Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Co by rodiče měli udělat před podáním žádosti o vyšetření v poradně. Několik rad rodičům.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Co by rodiče měli udělat před podáním žádosti o vyšetření v poradně. Několik rad rodičům."— Transkript prezentace:

1 Co by rodiče měli udělat před podáním žádosti o vyšetření v poradně. Několik rad rodičům.

2  Při déletrvajících výukových či výchovných obtížích nebo při náhlém výrazném zhoršení prospěchu či chování, které nelze bezprostředně vysvětlit např. nemocí, se rodiče (sami nebo na doporučení školy) mohou obrátit na naši poradnu.

3 Návštěvou poradny by však řešení nemělo začínat, ale mělo by se jednat o další z kroků v logické návaznosti:

4  Zejména u problémů, které souvisejí se školou, je potřeba je řešit tam, kde vznikly, tj. ve škole.  Pokusit se o promyšlenou intervenci v přirozeném prostředí, sledovat její účinnost a teprve, když se neosvědčí, obrátit se na poradnu.

5 Řešení problému za pomoci poradny může být tím efektivnější, čím lépe je formulováno zadání – otázka, kterou poradně kladete. Tady je několik námětů k tomu, co dělat před podáním žádosti o vyšetření v poradně:

6 Konzultovat problém se školou   Podle druhu problému může být partnerem třídní učitel/ka, učitel/ka konkrétního předmětu, výchovný poradce, zástupce/kyně ředitele, ředitel/ka.   Zejména pokud se problém jeví jako výukový, rozhodně jej konzultujte s učitelem/učitelkou – zjistěte jeho/její názor, zda rovněž problém vidí a jak ho vidí ze svého hlediska, do jakých souvislostí ho dává, zda vyšetření v poradně vidí jako potřebné.   Pro vaše rozhodování vám pomůže, pokud z této konzultace vyplyne společný postup, který zkusíte před návštěvou poradny uplatnit – vytvořit jiné podmínky pro učení, sladit úsilí školy, rodičů a dítěte, jít na to po určitou dobu jinak.   Společně si stanovit dobu potřebnou na odstranění obtíží. Po tuto dobu budete moci sledovat, co se stane, když nějakým promyšleným způsobem společně změníte přístup.

7  Vaše poznatky z tohoto období mohou být velmi cenné i pro pozdější návštěvu poradny, pokud se pro ni nakonec rozhodnete.  Proto není dobré, jestliže rodiče zkusí (nebo škola doporučí) návštěvu poradny s tím, že tuto možnost lze prostě jen vyzkoušet: „Zajděte tam, za to nic nedáte.“

8 Některé problémy ve výchově je dobré nechat nějaký čas „uležet“  Během této doby se zpravidla ukáže, co se vyřeší samo, co se po čase jako problém přestává jevit, nebo je spojeno s věkovou zvláštností, na kterou třeba rodiče jen dosud nebyli zvyklí, apod.

9 Někdy je naopak vhodné neváhat a návštěvu příliš dlouho neodkládat.  V případě akutního problému vás může nasměrovat rada zkušeného učitele nebo výchovného poradce na vaší škole.

10 Rodiče si mohou poradnu zvolit.  Je však vhodné obracet se na poradnu, která je příslušná podle místa bydliště.  Důvodem je zejm. možnost další pravidelné péče, která je dojížděním komplikovaná a představuje pak zátěž hlavně pro dítě.  Dalším důvodem je možnost kontaktu pracovníků poradny se školou, kterou navíc znají a mají zkušenosti ze spolupráce s ní.  Znalost prostředí je vždy výhodou.

11 Pokud se rodiče rozhodnou o vyšetření v poradně požádat, je dobré, aby současně požádali třídního učitele o vyplnění „Sdělení školy“  formulář je ke stažení na těchto stránkách (záložka Písek – Dotazníky ke stažení – Sdělení školy)  škola zvolí odpovídající typ formuláře a vyplněný formulář zašle na adresu poradny

12  Návštěva v poradně je možná i bez spolupráce se školou, ale možnost spolupráce je vždy lepší.  Nejedná se jen o možnost využití informací ze školy, bez nichž je doporučení poradny zúžené (ne tak konkrétní, s menší jistotou že klade důraz skutečně na nejdůležitější části problému).  Řešení problému vyžaduje vždy určitou formu komunikace rodiny se školou a pokud tato komunikace nezačne už před návštěvou poradny, nezmění se nic zásadního ani po této návštěvě.

13 Důraz na komunikaci o problému uplatňujeme i při konzultaci v poradně.  Návštěva poradny může přinést určité „nastartování“ změn, na kterých se podílí celá rodina ve spolupráci se školou.  Nelze tedy očekávat, že samotnou návštěvou poradny se něco změní, zejm. na straně dítěte.  Je třeba vědět, že v poradně dítě nepředěláme, aby s ním byli rodiče spokojenější. Změny ve výchovném přístupu bývají spíše „během na dlouhou trať“, velmi často vyžadují delší pravidelnou spolupráci s poradnou.  Potom bývá nutné, aby rodiče zvážili, zda jsou schopni takovouto spolupráci zajistit a zda si ji přejí.  Změny se totiž v tomto případě týkají i mnoha dalších věcí, především způsobu komunikace v rodině a výchovných přístupů a metod, které rodiče používají.  Bývá nezbytné, aby se rodiče v souvislosti s problémem dítěte zabývali i vlastní životní zkušeností, svým očekáváním od dítěte, od školy apod.

14 Děkujeme za čas, který jste přečtení věnovali a doufáme, že se stane dobrým základem naši eventuální spolupráce. Pracovníci PPP Písek


Stáhnout ppt "Co by rodiče měli udělat před podáním žádosti o vyšetření v poradně. Několik rad rodičům."

Podobné prezentace


Reklamy Google