Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zralost a podnikatelská perspektiva. Watson: „Má-li se firma stát vynikajícím podnikem, musí se začít jako vynikající podnik chovat dávno předtím, než.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zralost a podnikatelská perspektiva. Watson: „Má-li se firma stát vynikajícím podnikem, musí se začít jako vynikající podnik chovat dávno předtím, než."— Transkript prezentace:

1 Zralost a podnikatelská perspektiva

2 Watson: „Má-li se firma stát vynikajícím podnikem, musí se začít jako vynikající podnik chovat dávno předtím, než se jím skutečně stane“. Důležitý není předmět činnosti podniku ani samotná práce. Důležitý je podnik jako takový: to, jak vypadá, jak se chová, jak to dělá.

3 Podnikatel modeluje firmu podle své vize. Podnikatel začíná od představy jasně definované budoucnosti a pak se vrací k současnosti se záměrem změnit ji tak, aby té budoucnosti dosáhl. „Dělníkova“ firma je modelována podle jeho současného poznání. „Dělník“ začíná od současnosti a pak se dívá kupředu do nejisté budoucnosti v naději, že se nebude od současnosti příliš lišit.

4 „Dělník“ postupuje tak, že vychází ze svých dovedností a teprve pak se rozhlíží, komu je prodá. „Dělník“ ani nehledá souvislost mezi jeho firmou a budoucností. Svůj podnikatelský model buduje krok po kroku na základě dosavadních zkušeností - buduje model práce. Programem je rutina. Nesleduje žádný vyšší cíl. To co je třeba udělat, nemá žádný jiný smysl než prostě to, že se to udělat musí. Dělníkova firma se pomalu odřezává od vnějšího okolí.

5 Model podniku Model podniku se musí budovat od zákazníka, pro něhož má být podnik vytvořen. Bez jasné představy o tomto zákazníkovi nemůže být žádný podnik úspěšný. Váš podnik tu není proto, že poskytuje příležitost uplatnit Vaši práci – uplatnit sebe sama. Podnik je tu proto, že zákazník má problém, který chce u vás vyřešit a vy jste tu od řešení jeho problému! Vypracujme model podniku, který si počíná tak, jak potřebuje zákazník, nikoli jak potřebuje výrobek.

6 Klaďme si tyto otázky: „Jak bude podnik vypadat v očích zákazníka?“ „Čím bude podnik vynikat nad všechny ostatní podniky?“ „Čím se bude odlišovat?“ Nezabývejme se pouze tím, co se v podniku dělá, jako spíše tím, jak se to dělá. Důležitý je způsob, jakým se vyrábí a prodává.

7 Z hlediska podnikatele je produktem podnik. Zákazníka bere jako příležitost. Z hlediska dělníka je produktem to, co prodává zákazníkovi. Z jeho pohledu je zákazník problém, zdá se, že zákazník nechce právě to, co mu nabízí. Podnikatel má pracovat na svém podniku a ne v něm. Smyslem je vybudovat podnik jako systém, který je nezávislý na lidech a jejich kvalitách. Podnik, který dokáže fungovat i bez účasti majitele.

8 Budovat model podniku jako - licenční prototyp Prototyp testuje různé nápady na skutečném předmětu. Jediným kritériem jeho hodnoty je: Funguje to? Funkční licenční prototyp podniku je systém, který integruje všechny prvky podniku tak, aby podnik řádně fungoval. Transformuje podnik na stroj nebo organismus, kde všechny jeho jednotlivé části pracují sladěně a směřují k dosažení vytýčeného cíle. A protože je to odzkoušeno na prototypu, funguje to a mohu „prodat licenci“.

9 Pravidla konstrukce modelu podniku: Model bude poskytovat zákazníkům, zaměstnancům, dodavatelům, věřitelům důsledně takovou hodnotu, která přesahuje jejich očekávání - NadHodnotu. Model bude provozován lidmi s co nejnižší možnou kvalifikační úrovní. Model je místo dokonalého a nenarušitelného řádu. Každá práce bude popsána v provozním manuálu. Model bude každému zákazníkovi poskytovat jednotné a předpověditelné služby. Model bude využívat jednotnou image.

10 NadHodnota NadHodnota je něco, co se dotkne každé osoby, s níž podnik je v kontaktu, která vdechne podniku život. NadHodnotou může být výjimečné slovo při vstupu či odchodu zákazníka, drobný dárek zaměstnanci či zákazníkovi, slovo uznání zaměstnancům, angažovanost s jakou se vysvětluje funkčnost zboží zákazníkovi atd. NadHodnota je životně důležitá pro podnik.

11 Kvalifikační úroveň „Vynikající podniky nebudují neobyčejní lidé, ale obyčejní lidé, kteří dělají neobyčejné věci.“ Musím vytvořit nástroje, které definují způsob, jakým bude jejich práce plněna a zaměstnanci se budou bezpodmínečně těmito manuály řídit. Podnik nesmí být závislý na rozmarech a náladách zaměstnanců. Je třeba vybudovat takový systém, který přiměje obyčejné lidí k neobyčejným výsledkům.

12 Dokonalý a nenarušitelný řád Ve světě panuje „chaos“ a většina lidí touží po pořádku. Jednotlivec potřebuje nějakou pevnou strukturu. Tu právě musí poskytnou podnik. Podnik, který vypadá uspořádaně, dává zákazníkovi najevo, že zaměstnanci vědí co dělají, že mu může důvěřovat. Podnik, který vypadá uspořádaně, dává zaměstnancům najevo, že podnikatel ví co dělá a proč a že mohou důvěřovat ve svou budoucnost po jeho boku.

13 Provozní manuály Manuál dává písemný návod jak zajistit splnění přiděleného úkolu tím nejlepším a nejúčinnějším způsobem. Manuál dává zaměstnancům najevo, že se rozhodli pracovat v prostředí, kde existuje určitá logika, pracovní postupy, jejímž prostřednictvím se produkují výsledky. Manuál je potvrzením řádu. Manuál popisuje účel vykonávané práce, specifikuje konkrétní kroky, které je třeba při zabezpečování této práce vykonat a stanovuje standardy pracovního procesu i jeho výsledek. Stanovuje kvalitu, odpovědnost a důsledky jejího nedodržení. McDonald´s. Heslem firmy je disciplína, standardizace a řád

14 Jednotné a předvidatelné služby Nejenže podnik musí vypadat uspořádaně, ale musí si tak i počínat. Musí se chovat předvídatelně ke svému okolí a jednotně. Zákazník musí vědět, co od podniku může očekávat a že to co dostane bude vždy stejné, ne-li lepší. Pokud budou zaměstnanci dodržovat pracovní manuál, nenastane nepředvidatelnost pro zákazníka.

15 Jednotná image Zákazník je stimulován k rozhodnutí barvami a tvary. Jsou barvy a tvary které se osvědčují a které se neosvědčují. Model prototypu podniku musí mít stejně pečlivě připravený „obal“ jako luxusní krém kosmetické firmy. Jednota barev, oblečení, loga…

16 Budování podniku je nepřetržitý proces podnikového rozvoje, jehož základem jsou: Inovace, Její vyhodnocení - kvantifikace. Většina firem se nezajímá o vlastní číselné údaje. Je nezbytné vyjádřit číselně vše, co nějak souvisí s činnostmi podniku (Kolik přichází zákazníků denně? Kolik dopoledne? Kolik odpoledne? Kolik jich volá? Kolik se jich ptá na cenu? Kolik produktů se denně prodá? Které dny jsou nejúspěšnější? - Postupně se budou i zaměstnanci zajímat o tyto čísla.) Postupně poznáme, která čísla jsou kriticky důležitá. A následná harmonizace s očekáváním zákazníka. Pokud v každém jednotlivém případě nedostane přesně to, co chce, půjde si to opatřit jinam.


Stáhnout ppt "Zralost a podnikatelská perspektiva. Watson: „Má-li se firma stát vynikajícím podnikem, musí se začít jako vynikající podnik chovat dávno předtím, než."

Podobné prezentace


Reklamy Google