Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zralost a podnikatelská perspektiva

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zralost a podnikatelská perspektiva"— Transkript prezentace:

1 Zralost a podnikatelská perspektiva
Bill Gates: Místo "nevím" používáme "zatím nevím". Steve Jobs: „Váš čas je omezen, tak jím neplýtvejte žitím cizích životů.“

2 Z hlediska podnikatele:
TJ. Watson (zakladatel IBM): „Má-li se firma stát vynikajícím podnikem, musí se začít jako vynikající podnik chovat dávno předtím, než se jím skutečně stane“. Z hlediska podnikatele: Důležitý není předmět činnosti podniku ani samotná práce. Důležitý je podnik jako takový: to, jak podnik funguje, jak vypadá, jak se chová, jak to dělá. Thomas J. Watson, nejlepší obchodník na světě, který nesázel na talent ani genialitu… Petr Christov Pod názvem Internation Business Machines se skrývá jedna z nejznámějších a nejdůležitějších firem na světě – IBM. Historie této firmy je pevně svázána s jedním mužem – Thomasem Watsonem. Vaše úsilí jako peníze v bance Watson na vlastní kůži zažil, jak je důležité nevzdávat se a pokračovat ve svém úsilí: „Nic na světě nemůže nahradit vytrvalost. Talent na to nestačí: nic není běžnějšího než neúspěšní lidé s talentem. Genialita to také nebude: neoceněný génius je příslovečný. Vzdělání jakbysmet: svět je plný vzdělaných trosek. Vytrvalost a odhodlání samotné jsou všemocné… Všechno vaše úsilí je jako peníze v bance.“ Watson měl neuvěřitelné obchodní schopnosti. Jeden novinář o něm napsal: „Nechte ho pronést proslov na výroční valné hromadě IBM a budete ochotni se připojit ke společnosti na celý život. Kdyby obchodoval s kázáními o hodnotě představivosti, stal by se složitý a děsivý svět průhledným a jednoduchým. Nechte ho vyložit názor na potřebu dávat přednost náboženství před vším ostatním a budete muset padnout na kolena.“

3 Podnikatel modeluje firmu podle své vize.
Podnikatel začíná od představy jasně definované budoucnosti a pak se vrací k současnosti se záměrem změnit ji tak, aby té budoucnosti dosáhl. „Dělníkova“ firma je modelována podle jeho současného poznání. „Dělník“ začíná od současnosti a pak se dívá kupředu do nejisté budoucnosti v naději, že se nebude od současnosti příliš lišit.

4 „Dělník“ postupuje tak, že vychází ze svých dovedností a teprve pak se rozhlíží, komu je prodá.
„Dělník“ ani nehledá souvislost mezi jeho firmou a budoucností. Svůj podnikatelský model buduje krok po kroku na základě dosavadních zkušeností - buduje model práce. Programem je rutina. Nesleduje žádný vyšší cíl. To co je třeba udělat, nemá žádný jiný smysl než prostě to, že se to udělat musí. Dělníkova firma se pomalu odřezává od vnějšího okolí.

5 Model podniku Model podniku se musí budovat od zákazníka, pro něhož má být podnik vytvořen. Bez jasné představy o tomto zákazníkovi nemůže být žádný podnik úspěšný. Váš podnik tu není proto, že poskytuje příležitost uplatnit Vaši práci – uplatnit sebe sama. Podnik je tu proto, že zákazník má problém, který chce u vás vyřešit a vy jste tu od řešení jeho problému! Vypracujme model podniku, který si počíná tak, jak potřebuje zákazník, nikoli jak potřebuje výrobek.

6 Klaďme si tyto otázky: „Jak bude podnik vypadat v očích zákazníka?“
„Čím bude podnik vynikat nad všechny ostatní podniky?“ „Čím se bude odlišovat?“ Nezabývejme se pouze tím, co se v podniku dělá, jako spíše tím, jak se to dělá. Důležitý je způsob, jakým se vyrábí a prodává.

7 Shrnutí: Z hlediska podnikatele je produktem podnik. Zákazníka bere jako příležitost. Podnikatel má pracovat na svém podniku a ne v něm. Smyslem je vybudovat podnik jako systém, který je nezávislý na lidech a jejich kvalitách. Podnik, který dokáže fungovat i bez účasti majitele.

8 Budovat model podniku jako - licenční prototyp
Funkční prototyp podniku je systém, který integruje všechny prvky podniku tak, aby podnik řádně fungoval. Transformuje podnik na stroj nebo organismus, kde všechny jeho jednotlivé části pracují sladěně a směřují k dosažení vytýčeného cíle. A protože jsem to odzkoušel na prototypu, který funguje, mohu prodat licenci. Buduji podnik tak, abych jej mohl prodat jako franšízu. Prototyp testuje různé nápady na funkčním vzorku. Jediným kritériem jeho hodnoty je: Funguje to?

9 Pravidla konstrukce modelu podniku:
Model bude poskytovat zákazníkům, zaměstnancům, dodavatelům, věřitelům důsledně takovou hodnotu, která přesahuje jejich očekávání - NadHodnotu. Model bude provozován lidmi s co nejnižší možnou kvalifikační úrovní. Model je místo dokonalého a nenarušitelného řádu. Každá práce je popsána v provozním manuálu. Model bude každému zákazníkovi poskytovat jednotné a předpověditelné služby. Model bude využívat jednotnou image.

10 1. NadHodnota NadHodnota je něco navíc, co zákazník neočekával, co se dotkne každé osoby, s níž podnik je v kontaktu, která vdechne podniku život. NadHodnotou může být výjimečné slovo při vstupu či odchodu zákazníka, drobný dárek zaměstnanci či zákazníkovi, slovo uznání zaměstnancům, angažovanost s jakou se vysvětluje funkčnost zboží zákazníkovi atd. NadHodnota je životně důležitá pro podnik.

11 2. Kvalifikační úroveň zaměstnanců
„Vynikající podniky nebudují neobyčejní lidé, ale obyčejní lidé, kteří dělají neobyčejné věci.“ Je třeba vybudovat takový systém, který přiměje obyčejné lidí k neobyčejným výsledkům. Bez kvalitní komunikace se zaměstnanci v podnikání neobejdete. Vyvarujte se v ní lží, sprostot. Snažte se se zaměstnanci komunikovat otevřeně, přijímat jejich názory a vždy si na ně udělejte čas, pokud vás o to žádají. Z. Pohlreich: „Zaměstnanci jsou tváří podniku“.

12 Motivace zaměstnanců (1)
Je těžké najít „dobrého zaměstnance“, snadné je ho ztratit. Obecně panuje představa, že tím hlavním důvodem proč zaměstnanci opouštějí firmy bývá nespokojenost se současným platem. Zkušenosti však ukazují, že peníze nehrají vždy tu nejdůležitější roli. V malé firmě je motivace prostřednictvím zaměstnaneckých benefitů velmi omezená. O to více je důležité znát zájmy a potřeby svých zaměstnanců a nabídnout jim to, co je opravdu zajímá, případně k čemu by se normálně nedostali. Existují zaměstnanecké výhody, které nás nestojí skoro nic: pružná pracovní doba, možnost práce z domova, dovolená navíc nebo takzvané volno pro zařizování.

13 Motivace zaměstnanců (2)
Nesmíme zapomínat na uznání a pochvaly. Pro některé zaměstnance je také důležité, jestli se aktivně zajímáme o jejich názory a návrhy. Může je vnitřně naplnit, pokud je například pověříme nějakým strategickým úkolem. Velký vliv na udržení loajality zaměstnanců má také podniková kultura, kterou je možné rozvíjet například oslavami narozenin, výročí a jiných zvláštních příležitostí. Pro zaměstnance je důležité zejména to, aby byli dostatečně vyškolení pro danou pozici, měli prostor pro samostatnou práci, pracovali v příjemném prostředí a rovněž cítili, že oceňujeme jejich přínosy a úspěchy.

14 3. Dokonalý a nenarušitelný řád
Ve světě panuje „chaos“ a většina lidí touží po pořádku. Jednotlivec potřebuje nějakou pevnou strukturu. Tu právě musí poskytnou podnik. Podnik, který vypadá uspořádaně, dává zákazníkovi najevo, že zaměstnanci vědí co dělají, že mu může důvěřovat. Podnik, který vypadá uspořádaně, dává zaměstnancům najevo, že podnikatel ví co dělá a proč, a že mohou důvěřovat ve svou budoucnost po jeho boku. Nezbytné pracovní standardy, manuály , …

15 Provozní manuály, pracovní postupy, standardy
Musím vytvořit nástroje, které definují způsob, jakým bude práce plněna a zaměstnanci se budou bezpodmínečně těmito manuály řídit. Podnik nesmí být závislý na rozmarech a náladách zaměstnanců. Manuál dává písemný návod jak zajistit splnění přiděleného úkolu tím nejlepším a nejúčinnějším způsobem. Manuál dává zaměstnancům najevo, že se rozhodli pracovat v prostředí, kde existuje určitá logika, pracovní postupy, jejímž prostřednictvím se produkují výsledky. Manuál je potvrzením řádu. Manuál popisuje účel vykonávané práce, specifikuje konkrétní kroky, které je třeba při zabezpečování této práce vykonat a stanovuje standardy pracovního procesu i jeho výsledek. Stanovuje kvalitu, odpovědnost a důsledky jejího nedodržení. McDonald´s. Heslem firmy je disciplína, standardizace a řád

16 4. Jednotné a předvidatelné služby
Nejenže podnik musí vypadat uspořádaně, ale musí si tak i počínat. Musí se chovat předvídatelně ke svému okolí a jednotně. Zákazník musí vědět, co od podniku může očekávat a že to co dostane bude vždy stejné, ne-li lepší. Pokud budou zaměstnanci dodržovat pracovní manuál, nenastane nepředvidatelnost pro zákazníka. Pokud zákazník v každém jednotlivém případě nedostane přesně to, co chce, a minimálně to co posledně, půjde si to opatřit jinam.

17 5. Jednotná image Zákazník je stimulován k rozhodnutí barvami a tvary. Jsou barvy a tvary které se osvědčují a které se neosvědčují. Model prototypu podniku musí mít stejně pečlivě připravený „obal“ jako luxusní krém kosmetické firmy. Jednota barev, uniforma zaměstnanců, logo, …

18 Budování podniku je nepřetržitý proces změn/podnikového rozvoje, jehož základem jsou: Inovace, Její vyhodnocení - kvantifikace. Většina firem se nezajímá o vlastní číselné údaje. Je nezbytné vyjádřit číselně vše, co nějak souvisí s činnostmi podniku (Kolik přichází zákazníků denně? Kolik dopoledne? Kolik odpoledne? Kolik jich volá? Kolik se jich ptá na cenu? Kolik produktů se denně prodá? Které dny jsou nejúspěšnější? - Postupně se budou i zaměstnanci zajímat o tyto čísla.) Postupně poznáme, která čísla jsou kriticky důležitá. A následná harmonizace s očekáváním zákazníka.


Stáhnout ppt "Zralost a podnikatelská perspektiva"

Podobné prezentace


Reklamy Google