Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EUTR (Nařízení o dřevu) Aktuální stav EUTR (Nařízení o dřevu) Aktuální stav NLP II Brandýs nad Labem 2.12.2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EUTR (Nařízení o dřevu) Aktuální stav EUTR (Nařízení o dřevu) Aktuální stav NLP II Brandýs nad Labem 2.12.2014."— Transkript prezentace:

1 EUTR (Nařízení o dřevu) Aktuální stav EUTR (Nařízení o dřevu) Aktuální stav NLP II Brandýs nad Labem 2.12.2014

2 2014 plán skutečnost Školení orgánů státní správy lesů (CESNaP) Účast na školeních případně vlastní školení hospodářských subjektů v problematice Nařízení č.995/2010 Poradenská činnost vůči hospodářským subjektům Spuštění centrální evidence systému náležité péče První přebírání a vkládání dat LHE do CESNaP Spravování centrální evidence systému náležité péče Provádění kontrol kontrolních organizací Provádění kontrol hospodářských subjektů V liché roky předkládání podkladů MZE pro zprávu o uplatňování nařízení – v sudé roky pouze příprava podkladů Vnitřní porady ÚHÚL ve věci nařízení 27.2. porada SSL na Mze, 26.6. kraje v Brandýse + mnoho individ.s konkrétními kraji Celkem za ÚHÚL - cca 1280 osob Probíhá neustále a průběžně na všech pobočkách Spuštěno Stále probíhá (problém s nevložitelnými daty) Spravujeme a upravujeme Neproběhlo 2013 – 54 kontrol s přesahem do 2014, sestaven plán kontrol po analýze rizik a současně X kontrol na podnět Podklady připravujeme 3x setkání OS + účast na poradách s kraji

3 Výsledky 2014 Školení – proškolené všechny kraje - X proškolených poradců, OLH, vlastníků( 20osob x počet školení = 1280 proškolených osob) Metodiky – 2 metodiky ( aktualizace metodiky kontrol HS a analýzy rizik) - 2 výstupy pro MZE (analýza rizika, harmonogram kontrol HS) - 10 návrhů Systémů náležité péče (3 na webu) - 2 návrhy formuláře LHE a dat do CESNaP pro HS -Vzorová prezentace pro pracovníky ÚHÚL -Vzorové podklady (kontrolní protokol, zahájení kontroly, apod.) - Legální/nelegální dřevo – metodika, diskuse, prezentace CESNaP – převzetí hotového díla, spuštění, údržba, opravy, naplnění daty Kontroly hospodářských subjektů ( dokončení kontrol z roku 2013, v červenci zahájení kontrol 2014)

4 SP Frýdek Místek – dálkový průzkum země

5 CESNaP Dle zákona č.226/2013 Sb. do CESNaP vstupují data krajské úřady, GŘC, ČOI (chybí VLÚ a MŽP) a každý rok přijdou data LHE (ale pouze v režimu vyhlášky č.285/2013 Sb.) PROBLÉMY Legislativní LHE dle zákona o lesích X data do CESNaP dle vyhlášky č.285/2013 Sb. GŘC a data dle § 8 zákona č.226/2013 Sb. Morální Odevzdávání LHE se vlastníci od roku1996 odnaučili Není páka na to, aby i orgány SSL odevzdávaly

6 Zaměření jednotlivých poboček - PROČ Rozsah nařízení – Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích… Surové dřevo Dřevěné železniční nebo tramvajové pražce … Překližky, dýhované desky a podobné vrstvené dřev Zhutněné dřevo ve tvaru špalků, desek, pruhů …. Výrobky stavebního truhlářství Buničina a papír Dřevěný nábytek Montované stavby ze dřeva Země dovozu Rusko, Čína, Indonésie, Indie, Japonsko, Malajsie, Nigérie….celkem 68 zemí

7 Kontroly HS (obecně ) Čl. 10 Nařízení (EU) č.995/2010 § 6 a 10 zákona č. 226/2013 Sb. Ověření, zda hospodářské subjekty splňují požadavky stanovené v čl.4 a 6 Zahrnují – prověření DDS, - prověření dokumentace a záznamů - namátkové kontroly, včetně auditů na místě Plánované -Pravidelně aktualizovaný plán kontrol -Založený na analýze rizik Na podnět - K dispozici informace včetně opodstatněných obav třetích osob

8 Kontroly HS 2013 Plánované 50 potenciálních hospodářských subjektů Vlastníci lesů – obce a města (24) - PO (12) + st.p. (1) - FO (4) - vyhodnocení DPZ (2 vlastníci) Dovozci (7) Kontroly na podnět (opodstatněné obavy třetích osob) -2 subjekty (PO a FO), -1. kontrola zakončena podnětem na KÚ, -2. kontrola odložena (PO již neexistuje) Žádný podnět na kraj

9 Kontroly 2014 plánované Zadání -Zvýšit podíl dovozců -V maximálně možné míře pokrýt celý rozsah nařízení (příloha a celní kombinovaná nomenklatura), co nejširší spektrum zemí -Vzít v úvahu objektivní měřítko výběru zemí, ze kterých se dováží Problémy ( idea & realita) -CESNaP a málo dat (12 ORP dosud neodevzdalo NIC) -Kapacita ÚHÚL a neodhadnutelné množství kontrol na podnět

10 Kontroly 2014 plánované - dovozci Dřevěné železniční nebo tramvajové pražce (příčné pražce), neimpregnované 4406100000UA25 Listy na dýhování,vč. listů získaných krájením na plátky vrstveného dřeva,na překližky a pod., rozřezané podélně, krájené či loupané,o tloušťce > 1mm 4408909500MY, CN, UA50, 40, 25 Dřevo, souvisle profilované. Jehličnaté dřevo, vč. nesestavených pruhů a vlysů pro parketové podlahy souvisle profilované. Parketové pruhy a vlysy nebo dřevěné kostkové podlahy. 4409299900, 4409101800, 4409299100ID, CA, RU, MY32, 81, 28, 50 Parketové pruhy a vlysy nebo dřevěné kostkové podlahy. Tropické dřevo, rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané. 4409299100, 4407299500ID, BR32, 42 Třískové desky ze dřeva. Výrobky stavebního truhlářství a tesařství. 4410115000, 4418908000,US, CN73, 40 Překližky pouze z dřev. Listů. Třískové desky ze dřeva. 4412321000, 4410113000RU, UA28, 25 Jednoduché palety; nástavce palet. Piliny,dřevěné zbytky a dřevěný odpad aglomerované do pelet. 4415202000, 4401310000MD, UA35, 25 Dřevovláknité a pod. desky z jiných dřevitých materiálů, též pojené pryskyřicemi či organickými látkami, o hustotě < 0,5 g/cm3, mech. opracované či na povrchu potažené 4411949000CH85 Polotvrdé dřevovláknité desky (MDF), ze dřeva, o tloušťce > 9 mm 4411149000HR48 Dřevěné rámy na obrazy, fotografie, zrcadla nebo podobné předměty 4414009000IN36 Dřevěné rámy na obrazy, fotografie, zrcadla nebo podobné předměty 4414009000CN40 Sudy, džbery, kádě, nádrže, vědra, a jiné bednářské výrobky 4416000000US73 Sestavené podlahové desky, vícevrstvé, ze dřeva (bez mozaikových) 4418720000 ID32 Sestavené podlahové desky, vícevrstvé, ze dřeva (bez mozaikových). Dveře a jejich rámy a zárubně a prahy, ze dřeva jehličnanů. Výrobky stavebního truhlářství a tesařství. 4418720000, 4418205000, 4418908000UA25 Montované stavby, ze dřeva - Infrasauny 9406002000CN40 Montované stavby, ze dřeva. 9406002000RU28

11 Dovozci - problémy Nemají žádnou nahlašovací povinnost do CESNaP (počet HS z řad dovozců kvalifikovaným odhadem) „Uvedení na trh“ X „uvedení do oběhu“ Ten, kdo proclí X hospodářský subjekt Mnoho „nějakých“ certifikátů Obchodní a mezinárodní právo, hlubiny celní legislativy Spolupráce s ČS EU ?? Jazyková vybavenost (zastoupení subjektů, jednatelé PO – ne česky….)

12 Kontroly HS plánované – aktuální stav Ukončené – 33% Zahájené, neukončené – 45% Nezahájené – 22% (DPZ) = zatím žádný podnět na kraj Problémy : - na prvním kontrolním šetření jen výjimečně i ukončení (absence SNP, někdy absence jakéhokoliv povědomí a chuti, posuny termínů) - dovozci – logo „Nás se to netýká“ - značný rozsah nové odbornosti - kontrola subjektů se sídlem mimo ČR (mimo EU)

13 Kontroly na podnět Nezákonná těžba na PUPFL (ČR) Ukončené, odeslaný podnět na kraj – 3 případy Zahájené, kontrola neukončená – 2 případy Řítící se, nezahájené – 5 případů Problémy : Nízká až nulová součinnost kontrolované osoby Značný rozsah činností v rámci kontroly

14 Děkuji


Stáhnout ppt "EUTR (Nařízení o dřevu) Aktuální stav EUTR (Nařízení o dřevu) Aktuální stav NLP II Brandýs nad Labem 2.12.2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google