Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných obcemi únor 2013 Odbor školství, mládeže a sportu KÚ MSK oddělení přímých nákladů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných obcemi únor 2013 Odbor školství, mládeže a sportu KÚ MSK oddělení přímých nákladů."— Transkript prezentace:

1 Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných obcemi únor 2013 Odbor školství, mládeže a sportu KÚ MSK oddělení přímých nákladů

2 Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných obcemi, únor Přímé výdaje na vzdělávání 2.Ostatní účelové prostředky v rámci rozvojových programů 3.Další finanční prostředky Finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2012 školy zřizované obcemi

3 Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných obcemi, únor Přímé výdaje na vzdělávání ÚZ Poskytnuto k v tis. Kč Použito k v tis. Kč Vratka dotace v tis. Kč Platy ped Platy neped OON ped OON neped Ostatní NIV celkem

4 Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných obcemi, únor Přímé výdaje na vzdělávání - vratky v průběhu let

5 Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných obcemi, únor Náhrada mzdy za prvních 21 dnů dočasné prac. neschopnosti veřejná správa Informace pro školy odd.př.nákladů jméno: skoly heslo: tvogacude Od byla vyhláškou č. 403/2011 Sb., novelizována vyhláška č. 410/2009 Sb. Tímto se mění obsahové vymezení některých položek Výkazu zisku a ztráty, a to včetně položky A.I.13 Mzdové náklady (číslo syntetického účtu 521). Na tomto účtu budou od účtovány náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost zaměstnanců, přičemž tyto náhrady musí být analyticky odlišeny od ostatních nákladů. Změna se týká pouze způsobu zaúčtování, nemění se charakter vyplácených prostředků. Z uvedeného vyplývá, že náhrada mzdy za prvních 21 dnů dočasné pracovní neschopnosti bude i v roce 2012 součástí ukazatele ONIV. Zdroj: Sdělení MŠMT č. j. 270/

6 Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných obcemi, únor Na 29 obecních školách celkem 53 úvazků AP MŠMT zafinancovalo z RP v 1. kroku 65 %, ve 2. kroku 88 % z fin. požadavků škol. Celkem pro obecní školy poskytnuto tis. Kč (z toho platy tis. Kč) Vratka dotace 3 obecní školy – 70 tis. Kč (z toho platy 51 tis. Kč) 2. Ostatní účelové prostředky v rámci rozvojových programů Program MŠMT na podporu integrace romské menšiny a na podporu inkluzívních škol ( čj 30884/ )  MODUL B – RP na podporu financování AP pro děti, žáky a studenty se znevýhodněním (ÚZ 33457)

7 Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných obcemi, únor Na 22 obecních školách pro celkem 387,53 úvazků ped. pracovníků Celkem pro obecní školy poskytnuto tis. Kč (z toho platy tis. Kč 9.420,- Kč na 1,0 úv.) Vratka dotace 0 obecních škol  MODUL C – RP na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání žáků se znevýhodněním ( ÚZ )

8 Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných obcemi, únor Rozvojový program Poskytnuto k v Kč Vratka dotace v Kč % čerpání Bezplatná výuka ČJ přizpůsobená potřebám žáků - cizinců z 3. zemí (ÚZ 33024) ,5 % Zajištění bezp. přípravy k začlenění do zákl. vzd. jiného čl. státu EU (ÚZ 33435) % Soutěže (ÚZ 33166) %

9 Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných obcemi, únor  věcná a fin. vyhodnocení k RP zaslat zpracovatelce odd. přímých nákladů v termínu a dle pokynů  dodržovat členění fin. prostředků  časová použitelnost dotace  do informovat, pokud do konce roku RP nevyčerpají

10 Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných obcemi, únor Další finanční prostředky Dotační programy MŠMT Poskytnuto k v Kč Program soc. prevence a prev. kriminality (ÚZ 33122) Podpora integrace romské komunity (ÚZ 33160) Podpora vzd. v jazycích národnostních menšin (ÚZ 33339) Dotace EU - OP VK 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na ZŠ „ŠABLONY“ (ÚZ 33123) Schváleno k počet školv tis. Kč r r r CELKEM MSK - obecní ZŠ


Stáhnout ppt "Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných obcemi únor 2013 Odbor školství, mládeže a sportu KÚ MSK oddělení přímých nákladů."

Podobné prezentace


Reklamy Google