Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_EKO_14 PRODUKT II.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_EKO_14 PRODUKT II."— Transkript prezentace:

1 VY_32_INOVACE_EKO_14 PRODUKT II

2 PRODUKT II Autor: Ing. Hana Motyčková
EKO VY_32_INOVACE_EKO_14 PRODUKT II Autor: Ing. Hana Motyčková „Autor je výhradní tvůrce materiálu.“ Datum vytvoření: Klíčová slova: produkt a jeho vrstvy, obal, značka výrobku, ochranná známka, životnost výrobku Anotace: Prezentace na rozšíření základních informací o produktu, o jeho vrstvách, komponentech vlastního produktu, procesu vývoje nového produktu a životním cyklu produktu. Způsob využití: Žáci zhlédnou prezentaci s odborným výkladem. Zodpoví otázky v závěru prezentace. Následně provedena kontrola správnosti ve spolupráci učitele a žáků, vysvětlení špatných odpovědí – zpětná vazba.

3 EKO VY_32_INOVACE_EKO_14 Produkt a jeho vrstvy představuje základní přínos produktu jeho spotřebiteli obal, design, kvalita, funkčnost, značka 2. úroveň instalace, záruka, servis, leasing 3. úroveň vlastní výrobek jádro rozšířený výrobek

4 EKO VY_32_INOVACE_EKO_14 Produkt a jeho vrstvy produkt je tvořen 3 úrovněmi (základní, 2. úroveň, 3. úroveň) každá zvyšuje hodnotu pro konečného zákazníka kvalita produktu hlavní nástroj budování pozice na trhu způsobilost produktu plnit své funkce zahrnuje životnost, spolehlivost, výkon i nároky na údržbu

5 Komponenty vlastního produktu
EKO VY_32_INOVACE_EKO_14 Komponenty vlastního produktu obal důležitá (nedílná) součást výrobku slouží k ochraně výrobku a napomáhá jeho prodeji (etiketa – identifikuje výrobek) inovace v průměru každé 3 roky, „oči kupují“ spotřebitelský obal a manipulační obal funkce obalu: ochranná, propagační, informační, rozlišovací, manipulační, ekologická

6 Komponenty vlastního produktu
EKO VY_32_INOVACE_EKO_14 Komponenty vlastního produktu značka výrobku je označením, pod kterým se výrobek nebo služba prodává je názvem, znakem, symbolem - identifikace výrobku nebo služby odlišuje výrobek od podobného výrobku na trhu – konkurence hodnota značky je tím vyšší, čím vyšší je povědomí zákazníka o výrobku nebo službě

7 Komponenty vlastního produktu
EKO VY_32_INOVACE_EKO_14 Komponenty vlastního produktu míra hodnoty značky dána ochotou zákazníka zaplatit za značku více peněz značka zapamatovatelná, krátká odlišovací schopnost tvarem, originalitou může být graficky vyjádřena logem vlastnosti značky diferenciace – jedinečná relevantnost – musí odpovídat významu výrobku prestiž – název evokující luxus znalost – zavedená značka

8 Komponenty vlastního produktu
EKO VY_32_INOVACE_EKO_14 Komponenty vlastního produktu ochranná známka jakékoliv označení, které je způsobilé odlišit výrobky nebo služby jednoho subjektu od druhého nejstarší logo Poldiny Huti 1893 kresba slona – zapsána 1896 (guma na mazání) – KOH-I-NOOR HARDTMUTH známka – slovní, obrazová, kombinovaná, trojrozměrná

9 Komponenty vlastního produktu
EKO VY_32_INOVACE_EKO_14 Komponenty vlastního produktu označení schopná zápisu do rejstříku ochranných známek - graficky znázornitelná, schopná rozlišit výrobky pocházející od různých subjektů funkce ochranné známky rozlišovací ochranná monopolizační propagační

10 Proces vývoje nového produktu
EKO VY_32_INOVACE_EKO_14 Proces vývoje nového produktu skládá se z 5 kroků: výběr námětu podnikatelská analýza – N na vývoj, výrobu, předpokládaný prodej, zisk, stanovení minimálního prodeje - zajištění návratnosti vložených finančních prostředků rozvoj výrobku – prototyp, testy testování na trhu – vybrány prodejny, u vybraného vzorku zákazníků

11 Proces vývoje nového produktu
EKO VY_32_INOVACE_EKO_14 Proces vývoje nového produktu výroba (komercializace) – firma má dostatek informací, kdy, kde a jak uvede výrobek na trh jedná se o první fázi životnosti výrobku

12 Životní cyklus produktu
EKO VY_32_INOVACE_EKO_14 Životní cyklus produktu každý výrobek má svoji životnost – doba, po kterou se nabízí zákazníkům a ti jej kupují skládá se ze 4 fází: uvedení výrobku – výrobek je novinkou, poptávka po něm nízká, příjmy z prodeje malé, zisk téměř nulový, velké prostředky na propagaci, 2 – 3 % zákazníků kupují (inovátoři)

13 Životní cyklus produktu
EKO VY_32_INOVACE_EKO_14 Životní cyklus produktu růst výrobku – prodejci, zákazníci již dostatek informací o výrobku, roste poptávka, výnosy převyšují náklady, zisk, 20 % zákazníků (osvojitelé) začínají nakupovat, objevuje se konkurence – podpora reklamní činnosti, inovace zralost – nejdelší období, poptávka je na maximu, vysoké zisky, dochází ke stabilizaci, silná konkurence, výrobek kupují téměř všichni zákazníci – kupující většina

14 Životní cyklus produktu
EKO VY_32_INOVACE_EKO_14 Životní cyklus produktu úpadek – trh je přesycen, výrobek je na sestupu, poptávka klesá, zisky se snižují, náklady na skladování rostou, přilákání posledních kupujících slevami (opozdilci – věrní zákazníci nebo již čekají na slevy), výrobek stáhnout z trhu a přijít s inovovaným nebo novým výrobkem

15 EKO VY_32_INOVACE_EKO_14 OPAKOVÁNÍ Je rozdíl mezi značkou a ochrannou známkou? Jaké jsou fáze životního cyklu výrobku? Co je EAN? Jaké funkce plní obal? Jak se člení potraviny?

16 EKO VY_32_INOVACE_EKO_14 Zdroje Moudrý, M. Základy marketingu. Kralice na Hané: Computer Media, s. r. o., ISBN Boučková, J. a kolektiv autorů. Základy marketingu. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, ISBN Jakubíková, D. Marketing v cestovním ruchu. Praha: Grada Publishing, a. s., ISBN


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_EKO_14 PRODUKT II."

Podobné prezentace


Reklamy Google