Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kroky k založení ERZ v kostce. Organizační příprava  informovat svůj odborový svaz o úmyslu založit evropskou radu zaměstnanců;  zjistit, zda podnik.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kroky k založení ERZ v kostce. Organizační příprava  informovat svůj odborový svaz o úmyslu založit evropskou radu zaměstnanců;  zjistit, zda podnik."— Transkript prezentace:

1 Kroky k založení ERZ v kostce

2 Organizační příprava  informovat svůj odborový svaz o úmyslu založit evropskou radu zaměstnanců;  zjistit, zda podnik splňuje podmínky pro založení ERZ a pokusit se zjistit, v kterých dalších zemích má podnik pobočky splňující daná kritéria;  rozhodnout v příslušných orgánech, zda o založení ERZ usilovat;  stanovit koordinátora pro založení ERZ na podniku i v odborovém svazu;  informovat o úmyslu založit ERZ pobočky v dalších zemích a požádat je, aby rovněž jmenovaly koordinátory, případně kontaktní osoby;  informovat evropskou odvětvovou odborovou federaci a případně požádat o pomoc experta (odborový svaz);  dohodnout se s ostatními koordinátory na hlavním koordinátorovi;  dohodnout mezi koordinátory způsob komunikace a výměny informací, jazyk, v němž se bude komunikovat - včetně financování tlumočení, které by rozhodně neměl v této fázi zajišťovat zaměstnavatel.

3 Zaslání žádosti  zaslat ústřednímu vedení dopis se žádostí o zřízení vyjednávacího výboru za účelem vyjednávání o vytvoření evropské rady zaměstnanců; není-li jasné, kde je ústřední vedení, je možné dopis poslat místnímu vedení se žádostí o jeho předání vedení ústřednímu;  pokud budou žádost vedení odesílat zástupci zaměstnanců poboček z více zemí, měly by být všechny dopisy doručeny pokud možno ve stejné době, což je důležité pro další časové termíny stanovené ve směrnici; o tom je třeba se dohodnout mezi koordinátory;  ústřední vedení má na odpověď 6 měsíců.

4 Čekání na odpověď  jsou-li k dispozici informace o pobočkách a počtu jejich zaměstnanců, je třeba dohodnout počet zástupců jednotlivých poboček ve vyjednávacím výboru a stanovit tyto zástupce;  dohodnout se s partnery na jménech expertů, kteří se zúčastní vyjednávání;  začít pracovat na návrhu dohody;  s předstihem začít organizovat přípravné zasedání.

5 Kladná odpověď  pokud již existuje dohoda o složení vyjednávacího výboru, je třeba je oznámit ústřednímu vedení a současně požádat o svolání jeho schůzky k jednání o obsahu dohody o založení ERZ;  pokud je teprve z odpovědi vedení jasná struktura podniku a počet zaměstnanců jeho poboček, je třeba dohodnout počet zástupců poboček ve vyjednávacím výboru a stanovit tyto zástupce;  pokračovat v přípravě návrhu dohody, po jejím dokončení ji zaslat ústřednímu vedení;  navrhnout ústřednímu vedení počet expertů, kteří by se měli jednání zúčastnit.

6 Žádná nebo záporná odpověď  pokud vedení do 6 měsíců neodpoví, případně odpoví záporně, nesvolá vyjednávací výbor a jednání o dohodě o založení ERZ tak nezačne, postupuje se podle podpůrných pravidel a ERZ vznikne ze zákona

7 Jednání o dohodě, ustavení ERZ  pokud se nedospěje k dohodě do tří let od podání žádosti, vzniká ERZ na základě zákona;  pokud je dohoda úspěšně vyjednána, je třeba zvolit členy ERZ v jednotlivých zemích, podle pravidel dojednaných v dohodě;  zaslat informaci o složení ERZ ústřednímu vedení spolu se žádostí o svolání ustavujícího zasedání;  ustavující zasedání obvykle m.j. volí předsedu a další orgány ERZ (podle obsahu dohody), schvaluje jednací řád a dohodne se o způsobu přenosu informací o činnosti ERZ jejím členům i zastoupeným zaměstnancům.


Stáhnout ppt "Kroky k založení ERZ v kostce. Organizační příprava  informovat svůj odborový svaz o úmyslu založit evropskou radu zaměstnanců;  zjistit, zda podnik."

Podobné prezentace


Reklamy Google