Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných obcemi únor 2013 Odbor školství, mládeže a sportu KÚ MSK oddělení přímých nákladů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných obcemi únor 2013 Odbor školství, mládeže a sportu KÚ MSK oddělení přímých nákladů."— Transkript prezentace:

1 Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných obcemi únor 2013 Odbor školství, mládeže a sportu KÚ MSK oddělení přímých nákladů

2 Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných obcemi, únor 20132 1.Přímé výdaje na vzdělávání 2.Ostatní účelové prostředky v rámci rozvojových programů 3.Další finanční prostředky Finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2012 školy zřizované obcemi

3 Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných obcemi, únor 20133 1. Přímé výdaje na vzdělávání ÚZ 33353 Poskytnuto k 31. 12. 2012 v tis. Kč Použito k 31. 12. 2012 v tis. Kč Vratka dotace v tis. Kč Platy ped.3.261.043 0 Platy neped.830.063 0 OON ped.21.787 0 OON neped.7.136 0 Ostatní1.500.047 0 NIV celkem5.620.076 0

4 Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných obcemi, únor 20134 Přímé výdaje na vzdělávání - vratky v průběhu let 2003 - 2012

5 Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných obcemi, únor 20135 Náhrada mzdy za prvních 21 dnů dočasné prac. neschopnosti www.kr-moravskoslezsky.czwww.kr-moravskoslezsky.cz veřejná správa Informace pro školy odd.př.nákladů jméno: skoly heslo: tvogacude 19. 3. 2012 Od 1. 1. 2012 byla vyhláškou č. 403/2011 Sb., novelizována vyhláška č. 410/2009 Sb. Tímto se mění obsahové vymezení některých položek Výkazu zisku a ztráty, a to včetně položky A.I.13 Mzdové náklady (číslo syntetického účtu 521). Na tomto účtu budou od 1. 1. 2012 účtovány náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost zaměstnanců, přičemž tyto náhrady musí být analyticky odlišeny od ostatních nákladů. Změna se týká pouze způsobu zaúčtování, nemění se charakter vyplácených prostředků. Z uvedeného vyplývá, že náhrada mzdy za prvních 21 dnů dočasné pracovní neschopnosti bude i v roce 2012 součástí ukazatele ONIV. Zdroj: Sdělení MŠMT č. j. 270/2012-26

6 Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných obcemi, únor 20136 Na 29 obecních školách celkem 53 úvazků AP MŠMT zafinancovalo z RP v 1. kroku 65 %, ve 2. kroku 88 % z fin. požadavků škol. Celkem pro obecní školy poskytnuto 11.140 tis. Kč (z toho platy 8.252 tis. Kč) Vratka dotace 3 obecní školy – 70 tis. Kč (z toho platy 51 tis. Kč) 2. Ostatní účelové prostředky v rámci rozvojových programů Program MŠMT na podporu integrace romské menšiny a na podporu inkluzívních škol ( čj 30884/2011-27 )  MODUL B – RP na podporu financování AP pro děti, žáky a studenty se znevýhodněním (ÚZ 33457)

7 Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných obcemi, únor 20137 Na 22 obecních školách pro celkem 387,53 úvazků ped. pracovníků Celkem pro obecní školy poskytnuto 4.928 tis. Kč (z toho platy 3.651 tis. Kč 9.420,- Kč na 1,0 úv.) Vratka dotace 0 obecních škol  MODUL C – RP na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání žáků se znevýhodněním ( ÚZ 33018 )

8 Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných obcemi, únor 20138 Rozvojový program Poskytnuto k 31. 12. 2012 v Kč Vratka dotace v Kč % čerpání Bezplatná výuka ČJ přizpůsobená potřebám žáků - cizinců z 3. zemí (ÚZ 33024) 95.340 7.155 92,5 % Zajištění bezp. přípravy k začlenění do zákl. vzd. jiného čl. státu EU (ÚZ 33435) 53.750 0 100 % Soutěže (ÚZ 33166)826.000 0 100 %

9 Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných obcemi, únor 20139  věcná a fin. vyhodnocení k RP zaslat zpracovatelce odd. přímých nákladů v termínu a dle pokynů  dodržovat členění fin. prostředků  časová použitelnost dotace  do 15. 11. informovat, pokud do konce roku RP nevyčerpají

10 Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných obcemi, únor 201310 3. Další finanční prostředky Dotační programy MŠMT Poskytnuto k 31.12. v Kč Program soc. prevence a prev. kriminality (ÚZ 33122)96.903 Podpora integrace romské komunity (ÚZ 33160)25.000 Podpora vzd. v jazycích národnostních menšin (ÚZ 33339)240.000 Dotace EU - OP VK 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na ZŠ „ŠABLONY“ (ÚZ 33123) Schváleno k 31.12. počet školv tis. Kč r. 2010 107129.957 r. 2011 242327.730 r. 2012 3748.837 CELKEM MSK - obecní ZŠ 386506.524


Stáhnout ppt "Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných obcemi únor 2013 Odbor školství, mládeže a sportu KÚ MSK oddělení přímých nákladů."

Podobné prezentace


Reklamy Google