Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_EKO_14 PRODUKT II. Autor: Ing. Hana Motyčková „Autor je výhradní tvůrce materiálu.“ Datum vytvoření: 31. 1. 2013 Klíčová slova: produkt.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_EKO_14 PRODUKT II. Autor: Ing. Hana Motyčková „Autor je výhradní tvůrce materiálu.“ Datum vytvoření: 31. 1. 2013 Klíčová slova: produkt."— Transkript prezentace:

1 VY_32_INOVACE_EKO_14 PRODUKT II

2 Autor: Ing. Hana Motyčková „Autor je výhradní tvůrce materiálu.“ Datum vytvoření: 31. 1. 2013 Klíčová slova: produkt a jeho vrstvy, obal, značka výrobku, ochranná známka, životnost výrobku Anotace: Prezentace na rozšíření základních informací o produktu, o jeho vrstvách, komponentech vlastního produktu, procesu vývoje nového produktu a životním cyklu produktu. Způsob využití: Žáci zhlédnou prezentaci s odborným výkladem. Zodpoví otázky v závěru prezentace. Následně provedena kontrola správnosti ve spolupráci učitele a žáků, vysvětlení špatných odpovědí – zpětná vazba. EKO VY_32_INOVACE_EKO_14

3 Produkt a jeho vrstvy představuje základní přínos produktu jeho spotřebiteli obal, design, kvalita, funkčnost, značka 2. úroveň instalace, záruka, servis, leasing 3. úroveň jádro vlastní výrobek rozšířený výrobek EKO VY_32_INOVACE_EKO_14

4 Produkt a jeho vrstvy  produkt je tvořen 3 úrovněmi (základní, 2. úroveň, 3. úroveň)  každá zvyšuje hodnotu pro konečného zákazníka  kvalita produktu  hlavní nástroj budování pozice na trhu  způsobilost produktu plnit své funkce  zahrnuje životnost, spolehlivost, výkon i nároky na údržbu EKO VY_32_INOVACE_EKO_14

5 Komponenty vlastního produktu  obal  důležitá (nedílná) součást výrobku  slouží k ochraně výrobku a napomáhá jeho prodeji (etiketa – identifikuje výrobek)  inovace v průměru každé 3 roky, „oči kupují“  spotřebitelský obal a manipulační obal  funkce obalu: ochranná, propagační, informační, rozlišovací, manipulační, ekologická EKO VY_32_INOVACE_EKO_14

6 Komponenty vlastního produktu  značka výrobku  je označením, pod kterým se výrobek nebo služba prodává  je názvem, znakem, symbolem - identifikace výrobku nebo služby  odlišuje výrobek od podobného výrobku na trhu – konkurence  hodnota značky je tím vyšší, čím vyšší je povědomí zákazníka o výrobku nebo službě EKO VY_32_INOVACE_EKO_14

7 Komponenty vlastního produktu  míra hodnoty značky dána ochotou zákazníka zaplatit za značku více peněz  značka  zapamatovatelná, krátká  odlišovací schopnost tvarem, originalitou  může být graficky vyjádřena logem  vlastnosti značky  diferenciace – jedinečná  relevantnost – musí odpovídat významu výrobku  prestiž – název evokující luxus  znalost – zavedená značka EKO VY_32_INOVACE_EKO_14

8 Komponenty vlastního produktu  ochranná známka  jakékoliv označení, které je způsobilé odlišit výrobky nebo služby jednoho subjektu od druhého  nejstarší logo Poldiny Huti 1893  kresba slona – zapsána 1896 (guma na mazání) – KOH-I-NOOR HARDTMUTH  známka – slovní, obrazová, kombinovaná, trojrozměrná EKO VY_32_INOVACE_EKO_14

9 Komponenty vlastního produktu  označení schopná zápisu do rejstříku ochranných známek - graficky znázornitelná, schopná rozlišit výrobky pocházející od různých subjektů  funkce ochranné známky  rozlišovací  ochranná  monopolizační  propagační EKO VY_32_INOVACE_EKO_14

10 Proces vývoje nového produktu  skládá se z 5 kroků:  výběr námětu  podnikatelská analýza – N na vývoj, výrobu, předpokládaný prodej, zisk, stanovení minimálního prodeje - zajištění návratnosti vložených finančních prostředků  rozvoj výrobku – prototyp, testy  testování na trhu – vybrány prodejny, u vybraného vzorku zákazníků EKO VY_32_INOVACE_EKO_14

11 Proces vývoje nového produktu  výroba (komercializace) – firma má dostatek informací, kdy, kde a jak uvede výrobek na trh  jedná se o první fázi životnosti výrobku EKO VY_32_INOVACE_EKO_14

12 Životní cyklus produktu  každý výrobek má svoji životnost – doba, po kterou se nabízí zákazníkům a ti jej kupují  skládá se ze 4 fází:  uvedení výrobku – výrobek je novinkou, poptávka po něm nízká, příjmy z prodeje malé, zisk téměř nulový, velké prostředky na propagaci, 2 – 3 % zákazníků kupují (inovátoři) EKO VY_32_INOVACE_EKO_14

13 Životní cyklus produktu  růst výrobku – prodejci, zákazníci již dostatek informací o výrobku, roste poptávka, výnosy převyšují náklady, zisk, 20 % zákazníků (osvojitelé) začínají nakupovat, objevuje se konkurence – podpora reklamní činnosti, inovace  zralost – nejdelší období, poptávka je na maximu, vysoké zisky, dochází ke stabilizaci, silná konkurence, výrobek kupují téměř všichni zákazníci – kupující většina EKO VY_32_INOVACE_EKO_14

14 Životní cyklus produktu  úpadek – trh je přesycen, výrobek je na sestupu, poptávka klesá, zisky se snižují, náklady na skladování rostou, přilákání posledních kupujících slevami (opozdilci – věrní zákazníci nebo již čekají na slevy), výrobek stáhnout z trhu a přijít s inovovaným nebo novým výrobkem EKO VY_32_INOVACE_EKO_14

15 OPAKOVÁNÍ Je rozdíl mezi značkou a ochrannou známkou? Jaké jsou fáze životního cyklu výrobku? Co je EAN? Jaké funkce plní obal? Jak se člení potraviny? EKO VY_32_INOVACE_EKO_14

16 Zdroje Moudrý, M. Základy marketingu. Kralice na Hané: Computer Media, s. r. o., 2008. ISBN 978-80-7402-002-5. Boučková, J. a kolektiv autorů. Základy marketingu. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 1999. ISBN 80-7079-527-1. Jakubíková, D. Marketing v cestovním ruchu. Praha: Grada Publishing, a. s., 2012. ISBN 978-80-247-4209-0. EKO VY_32_INOVACE_EKO_14


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_EKO_14 PRODUKT II. Autor: Ing. Hana Motyčková „Autor je výhradní tvůrce materiálu.“ Datum vytvoření: 31. 1. 2013 Klíčová slova: produkt."

Podobné prezentace


Reklamy Google