosti s výší průměrného úvazku (souvislost prům. platu ped. s počtem pravidelných nadpočetných hodin) včetně vedení školy

33 33 Změna prům. platu pedagogů v souvislosti s výší průměrného úvazku (souvislost prům. platu ped. s počtem pravidelných nadpočetných hodin) s vyloučením vedení školy - kvalifikovaný odhad

34 34 Souvislost průměrné naplněnosti tříd školy a dosaženého platu Pp

35 35 Průměrné mzdové náklady na 1 vyučovací hodinu v Kč

36 36 Průměrné provozní náklady na žáka v Kč

37 37 Průměrné provozní náklady na 1 vyučovací hodinu v Kč

38 38 Průměrné celkové náklady na 1 vyučovací hodinu v Kč

39 39 Průměrná hodnota ONIV na žáka bez rozlišení oboru a stupně gymnázia

40 40 A ještě několik údajů z celostátních gymnaziálních statistik

41 41 Vývoj průměrné měsíční mzdy zaměstnanců gymnázií v ČR v letech 2003 - 2011

42 42 Vývoj přepočtených počtů zaměstnanců gymnázií v ČR v letech 2003 - 2011

43 43 Ilustrační propočet vlivu naplněnosti gymnaziálních tříd na průměrný plat pedagoga Provedeno na příkladě karlovarského gymnázia: 23 tříd, 1040h týdně (48h ve třídách VG, 42h ve třídách NG), 50 přepočtených ped. úvazků Uvažujme průměrnou naplněnost tříd od 25 do 33 žáků při zachování počtu týdně odučených hodin, tj. konstantním počtu přepočtených úvazků pedagogů

44 44 Vývoj platů Pp v závislosti na průměrné naplněnosti tříd školy

45 45 A na závěr pohled na krajské normativy pro rok 2013

46 46 Normativní hodnota MP + ONIV ( včetně odvodů) na 1 žáka na oborech 79 41 K/81(vyšší G),41 rok 2013

47 47 Neberte prosím uvedená data příliš vážně. (Jsou to nakonec jen data.) A možná, že to ani data nejsou. Zvlášť některá - dost možná, že právě ta vaše. Děkuji za Vaši pozornost


Stáhnout ppt "1 Celostátní konference ředitelů gymnázií ČR AŘG ČR P ř e r o v 2 0 13 Mezikrajová komparace ekonomiky gymnázií."

Podobné prezentace


Reklamy Google